Zajímavé...

* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ Čas s Ježíšem v Eucharistii je recept na hledání pokoje, který naše duše tak potřebuje. Adorace je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak strávit čas v modlitbě. Jde o čas strávený s Ježíšem v Eucharistii. Bílá hostie je viditelná ve zlaté nebo stříbrné schránce zvané monstrance. Dokonce i když není vystavena našim očím, můžete se modlit v Ježíšově přítomnosti před svatostánkem.
br> Věřící často tráví hodinu v adoraci. Je to z praktických důvodů: kostely (zvláště v Polsku, ale i na Slovensku - např. Farnost Dobrého Pastýře, Žilina-Solinky; pozn. Verim.sk), které mají 24hodinovou adoraci, mají zpracovaný plán, aby Ježíš v Oltářní svátosti nebyl nikdy osamělý. Je v tom i duchovnost, protože Kristus v Getsemanech se ptá svých učedníků: "To jste nemohli ani hodinu bdít se mnou?" (Mt 26,40)

Pro začátečníky v adoraci mohou být tyto tipy užitečné:

* Pamatujte, že Pán tráví tuto hodinu s vámi. Dovolte mu dívat se na vás.

* Když začínáme s adorací, ptáme se - jak máme adorovat? Na kolenou a s radostí v srdci - to je jedna z cest. Jako ženich hledí na svou nevěstu, která kráčí po ulici, jako matka, která se dívá na svého novorozence, jako syn nebo dcera, která se po dlouhé cestě vrátí domů, to jsou způsoby, kterými bychom měli vnímat přítomnost našeho Pána.

* Buďme ti, kteří se zamilovali, nebo mají pocit, že se dívají do očí druhého a z toho druhého chtějí pít.

Usilujme o takovou úroveň intimity, vlastního ticha a radosti, když přicházíme na adoraci. Pokud to tak necítíme, vězme, že Pán to všechno koná. Mnohem více se těší, že je v naší přítomnosti, než že my jsme v Jeho.

Proč bychom měli jít na adoraci?

Pokud se chceme naučit sedět Ježíši u nohou, vyberme si lepší část a nasměrujme naše uši na Boží slova a naše oči na Boží pohled, abychom mohli udělat to, co se modlíme v modlitbě Otčenáš: "... buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi ... "

Strávit čas před Eucharistií je jako být poctěn audiencí u Krále nebes. Proč bychom to nevyužili? Nevíte, co dělat? Nevíte, co říct? Každý vztah začíná ochotou přijít a strávit jistý čas. Jděte a pokud je to vaše první setkání, zůstaňte sedět a uvažovat nad tím, že toto je Kristus. Takto vypadá láska.

Jak jsem uvěřila,
že Eucharistie je živý Kristus?

(svědectví)


Ve skutečnosti to začalo Bobem Dylanem ... Když mi přátelé na vysoké škole řekli, že věří, že Eucharistie na mši už není chléb, ale opravdový Ježíš Kristus, nerozuměla jsem jim.

"Máš na mysli, že věříš, že chléb připomíná Krista při jeho poslední večeři, že?," řekla jsem. Řekli mi, že ne. Nevěřili, že je to nějaký chléb po proměňování. Byl to už jen Ježíš. Jen vypadal navenek jako chléb.

Když jsem konečně pochopila, co říkají, myslela jsem, že se zbláznili. Během všech těch let, kdy jsem chodila do kostela, mi nikdo nikdy neřekl nic podobného. Takže nejprve mě museli přesvědčit, že Církev v to skutečně věří. Máme katechismus a tato doktrína je velmi jasná. V oněch dobách však katechismus neměli, a tak nebylo jednoduché zjistit, jestli jste slyšeli skutečnou církevní doktrínu nebo jen zvláštní myšlenky nějakého člověka.

Myslím, že to bylo v knížce od Ludwiga Otta Fundamenty katolických dogmat, když se mi přátelé snažili dokázat přítomnost Ježíše v Eucharistii. Cokoliv mi řekli, přijala jsem to jaksi s nevolí. Všechny věci, které jsme jako katolíci dělali, mi dávaly větší smysl - pokleknutí, čištění nádob kněžími a mnoho jiných pravidel, kterými se řídí ten, kdo chce jít k přijímání. I když jsem byla už taknějak přesvědčená, že skutečná Ježíšova přítomnost byla reálnou doktrínou, pořád jsem to vnímala jako bláznovství. Proč by Bůh chtěl vzít na sebe podobu chleba? Proč by chtěl být jídlem?

Bob Dylan mi pomohl toto celé pochopit. Poté, co jsem na střední škole ztratila víru, opět jsem se otevřela křesťanství právě kvůli Bobovi Dylanovi. Koupila jsem si jeho alba a zamilovala jsem si je všechny - dokonce i křesťanské. V titulní skladbě ze svého alba Saved stručně shrnul své protestantské přesvědčení takto:

"Byl jsem oslepen ďáblem /
Narodil jsem se už zničený /
Chladný jako kámen - mrtvý /
Jak jsem vyšel z dělohy /
Jeho milostí se mě dotkl /
Jeho slovem jsem byl uzdraven /
jeho rukou jsem byl vysvobozen /
Duchem Svatým jsem byl poznamenán /
byl jsem zachráněn krví Beránka.
"


A potom to zopakoval: "Spasený Krví Beránka." Uvěřila jsem všemu, co řekl - doslova. Pochopila jsem, jak byl Dylan "narozený už zničený." Všichni jsme krví spojení s Adamem. Ale jak se mohla Ježíšova krev před dvou tisíc let dostat z Palestiny, aby zachránila Boba Dylana nebo mě dnes?

Protestanté tvrdí, že se tak činí duchovně. Ale tomu jsem nedokázala uvěřit. Bůh učinil věci mnohem přirozenějším způsobem jako v každém jiném případě, o kterém jsem měla informace.

Kdyby Bůh chtěl, aby Ježíšova krev zvrátila to, co jsem zdědila z krve Adama, pomyslela jsem si, že krev by měla být vlastně ve mně. A tehdy jsem to zjistila. "Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život," řekl Ježíš. "Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj."

Ježíš vystrašil lid těmito slovy, tak říká Jan - ale on to myslel vážně. Apoštolové se museli uklidnit, když si uvědomili úlohu, kterou chléb a víno sehráli při přijetí krve. Svatý Pavel to popsal několik desetiletí po Poslední večeři asi v roce 53. A to bylo to. Byli jste spaseni přímo krví Ježíše Krista - ne duchovně.

Dokonce i Bob Dylan to přiznal později během své kariéry, když po odchodu z křesťanské sekty zpíval: "Nikdy jsem nedokázal naučit se pít tuto krev a nazvat ji vínem." Písmo mi naplnilo obraz. Zejména ten jeden. Hodně z Písma najednou nabere nový obraz, když vnímáte, že Bůh připravuje cestu pro Eucharistii: Melchizedechův chléb a víno, mana na poušti, Beránek a rozmnožování chlebů. Ale poprvé mi vše dávalo smysl po meditaci nad večeří v Emauzích. V příběhu se Ježíš setkává se dvěma učedníky po své smrti. Nepoznávají ho, dokud neláme chléb - pak jim zmizí. To mi nikdy nepřišlo jako skutečné. Opět se mi nelíbil obraz Ježíše v přeneseném významu. Udělal mnohé zázraky, například se slinami a blátem. Nedělal nějaké čarodějnické triky, že by zmizel a pod. Byla jsem ochotna přiznat, že udělal něco zvláštního, že něco odevzdal nám pozemským tvorům. Ale co se nám pokoušel svěřit? Eucharistie to jasně říká: už nejsem s tebou v této podobě (moje tělo), ale v této podobě (chléb). A tak jsem uvěřila. A stále věřím.Převzato z https://www.verim.sk/, článek ze 16. 4. 2018 naleznete zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 09. 2018 | 4983 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace