Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B

zehnani-kaplicky-vernerice-u-Hrobu Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B.

13. června 2021 – 11. neděle v mezidobí

Texty: Sk 2,1 - 11 / Gal 5,1 – 16 / Mk 4,26 - 34

Slova svatého evangelia podle Marka:
Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

Četli jsme slovo Boží – chvála Tobě Kriste!

Myšlenky z Božího Slova:

1.čtení Já jsem Hospodin, ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký.

Žalm: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

2.čtení A proto stůj co stůj usilujme o to, abychom se mu Kristu líbili….My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.

Evangelium Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit.

Svatý Antonín.

Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán, otevřme Písmo a poslouchejme……Kolikrát za den, týden, měsíc, rok si otevřu Písmo, Ano, před chvílí jsme slyšeli čtyři úryvky Písma. Kolik to životodárných zrn Pán Bůh seje do půdy našeho srdce. Kolik z nich padlo na úrodnou půdu?

Na tuto otázku stačí odpovědět vybavením si slov, která si z dnešní hostiny Božího Slova pamatuji a srovnat si to s množstvím slov, která padají do mého srdce ze sdělovacích prostředků, kterým vládnou (ve velké většině) bezbožníci. Jak znovu a znovu podléháme zlému, když přijímáme jeho setbu, která se nese v duchu hesla „Rozděl a panuj.“ Ve většině případů se chováme, řečeno sportovním nářečím, jako fanoušci… a ne jako hráči, kteří tvoří hru.

Pán Ježíš používá různá podobenství, abychom měli šanci pochopit sílu, hloubku Boží lásky k člověku. A na základě tohoto pochopení se stát „hráči“ v Božím království, o kterém tak přiléhavě a naléhavě mluví apoštol Pavel v dnešním druhém čtení. Touha po domově nás stále vede ke konání dobra a pokání za zlo. Jednou budeme souzeni, jak jsme přijali Boží zrno do půdy svého srdce, jaký z toho byl užitek, jak skrze nás rostlo Boží království. Jak jsme my, kteří mají svým životem být světlem pro druhé, slepí. Jak bolestné je rozdělení, které probíhá v našich rodinách, společenstvích, např. kvůli jedné ženě v radě ČT, kvůli očkování, atd. Jak si nevážíme toho co je věčné, ale jaký důraz klademe na to, co velmi rychle pomine. V této souvislosti připomenu jednu pravdu, kterou nás učil pan profesor. Vždy, kdy jsme se před ním dostali do sporu na základě novinových zpráv, tak jen tiše připomněl: „Vážení, to nejdůležitější v novinách většinou nenajdete, natož pravdu.“ Bývalý spolupracovník to říkal, tak, že toto pochopili i lidé neoplývající rozumem hodným člověka. Ale to je zveřejnitelné v hospodě 4. cenové třídy, a ne na kazatelně.

Dnes je to 790 roků od smrti svatého Antonína – kněze, učitele Církve. Mladí už ho neznají, starší ho volají o pomoc, když nemohou něco najít (každý den mně pomáhá, i bez prošení).

Celý svůj život zasvětil budování Božího království. Bůh potvrzoval jeho slova zázraky. Nejcennějším zázrakem, byla změna myšlení a jednání hříšníků. Např., když bludaři tvrdili, že v Eucharistii není skutečně a podstatně přítomen Pán Ježíš – hladový a žíznivý osel, mine plný žlab a pokleká před Ježíšem v Nejsvětější svátosti. Nebo parta „úspěšných“ loupežníků – po vyslechnutí jeho kázání ve zpovědi vyznali se svých zločinů. Kdo z nich nevytrval na dobré cestě, skočil na popravišti. Kdo vytrval, dosáhl věčné radosti v nebi.

Všemohoucí Otče, děkujeme ti v Duchu Svatém za tvé slovo, které nám dáváš. Na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a sv. Antonína – dej, ať budujeme tvé království skrze pokání a dobré skutky. Skrze Krista našeho Pána.
AMEN.


autor-Honza Cermak

Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 6)
(10.00 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 2)
(3.33 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 6)
(10.00 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 46)
(76.67 %)Celkem hlasovalo: 60
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 13. 06. 2021 | 148 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace