Zajímavé...

Je hříchem předpovídání budoucnosti?

CC0 Public Domain, pixabay.com Praxe věštění je založena na víře, že:
* lidská budoucnost je už předem přesně definovaná a naplánována,
* existují techniky tajných poznatků (okultní techniky), pomocí kterých lze poznat a ovládat budoucnost.

Příklady nejrozšířenějších technik věštění jsou:

* kartářství nebo čtení karet do budoucnosti,
* astrologie, tedy předpovídání budoucích událostí na základě uspořádání hvězd,
* palmistry - chiromantie, tedy čtení z čáry na ruce,
* spiritismus, tedy vyvolávání duchů mrtvých na získání informací.

Je zjevným porušením prvního přikázání uchýlit se ke kterékoliv z praktik věštění.

Proč?

Praxe věštění předpokládá, že lidský život nepodléhá Boží prozřetelnosti, ale působení neosobních a tajemných sil (obecně nepřátelských nebo přinejmenším nepříznivých pro člověka). Používání věštění vede k oslabení a konečnému prolomení osobního vztahu s Bohem založeného na poslušnosti a důvěře. Člověk, který je zotročen touhou znát budoucnost a věnuje se věšteckým praktikám, se stává neschopným modlitby a svátostného života, a tak postupně podlehne vlivu sil démonického původu.

Věštění je odmítnutím pravého a jediného Boha, to znamená porušením prvního přikázání Desatera. Písmo striktně varuje před tímto hříchem:

Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
Levitikus‬ ‭19,31‬ ‭

Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu. Posvěťte se a buďte svatí, protože já jsem Hospodin, váš Bůh.
Levitikus‬ ‭20, 6-7‬ ‬‬

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
Galaťanům‬ ‭5,19-21‬

Věštění je radikální podvod, který poráží základní teologickou pravdu, že budoucnost zná pouze Bůh. Údajné ukradení tohoto tajemství Bohu je naprostou iluzí.

Ani Satan (za předpokladu, že pracuje se svým nástrojem, kterým může být věštec - médium) nezná budoucnost, protože je tvořena pouze dobrovolnou spoluprací člověka s Bohem. Satan, který perfektně odečítá na základě mechanismů skrytých pro lidi, může pouze formulovat možný scénář událostí z budoucnosti, který se však nemusí splnit.

Skutečnost, že pouze Bůh zná budoucnost, nijak neomezuje lidské schopnosti formovat si vlastní život (především v tom nejdůležitějším, konkrétně v otázce jeho vlastní spásy). Proroctví pocházející od Boha (t.j. poznání budoucnosti oznámené Bohem člověku) se liší od věštění v tom, že nikdy nepředjímají budoucnost, ale varují před tragickými následky hříchů a odmítnutím obrácení. Proroctví je proto podmíněno (jeho naplnění závisí na postoji samotného člověka), zatímco proroctví věštců odkazují na události, které jsou údajně neodvolatelné a nezávislé na svobodném jednání člověka.

Věštění radikálně překračuje cestu křesťanského růstu a svatosti. Podporou determinismu (budoucnost byla předem naplánována) a fatalismu (neexistuje způsob, jak se vymanit z nastaveného vývoje událostí), znehodnocuje následky volby dobra nebo zla. Zjevená pravda o posledních věcech (nebe, peklo, očistec) je zde zcela odmítnuta.

Kromě duchovních poruch vede poddání se předpovědím věštců ke strachu, pocitům bezmocnosti, očarování a zoufalství a pak k těžkým duševním chorobám.

Boží zjevení, vyjádřené v Bibli a v Učitelském úřadě Církve, kvůli samotnému člověku přísně zakazuje použití jakékoli formy věštění. Když křesťan použije horoskopy nebo služby věštců, mágů, kouzelníků atd. - dostane se do konfliktu s prvním a nejdůležitějším přikázáním Desatera. Vystavuje se tedy působení více či méně skrytých sil zlého ducha, jejichž účelem je narušit vztah člověka s Bohem a vést k duchovní smrti.

Denním lékem na pokušení poznávat budoucnost je modlitba a svátostný život, které vedou ke stále hlubšímu svěření se Boží prozřetelnosti.


Zdroj: milujciese

Převzato z https://matkabozia.sk/, článek z 20. 3. 2021 naleznete zde.

Antranias, CC0 Public Domain, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Magdaléna z Kříže – řeholní sestra, která uzavřela dohodu s ďáblem (01.02.2023)
Otázky a odpovědi - 17. část - proč odmítnout Harryho Pottera (26.12.2022)
HALLOWEEN - Znáte původ tohoto svátku? (26.10.2022)
JSOU VYŘEZÁVANÉ DÝNĚ HALOWEENU TAK ŠPATNÉ? NEVINNÁ ZÁBAVA? (24.10.2022)
Zlý duch dobře ví, kdo Ježíš je (05.09.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Prokletí a jeho vliv na rodinu (19.07.2022)
Online ve světě okultismu - Dostali jsme se ze spárů okultismu - 1.část (video) (12.07.2022)
6 důvodů, proč odmítnout Halloween a CO BYSTE MĚLI DĚLAT, POKUD JSTE V MINULOSTI PRAKTIKOVALI HALLOWEEN? (06.11.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Zaplétat se do okultních ... (19.06.2021)
Jak středověký mnich jógu zakázal (29.05.2021)
Satanistka Helena Blavatská a New Age (19.01.2021)
Exorcista poukazuje na ochrannou moc svátostin proti útokům ďábla (02.01.2021)
Tajemství okultistů - přes jejich mysteriozní schopnosti působí ďábel (11.11.2020)
Kniha pro ezoteriky i křesťany (31.10.2020)
Harry Potter - zrádná učebnice magie (07.05.2020)
Exorcisté: Kultura mainstreamu prodává dětem satanismus (20.01.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: JAKÁ JSOU NEBEZPEČÍ HALLOWEENU PRO NAŠE DĚTI? (31.10.2019)
Je vhodné slavit Halloween? (28.10.2019)
Mohou katolíci používat krystaly na léčení? (28.09.2019)
Nespadněte do pasti New Age! (10.07.2019)
Děti, rodiče a Halloween (29.10.2018)
Církevní učení o věštkyních, čarodějnicích a psychických poradcích (29.04.2018)
Ďábel nenosí Pravdu, ale Halloween (31.10.2017)
Bývalý satanista je šokován, že křesťanští rodiče dovolí dětem slavit Halloween (30.10.2017)
HALLOWEEN se k nám prodral přes učitele, dokážeme to i napravit ? (14.10.2017)
Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) (30.10.2016)
Proč by křesťané neměli slavit Halloween (30.10.2016)
O halloweenských párty a budoucích klientech psychologických poraden (31.10.2015)
Trick or treat, anebo ďáblův trik? - Italský exorcista o fenoménu Halloween (30.10.2015)
VRAŤME ŘÍJEN PANNĚ MARII (01.10.2015)
Halloween a svědectví jedné maminky (31.10.2014)
Halloween - svátek temných sil a "náboženství" Antikrista (31.10.2014)
Sibiřská oblast varovala, že Halloween podporuje extremistické postoje (31.10.2013)
Potrestán: starosta kritizoval Halloween (31.10.2013)
Halloween ubližuje! (31.10.2013)
Polská církev upozorňuje na okultní charakter Halloweenu
Filipíny: Církev proti Halloweenu
(31.10.2013)
10 přikázaní New Age… (12.06.2012)
Informace o New Age, srovnání, slovník pojmů + dokument církve o tomto hnutí (14.05.2012)
Kněz s vlastní zkušeností varuje před New Age (13.05.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 03. 2021 | 935 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://matkabozia.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace