Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční

Bible a my 2018 Přinášíme promluvu jáhna Ladislava Kince z 5. neděle velikonoční. Promluva ke stažení zde! Download...





Boží Slovo – pro život člověka
Rok svatého Josefa, manželství a rodiny

Heslo: Bůh sám sebe dává, člověkem se stává
3. května 2021 – 5. neděle velikonoční
Texty: Sk 9,26 - 31 / 1 Jan 3,18 – 24 / Jan 15,1 - 8

Slova svatého evangelia podle Jana:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

Četli jsme slovo Boží – chvála Tobě Kriste!

Myšlenky z Božího Slova:
1.čtení … v té době měla církev pokoj, s úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla s přispěním Ducha Svatého…
Žalm: Budu Tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
2.čtení ….Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí…
¨ Evangelium … Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. …


Sv. Josef a naše prosby.
Včera byl jeden z nejvýznamnějších dnů v jubilejním roce svatého Josefa - svátek svatého Josefa dělníka. Pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a Marii a v jejich důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu. Už od Lva XIII. se papežové snaží obrátit pozornost křesťanského světa k chápání tohoto hlubšího smyslu lidské práce. První máj, slavený v dnešním světě jako den práce, je proto od roku 1955 postaven pod ochranu sv. Josefa. Panna Marie a svatý Josef ideálním způsobem naplňují dnešní evangelium – jsou netěsnějším způsobem spojeni s Otcem skrze Pána Ježíše – tak jako ratolest s kmenem vinné révy. Proto také přináší stále velmi hojné a dobré ovoce, o kterém mluví Pán Ježíš v dnešním evangeliu. Můžete prosit oč chcete a dostanete to! Co musí být na prvním místě v našich prosbách věřících křesťanů? O co musíme vyprošovat u Boha pro ty, které nám svěřil? VĚČNÝ ŽIVOT! Nic víc, nic míň. A to je práce, která je - na rozdíl od ostatních prací – životně důležitá. Jak často v našich prosbách se objevuje, aby nás Bůh zbavil toho, co dnešní evangelium označuje slovem čištění ratolestí, nesoucí ovoce. Čištění, které vnímáme jako utrpení, které nemůžeme unést. Je potřeba si položit otázku a ve světle Božího Slova si na ni odpovědět: „Kdyby toto „čištění“ (kříž) nemělo pro mě smysl a mělo vést k mému zničení – dopustil by to Pán Bůh?
Jak jsme vedle v našich prosbách doložím jednou prosbou, která nedávno zazněla při jedné mši svaté: „Pane prosíme tě za potracené děti.“ Ano, teologové diskutují, v jakém stavu jsou tito lidé jejichž život byl ukončen před jejich narozením – jestli jsou u Boha nebo v tzv. přednebí, apod. Jsem přesvědčen o tom, že to jsou mučedníci – oběti NE člověka Bohu. A právě ony se přimlouvají za obrácení těch, kteří je zločinnou cestou do nebe dopravili. Správně by prosba měla znít: „Pane prosíme tě za záchranu těch, kteří mají jakoukoli účast na zabíjení dětí před jejich narozením.“ Povzbuzující svědectví o práci svatého Josefa a vyslyšení proseb. Jeden mladý kněz ve spánku uslyšel důrazný příkaz: „Běž tam a tam, k nemocnému, který umírá.“ Napotřetí muže, který mu tento pokyn dával, také uviděl. Nakonec poslechl a k nemocnému se zvláštním způsobem dostal. On i jeho manželka se divili – jsou nevěřící a kněze nevolali. Když jim to vypráví, tak muž říká ženě, aby donesla obraz, který visí v sousedním pokoji – a kněz užasle říká: „To je ten muž.“ Nemocný dojatým hlasem sděluje, že mu obraz sv. Josefa dala maminka před svou smrtí společně s modlitbou o šťastnou smrt. Potom pokorně přijal svátosti a za několik hodin zemřel – přešel z pozemského života do věčného. Pán Bůh vyslyšel prosby jeho věřící maminky – můžete prosit o co chcete a dostanete to!

Všemohoucí Otče, děkujeme za vše co nám dáváš. Prosíme Tě – v Duchu Svatém a na přímluvu Panny Marie a svatého Josefa, dej nám pravou svobodu a věčné dědictví. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.


Bible a my 2013

Sdílet

Co ty a pěší poutě?

O poutě jsem nikdy nejevil zájem. (Počet hlasů: 10)
(11.76 %)

Na poutě se vypravuji jen dopravními prostředky. (Počet hlasů: 6)
(7.06 %)

Pěší poutě mě lákají, ale ještě jsem se nikdy na pouť nevypravil. (Počet hlasů: 14)
(16.47 %)

Jedenkrát jsem se pěší poutě zúčastnil. (Počet hlasů: 9)
(10.59 %)

Na pěší pouti jsem byl vícekrát. (Počet hlasů: 17)
(20.00 %)

Na pěší poutě chodím pravidelně a nenechám si to ujít. (Počet hlasů: 14)
(16.47 %)

Patřím dokonce do poutního bratrstva. (Počet hlasů: 15)
(17.65 %)



Celkem hlasovalo: 85
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 05. 05. 2021 | 337 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace