Zajímavé...

JAK TO VŠECHNO MŮŽE BŮH DOPUSTIT? (WILHEM BUSCH)

Mám tu článek od Wilhelma Buscha a je opravdu zajímavý doporučuji přečíst :-)


TITULKY V NOVINÁCH:
Havarie letadla- 64 mrtvých- zemětřesení- 1.200 lidí zahynulo, 6000 raněných-důlní neštěstí-7 mrtvých.... Pokaždé, když taková zpráva proběhne tiskem, nebo se objeví na obrazovkách televizorů, vystává otázka: A Bůh? Ten na to nic neříká? Kde je Bůh? Proč to všechno dopouští a nezasaáhne? Copak je bezmocný, nebo vůbec není?! Na světě se dějí příšerné věci. Nekonečné soudní procesy odhalují hrůzu táborů smrti v Osvětimi a Treblince a znovu a znovu se dovídáme, jak hrůzné bylo především utrpení dětí. Byli mučeny, zabíjeny, zneužívány. Je pochopitelné, že seriozní lidé se otřeseni ptají: Bůh?! Jak to všechno může dopustit? Víte, to je tak: Tuhle otázku často bezmyšlenkovitě předhazují povrchní lidé. Chtějí se tím zároveň ospravedlnit, že už se o Boha nezajímají. Nu, těmto lidem nemáme co říci. Chceme zde mluvit jen s těmi,kdo s touto otázkou opravdu těžce zápasí.

BŮH JE OBŽALOVANÝ?
Tak to všechno může Bůh dopustit?! Chceme-li touto otázkou Boha obžalovat, jdeme na to z nepravého konce. Představme si, že jsme v soudní síni. V soudcovském křesle sedim já, uražený a zarmoucený člověk. A na lavici obžalovaných sedí Bůh. A teď se já, pobouřený člověk ptám obžalovaného Boha s výšky svého soudcovskeho křesla: Obžalovaný Bože, jak to všechno můžeš dopustit? - Ale ne, je nám přece jasné: Tak to není. Takový Bůh neexistuje - Bůh který by nás nechal sedět na soudcovské stolici a sám si sedl na lavici obžalovaných. To by byl opravdu směšný, ubohý, bezmocný Bůh. Je tu však živý a svatý Bůh a On je to, kdo sedí na soudcovské stolici. A my před ním sedíme na lavici obžalovaných. Vzpomínám si, jak jsem se v oné pohnuté době mezi dvěma světovými válkami dostal do jednoho rozčileného shromaždění. Když mě uviděl řečník vykřikl: A tady ho máme toho, faráře! Ať jde tedy dopředu! Jdu dopředu. A řečník říká: Tak vy si tedy myslíte, že je Bůh! No, jestli jaký skutečně je, moc rád bych se s ním po smrti setkal..." Já jen přikyvuji. A on pokračuje: Na to se teším. Tam si ho totiž pěkně podám a povím mu: Tak si věděl, že hladový děti a druzi mají všechno a nezakročil jsi! A dopustil jsi války, kde nevinní museli trpět, a ti, kdo za to mohli, si přitom pěkně nahrabali! A k tomu všemu, k bídě, nespravedlnosti, utlačování, vykořisťování, jsi mlčel! Tam mu to, panečku vytmavím ... A víte, co řeknu? Pryč s tebou! Dolů s trůnu! Tak a teď dosáhl toho, že i já se dostal do varu. Skočil jsem mu do řeči: Správně! Na toho Boha i já zvolám: Pryč s tebou! Dolů s trůnu! Ztrať se! Nasjednou je hrobové ticho. Řečnik se na mne užasle divá, má zřejmě pocit, že se nějak mylil a že já vůbec nejsem farář. Je to až k smíchu, jak zaraženě všichni hledí. A tím se situace náhle obrátila a mužeme si spolu rozumně promluvit. Musím toho využít: Tak podívejte se, Bůh který by vás nechal tak na sebe řvat- to by musel být opravdu směšný Bůh. Ne, takový Bůh skutečně neexistuje. Ten existuje jen ve vaši hlavě. Bůh, kterého byste mohli pohnat k odpovědnosti, před kterým byste se postavil jako soudce a on by se nechal obžalovat --- ne, ne! Takový Bůh existuje jen v úplne popletených mozcích. A tu mohu jen říci: Pryč s takovým Bohem! Už je na čase s ním skoncovat - Ale vy jste přece farář, vykoktal poněkud zděšeně ze sebe řečník. Jistě, to jsem! A proto vám chci říci ... a tak jsem zvedl hlas, aby všichni dobře slyšeli. Proto vám chci dosvědčit: Je jiný, skutečný Bůh. Toho nebudete moci pohnat k zodpovědnosti, ale On bude soudit vás. A tam vám slova uváznou v krku! Ne Bůh, kterému byste mohli říci: Pryč s tebou! - neexistuje, ale je tu živý, svatý, skutečný Bůh. A ten jednou může říci vám: Pryč s tebou! - Jak to všechno může Bůh dopustit?- Chceme-li touto otázkou pohnat živého Boha k odpovědnosti, jdeme na to z uplně špatného konce a Bůh nám určitě neodpoví. Jenom se tím zesměšňujeme.

Bůh jako chůva?
Jak to všechno může dopustit? Ptá se člověk zděšeně a pobouřeně tváří v tvář všem těm strašným věcem, které se dějí. Přitom míří svou otázkou na nás, na křesťany. Odpovězte, prosíme, slyšíme zde, je to přece váš Bůh, kterého obviňujeme. Jde o vašeho Boha. Co máte na jeho omluvu? Máme my, křesťané, teď začít Boha bránit a omlouvat? Člověk si Boha představuje jako - ano jako chůvu. Chůva je tu na to, aby byl v dětském pokoji pořádek a neděli se tam nepřístojnosti. Ale jednoho dne se stane, že spadne s okna děcko. Všecho se zděšeně zbíhá. Kdepak je chůva? - Jak mohla něco takového dopustit? - Ano, tak si lidé představují Boha. Jsme přesvědčeni, že Bůh je povinen starat se o to, aby na této zemi byl jakýs-takýs pořádek. Přitom se o něho nijak zvlášť nestaráme, ani tak, jak se ve velkém domě celkem nikdo nestará o chůvu. Ale tu dojde k neštěstí. Všechno začne směřovat tam, kam jsme nechtěli. A najednou se každý pobouřeně ptá, kde je ta nebeská chůva? Ale tu si nemůžeme, pozvat na kobereček. Skrývá se v mlčení. A tak se lidé obracejí na její přátele, na křesťany: Jak to všechno může Bůh dopustit? - Víte, jsme my to, křesťané, ale blázni, když teď chceme začít Boha hájit. Protože - Bůh přece není nebeská chůva. Prosim vás, řekněte mi, kde stojí, že Bůh je povinen starat se o pořádek v tomto světě lidského bláznoství a bezboženství? Bůh nám naprosto není něčím povinen. On Je Pán!

Tak prostě Boha popírat ?
Co se na světě děje hrozných věcí! A Bůh mlčí! Pro mnohé z toho jasně plyne: Bůh není! Žádný Bůh, který by byl pánem světa neexistuje! Vševědoucí, vševidoucí Bůh neexistuje! Člověk ho prostě vymaže ze svého života. Ať se teď teologové starají, jak se s tím vypořádat! Ale co, když tu Bůh přece jenom je? Co když si to člověk popíráním Boha příliž zjednodušil? A my teď chceme naprosto jasně říci: Bůh žije! Bůh tu je! A když se nás ptáte: Jak to můžete tak přesně vědět? Pak odpovídáme: Protože se zjevil.


Sdílet

Související články:
Postní pátky se sv. Josefem (10.02.2021)
Teologický kurz v Brně 2020/2021 (11.06.2020)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity zve ke studiu (01.03.2020)
Praní špinavé morálky (17.02.2020)
Pozvánka na přednášku Vánoce v české kultuře (18.12.2019)
Beseda s Mgr. Ninou Novákovou (04.12.2019)
Doporučujeme: Kázání P. Martina Fuchse (29.11.2019)
Přednáška na téma Literární dílo sv. Konstantina - Cyrila (13.11.2019)
Přednáška na téma Síla modlitby (07.11.2019)
P. Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic (videopřednáška) (18.10.2019)
P. Ján Buc - Duch Svatý (31.05.2019)
Valentinská pouť a přednáška o bl. Anně Kolesárové (04.02.2019)
Beseda s paní Mgr. Bc. Danou Vašákovou v Tavíkovicích (25.11.2018)
Pozvánka na zajímavou přednášku velmi aktuální (03.06.2018)
Konference v Brně: Bludné nauky a praktiky a Ježíšova uzdravující moc (20.05.2018)
4CD - P. PAVOL HUDÁK - PROČ LÁSKA ZTROSKOTÁVÁ
- přednášky MP3 k poslechu i ke stažení
(10.03.2018)
Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - 1. a 2. část přednášky (video) (27.12.2017)
Konference Pronásledování křesťanů ve světě (31.10.2017)
Přednáška: Současná evangelizace v Olbramovicích (11.05.2017)
Přednáška na téma Za Boha, národ, pořádek (22.04.2017)
Přednáška Ilony Burdové Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly (01.04.2017)
Přednáška Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška - Farnost jako společenství (28.03.2017)
Osvobození a uzdravení Ježíšem ve Tvém životě - Henrich Grejták (29.12.2016)
Přednáškový cyklus na téma Vláda království (17.11.2016)
Prof .Petr Piťha: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení (04.09.2016)
Zveme na přednášku o sv. Maxmiliánovi do Brna (11.08.2016)
Prof. Royt v Třebíči - Karel IV. a jeho zakladatelská činnost (02.06.2016)
Jozef Maretta: Církev je, bude a byla pronásledovaná (video) (29.04.2016)
Přednáška o blahoslaveném knězi Jerzy Popieluszkovi ve Vranově n. D. (25.04.2016)
P. Vojtěch Kodet - Srdce Boha (záznam přednášky) (22.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Slovo se stalo tělem (záznam 3. přednášky) (16.02.2016)
Přednáška Falešné tváře esoteriky (10.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Na počátku bylo Slovo (záznam 2. přednášky) (09.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - a co my s ním? (záznam 1. přednášky) (02.02.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (01.02.2016)
SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu (08.01.2016)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce - P. Marek Orko Vácha (28.12.2015)
Přednáška Vánoce stokrát jinak (12.12.2015)
P. Vojtěch Kodet: duchovní obnova Na prahu adventu (29.11.2015)
Exorcista L. Jablonský: Požehnání v rodině a jeho moc. (08.11.2015)
Záznam přednášky P. E. Velly a adorace u minoritů při Národním eucharistickém kongresu v Brně (04.11.2015)
Přednáška Lucie Juříkové - “Česká učitelka v Indii a její návraty.“ (26.10.2015)
P. Elias Vella na NEK v Brně (12.10.2015)
otec Pavol Hudák: Pro mladé (27.09.2015)
Přednáška P. Pavla Zahradníčka, Th.D: Bible - kniha knih (23.09.2015)
Přednáška Blízký východ – region nad propastí (19.09.2015)
Videozáznamy přednášek z konference CBR "Ochrana práv rodiny" v Levoči (15.09.2015)
Kurzy latiny a řečtiny (04.09.2015)
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův (31.08.2015)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce (25.08.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat V. (19.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat IV. (09.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (05.06.2015)
Diplomová práce na téma "Image Římskokatolické církve v ČR" (27.05.2015)
Přednáška na téma: Umírání doma – nový trend v poskytování paliativní péče, situace na Třebíčsku (16.05.2015)
Přednáška SaVIO - Modlitba - kritický bod víry (16.05.2015)
Kurz sociálního učení církve (12.05.2015)
Vzdělávací kurzy: Živá teologie, Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar (27.04.2015)
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D a pozvánka na pouť v Železném Brodě (26.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat III. (26.04.2015)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého „JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“ (22.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat II. (22.04.2015)
Zahradní slavnost s P. Markem Orko Váchou a skupinou Adorare v Břežanech (19.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat I. (09.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Úvod do velikonočního tridua (audio) (01.04.2015)
Přednáška Petra Váni: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (18.03.2015)
Přednáška ČKA - Lužice z první ruky (13.03.2015)
Na slovíčko s líšeňskými Salesiány (07.03.2015)
Informace z Katechetického centra pro brněnskou diecézi - únor 2015 (16.02.2015)
Přednáška v Třebíči - Teroristé v Paříži: Náš problém? (14.02.2015)
Přednáška Ing. Pavla Jajtnera v Lechovicích - Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů (14.02.2015)
Beseda o historii kostela v Jedlce (11.02.2015)
Přednáška ČKA - Právo a spravedlnost (09.02.2015)
Národní týden manželství 2015 v Třebíči -
Max Kašparů: Jak mít vztah, který vydrží
(08.02.2015)
Přednáška ČKA - Vrozené a naučené v chování (20.01.2015)
Konference Bio-psycho-sociální problémy žen v kontextu dnešní doby (08.01.2015)
Přednáška Od slavností zimního slunovratu k vánočnímu evangeliu (13.12.2014)
Video: O. Jozef Maretta: Rozhodni se, co přijímáš: pokoj nebo prokletí? Je to na tobě (25.11.2014)
O putování Svatou zemí ve Vémyslicích (07.11.2014)
P. Mikuláš Tressa: Co nás učí Maria? - prožívání radosti (01.11.2014)
Přednáška v Třebíči: Církev u nás po majetkovém vyrovnání (22.10.2014)
Přednáška na téma Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. (30.09.2014)
Kurz novozákonní řečtiny v Brně a Zlíně (25.09.2014)
Přednáška na téma Hledání hodnot (23.09.2014)
Živá teologie. Spirituální dimenze člověka (02.07.2014)
O silách temna (23.06.2014)
Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., protektora Univerzity Karlovy (04.06.2014)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého: DĚJINY MŠE SVATÉ od apoštolů po současnost (20.05.2014)
Savio - ThMgr. Milan Klapetek - Štěstí, muška jenom zlatá ... (08.03.2014)
Slzy Afriky (03.03.2014)
happening PAMATUJ! 2014 se blíží (28.02.2014)
Připomínka & avízo (13.02.2014)
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XI. (26.01.2014)
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (09.01.2014)
Pozvánka na přednášku a sváteční prožití svátku svatého Štěpána (11.12.2013)
Sv. Cyril, Metoděj a současnost - přednáška v Železném Brodě (03.12.2013)
Malý filmový seminář v Brně - Líšni (14.11.2013)
Pozvání na Happening PAMATUJ! 2014 (11.11.2013)
Pokřivené hlásání evangelia? (31.10.2013)
MCI (21.10.2013)
CENAP (21.10.2013)
Misijní neděle 20. 10. 2013 (09.10.2013)
VELKÉ ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI – S.O.S. VÝZVA PRO ARMÁDU PANNY MARIE (02.10.2013)
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve (02.10.2013)
Biblický kurz po jedenácté (09.09.2013)
Katolická dogmatika - systematický přehled a věroučné cenzury (31.08.2013)
4. promluva- Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé (30.06.2013)
5. Promluva - Dát Boha na prvni misto. (30.06.2013)
Promluva Matky Terezy z Kalkaty v Lechovicích dne 10. 11. 1984 (30.06.2013)
3. přednáška - kdo jsi člověče? - K vyššim věcem jsem se narodil (28.06.2013)
Biblický kurz 2013 - Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV (19.06.2013)
Kurz pro seniory: Spirituální dimenze člověka (04.06.2013)
DVD Náš dům v kosmu (14.05.2013)
Misijní beseda s promítáním ve Slatině (13.05.2013)
Svoboda - a co s ní? (09.05.2013)
Kardinál Miloslav Vlk v Třebíči (03.05.2013)
Zajímavá přednáška v Lančově (02.05.2013)
Obchodování s lidmi a novodobé otroctví (30.04.2013)
Helen M. Alvaré na Slovensku! (24.04.2013)
BET LECHEM - vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik (29.03.2013)
Cesta k andělům - Petr Coufal (14.03.2013)
Kurz Alfa v Brně (05.03.2013)
Biskup Václav Malý v Třebíči (18.02.2013)
Přednáška Jedinec a společnost - PhDr. Jiřina Šiklová (16.02.2013)
Vstupy do škol – Cyril a Metoděj a Poselství křesťanských Velikonoc (13.01.2013)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Třebíči (12.01.2013)
Seminář Nová evangelizace s otcem Patem Collinsem (19.12.2012)
Sladění profesního a rodinného života - seminář v Moravských Budějovicích (22.11.2012)
Facebook – dobro nebo zlo? (14.11.2012)
Náboženská témata v českém umění 20. století (10.11.2012)
Konference o formaci k evangelizaci (15.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 16. 10. v 18,06 ve Štítarech (13.10.2012)
Proměny křesťanství - přednáškový cyklus Diecézního muzea (11.10.2012)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Brně (11.10.2012)
Vynálezce čipu „4004“ se potýká s duší (10.10.2012)
ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI BEZ IVF 13.10. 2012 (10.10.2012)
Rok v Africe (29.09.2012)
Okultismus a psychotronika očima Bible (25.09.2012)
Přednáška v Třebíči: Od Antarktidy po Negev (20.09.2012)
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. - Věda a víra (13.09.2012)
Přednáška o II. vatikánském koncilu - Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (02.09.2012)
Přednáška na téma Jan Amos Komenský v Železném Brodě na Brodci (03.07.2012)
Přednáška "Aby láska v rodině proudila" v Brně - Líšni (12.05.2012)
Přednáška "Kladivo na člověka" v Třebíči (12.05.2012)
Přednáška a beseda s Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem (23.03.2012)
Přednáška o etických otázkách léčby neplodnosti a o nedávném zasedání Papežské akademie pro život ve Vatikánu (22.03.2012)
Přednáška Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele (18.01.2012)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 30. 06. 2013 | 6186 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace