Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční

František a kamarád Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční.

16. května 2021 – 7.neděle velikonoční

Den modliteb za sdělovací prostředky

Texty: Sk 1,15 - 26 / 1 Jan 4,11 – 16 / Jan 17,11 - 19

Slova svatého evangelia podle Jana:
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby je vzal ze světa, ale abys je ochránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“

Myšlenky z Božího Slova:

1.čtení …Pane, ty znáš srdce všech…podlevzoru apoštolů, bych měl(a) před každým rozhodnutím prosit Ducha Svatého o pomoc!

Žalm: Hospodin si zřídil na nebi trůn.

2.čtení ….Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm… Láska je: myšlenka, slovo, skutek – Boží.

Evangelium … život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha…

Rozum.

Věřící v Krista se připravují na slavnost Seslání Ducha Svatého. Tato slavnost je svým způsobem – dobou délky přípravy a jejího slavení svým způsobem Popelkou. Na Velikonoce se připravujeme 40 dnů dobou postní a slavíme je 50 dní. U Vánoc je doba přípravy a slavení co do počtu dní pohyblivá - 4 adventními neděle a slavíme je od Narození Páně až do Jeho křtu. Co se týká slavnosti Seslání Ducha Svatého – doba přípravy je devítidenní novéna – příprava (kdo ji dělá?) a slavnost trvá jeden den. Pro dobré prožívání této kratičké doby přípravy si připomeňme alespoň základní data:

Duch Svatý je třetí osoba – jednoho Boha, který je třech osobách. Vyznáváme o něm – každý týden: Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Syn Boží – Ježíš – skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Většina slavností – ve osobním i společenském životě – je spojena s dary. Dary Ducha Svatého, o které prosíme, jsou: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží.

Kromě komentáře o rozumu na Skleněném kostele jsem četl v poslední době volání o pomoc, které se týká jednoho z darů Ducha Svatého – rozumu – z úst dvou biskupů – nástupců apoštolů, kteří jsou pro nás nositeli a rozdavateli Ducha Svatého.

Kardinál Parolin, státní sekretář Vatikánu, v jednom svém projevu o dění v Evropě řekl, že už u nás nejde o ztrátu víry, ale o ztrátu rozumu.

V této souvislosti připomínám slova sv. Jana Pavla, který přirovnával – víru a rozum k dvěma křídlům - s jedním křídlem se nikam nedoletí.

V KT č. 20 je uprostřed nenápadná glosa arcibiskupa Jana Graubnera, která začíná: „Jsem katolička, jsem pro stejnopohlavní sňatky i pro adopce dětí do takových rodin“ – zaznělo hrdě z úst političky. Člověk, který se považuje za věrného katolíka, odsuzuje papeže. Čekám, že někdo prohlásí za katolíka, který Boha neuznává, ale chce po církvi, aby uznala právo svých členů na ateismus. Otec Jan připomíná katastrofální zadlužení a ptá se, jestli chceme být svými dětmi odsouzeni jako zločinci, kteří zákonem upírají dětem právo na tátu a mámu. A glosa končí starodávnou modlitbou: „Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.“

V roce 1982 řekl sv. Jan Pavel II. Ve Fatimě: „Tajemství Fatimy je velmi jednoduché: „Modlit se, modlit se, a ještě jednou – modlit se!“

Kancionál č. 003: Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista našeho Pána.
AMEN.


Matka Čisté lásky

Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 1)
(2.78 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 12)
(33.33 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 7)
(19.44 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 16)
(44.44 %)Celkem hlasovalo: 36
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 16. 05. 2021 | 125 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace