Zajímavé...

Jak udržet pozornost dítěte při mši svaté?

Tříkrál Brno 2010 Udržet pozornost dítěte během bohoslužby někdy není jednoduché. Pokud se dítě nudí, přirozeně hledá způsoby, jak se zabavit. V takovém případě může ostatní vyrušovat. Stále aktuální problém. Co s tím?

Datum vložení: 13. 4. 2011, 15:01 Autor: PePo Rubrika: Studio Jan Pokud je farní společenství živé, tak je velice rozmanité. Najdeme tam seniory, lidi středního věku, rodiny s mnoha dětmi i ty s jedním dítětem, mladé dospělé, lidi z nejrůznějších profesí a sociálních vrstev, tradiční věřící, občasné návštěvníky mše svaté, aktivní členy farního společenství, lidi velmi duchovně zaměřené a ty, kteří spíše čerpají ze společenství. Každý má jiné očekávání, jiné potřeby, jiný důvod proč se zúčastní nedělní mše svaté. Katolická církev si opatruje svou jednotu v rozmanitosti.

Různé skupiny v církvi mají mnoho možností vyjádřit a praktikovat svou spiritualitu. Nedělní shromáždění farního společenství má být ale otevřené všem. V různosti tohoto shromáždění můžeme prožívat bohatství a pestrost církve, byť nám někteří lidé nebo prvky nejsou příliš blízké. Jinakost ostatních farníků nám má připomenout jinakost našeho Boha: Bůh není nikdy takový, jak si ho představujeme, je vždy jiný. Vyzývá nás k tomu, abychom vytvářeli jedno tělo, Tělo Kristovo, Církev.

V takovémto rozmanitém shromáždění, ve velice strukturované liturgii, není mnohdy jednoduché udržet pozornost svých dětí při mši sv. Pokud ztrácí pozornost, začínají být neklidné a přivolávají chtě nechtě pozornost okolí. Od farního společenství to chce někdy velkou trpělivost. Pro rodiče může vznikat nepříjemná situace a může dojít k rozhodnutí, že nebudou s dětmi navštěvovat mši svatou, pokud je tato situace ještě doprovázena nepříjemnými poznámkami farníků či kněze.

Kde jsou děti, tam je život. Protože děti jsou také budoucností naší církve, předkládáme několik tipů, jak obohatit účast dětí na mši svaté. Je důležité na začátku říci, že zodpovědnost za přijetí dětí při mši svaté nemají jen rodiče, ale celé společenství. Rodiče z jejich strany se mohou snažit o to, aby se děti mohli stát plnohodnotnými členy farního společenství. Farníci a kněz jejich shovívavostí, láskou, otevřenou náručí a oceněním rodičovské snahy, mají možná ještě důležitější úlohu.

Dvanáctero pro rodiny s dětmi při mši svaté


1) Sedejte si co nejblíže k oltáři.
Děti potřebují vědět, co se děje, a jak jsou malé, je vizuální kontakt velice důležitý.

2) Nebuďte přísnější než jinde.
Děti se budou v kostele chovat podle toho, jak se chovají jinde na veřejnosti. Pokud jim jinde umožňujete volný pohyb, tak jej budou také vyžadovat v kostele. Pak není reálné jim pohyb zakázat. Spíš jim ho různými způsoby můžete omezit.

3) Poodstupte s dítětem, když rozpoznáte u něho nervozitu.
Když rozpoznáte, že určité části mše svaté jsou pro děti náročné, tak s nimi můžete na chvilku odejít nebo poodstoupit od dění a zaměřit jejich pozornost na obraz, dětskou Bibli apod.

4) Učte děti šeptat.
Děti mají tendenci mluvit nahlas. Není asi vhodné jim mluvení zakázat, ale naučit je (i mimo kostel) šeptat, tím, že je k tomu budete vyzývat.

5) Připravujte se sami a s dětmi na bohoslužbu.
Protože se i sami nebudete moci plně soustředit na bohoslužbu slova, je velice důležité si čtení s dětmi připravit. To lze slovy, ale i více kreativně, např. že vybarví příslušnou omalovánku. Přitom jim můžete připomínat, jak je důležité při mši svaté poslouchat čtení z Písma svatého.

6) Naučte se doma s dětmi základní mešní modlitby.
Pokud se dítě s Vámi doma naučí základní modlitby, které se používají při mši svaté, tak se bude schopno více zapojit. Nečekejte s recitací modliteb, až dítě bude schopno jim porozumět. Často pomáhá, když se s dítětem naučíte tyto modlitby zpívat podle nápěvů, které v kostele používáte nečastěji. Je to pro dítě důležité zpestření jeho účasti na mši svaté.

7) Učte se z otázek dítěte ohledně mše.
Je možné, že si sami nejste jisti, jak probíhá liturgie. Pak je spolupráce s dítětem ohromnou příležitostí se něco nového naučit a obohatit celou rodinu.

8) Nebojujte s dítětem v kostele.
Pokud začne dítě být příliš neklidné, nezačínejte s ním bojovat v kostele; je dobré s ním poodstoupit nebo na chvíli odejít a před kostelem zjistit, co se děje a vyříkat si to s ním. Získáte si tím kredit u ostatních farníků. Když je Vaše dítě od přirozenosti neklidné, tak je dobré si sednout na takové místo, aby Vaše odchody a příchody nebyly tak rušivé.

9) Ignorujte případné nepříjemné poznámky lidí.
Velice důležité je ignorovat poznámky, které diskreditují Vaší snahu učinit své děti součástí farního společenství. Pokud se stanou nesnesitelné, zkuste situaci probrat s někým, komu důvěřujete, a předložte své pochybnosti místnímu knězi.

10) Chvalte dítě za vzorné chování.
Nebuďte ke svým dětem příliš shovívaví (mše svatá je prostorem neobvyklým a dítě se tam musí naučit chovat jinak), ale zároveň na něj nebuďte příliš přísní. Dopřejte dítěti čas, než se vžije do liturgického shromáždění. Některému dítěti to může trvat dlouhou dobu. Dítě kárejte, ale hlavně ho chvalte za ty chvíle, kdy se chovalo vzorně. Po návratu domů mu vždy dejte odměnu za to pozitivní, i kdyby to byl jen jeden bod.

11) Buďte svému dítěti vzorem v křesťanském životě.
Když se Vám narodí dítě, tak je to pro celou rodinu nová šance prohloubit či obnovit křesťanský život. Rodiče, prarodiče, sourozenci jsou prvotními vzory dítěte. Časem bude zkoumat jejich opravdovost a schopnost odpovídat na svízelné otázky. Vaše vzornost není garancí úspěšné výchovy ve víře. Je to ale Vaše křesťanská povinnost, aby Vaše pokřtěné dítě – které je obklopeno mnoha sekulárními vlivy – dostalo férovou šanci později se svobodně rozhodnout pro nebo proti aktivní účasti ve farním společenství.

12) Modlete se za Vaše dítě a jeho víru
Intenzivně se modlete za harmonický duchovní vývoj Vašeho dítěte, za Boží vedení při jeho křesťanské výchově. Skutečná hodina náboženství probíhá právě při mši svaté, kde se setkáváme s Ježíšem Kristem v Písmu svatém, ve společenství církve a v tajemství Eucharistie. Učiňte z Církve důležitou část svého života. Prospěje to Vám i Vaší rodině.

Nejdůležitější je, že dítě je naší velkou radostí. Jeho místo při mši sv. si bude hledat samo, a někdy to bude trvat pěkně dlouho a bude Vám docházet trpělivost. Přítomnost na mši sv. není samospasitelná. Křesťanský život začíná doma, žije z Božího slova a Eucharistie a tamtéž vrcholí. Děkujeme, že přivádíte Vaše děti k Pánu: On je miluje takové, jaké jsou.

Text vznikl mj. na základě materiálu FDLC (federace diecézních liturgických komisí USA), který je veřejně dostupný na www.fdlc.org/liturgy_catechesis.htm.
Převzato z Farního zpravodaje Tábor, XII/2- Velikonoce 2011,
Autor: jáhen Tomáš van Zavřel


Přebíráme z www.proglas.cz/slovesne-porady.html,
článek z 13. 4. 2011 naleznete zde.

Vystoupenií MŠ v kostele v Jeníkově 2010Sdílet

Související články:
Uskutečnilo se: Setkání pro děti z náboženství v době adventu na faře ve Štítarech (07.01.2023)
Vyrábění vánočního svícnu ve Vratěníně (21.12.2022)
Podzimní setkání pro děti z náboženství (19.12.2022)
Vyrábění adventních věnců s dětmi ve Vranově nad Dyjí (19.12.2022)
Existuje život po porodu...? (28.09.2022)
Májové setkání s dětmi z náboženství (19.05.2022)
Bylo a zároveň zveme na další: setkávání s dětmi v Onšově (19.05.2022)
Velikonoční pobyt pro děti z náboženství na faře ve Štítarech (19.04.2022)
Postní misijní kalendář pro děti 2021 (18.02.2021)
Leporela a omalovánky pro děti (06.12.2020)
Zacházení s médii při výchově (29.11.2020)
Setkání prvokomunikantů v Brně (07.10.2020)
Aplikace Bible pro děti (30.05.2020)
Dopis jednoho starostlivého otce poslední 3. část (06.05.2020)
Dopis jednoho starostlivého otce 2. část (30.04.2020)
Dopis jednoho starostlivého otce 1. část (31.03.2020)
Povídky z vánoční kapsy V. (01.01.2020)
Povídky z vánoční kapsy IV. (30.12.2019)
Povídky z vánoční kapsy III. (28.12.2019)
Povídky z vánoční kapsy II. (27.12.2019)
Povídky z vánoční kapsy (25.12.2019)
Den před vánocemi (23.12.2019)
Proběhly podzimní prázdniny ve Štítarech (14.11.2019)
Výroba dušičkových věnečků v místní knihovně Vranov nad Dyjí (08.11.2019)
Máš i ty jasno v tom, že chceš být prospěšný? (10.10.2019)
Ohlédnutí za výletem pro děti z náboženství (13.07.2019)
Leporela pro nový školní rok (04.11.2018)
Děti z náboženství jely na výlet (28.06.2018)
Leporela a omalovánky pro děti (20.05.2018)
Dětský vranovský karneval v Lančově (04.02.2018)
Kdo udělal...? (03.01.2018)
Vyrábění dušičkových lampiček v Lančově, Vranově a Vratěníně (23.10.2017)
Výlet s dětmi, které pravidelně chodily do náboženství (28.06.2017)
Proč (i malé) děti patří na mši svatou (01.06.2017)
Uskali umeleho oplodneni: Olomouc 18.3. (17.03.2017)
Pohádka: Syn dvou matek (06.12.2016)
Nabídka vánočních a mikulášských leporel od kapucínek ze Šternberka (17.11.2016)
OASIS - tábor pro děti o 13 do 18 let (27.07.2016)
Informace o iniciativě založit křesťanskou základní školu (08.03.2016)
Biblická puzzle (02.12.2015)
Děti a internet (07.07.2015)
Děti třebíčského děkanství kreslí (28.05.2015)
Příběhy Josefa Janšty (22.03.2015)
Muž si musel vybrat: Syna s Downovým syndromem, anebo rozvod. On si vybral dítě. (12.02.2015)
Dětský karneval ve Vranově nad Dyjí (02.02.2015)
Jsme vůči mediálnímu násilí imunní? (10.01.2015)
Nabídka tiskovin pro děti (22.11.2014)
Dvojčata narozená týden před koncem britské lhůty na potrat, oslavila první narozeniny (28.10.2014)
Královna v blátě (21.10.2014)
Dítě jako další produkt na zakoupení......a vyhození (22.08.2014)
Hledá se zdravotník pro dětský tábor u Velkého Meziříčí (18.07.2014)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – z aktuálního dění (10.04.2014)
Křesťanská mateřská školka - prosba (13.03.2014)
Adopce...Je mnoho způsobů, jak udělat radost někomu a nebo jak šířit dobro... (26.11.2013)
Svatý Mikuláš zavítá do Křtin (23.11.2013)
Jeden skutečný příběh z metra (08.11.2013)
Aktuální dění v PMD (02.10.2013)
Země Kore II. – Cesta kolem světa (11.09.2013)
Tábor Olbramkostel - Mše svatá na Šimperáku (23.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - pondělí (23.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - úterý (17.07.2013)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – AKTUALITY (07.06.2013)
Modlitba na prstech ruky (01.06.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 2013 – Řím (19.05.2013)
Soutěž Odkaz Cyrila a Metoděje aneb Velkomoravské dobrodružství 2013 (17.05.2013)
Odpoledne ve Vratěníně 2013 aneb ukažte, jak je vaše obec plná života (27.04.2013)
Křesťanské mravy - pravidla slušnosti pro mládež (26.04.2013)
Katolická věrouka pro děti Mini Kid Kat (20.04.2013)
Prázdninový tábor pro děti z Jeníkovska (08.04.2013)
Pomozte sbíráním víček od pet láhví Michalce (20.03.2013)
Další příprava na biřmování bude v pátek 1. 3. 2013 (26.02.2013)
KARNEVAL 3. 2. 2013: FATYM VRANOV NAD DYJÍ (17.02.2013)
Z mé vlastní tvorby č.3 (24.01.2013)
Další příprava na biřmování bude 4. 12. 2013 na Šumné (02.01.2013)
Biskup Jan Vokál ministrantům: Víru si uchováte, když se ji naučíte obhájit (29.12.2012)
Další příprava na biřmování bude 18. 12. 2012 v 18,06 ve Štítarech (13.12.2012)
SOS modlitba proti zavedení potratové tablety RU-486 v ČR (12.12.2012)
Další příprava na biřmování bude 7. 12. 2012 (28.11.2012)
Nabídka omalovánek od sester kapucínek ze Šternberka (06.11.2012)
Podzimní prázdniny v Jeníkově (02.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 18. 9. 2012 (15.09.2012)
Zajímavé citáty (31.08.2012)
Bohoslužba k začátku školního roku (28.08.2012)
Hodnocení tábora ve Vranově nad Dyjí jeníkovskými dětmi (07.08.2012)
Antiolympiáda s Antiochií (21.07.2012)
Druhý den Jeníkovských dětí ve Vranově n. D. 2012 (09.07.2012)
Táborák ve Vratěníně (25.06.2012)
Tajemství Petrova (06.06.2012)
10. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A 7. MISIJNÍ DEN DĚTÍ (28.05.2012)
10. celostátní misijní pouť a 7. misijní den dětí (03.05.2012)
Další příprava na biřmování bude 4. 5. 2012 ve 20 na Šumné (27.04.2012)
Celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí (19.04.2012)
Soutěž pro děti Čenda hledá supertalent (18.04.2012)
Bůh ponechává všechno lidem na vůli (13.03.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově 17.2. - 19. 2. 2012 (03.03.2012)
Větrníky v Jeníkově 12.2. 2012 (02.03.2012)
Jeden den na Petrově (JDP) (13.02.2012)
Beseda s o. Markem v ŠD Krupka (08.01.2012)
Pohádka Vánoční panenka (06.01.2012)
U Betléma (25.12.2011)
Dům Bible - aktuální nabídka (13.12.2011)
Papírový betlém pro děti (29.11.2011)
Potáborové setkání vedoucích (27.10.2011)
Adoptoval jsem tři čínské holčičky (26.10.2011)
Správné chování dětí v domě Božím (21.10.2011)
Adoptoval jsem tři čínské holčičky (19.10.2011)
Netradiční blahoslavenství (23.09.2011)
Omalovánky o sv. Anežce a sv. Mikulášovi (14.09.2011)
Chaloupky pro děvčata i kluky v Prosiměřicích (17.07.2011)
Prázdniny s o. Milanem na faře v Olbramkostele (16.07.2011)
Konec tábora Jeníkovských dětí (16.07.2011)
Předposlední den Jeníkovských dětí na faře ve Vranově n./D. (16.07.2011)
Šestý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (15.07.2011)
Pátý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (14.07.2011)
Čtvrtý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (13.07.2011)
Třetí den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (12.07.2011)
Druhý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. - neděle 10.7.2011 (11.07.2011)
Příjezd Jeníkovských dětí na tábor do Vranova n./D (10.07.2011)
Dárek Jarka Nohavici ke konci školního roku (28.06.2011)
Fotbalový turnaj nejen pro ministranty! (10.06.2011)
Májové pobožnosti pro děti (03.06.2011)
Společenská hra Cesta do nebe (26.05.2011)
9. Celostátní misijní pouť dětí (17.05.2011)
Odpoledne pro vítěze (06.05.2011)
Postní doba ve Štítarské farnosti (25.04.2011)
Nabídka tábora v Mašovicích (11.04.2011)
Nové www stránky Josefa Janšty pro rodiče a katechety (23.01.2011)
Chudoba a práce dětí (07.01.2011)
Tragická situace dětí ve světě (06.01.2011)
Děti, které oficiálně neexistují (05.01.2011)
Vánoční koncert scholy Paprsek 2010 (21.12.2010)
Pouť ke sv. Anežce České v Hrádku (18.11.2010)
Výlet dětí z náboženství na Templštejn (18.11.2010)
Školní výlet pro děti z náboženství (08.11.2010)
Pouť ke svaté Anežce České v Hrádku (08.11.2010)
Najdou se další spolupracovnice? (14.10.2010)
Zabraňme ničení našich dětí (30.07.2010)
Hry (29.05.2010)
Vysvědčení z náboženství (11.05.2010)
Diecézní setkání dětí v Litoměřicích (25.04.2010)
Malujeme s Cyrilem a Metodějem (22.04.2010)
Velikonoční dílna na DDM Šumná (01.04.2010)
DENAF aneb Den na faře ve Vranově nad Dyjí 5.3.2010 (10.03.2010)
Vydařený fatymský karneval ve Vranově (08.02.2010)
Výlet s náboženstvím (04.02.2010)
Vyučování náboženství (22.01.2010)
Třikrálové setkání ve školní jídelně v Lubnici (21.01.2010)
Svatý Mikuláš v Šumné a Štítarech (07.12.2009)
Nedělní odpoledne s dětmi ze Štítar (11.10.2009)
Potáborové setkání vedoucích v Hlubokých Mašůvkách (05.10.2009)
Tynafy o letošních prázdninách (22.08.2009)
První pomoc dorazila na faru... (07.08.2009)
Příběh o duze od paní Fily Langerové (25.07.2009)
Výlet s dětmi do Mikulova - 27.6.2009 (29.06.2009)
Zveme na TYNAF do Štítar - 29. červen - 3. červenec 2009 (25.06.2009)
Chaloupky pro kluky a holky (02.06.2009)
Děkanátní kolo soutěže se blíží! (28.04.2009)
Lidové misie - Bory - další foto z neděle 9. 3. 2008- hra pro děti (01.03.2009)
Křesťanské omalovánky (07.02.2009)
Výlet s o. Nikem (06.09.2008)
Super den (01.07.2008)
Chaloupky na faře v Prosiměřicích (16.06.2008)
Aktuální heslo (13.05.2008)
Tábor dětí ve Vranově nad Dyjí (04.05.2008)
Zveme na Misijní den dětí (07.04.2008)
Nové heslo (25.03.2008)
Divadlo "Plamínek" v Praze (07.03.2008)
Víkend na faře v Lančově (01.03.2008)
Nové heslo (08.02.2008)
Děti pomáhaly misiím (26.01.2008)
Starší HESLA (14.04.2007)
Heslo od 8.4.2007 (08.04.2007)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 04. 2014 | 7004 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.proglas.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace