Zajímavé...

Jako on už nebude žádný

Benedikt XVI., volná licence, pixabay.com Dne 4. května 2020 vyšla v německém vydavatelství Droemer Knaur životopisná kniha s názvem Benedikt XVI. – životopis. Napsal ji Petr Seewald, který je znám jako autor vícera knih rozhovorů s Benediktem XVI. Katolický týdeník Die Tagespost otiskl rozhovor s autorem o jeho nové knize.

Rozhovor s Petrem Seewaldem vyšel na portále Svetkrestanstva.Postoj.sk se souhlasem vedení redakce Die Tagespost.

Ptali se Guido Horst a Oliver Maksan, do slovenštiny přeložil P. Jan Krupa.

Petr Seewald, volné dílo, megaknihy.cz


Pocítil jste úlevu, když jste dokončil Benediktův životopis, který nyní vychází v knižní podobě?

Samozřejmě. Byl to pěkný, ale i - u životopisu století, jakým život Josepha Ratzingera je - nesmírně obtížný úkol, který je vyčerpávající.

Abych to zvládl, bylo zapotřebí bezpočtu střelných modliteb a velké míry vytrvalosti při práci.Podrobně popisujete průběh duchovního vývoje mladého Josepha Ratzingera, a díla, která jej ovlivnila. Souhlasíte s tvrzením, že po období dozrávání byl moderním teologem?

Byl jím od počátku. Už v prvním semestru se nadchl pro nové duchovní výzvy. Načetl veškerou příslušnou literaturu a horlil pro filozofii svobody. Jeho doktorandský školitel Gottfried Söhngen ho vedl k historické teologii namísto spekulativní. Ratzinger velmi brzy objevil nouvelle théologie (název pro školu myšlení v katolické teologii) a jeho vzory se stali Henri de Lubac a Hans Urs von Balthasar.

Studenti Ratzingera poslouchali se zájmem. V jeho přednáškách byla bezprecedentní svěžest, nový přístup k tradici, který se spojoval s dosud neslýchanou reflexí i jazykem.A přece si Ratzinger začal později uvědomovat, že on a například i Karl Rahner jako teologové žili na jiných planetách. Nemluvě o Hans Küngovi. Co vyvedlo koncilního teologa a pozdějšího člena Würzburské synody z „progresivního tábora"? To jen zůstal věrný sám sobě?

Ano, s určitými úpravami. Ratzingerova teologie byla zformována velmi rychle a kontinuita v jeho nauce je výrazná. Rahner si moc přál spolupracovat s mladým kolegou na koncilu, což ale nefungovalo zcela optimálně. Pozdější papež měl blízko k nekonvenčním, nepohodlným, velmi moderně smýšlejícím učencům, k lidem, kteří nepatřili do mainstreamu.

Sám sebe viděl jako progresivního teologa. Ale progresivismus byl v té době chápán úplně jinak než dnes - jako úsilí o další vývoj založený na tradici - ne jako plná moc pro vlastní svévolné výtvory.

Už jako koncilní poradce upozorňoval, že pátrání po tom, co je vhodné pro tuto dobu, nesmí vést k obětování toho, co je platné. Tomuto přístupu zůstal věrný. Takže je pravda, když říká, že to není on, kdo se změnil, ale ti ostatní.Byl to bývalý kolega z tübingenských dob Hans Küng, kdo o kardinálu Ratzingerovi na počátku jeho působení v čele Kongregace pro nauku víry vytvořil obraz reakčního teologa?

Vztah Küng - Ratzinger představuje velmi napínavý, ale také velmi tragický příběh. Nikdy to nebylo skutečné přátelství, ačkoli se navzájem respektovali a jistým způsobem se také měli rádi. Küng má opravdu hlavní odpovědnost za ságu o Ratzingerovi, která je založena na manipulaci a falšování.

Küngova obvinění vytvořila zkreslený obraz Velkého inkvizitora.

Küng byl zodpovědný i za legendu o Ratzingerově traumatu a přeměně v důsledku revolučního roku 1968, ke které ve skutečnosti nikdy nedošlo. Küng se nepřetržitě pokoušel kritizovat svého bývalého kolegu. Kdyby se k jeho osočování v maistreamových médiích přistupovalo kriticky, obraz „panzerkardinála" by nikdy nevznikl.

Benedikt XVI. a Petr Seewald v roce 2010, Profimedia


Před rokem 2005, než byl zvolen za papeže Benedikt XVI., jste se intenzivně zabýval Josephem Ratzingerem a publikoval jste dvě knihy rozhovorů s ním. Očekával jste od německého pontifikátu něco jiného, snad něco více?

Myslím si, že Benediktova bilance je více než slušná. Když ještě i dnes někdo mluví o ztroskotaném pontifikátu, tak buď nemá ponětí, o čem mluví, nebo záměrně protlačuje názor, který odpovídá jeho ideologickým zájmům.

Už jen to, že dokázal navázat na papeže století Jana Pavla II., bylo obrovským výkonem. Vzhledem k téměř bezprecedentnímu poklesu křesťanské víry se Benedikt XVI. soustředil na její obnovu. Jeho zvláštní charisma a jeho katecheze přitáhly miliony lidí, i takových, kteří od církve měli odstup.

Ne náhodou se mluvilo o horečce „Benedetto". Předčasně ji ukončila aféra kolem biskupa Williamsona, při které, jak to dokazuji ve své knize, proběhla veřejností zavádějící dezinformační mediální kampaň.Byla některá personální rozhodnutí slabým bodem pontifikátu papeže Benedikta? Například povolání takříkajíc nezkušeného jezuity Federica Lombardiho za vatikánského mluvčího po mediálním profesionálovi Navarro-Valsovi či jmenování kardinála Tarcisia Bertoneho za státního sekretáře?

Samotný Ratzinger označil personální politiku za svou ne úplně nejsilnější disciplínu. Navíc měl sklon k jistému druhu „nibelunské“ věrnosti. Myslím, že se silnějším týmem by se dal mnohem lépe využít potenciál, který pontifikát Benedikta XVI. měl.Papež Benedikt zveřejnil jen tři encykliky. Od papeže-teologa by přitom někteří očekávali více...

Byly to sice „jen" tři encykliky, ale tři, které stály opravdu za to. V pozici papeže byl především pastýřem, ne profesorem. Byl to téměř nadlidský výkon, že i ve svém vysokém věku a při svém zdravotním handicapu, o kterém veřejnost nic netušila, později ještě napsal i trilogii o Ježíši.

Tato christologie byla naléhavě nutná vzhledem k poničenému Ježíšově obrazu a jeho poselství. Žádný papež před ním si netroufl napsat takového dílo.Ruku na srdce - jak jste přijal Benediktovo odstoupení? Ve své knize jste ho dobře vysvětlil, ale už jste ho i akceptoval?

Papež má zemřít ve svém úřadě - to platilo téměř jako dogma. Demise papaže byla sice církevně-právně možná, ale nikdo ji nechtěl zažít. Toto odstoupení mnou otřáslo.

Na druhé straně je třeba říci, že již v roce 2010 Benedikt XVI. v mé knize Světlo světaprohlásil, že papež má nejen právo, ale někdy i povinnost odstoupit, když už nestačí jeho fyzické nebo psychické síly.

Katolická církev je velká a rozšířená jako nikdy dříve. Požadavky na nejvyššího pastýře se extrémně změnily. Svým aktem Ratzinger provedl v papežství revoluci a otevřel cestu pro čerstvou sílu. Velmi zápasil s otázkou zřeknutí se úřadu. A můžeme mu opravdu věřit, když říká, že je s tím zcela vyrovnán, zejména se svým Pánem, kterému jako jedinému se musí odpovídat.

Životopis Benedikt XVI., lumen.sk


Do jaké míry se Benedikt XVI. stal, jak píšete ve svém úvodu, papežem přelomové doby, „tak koncem něčeho starého, jakož i začátkem něčeho nového"?

Ratzinger má podrobný přehled o historických zkušenostech celého století, od Výmarské republiky až po digitální věk. Obzvláště dobře zná různé fáze vývoje církve: od jejího postavení v době diktatury, přes epochu lidové církve až po církev v kriz v sekularizované společnosti.

Pět desetiletí byl v nejpřednější frontové linii, z toho čtvrtstoletí jako pravá ruka Jana Pavla II.

Byl stavitelem mostů, který podporoval znovuobjevení církevních otců, spolupůsobil na koncilním modernizačním posunu, ale také zavčas varoval před falšováním koncilu...

Především ukázal, že víra a rozum nejsou protiklady, ale související prameny poznání. Benediktův poklad zkušeností je vzácný jako zlato.Četl již emeritní papež tuto knihu?

Dopředu jsem mu ukázal jen několik kapitol. Měl možnost udělat si o ní obraz. Zvláště se mu líbil odstavec o encyklice Mit brennender Sorge z roku 1937.

„To je vzorová kapitola postavena na přesných informacích o tehdejší dobové situaci," napsal mi, „o její přítomnosti v mém životě a nakonec i vyčerpávající výpověď o pronásledované církvi."

Zda se mu líbí všechny kapitoly, to nejsem schopen říci. Životopis se nesmí podobat podávání zpráv z panovnického dvora.

Šlo mi o to, aby toto pro církev a společnost nepostradatelné dílo bylo srozumitelné. Abych čtenáře vzal na nejen historicky, ale i spirituálně napínavou a obohacující cestu.

Benedikt XVI. je nadčasově aktuální. A tak tento životopis mluví nejen o uzavřené minulosti, ale odkazem na jednu z největších osobností církve ukrývá i pokyny pro budoucnost.

Takový jako on už nebude.Převzato z www.svetkrestanstva.postoj.sk. Článek z 6. 5. 2020 naleznete zde.

Benedikt XVI. - podpis, volné dílo, wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (04.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 15. 05. 2020 | 2723 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace