Zajímavé...

Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi)

pixelheart, CC0 Creative Commons, pixabay.com Jsou lidé, kteří disponují mimořádnými schopnostmi. Mnoha mystičkám a mystikům, ale často i obyčejným lidem, se zjevovali Ježíš Kristus, Panna Maria, či svatí. Někteří lidé mají kontakty s dušemi těch, kteří nás předešli do věčnosti. Známá rakouská mystička Maria Simma komunikovala s ubohými dušemi v očistci celá desetiletí.

Podobné nadpřirozené schopnosti měli mnozí světci, například svatý Jan Maria Vianney nebo sv. Páter Pio. Katolická církev nezpochybňuje takový mimořádný dar u lidí.

Někteří mimořádně disponovaní lidé jsou obdařeni schopností předvídat budoucí události. Sv. Páter Pio již v roce 1968, ještě před svou smrtí, předpověděl poutníkům z Bosny a Hercegoviny: „Panna Maria brzy navštíví vaši zemi.“ On sám se toho nedožil, ale o 13 let později, v roce 1981, začala zjevení Panny Marie v Medžugorji.

Někteří lidé dokážou předvídat katastrofy. S jednou takovou osobou jsem měl možnost strávit několik hodin během jedné společné cesty domů ve vozidle přepravní služby pro pečovatelky a pečovatele seniorů v Rakousku. V jednom z těchto vozidel jsem se před několika lety vracel na Slovensko ze svého pracoviště v Rakousku spolu se třemi pečovatelkami a řidičem vozidla, který každého z nás rozvážel po odpracování dvoutýdenního turnusu do jeho domova.

Mezi spolucestujícími ženami byla jedna, která měla mimořádný dar. Ani bych jí nevěnoval nějakou zvláštní pozornost a zřejmě bych na ni časem zapomněl jako na mnohé jiné spolucestující během mých nesčetných dlouhých návratů domů ze zahraničí, nebýt její výjimečnosti. Byla to skutečná osobnost. Rozvážná, skromná, neplýtvala zbytečně slovy a mluvila spíše k věci. Nebyla to nějaká vyzývavá krasavice, která muže oslní svým zjevem, přesto však to byla atraktivní žena, aniž by pociťovala potřebu poutat na sebe pozornost. Vysoká, plných tvarů, avšak ne tlustá, prostě byl to kus ženy v tom nejlepším slova smyslu.

Zatímco jiné ženy, se kterými jsem nejednou cestoval, se hlučně bavily, smály se, povídaly jedno přes druhé, ona byla úplně jiná. Zapojovala se do rozhovoru jen tehdy, šlo-li o něco, co opravdu stálo za řeč. Teprve po určité době jsem se dozvěděl, že má výjimečné schopnosti. Přitom to nebyla nějaká spiritistka nebo věštkyně. Byla to věřící křesťanka, která nikdy nevyvolávala duchy a nepraktikovala žádné spiritistické seance.

Jak vyplynulo z rozhovoru během cesty, moje spolucestující nikdy nežádala od Boha nadpřirozený dar, jenže Bůh čas od času svěří nějaké vyhlédnuté lidské bytosti dary, vymykající se z běžného rámce schopností obyčejného smrtelníka. Dostala ten dar a přijala ho s pokorou, aniž by pociťovala potřebu nějak těžit ze svých schopností. Netoužila po obdivu, nebo pozornosti někoho. Chápala svůj dar spíše jako potřebu sloužit bližním.

Během dlouhé cesty se toho namluvilo hodně a na mnohé věci jsem už zapomněl, ale jednu příhodu si budu pamatovat, dokud mi bude paměť sloužit. Ta moje neobyčejná spolucestující bydlela se svou rodinou v Košicích a měla tam okruh přátel, kteří se časem dozvěděli o jejích nadpřirozených schopnostech a respektovali tuto skutečnost. Jeden z jejich přátel pracoval v podniku s třísměnným provozem a chodíval i na noční změny. Na tyto změny cestoval stále stejnou linkou autobusu.

Jednou, den před nástupem přítele na noční změnu, měla zmiňovaná žena s mimořádnými schopnostmi velmi naléhavé zlé tušení. Rozrušeným hlasem telefonovala příteli a naléhavě ho žádala, aby za žádnou cenu nešel druhý den v noci do práce, protože cítí, že se má stát něco velmi špatného. Když se její přítel ptal, o co přesně jde, neuměla přesně specifikovat, jaké nebezpečí mu hrozí, ale každopádně zdůrazňovala, že má velmi zlé tušení. Přítel oponoval, že nemůže bez vážného důvodu vynechat pracovní směnu, ale ona neoblomně naléhala, aby se jakkoli vymluvil na pracovišti a nešel do práce. Přítel vůbec nepřekypoval nadšením, ale slíbil naléhající ženě, že ji poslechne a na noční směnu nepůjde. Své slovo také dodržel a udělal dobře. Ten autobus, kterým měl cestovat na noční, měl totiž strašlivou havárii, při které několik lidí zahynulo, a mnozí byli zraněni. Díky té mé spolucestující bylo v tom osudném autobuse o jednoho pasažéra méně. Snad ani není třeba dodávat, že ten šťastlivec jí bude nadosmrti vděčný za včasné varování. Bůh ví, jak by byl skončil, kdyby seděl v tom autobusu.

Když jsem později při jedné příležitosti pátral po okolnostech oné strašlivé nehody autobusu, dozvěděl jsem se od jedné pamětnice: „Ano, slyšela jsem o tom. V Košicích, na Furči, opravdu došlo svého času k velké havárii autobusu, při které byli mnozí zraněni a mrtví.

Chtěl jsem si ještě někdy znovu popovídat s hrdinkou tohoto příběhu, ale od naší společné cesty domů jsem se s ní už nikdy víc nesetkal. Věřím však, jelikož byla poměrně mladá a v dobrém zdraví, že dodnes žije ve svém bydlišti a pomáhá svým bližním.

Karol Dučák

Karol Dučák, priestornet.sk


Greyerbaby, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 11. 2021 | 682 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace