Zajímavé...

JAK TO VŠECHNO MŮŽE BŮH DOPUSTIT? (WILHEM BUSCH)

Mám tu článek od Wilhelma Buscha a je opravdu zajímavý doporučuji přečíst :-)


TITULKY V NOVINÁCH:
Havarie letadla- 64 mrtvých- zemětřesení- 1.200 lidí zahynulo, 6000 raněných-důlní neštěstí-7 mrtvých.... Pokaždé, když taková zpráva proběhne tiskem, nebo se objeví na obrazovkách televizorů, vystává otázka: A Bůh? Ten na to nic neříká? Kde je Bůh? Proč to všechno dopouští a nezasaáhne? Copak je bezmocný, nebo vůbec není?! Na světě se dějí příšerné věci. Nekonečné soudní procesy odhalují hrůzu táborů smrti v Osvětimi a Treblince a znovu a znovu se dovídáme, jak hrůzné bylo především utrpení dětí. Byli mučeny, zabíjeny, zneužívány. Je pochopitelné, že seriozní lidé se otřeseni ptají: Bůh?! Jak to všechno může dopustit? Víte, to je tak: Tuhle otázku často bezmyšlenkovitě předhazují povrchní lidé. Chtějí se tím zároveň ospravedlnit, že už se o Boha nezajímají. Nu, těmto lidem nemáme co říci. Chceme zde mluvit jen s těmi,kdo s touto otázkou opravdu těžce zápasí.

BŮH JE OBŽALOVANÝ?
Tak to všechno může Bůh dopustit?! Chceme-li touto otázkou Boha obžalovat, jdeme na to z nepravého konce. Představme si, že jsme v soudní síni. V soudcovském křesle sedim já, uražený a zarmoucený člověk. A na lavici obžalovaných sedí Bůh. A teď se já, pobouřený člověk ptám obžalovaného Boha s výšky svého soudcovskeho křesla: Obžalovaný Bože, jak to všechno můžeš dopustit? - Ale ne, je nám přece jasné: Tak to není. Takový Bůh neexistuje - Bůh který by nás nechal sedět na soudcovské stolici a sám si sedl na lavici obžalovaných. To by byl opravdu směšný, ubohý, bezmocný Bůh. Je tu však živý a svatý Bůh a On je to, kdo sedí na soudcovské stolici. A my před ním sedíme na lavici obžalovaných. Vzpomínám si, jak jsem se v oné pohnuté době mezi dvěma světovými válkami dostal do jednoho rozčileného shromaždění. Když mě uviděl řečník vykřikl: A tady ho máme toho, faráře! Ať jde tedy dopředu! Jdu dopředu. A řečník říká: Tak vy si tedy myslíte, že je Bůh! No, jestli jaký skutečně je, moc rád bych se s ním po smrti setkal..." Já jen přikyvuji. A on pokračuje: Na to se teším. Tam si ho totiž pěkně podám a povím mu: Tak si věděl, že hladový děti a druzi mají všechno a nezakročil jsi! A dopustil jsi války, kde nevinní museli trpět, a ti, kdo za to mohli, si přitom pěkně nahrabali! A k tomu všemu, k bídě, nespravedlnosti, utlačování, vykořisťování, jsi mlčel! Tam mu to, panečku vytmavím ... A víte, co řeknu? Pryč s tebou! Dolů s trůnu! Tak a teď dosáhl toho, že i já se dostal do varu. Skočil jsem mu do řeči: Správně! Na toho Boha i já zvolám: Pryč s tebou! Dolů s trůnu! Ztrať se! Nasjednou je hrobové ticho. Řečnik se na mne užasle divá, má zřejmě pocit, že se nějak mylil a že já vůbec nejsem farář. Je to až k smíchu, jak zaraženě všichni hledí. A tím se situace náhle obrátila a mužeme si spolu rozumně promluvit. Musím toho využít: Tak podívejte se, Bůh který by vás nechal tak na sebe řvat- to by musel být opravdu směšný Bůh. Ne, takový Bůh skutečně neexistuje. Ten existuje jen ve vaši hlavě. Bůh, kterého byste mohli pohnat k odpovědnosti, před kterým byste se postavil jako soudce a on by se nechal obžalovat --- ne, ne! Takový Bůh existuje jen v úplne popletených mozcích. A tu mohu jen říci: Pryč s takovým Bohem! Už je na čase s ním skoncovat - Ale vy jste přece farář, vykoktal poněkud zděšeně ze sebe řečník. Jistě, to jsem! A proto vám chci říci ... a tak jsem zvedl hlas, aby všichni dobře slyšeli. Proto vám chci dosvědčit: Je jiný, skutečný Bůh. Toho nebudete moci pohnat k zodpovědnosti, ale On bude soudit vás. A tam vám slova uváznou v krku! Ne Bůh, kterému byste mohli říci: Pryč s tebou! - neexistuje, ale je tu živý, svatý, skutečný Bůh. A ten jednou může říci vám: Pryč s tebou! - Jak to všechno může Bůh dopustit?- Chceme-li touto otázkou pohnat živého Boha k odpovědnosti, jdeme na to z uplně špatného konce a Bůh nám určitě neodpoví. Jenom se tím zesměšňujeme.

Bůh jako chůva?
Jak to všechno může dopustit? Ptá se člověk zděšeně a pobouřeně tváří v tvář všem těm strašným věcem, které se dějí. Přitom míří svou otázkou na nás, na křesťany. Odpovězte, prosíme, slyšíme zde, je to přece váš Bůh, kterého obviňujeme. Jde o vašeho Boha. Co máte na jeho omluvu? Máme my, křesťané, teď začít Boha bránit a omlouvat? Člověk si Boha představuje jako - ano jako chůvu. Chůva je tu na to, aby byl v dětském pokoji pořádek a neděli se tam nepřístojnosti. Ale jednoho dne se stane, že spadne s okna děcko. Všecho se zděšeně zbíhá. Kdepak je chůva? - Jak mohla něco takového dopustit? - Ano, tak si lidé představují Boha. Jsme přesvědčeni, že Bůh je povinen starat se o to, aby na této zemi byl jakýs-takýs pořádek. Přitom se o něho nijak zvlášť nestaráme, ani tak, jak se ve velkém domě celkem nikdo nestará o chůvu. Ale tu dojde k neštěstí. Všechno začne směřovat tam, kam jsme nechtěli. A najednou se každý pobouřeně ptá, kde je ta nebeská chůva? Ale tu si nemůžeme, pozvat na kobereček. Skrývá se v mlčení. A tak se lidé obracejí na její přátele, na křesťany: Jak to všechno může Bůh dopustit? - Víte, jsme my to, křesťané, ale blázni, když teď chceme začít Boha hájit. Protože - Bůh přece není nebeská chůva. Prosim vás, řekněte mi, kde stojí, že Bůh je povinen starat se o pořádek v tomto světě lidského bláznoství a bezboženství? Bůh nám naprosto není něčím povinen. On Je Pán!

Tak prostě Boha popírat ?
Co se na světě děje hrozných věcí! A Bůh mlčí! Pro mnohé z toho jasně plyne: Bůh není! Žádný Bůh, který by byl pánem světa neexistuje! Vševědoucí, vševidoucí Bůh neexistuje! Člověk ho prostě vymaže ze svého života. Ať se teď teologové starají, jak se s tím vypořádat! Ale co, když tu Bůh přece jenom je? Co když si to člověk popíráním Boha příliž zjednodušil? A my teď chceme naprosto jasně říci: Bůh žije! Bůh tu je! A když se nás ptáte: Jak to můžete tak přesně vědět? Pak odpovídáme: Protože se zjevil.


Sdílet

Související články:
Rozhovor s Maxem Kašparů na rádiu Universum (27.01.2023)
V Olomouci proběhne v listopadu V. Konference o evangelizaci (24.10.2022)
Zveme na přednášku prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. (01.09.2022)
Povídání nad knihou ve Znojmě (25.04.2022)
Rekatolizace (08.02.2022)
P. Vojtěch Kodet na TV-mis (12.12.2021)
Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve (17.09.2021)
Postní pátky se sv. Josefem (10.02.2021)
Teologický kurz v Brně 2020/2021 (11.06.2020)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity zve ke studiu (01.03.2020)
Praní špinavé morálky (17.02.2020)
Pozvánka na přednášku Vánoce v české kultuře (18.12.2019)
Beseda s Mgr. Ninou Novákovou (04.12.2019)
Doporučujeme: Kázání P. Martina Fuchse (29.11.2019)
Přednáška na téma Literární dílo sv. Konstantina - Cyrila (13.11.2019)
Přednáška na téma Síla modlitby (07.11.2019)
P. Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic (videopřednáška) (18.10.2019)
P. Ján Buc - Duch Svatý (31.05.2019)
Valentinská pouť a přednáška o bl. Anně Kolesárové (04.02.2019)
Beseda s paní Mgr. Bc. Danou Vašákovou v Tavíkovicích (25.11.2018)
Pozvánka na zajímavou přednášku velmi aktuální (03.06.2018)
Konference v Brně: Bludné nauky a praktiky a Ježíšova uzdravující moc (20.05.2018)
4CD - P. PAVOL HUDÁK - PROČ LÁSKA ZTROSKOTÁVÁ
- přednášky MP3 k poslechu i ke stažení
(10.03.2018)
Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - 1. a 2. část přednášky (video) (27.12.2017)
Konference Pronásledování křesťanů ve světě (31.10.2017)
Přednáška: Současná evangelizace v Olbramovicích (11.05.2017)
Přednáška na téma Za Boha, národ, pořádek (22.04.2017)
Přednáška Ilony Burdové Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly (01.04.2017)
Přednáška Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška - Farnost jako společenství (28.03.2017)
Osvobození a uzdravení Ježíšem ve Tvém životě - Henrich Grejták (29.12.2016)
Přednáškový cyklus na téma Vláda království (17.11.2016)
Prof .Petr Piťha: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení (04.09.2016)
Zveme na přednášku o sv. Maxmiliánovi do Brna (11.08.2016)
Prof. Royt v Třebíči - Karel IV. a jeho zakladatelská činnost (02.06.2016)
Jozef Maretta: Církev je, bude a byla pronásledovaná (video) (29.04.2016)
Přednáška o blahoslaveném knězi Jerzy Popieluszkovi ve Vranově n. D. (25.04.2016)
P. Vojtěch Kodet - Srdce Boha (záznam přednášky) (22.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Slovo se stalo tělem (záznam 3. přednášky) (16.02.2016)
Přednáška Falešné tváře esoteriky (10.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Na počátku bylo Slovo (záznam 2. přednášky) (09.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - a co my s ním? (záznam 1. přednášky) (02.02.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (01.02.2016)
SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu (08.01.2016)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce - P. Marek Orko Vácha (28.12.2015)
Přednáška Vánoce stokrát jinak (12.12.2015)
P. Vojtěch Kodet: duchovní obnova Na prahu adventu (29.11.2015)
Exorcista L. Jablonský: Požehnání v rodině a jeho moc. (08.11.2015)
Záznam přednášky P. E. Velly a adorace u minoritů při Národním eucharistickém kongresu v Brně (04.11.2015)
Přednáška Lucie Juříkové - “Česká učitelka v Indii a její návraty.“ (26.10.2015)
P. Elias Vella na NEK v Brně (12.10.2015)
otec Pavol Hudák: Pro mladé (27.09.2015)
Přednáška P. Pavla Zahradníčka, Th.D: Bible - kniha knih (23.09.2015)
Přednáška Blízký východ – region nad propastí (19.09.2015)
Videozáznamy přednášek z konference CBR "Ochrana práv rodiny" v Levoči (15.09.2015)
Kurzy latiny a řečtiny (04.09.2015)
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův (31.08.2015)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce (25.08.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat V. (19.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat IV. (09.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (05.06.2015)
Diplomová práce na téma "Image Římskokatolické církve v ČR" (27.05.2015)
Přednáška na téma: Umírání doma – nový trend v poskytování paliativní péče, situace na Třebíčsku (16.05.2015)
Přednáška SaVIO - Modlitba - kritický bod víry (16.05.2015)
Kurz sociálního učení církve (12.05.2015)
Vzdělávací kurzy: Živá teologie, Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar (27.04.2015)
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D a pozvánka na pouť v Železném Brodě (26.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat III. (26.04.2015)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého „JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“ (22.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat II. (22.04.2015)
Zahradní slavnost s P. Markem Orko Váchou a skupinou Adorare v Břežanech (19.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat I. (09.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Úvod do velikonočního tridua (audio) (01.04.2015)
Přednáška Petra Váni: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (18.03.2015)
Přednáška ČKA - Lužice z první ruky (13.03.2015)
Na slovíčko s líšeňskými Salesiány (07.03.2015)
Informace z Katechetického centra pro brněnskou diecézi - únor 2015 (16.02.2015)
Přednáška v Třebíči - Teroristé v Paříži: Náš problém? (14.02.2015)
Přednáška Ing. Pavla Jajtnera v Lechovicích - Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů (14.02.2015)
Beseda o historii kostela v Jedlce (11.02.2015)
Přednáška ČKA - Právo a spravedlnost (09.02.2015)
Národní týden manželství 2015 v Třebíči -
Max Kašparů: Jak mít vztah, který vydrží
(08.02.2015)
Přednáška ČKA - Vrozené a naučené v chování (20.01.2015)
Konference Bio-psycho-sociální problémy žen v kontextu dnešní doby (08.01.2015)
Přednáška Od slavností zimního slunovratu k vánočnímu evangeliu (13.12.2014)
Video: O. Jozef Maretta: Rozhodni se, co přijímáš: pokoj nebo prokletí? Je to na tobě (25.11.2014)
O putování Svatou zemí ve Vémyslicích (07.11.2014)
P. Mikuláš Tressa: Co nás učí Maria? - prožívání radosti (01.11.2014)
Přednáška v Třebíči: Církev u nás po majetkovém vyrovnání (22.10.2014)
Přednáška na téma Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. (30.09.2014)
Kurz novozákonní řečtiny v Brně a Zlíně (25.09.2014)
Přednáška na téma Hledání hodnot (23.09.2014)
Živá teologie. Spirituální dimenze člověka (02.07.2014)
O silách temna (23.06.2014)
Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., protektora Univerzity Karlovy (04.06.2014)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého: DĚJINY MŠE SVATÉ od apoštolů po současnost (20.05.2014)
Savio - ThMgr. Milan Klapetek - Štěstí, muška jenom zlatá ... (08.03.2014)
Slzy Afriky (03.03.2014)
happening PAMATUJ! 2014 se blíží (28.02.2014)
Připomínka & avízo (13.02.2014)
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XI. (26.01.2014)
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (09.01.2014)
Pozvánka na přednášku a sváteční prožití svátku svatého Štěpána (11.12.2013)
Sv. Cyril, Metoděj a současnost - přednáška v Železném Brodě (03.12.2013)
Malý filmový seminář v Brně - Líšni (14.11.2013)
Pozvání na Happening PAMATUJ! 2014 (11.11.2013)
Pokřivené hlásání evangelia? (31.10.2013)
MCI (21.10.2013)
CENAP (21.10.2013)
Misijní neděle 20. 10. 2013 (09.10.2013)
VELKÉ ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI – S.O.S. VÝZVA PRO ARMÁDU PANNY MARIE (02.10.2013)
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve (02.10.2013)
Biblický kurz po jedenácté (09.09.2013)
4. promluva- Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé (30.06.2013)
5. Promluva - Dát Boha na prvni misto. (30.06.2013)
Promluva Matky Terezy z Kalkaty v Lechovicích dne 10. 11. 1984 (30.06.2013)
3. přednáška - kdo jsi člověče? - K vyššim věcem jsem se narodil (28.06.2013)
Biblický kurz 2013 - Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV (19.06.2013)
Kurz pro seniory: Spirituální dimenze člověka (04.06.2013)
DVD Náš dům v kosmu (14.05.2013)
Misijní beseda s promítáním ve Slatině (13.05.2013)
Svoboda - a co s ní? (09.05.2013)
Kardinál Miloslav Vlk v Třebíči (03.05.2013)
Zajímavá přednáška v Lančově (02.05.2013)
Obchodování s lidmi a novodobé otroctví (30.04.2013)
Helen M. Alvaré na Slovensku! (24.04.2013)
BET LECHEM - vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik (29.03.2013)
Cesta k andělům - Petr Coufal (14.03.2013)
Kurz Alfa v Brně (05.03.2013)
Biskup Václav Malý v Třebíči (18.02.2013)
Přednáška Jedinec a společnost - PhDr. Jiřina Šiklová (16.02.2013)
Vstupy do škol – Cyril a Metoděj a Poselství křesťanských Velikonoc (13.01.2013)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Třebíči (12.01.2013)
Seminář Nová evangelizace s otcem Patem Collinsem (19.12.2012)
Sladění profesního a rodinného života - seminář v Moravských Budějovicích (22.11.2012)
Facebook – dobro nebo zlo? (14.11.2012)
Náboženská témata v českém umění 20. století (10.11.2012)
Konference o formaci k evangelizaci (15.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 16. 10. v 18,06 ve Štítarech (13.10.2012)
Proměny křesťanství - přednáškový cyklus Diecézního muzea (11.10.2012)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Brně (11.10.2012)
Vynálezce čipu „4004“ se potýká s duší (10.10.2012)
ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI BEZ IVF 13.10. 2012 (10.10.2012)
Rok v Africe (29.09.2012)
Okultismus a psychotronika očima Bible (25.09.2012)
Přednáška v Třebíči: Od Antarktidy po Negev (20.09.2012)
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. - Věda a víra (13.09.2012)
Přednáška o II. vatikánském koncilu - Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (02.09.2012)
Přednáška na téma Jan Amos Komenský v Železném Brodě na Brodci (03.07.2012)
Přednáška "Aby láska v rodině proudila" v Brně - Líšni (12.05.2012)
Přednáška "Kladivo na člověka" v Třebíči (12.05.2012)
Přednáška a beseda s Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem (23.03.2012)
Přednáška o etických otázkách léčby neplodnosti a o nedávném zasedání Papežské akademie pro život ve Vatikánu (22.03.2012)
Přednáška Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele (18.01.2012)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 30. 06. 2013 | 6604 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace