Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční

Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční. Kázání ke stažení zde! Download...

9. května 2021 – 6. neděle velikonoční

Texty: Sk 10,25 - 48 / 1 Jan 4,7 – 10 / Jan 15,9 - 17 Slova svatého evangelia podle Jana:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek bude trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem.“

Myšlenky z Božího Slova:

1.čtení …Bohu je milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné….
Žalm: Hospodin zjevil svou slávu před zraky pohanů.
2.čtení ….kdo nemiluje, Boha nepoznal…
Evangelium: To vám přikazuji: Milujte se navzájem!


Cesta k trvalému užitku.
Obsahem prvního čtení a žalmu je radost z obrácení a ze změny v životě pohanů - nevěřících. Mám radost, když se někdo napraví? Každý člověk je Bohem povolán k věčnému životu. Ti, kteří s Bohem žijí od narození - věřící, tak i nevěřící. Druhé čtení a evangelium nás přesvědčuje o tom, v čem je zdroj, obsah a vrchol víry v Boha, který je LÁSKA. Je to skutečná a opravdová láska? Nebo, tak jak jsme často vedeni sebou, světem a ďáblem – je to přelud a mylná představa lásky. Vrcholem dnešního Božího Slova je příkaz, který Pán Ježíš dvakrát důrazně opakuje: „To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ To je nadčasové, zdraví duše i těla trvale prospěšné opatření a nařízení. Žiji podle něho?

V promluvě při včerejší svatbě zaznělo povzbuzení, které nám – mimo jiné - může pomoct naplnit dnešní Boží Slovo a úmysl dnešní neděle:
1) Ode dneška už ne já a ty, ale MY.
2) Když se něco pokazí, tak to opravíme!

Dnešní neděle je zasvěcena naší pomoci pronásledovaným křesťanům. Tato pomoc má podobu duchovní a hmotnou. Duchovní pomoc: modlitba – děkování za statečnost a věrnost Bohu a Církvi pro ty, kterým je křesťanská víra skrze zákonná opatření zakázána nebo omezena. Prosba k Dárci všeho dobra – Bohu – o povzbuzení, sílu a pomoc pro ty, kteří pro víru Trojjediného Boha trpí. Hmotná pomoc: Náš dar při sbírce, kterým se připojujeme viditelně ke Kristově oběti při mši svaté, posíláme na zmírnění bídy, nouze a hladu pronásledovaným křesťanům. Možná by nám pomohlo k lepšímu pochopení Ježíšova příkazu lásky zamyšlení se nad výší částky, kterou dnes darujeme do košíčku.

V současné době se většina důležitých záležitostí v životě člověka a společnosti řídí podle statistik – čísel. Jsou-li tato čísla pravdou nebo ne, to ví jen Vševědoucí Bůh. My – příjemci čísel - se dělíme na dvě skupiny: jedni jim bez výhrad věří, druzí svou víru v tato čísla krotí moudrou větou: „Statistika je přesný součet nepřesných údajů.“

Kdysi dávno mně řekl kamarád, který pracoval jako zootechnik v JZD: „Zas budu muset udělat statistiku o kravíně. To není jen tak, musím udělat tři: jednu pro předsedu JZD, jednu pro OV KSČ, jednu pro sebe. Každá bude jiná, aby spokojenost byla u všech.“ A soucitně dodal: „Chudáci krávy.“ Před několika dny byla zveřejněna celosvětová statistika, která se týká pronásledování křesťanů ve světě. Nadpis k této zprávě je pro nás burcující: „Prudký vzrůst pronásledování křesťanů ve světě.“

Doba velikonoční je dobou radosti – Život zvítězil na smrtí, kříž utrpení a smrti je Kristem proměněn v nástroj vítězství. Slova a skutky prvních křesťanů se stanou zdrojem víry Židů i pohanů. Jaká je moje osobní víra, když ji srovnám s těmi, kteří pro ni trpí? Jak málo stačí, abych se vydal na cestu zrazujícího Jidáše, zapírajícího Petra. Nemusí na to být zákony zakazující víru, stačí na to představa o tom, co si lidé o mně řeknou nebo dokonce jen pomyslí. Stačí představa a už jsem si schopen omluvit svou zradu, své zapření. Bože Otče, v Duchu Svatém Ti děkujeme za dar víry, který jsme dostali ve svátosti křtu a skrze víru tobě věrných. Na přímluvu Panny Marie, prostřednice všech milostí, na přímluvu svatého Josefa, vyslyš nás, když společně s apoštoly voláme: „Pane dej nám více víry.“ Pomoz pronásledovaným křesťanům. Dej jim i nám statečnost a věrnost ve víře. Skrze Krista našeho Pána.
AMEN.Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 6)
(10.00 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 2)
(3.33 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 6)
(10.00 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 46)
(76.67 %)Celkem hlasovalo: 60
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 09. 05. 2021 | 213 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace