Zajímavé...

Je rozvod neodvratná záležitost?

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Příběh rodiny je poznamenán krizemi každého druhu, které jsou i součástí její dramatické krásy. Rodině je třeba pomoci odhalit, že překonaná krize nevede k méně intenzivnímu vztahu, ale k vylepšení, usazení a dozrání vína jednoty.

Sv. Otec František: Amoris Laetitia

Každý věřící i nevěřící někdy zcela nechápe, co se právě děje v jeho manželství. Vidí jen problémy a obrovskou propast mezi ním a partnerem. Na radosti a starosti v manželství jsou vždy dva. Když přijde krize, ta by se měla také dělit. Pokud si člověk neuvědomí, co může ztratit, je předčasné mluvit o rozvodu.

Církev se v první řadě pokouší o to, aby svátostné manželství zůstalo ucelené. Rozvod je ta úplně poslední možnost, na kterou by manželé měli myslet. V Církvi existují i jiné alternativy, o kterých se často nemluví. Co tedy dělat v případě, že manželství prošlo všemi možnostmi na nápravu, a přesto se ocitlo na konci před dveřmi rozvodu?

Berte krizi pozitivně

Kolikrát se stalo, že manželé z téměř beznadějné situace na záchranu manželství vytěžili co nejvíce a dnes své manželství žijí mnohem lépe, kvalitněji. Co když všechny problémy, které se nakupily, mají přece jen nějaký hlubší smysl, který v dané situaci nedokážeme pochopit? Problémy jsou tu však k tomu, aby se řešily, abychom se z nich poučili a aby nás obohatily, posílily, posunuly vpřed. Vědecké výzkumy dokazují, že páry, které si prošly nešťastným obdobím, se mohou znovu těšit na šťastné časy. Studie provedená americkým institutem prokázala, že dvě třetiny nešťastně žijících párů v manželství, které zůstaly spolu, byly opět šťastné už o pět let později.

Kde hledat pomoc?

Řešit problémy se vyplatí. Zde nejde jen o překonání těžké životní překážky, ale v první řadě o to, abychom mohli opět získat duchovní svobodu, nebýt spoutáni hříchem (hněvu, nenávisti, strachu, deprese, smutku, nelásky ...) a nezůstali zranění. Řešit je lze i s pomocí odborníků.
(Viz seznam námi doporučených psychologů a rodinných poradců na Slovenskuzde).
Na Slovensku jen málo křesťanů ví, že existují i ​​křesťanští koučové, kteří spolu s manželi zápasí v nelehkém boji problémů. O podrobnostech se více dočtete zde. Nikdy nevíme, kam nás zdánlivě nepřekonatelná krize může posunout a jak nás může obohatit. Někdy stačí opravdu málo. Není ostuda přiznat si chybu, selhání. Ty jsou na to, abychom mohli růst ve společenství lásky. Existují křesťanská společenství, které jsou velmi nápomocná manželům, kteří zápasí s krizí. Sami nimi prošli, proto dokáží tyto pocity sdílet. O koho jde, najdete na tomto přiloženém linku.

Zkusit i nemožné pro záchranu

Pokud již tedy manželé vyzkoušeli všechny možnosti, včetně rozhovoru s manželským poradcem, knězem ... zkusili různé manželské duchovní obnovy a jejich problémy jsou tak velké, že není cesty zpět, ať je slovo rozvod tou úplně poslední možností.

Pokud se bavíme o církevním sňatku, církevní právo hovoří o více možnostech, jak lze řešit těžký stav, ve kterém se jeden z parnerů ocitl. Ať už jde o různé závislosti jako alkokolizmus, gamblerství, drogy ... psychické a fyzické týrání, kde jde jednomu z partnerů, mnohdy celé rodině, doslova o život.

V takovém případě by dotyčná osoba měla hledat pomoc, pokud jde o ubližování na zdraví, i sociální a psychologickou pomoc. Je dobré se obrátit i na místního kněze ve farnosti, příp. biskupa mnohem dříve než až v případě rozvodu. Kněz potřebuje vědět a znát i situace, ve kterých jsme se snažili svůj problém vyřešit, jakož i to, že to není jen chvilková slabost a tato situace trvá již několik let, přičemž manželství je již natrvalo rozvrácené a není cesty zpět.

Dokud nás smrt nerozdělí

Církev slovo rozvod nezná. Manželství uzavřené před Bohem nemůže být rozloučeno žádnou lidskou mocí a ze žádného důvodu kromě smrti. Je to nerozvázatelná smlouva mezi Bohem a manžely. I když civilní soud manžele rozvede, z pohledu Církve manželství i nadále trvá. Z tohoto důvodu se z církevního hlediska nedá uzavřít nové manželství v kostele. Katolická církev podle církevního práva zná pouze neplatnost a odluku od stolu, od lože. Co to znamená? Zatímco neplatnost je prohlášení manželství za neplatné, jako kdyby nikdy neexistovalo, odluka je přerušení manželství na jistý čas nebo natrvalo.

Rozvod nerovná se neplatnost

Mnozí si rozvod a neplatnost (nulitu) zaměňují, přičemž (na neplatnost manželství se nahlíží jakoby manželství nikdy nevzniklo). Například se zpětně zjistí, že před manželstvím zde existovala jistá překážka, na kterou se přišlo dodatečně nebo byla dodatečně prokázána. Ta se posuzuje z více pohledů. Například, jestli partnerovi nebyla zamlčena nějaká zásadní vlastnost, skutečnost, zdravotní stav ... čím je partner jinými slovy ošizen ještě před vstupem do manželství. Nebo mu byla zamlčena neplodnost partnera, provedl se vnější nátlak na osobu, i neúmyslně, pod hrozbou něčeho byl nedobrovolně přinucen ke svazku.

Více lidí však to slovo neplatnost (nulita) mate natolik, že žádají o neplatnost i v případech, kdy jim byl manžel vícekrát během manželství nevěrný. Zde je ale zásadní rozdíl v tom, že jakákoliv skutečnost, která vznikla (až) v manželství, ani opakovaná, není důvodem k anulování svátostného manželství.

OpenClipartVectors,CC0 Public Domain, pixabay.com


Manželé, kteří spolu nežijí

Odluka manželů je možná na půl roku nebo i natrvalo s tím, že takoví manželé žijí odděleně (odluka od stolu, od lože). Důvody pro odluku jsou různé. Může to být nevěra jednoho z partnerů, psychické a fyzické týrání či závislost na něčem ... Pokud se ten z manželů, kterému bylo ubližováno, rozhodne partnera přijmout zpět, manželství by mělo být obnoveno.

Nedobrovolně "svobodná"

Navzdory různým možnostem se stává, že v rozvráceném manželství už nefunguje komunikace, tehdy je těžké na něčem se dohodnout a docílit vzájemnou dohodu. Situace, která by vyhovovala oběma manželům, je téměř vzácná. Proto se stává, že na rozvodu silně trvá jeden z partnerů a tomu druhému nic jiného nezbývá, jen rozvod podepsat, nedobrovolně.

Pro nedobrovolně civilně rozvedené je ještě jedna možnost. Ta je však vzácná a vybírají si ji převážně maminky s dětmi - zůstat navzdory rozvodu stále věrná svému manželovi. Život v celibátu je snad jediná možnost pro rozvedeného člověka, jak může přistupovat ke svátostem. Nemůže být však ani křestním ani biřmovacím kmotrem. V reálném životě tak žije ve víře, víceméně pro děti.

Rozvod nezaručí naše štěstí

Člověk, který své manželství vnímá jako nešťastné a také se v něm cítí jako vězeň, často hledá úniky. Úniky k tomu, aby i on mohl být konečně šťastný. Je však takový člověk po rozvodu šťastnější?

Nedávná americká studie také přinesla informace o tom, jestli jsou lidé po pěti letech od rozvodu skutečně šťastní. Odpověď je více než překvapivá. Judith Wallerstein, psycholožka a vědkyně zkoumala rozvod manželství 25 let.

"Ve výzkumu se ptali 645 manželských párů, které oznámily, že jsou nešťastné v manželství, jestli jsou nešťastné i po 5 letech, odkdy oznámily tento stav. Mezitím se některé z těchto manželství rozvedly nebo žily odděleně.

Předpokládalo se, že lidé, kteří podstoupili rozvod manželství, budou po 5 letech šťastnější, sebevědomější a spokojenější než ti, kteří spolu zůstali. Překvapujícím zjištěním bylo, že odpověď byla NE, rozvedení nebyli šťastnější. (...) Silným zjištěním bylo, že rozvod nezastavil depresi, nezvýšil sebevědomí a ani pocit, že rozhodnutí bylo správné."

Zdroje informací: katechizmus.sk, manzelskyslub.sk, tkkbs.sk, centrumpravnejpomoci.sk

Júlia Baranišinová

Převzato z http://zastolom.sk/, článek ze 13. 2. 2018 naleznete zde.

quicksandala, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 02. 2018 | 5559 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace