Zajímavé...

Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje

CC0, pixabay.com Facebook vymazal video kardinála Juana Sandovala Iñigueza (87), emeritního arcibiskupa Guadalajary v Mexiku. Kardinál na 9-minutovém videu varoval, že pandemie by se mohla využít k etablování nového světového pořádku.

Na video kardinála si v současnosti nelze podívat. Facebook uvedl: "Video šíří informace o covidu-19, které nezávislí ověřovatelé faktů klasifikovali jako chybné informace!" Projev kardinála Sandovala v plném znění:

Spiknutí Nového světového řádu (NWO)


Drazí přátelé, pandemie nepřejde za měsíc, či dva - možná potrvá i 5-6 let. ... jak to jen ti páni budou chtít. Potrvá to. Je to velmi obtížná situace, jakou lidstvo v historii nikdy nezažilo.

A hrozí tím jistý Bill Gates, jehož všichni dobře znáte, protože je to "prorok" - předpovídá budoucnost tak, jak předpověděl pandemii a předpovídá dokonce i epidemii neštovic ... "Náhodou" vychází najevo, že v laboratoři v Atlantě, kterou Bill Gates sponzoruje, uchovávají kmen neštovic. Takže připravit se na novou pandemii, novou hrozbu?

Otázkou je, co tito páni zamýšlejí? Jsou to lidé velmi mocní na velmi vysokých místech, s velkými financemi a velmi skryti, přestože nyní již známe jména některých z nich. Co tím vším zamýšlejí?

Vytvořili virus a ten nyní útočí na mnohé národy na zemi. Co chtějí?

Chtějí světovou vládu, chtějí dosáhnout Nový světový řád (New World Order- NWO), která se již léta hlásá. Nový řád, jednu světovou vládu - jednu armádu, jednu měnu, jedno hospodářství a také jedno náboženství, které určitě nebude křesťanským náboženstvím - proti němu budou bojovat. Bude to náboženství matky Země, náboženství člověka, lidstva, univerzálního bratrství.

A na co jsou tyto pandemie?

Ty oslabují národy a jejich nezávislost. Vrhají je do dluhů a tak se podkopává hospodářství. Oslabují a ničí vzdělávání zavřenými školami, distanční výukou, velmi dlouhými prázdninami. Brání praktikování náboženství jak to dělali už celý minulý rok, zavírají kostely, redukují počty lidí. Zabraňují setkávání lidí atd. atd.

CC0, pixabay.com


Ale nadevšechno vyvolávají strach, hrozný strach mezi obyvatelstvem: strach, který je škodlivý, protože strach napadá lidské zdraví. Lékaři to vědí a měli by to říkat: strach potlačuje obranu organismu, ničí imunitní systém organismu. Nesmíme žít v strachu!

Chtějí zredukovat populaci, protože říkají, že je příliš mnoho lidí, že sedm a půl miliardy lidí na zemi je příliš mnoho, že Země je nedokáže uživit a třeba je zredukovat asi o 5-6 miliard, aby samozřejmě zůstali pouze oni.

A otázka je: Budou mít úspěch?

Možná že budou, možná budou mít úspěch - dočasně.

Současný boj v USA například není mezi Bidenem a Trumpem - to jsou pouze dvě lidské osoby, které pominou - oni přicházejí a odcházejí. Tento boj je v současnosti mezi těmi, kteří chtějí tento nový světový řád - těmito globokraty - a nacionalisty, kteří chtějí nezávislost velkého národa Spojených států a bylo by velmi dobré, kdyby zůstaly nezávislé, aby mohly pomáhat jiným národům, aby mohly být rovněž nezávislé.

Ale je jisté, že mnozí v USA jsou také pro nový světový řád. V jiných zemích jsou také mnozí vůdcové pro tento nový řád a i uprostřed války mezi byrokraty, vládci, plutokraty musí být lidé usilující o NWO, kteří někdy skrývají svou tvář. A proto - ať se to lidé dozvědí!

Možná, že dočasně budou úspěšní v zavádění nového pořádku. Já to také říkám, protože v Božím zjevení ve Starém a Novém zákoně jsou tajemná slova, která se nyní začínají plnit. Tajemná slova jako např.

"Jdi lid můj, vstup do svých pokojů a zavři dveře za sebou, schovej se trochu nakrátko, dokud nepřejde hněv, (Iz 26,20). .Go,

CC0, pixabay.com


Čipem, který hodlají vložit do vakcíny, vás budou mít pod kontrolou a to bude znamením šelmy podle slov Zjevení sv. Jana 13: "Nikdo nemůže kupovat nebo prodávat, pouze ten, kdo má znak: jméno šelmy nebo číslo jejího jména," - jinými slovy budete paralyzováni.

Náš Pán Ježíš Kristus mluvil o velkém soužení, o těžké době, v níž on nějakým způsobem přijde a on se ptá:

"Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, když přijde?" Bude ještě víra na zemi? Je to jakoby mluvil o velkém odpadu od víry v Krista. A přesto, Pán říká, že ty dny budou zkrácené, zkrácené kvůli vyvoleným, takže vyvolení nebudou ztraceni, oni neodpadnou!

V Písmu svatém jsou tedy tajemná slova. Celá apokalyptická literatura je plná tajemných věcí, které člověk nebere vážně nebo je nepochopí, dokud nepřijdou, nebo nekončí jako teď.

Ale řekl jsem, že nový řád může zvítězit dočasně. Nový řád může přijít do světa, nevylučuji to - ale oni nezvítězí definitivně! Pouze Kristus, náš Bůh, je ten, kdo zvítězí a on už i zvítězil a to definitivně.

Jsou to velmi mocná slova, když Pán mluví o Církvi, velmi mocná slova Páně, tajemná, ale mocná, když mluví o své Církvi: Brány pekelné ji nepřemohou, brány pekelné ji nepřemohou!

Jestli celé toto globální spiknutí podporovatelů nového řádu je protikřesťanské, myslíte si, že bude triumfovat? Ne, nebude triumfovat - ten, kdo zvítězí, je Kristus, náš Pán, který je stále s námi a který, když odcházel, řekl:

"A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."

To je Pán - on si uvědomuje, co se děje. On hledí dolů z nebe a směje se plánům lidí. On je dokáže zmařit jedním dechem. On je dokáže snadno zmařit a změnit věci jiným způsobem.

Drazí bratři, drazí bratři, oni nás drží zamčené, vystrašené, paralyzované a tím snadněji ovladatelné a dělají z celé země velké stádo, a pouze několik pastýřů z velmi vysokých míst, velmi skrytých, velmi bezpečných nám diktuje, co máme dělat a jak máme žít.

Ale mnohem vyšší než oni, mnohem mocnější než oni, je náš Pán Ježíš Kristus, nesmrtelný Král věků, který nese moc a království na svých ramenou - Krále králů, Pán pánů.

CC0, pixabay.com


Nežijme tedy ve strachu, my, kteří věříme v Boha, my, kteří věříme v Krista.

Náš osud, ó Pane, je ve tvých rukou. A ty nás zachráníš pro svou nesmírnou dobrotu a nesmírné milosrdenství.

Ať nás chrání přeblahoslavená Panna Maria - zejména Guadalupská Panna - která nám řekla, když přišla na úsvitu evangelizace:

"Nemáte se čeho bát, copak tu nejsem já - vaše Matka? Copak nejste v mém srdci?"

Růženec - mocná zbraň


Proto mějme důvěru ti z nás, kteří věří a žijme s Bohem a beze strachu z lidí!

Ať vás žehná všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.


Menlo Park, 20.1.2021 (kath.net/jg) 027 147

Článek ze souboru Život Cirkvi vo svete 3/2021, 22. 1. 2021 najdeze na stránkách https://modlitba.sk/CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 01. 2021 | 1864 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace