Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní

Tříkrál Brno 2010 Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní.

14. března 2021 – 4.neděle postní
Texty: 2 Kron 36,14 -23 / Ef 2,4 – 10 / Jan 3,14 - 21

Slova svatého evangelia podle Jana:
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“
Četli jsme slovo Boží!

Myšlenky z Božího Slova:
1. čtení …Lid se dopustil mnoha nevěrností, poskvrnili chrám, ….
Žalm: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
2. čtení Jsme přece Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.
Evangelium: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Světlo víry, světlo víry.

Obsah Božího Slova čtvrté postní neděle je – mimo jiné – naplněn radostí a světlem. První čtení - lidé jsou nevěrní Hospodinu, dělají skutky pohanů, posmívají se Božím poslům. Přichází trest. Nepřipomíná tento text dnešní situaci – u nás doma, ve světě? Ukončení trestu a prostředky návratu k pravdě posílá Bůh skrze pohanského krále.

Na toto poselství odpovídáme slovy modlitby: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
Svatý Pavel nám osvětluje smysl našeho života: Jsme stvořeni ke konání dobrých skutků, které připravil Pán – z toho vyplývá, že nám také dá vše potřebné k tomu, abychom je vykonali. Kolik z nás zná tuto pravdu a naplňuje ji svými skutky? Naopak, kolik z nás zná učení zlého ducha: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán!“ - a Boží výzvy k dobrým skutkům promarní? Opatrného, ale přemýšlivého Nikodéma Pán Ježíš poučuje o skutcích světla, víry, věčného života. Pro povzbuzení k přijetí Božího světla a konání skutků světla dvě perly.

Budoucí pilot, řádně poučen, jde se svým učitelem na první let, kdy má před sebou nebezpečnou situaci – za letu otočit letadlo. V této otáčce začne stroj rychle padat k zemi. K tomuto pádu bylo velmi jednoduché letadlo přivést. Uvést ho zpátky se žákovi na pokyn učitele nedařilo. Ve zlomku vteřiny žák poznal nepředstavitelnou úzkost. Uvědomil, že něco dělá špatně. Ve chvíli zoufalství uslyšel ve sluchátku: „Přebírám vedení!“ A ve zlomku vteřiny bylo vše zase v pořádku. Kolikrát v životě se nám stane – v maličkostech všedního dne i ve velkých věcech – že propadáme, hrozí nám zničení? Jen živý vztah – světlo víry nás zachránilo, chrání a zachrání. Proto poslal Bůh svého Syna, aby svět – tedy i mě – zachránil.

Druhou perlou, která nás zvláštním způsobem může povzbudit na cestě světla víry, jsou slova papeže Františka, kterou uvedl modlitbu představitelů tří náboženství v nepředstavitelně zničeném Mosulu: Než se budeme modlit za oběti války zde a na celém Středním východě chtěl bych s vámi sdílet tři myšlenky: Jestliže je Bůh Bohem života – a to On je – pak je pro nás nepřípustné zabít bližního v Jeho jménu. Jestliže je Bůh Bohem míru – a to On je – pak je pro nás nepřípustné vést válku v Jeho jménu. Jestliže je Bůh Bohem lásky – a to On je – pak je pro nás nepřípustné nenávidět bližního v Jeho jménu. ……život je krátký a drahocenný. Bože nauč nás chápat, že jsi nám svěřil cestu lásky, pokoje a smíření, abychom je uskutečňovali v tom krátkém čase našeho pozemského života. Pomoz nám neplýtvat časem službou svému sobectví, ale využívat ho ke službě lásky. A když sejdeme z cesty, dej nám uslyšet hlas pravých Božích lidí a včas napravit co jsme pokazili…

Všemohoucí Bože, Otče, děkujeme Ti za skutečnou záchranu, která spočívá v jediném opatření – ve světle víry. Vyslyš nás, když v Duchu Svatém, na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa společně s apoštoly voláme: Dej nám více víry! Skrze Krista našeho Pána.
AMEN.


Vranov nad Dyjí - biřmování 2011

Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 1)
(2.78 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 12)
(33.33 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 7)
(19.44 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 16)
(44.44 %)Celkem hlasovalo: 36
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 15. 03. 2021 | 715 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace