Zajímavé...

Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě

Jednou z charakteristických věcí, souvisejících s naukou o katolické morálce je, že obsahuje řadu absolutních a bezpodmínečných pravidel, z nichž mnohé souvisejí s otázkami sexuálního života. například:

* Člověk nesmí nikdy propagovat, podporovat, ani podstoupit potrat.
* Člověk se nesmí nikdy dopustit cizoložství.
* Člověk se nesmí nikdy dopustit smilstva.
* Člověk nesmí nikdy v manželství používat antikoncepci.
* Člověk se nesmí nikdy rozvést a znovu oddat.
* Člověk nesmí nikdy spáchat sebevraždu.

Jsem přesvědčen, že většina lidí, i takoví, kteří souhlasí s výše uvedenými zákazy, mívají pocit, že u některých zákazů by se měly udělat výjimky. Takové uvažování však není správné a zaslouží si seriózní objasnění:

(1) Rozvod.

Téměř každý člověk souhlasí s tím, že manželství by mělo trvat celý život. Když si vstupoval/-a do manželství, slíbil/-a jsi, že v něm vytrváš, "dokud vás smrt nerozdělí" a ze všech sil by ses měl/-a snažit tento slib dodržet. Měl/-a bys snášet nedostatky své manželky (svého manžela) dokud se to jen dá. Někdy jsou však již neúnosné. V takovém případě se můžeš uchýlit k prostředkům na odstranění těchto nesnesitelných okolností. S tím katolicismus souhlasí; je ochoten tolerovat, pokud je k tomu dostatečný důvod, odloučení od "lože a stolu", to jest trvalé odloučení.

Co však není ochoten tolerovat, je takové odloučení / rozvod, které by dovolovalo znovu uzavřít manželství. Většina lidí to považuje za nesmysl. Ptají se: "Proč by měl muž nebo žena, kteří na začátku života udělají hloupou chybu, že si vezmou absolutně nevhodného partnera, měli být později oloupeni o radost z mnoha výhod, či útěchy, které s sebou manželství přináší, včetně dětí, sdílení manželského lůžka, hodnot, majetku a tak dále?" Katolická církev zahrnuje takové pochybnosti a podezření do pravidla "neuzavření nového manželství".

Církev dovoluje anulace, čili umožňuje stranám, které učinily nezralé rozhodnutí a nedošlo k reálnému naplnění manželství, deklarovat neplatnost. Anulace není rozvod. Je to jen prohlášení, že zdánlivé první manželství nebylo ve skutečnosti reálným manželstvím. Osvojením si teorie o anulaci zůstává Církev věrná Ježíšovu zákazu rozvodu a nového oddáni se.
Anulace v praxi je však bohužel v mnoha případech jen něco o trochu víc než legální fikce, která dovoluje katolíkům rozvod a nové manželství podobně, jako u jejich nekatolických bratrů. Jde o, jak se často nazývá, "katolický rozvod".

(2) Cizoložství.

Představ si, že jako ženatý muž nebo vdaná žena pracuješ pro kontrašpionáž oddělení CIA a tím, že se vyspíš (dopustíš se cizoložství) se špionkou nebo špiónem Ruska, Číny nebo Íránu získáš informace, které zachrání stovky, ba tisíce životů Američanů. Podle katolicismu to však nesmíš udělat. Těch stovek, ba tisíců životů, které se nezachrání následkem toho, že zůstaneš věrný svému manželskému slibu, je člověku líto, ale bohužel nemají se zachraňovat nemorálními prostředky.

Nebo předpokládejme, že jsi zdravá mladá žena s normální sexuální touhou, ale tvůj manžel (podobně jako manžel lady Chatterleyové) není schopen pohlavního aktu a dovoluje ti (opět jako manžel lady Chatterleyové) spát s jinými muži; i za předpokladu, že tito muži budou s tebou zacházet laskavě a s úctou a zajistí, abys neotěhotněla a neonemocněla, katolicismus opět říká NE.

I kdyby se před tebou, vdanou ženou, najednou objevili vetřelci ze vzdálené galaxie a vydírali tě, že zničí planetu Zemi a všechny lidi, jestli se nevyspíš, řekněme s Bradem Pittem nebo Tomem Hanksem, katolicismus opět říká NE. I sv. Pavel nás v Listě Římanům 3,7 varuje, že "nemůžeme dělat zlo, aby vzešlo dobro" a to psal, když víra a Církev byly ještě v začátcích.

(3) Smilstvo.

Dejme tomu, že jsi starší vdova a zamilujete se do sebe se starším vdovcem. Rádi byste se vzali. Avšak tvůj zesnulý manžel ti zanechal miliony, které by v případě, že se znovu vdáš, propadly ve prospěch Organizace na ochranu zvířat, nebo v horším případě Planned Parenthood. Bylo by morálně v pořádku, kdybys začala sexuálně žít se svým přítelem a kvůli těmto podmínkám se nevdala? Katolicismus říká NE.

K objasnění problematiky jsem uvedl dost příkladů. Čtenáři si zřejmě snadno představí, co bych jim asi nabídl v souvislosti s potraty, antikoncepcí a sebevraždami. Ve všech těchto imaginárních případech nepřipouští katolicismus "žádné výjimky", zatímco průměrný nekatolík by řekl "nějaké snad mohou být". Jak může katolík zdůvodnit tato bezvýhradná pravidla? Podle mě třemi způsoby. Jen je řeknu, ale pro prostorovou omezenost jejich dnes nebudu rozebírat:

Zaprvé, katolík může říci: "To nám říká Boží zjevení. Tato absolutní pravidla nám zjevil Bůh ústy Ježíše Krista, známe je z Bible a je to nauka Církve. Nedovolíme si nesouhlasit s Bohem."

Zadruhé katolík může říci: "Takhle nám to říká přirozený zákon, čili morální zákon, který má společný celé lidstvo; zákon, kterému rozumí každý člověk, alespoň jeho zásadním principům. Musíme poslouchat hlas přirozenosti."

A zatřetí, katolík může říci: "Jakmile dovolíš jednu výjimku,za chvíli přijde další a další, až nakonec zkolabuje celý zákon. Uděláš výjimku pro rozvod a za chvíli se budou lidé rozvádět z triviálních důvodů. Totéž platí pro potraty, sebevraždy, cizoložství, atd.."

Jak vidíme v poslední době, děje se právě toto. Proces začíná těžkými případy, které nemají limitující princip a proto se normy časem samy v zásadě vytratí a zůstanou pouze "ideály". Doufám, že se mi podaří v blízké budoucnosti analyzovat i tento problém, který pronikl dokonce i do církevních kruhů.

Zdroj: www.lifesitenews.com, 29. 1. 2020

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 9. 11. 2020 naleznete zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 11. 2020 | 1577 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace