Zajímavé...

Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT

http://denprorodinu.eu Nabízím informační email paní Jany Jochové z Aliance pro rodinu s doplněním zajímavého článku - rozhovorem se sexuologem Vladislavem Chválou také o tom, že EU velmi kritizovaný zákon má své opodstatnění ...

Vážení podporovatelé, milí přátelé,
srdečně vás zdravím z Aliance pro rodinu.

Už máte děti také na táborech? Prázdniny jsou v plném proudu. Ještě před nimi ovšem stihli naši poslanci finálně schválit novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta teď míří k podpisu prezidentovi. I díky naší práci a vaší podpoře se budou mít pracovité rodiny s více dětmi lépe. Stát jim totiž do rodinného rozpočtu k výměře přídavku na dítě, nebude započítávat příjmy ze studentských praxí a brigád starších sourozenců. Máme velkou radost!

O radosti teď ovšem nemohou mluvit unijní ideologové. Propírají Maďarsko a jeho údajný diskriminační zákon. Ten ve školách zakazuje LGBTIQ+ aktivismus jako součást výuky nezletilých dětí. Nic víc, nic míň. Jediné, co tzv. Orbánův zákon hájí je to, aby v křehkých otázkách kolem lidské sexuality vychovávali rodiče své děti podle vlastního uvážení. Pokud je nechtějí učit tomu, jak "dva tatínci počnou své děťátko", nemusí se tohoto tlaku bát ani ze školy. Pokud je tomu naopak učit chtějí, mohou tak dle svého plného rodičovského práva činit mimo výuku, jak se jim zachce.

Pokud vás zajímá maďarská vnitrostátní politická debata na toto téma, doporučuji vám analýzu Co se děje v Maďarsku?

Zajímavý pohled na tento zákon nabízí český sexuolog MUDr. Vladislav Chvála, který se ve své terapeutické praxi setkává i s dětmi a jejich problémy s hledáním vlastní sexuální identity. Sám se považuje za zarytého Evropana, co fandí EU, ale jako odborník vidí v maďarském počínaní nesporná pozitiva, právě pro ochranu dětí před tlakem ze strany gay a transgender aktivistů, který je často může mást a ve výsledku jim ubližovat. Tady je celý jeho rozhovor pro INFO.CZ.

@@@@@@@@@


Sexuolog Chvála:
Orbánův zákon o LGBT má své opodstatnění


Poslanci Evropského parlamentu rezolucí odsoudili Maďarsko za takzvaný zákon o LGBT. Ten, ve zkratce řečeno, zakazuje například zobrazování a propagaci homosexuality nebo změn pohlaví při výuce nezletilých. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a mnohých dalších unijních činitelů je to diskriminační norma, která jde proti základním hodnotám EU. Podle premiéra Orbána je cílem „ochrana dětí“. Někteří odborníci jsou v hodnocení zákona poměrně zdrženliví.

Například podle Vladislava Chvály, známého českého sexuologa a specialisty na rodinnou terapii, má předloha určité opodstatnění, které mnozí politici přehlížejí. „Dospívající děti dnes žijí pod obrovským informačním tlakem, kvůli kterému rapidně přibývá mladých lidí, zmatených ohledně jejich sexuální identity. A určité omezení v duchu takzvaného Orbánova zákona může tento tlak zmírnit,“ říká Chvála.


V čem by měl být Orbánův zákon pro děti přínosný?

Hned na začátku bych chtěl říct, že nejsem v žádném případě příznivcem maďarského premiéra, považuji ho za totalitáře a antidemokrata, rozhodně k němu nechovám žádné sympatie. Právě naopak. To ale neznamená, že bych jako sexuolog nemohl minimálně z části souhlasit s maďarským zákonem, který je dnes v Evropě předmětem tak ostrých diskusí a týká se především ochrany dětí.

„Ochranou dětí“ argumentuje i Orbán. Jen mi stále není úplně jasné, v čem má ta ochrana spočívat…

Musíme si uvědomit, že dětství a dospívání je období, v kterém se člověk vyvíjí, formuje, a to včetně vztahu ke své sexuální identitě. Pro dítě je tato doba velmi složitá, někdy i bolestná, a vždycky byla, ať už v pravěku, nebo nyní. To, co se ale děje dnes, nemá v historii obdoby. Děti se především díky všudypřítomné pornografii, zobrazování sexu ve všech podobách a možnostem internetu setkávají mnohem dříve se sexualitou dospělých, což ovlivňuje křehký proces zrání jejich vlastní sexuality. V ordinaci řešíme takových případů celou řadu.

Můžete nějaké z nich stručně popsat?

Kdysi jsem se setkal se čtrnáctiletou dívkou, které v pěti letech, kdy ještě neuměla psát, zkušenější spolužačky poradily, aby do tátova počítače zadala písmena „s“, „e“ a „x“. Touto cestou našla obrazy tělesného kontaktu ženy a muže, které se jí dodnes hnusí. Nic takového nechce snášet. Jiná dívka se dodnes těžce potýká se svými intimními vztahy, protože jí v devíti letech přinesly kamarádky fotografie felace s tím, že se to musí naučit, jinak nebude šťastná. A ona dodnes nabízí partnerům nejdříve felaci.

Dobře, ale co to má společného s homosexualitou či změnou pohlaví? Kritici Orbánovi vyčítají právě to, že zahrnul homosexualitu, tedy sexuální orientaci, a transgender do zákona omezujícího šíření pornografie mezi dětmi…

Tak jako přebujelá pornografie a internet ovlivňují zrání sexuality u dětí, může ji ovlivnit i mylný výklad toho, jaký signál či signály mohou svědčit o homosexualitě nebo pocitu nutnosti změny pohlaví. A to se dnes, jak se přesvědčujeme i v naší ordinaci, často děje. Opravdu rapidně přibývá dětí, které jsou velmi zmatené v souvislosti se svou sexuální identitou.

Pokud jde o propagaci homosexuality a transgenderu, mělo by být jasně řečeno, že dokud není člověk dospělý, nelze z jeho chování s jistotou usuzovat na homosexuální orientaci.

Tady prosím skutečně o detailnější vysvětlení…

To, že děti v určité fázi dospívání cítí větší či menší sounáležitost s příslušníky či příslušnicemi svého pohlaví, není nic neobvyklého. Vždycky se to tak dělo. Dospívající prochází mezi dvanáctým a osmnáctým rokem dvěma fázemi, které charakterizuje zvýšená přitažlivost světa matky a později otce. Pro dívku je první fáze homoerotická a druhá heteroerotická. U chlapců je přitažlivost nejprve matky a pak otce ve stejném pořadí, ale význam obou fází opačný.

Co tím chcete říci? Že nelze už v dětství z momentálních pocitů dítěte předpovídat jeho budoucí sexuální orientaci v dospělosti?

Ano, je to tak. Jenže dnes žijeme v takovém světě, v kterém se díky internetu a všudypřítomné propagandě malé dívky hrdě označují za lesby a chlapci za homosexuály jenom proto, že sebemenší náznak pocitu náklonnosti ke stejnému pohlaví je všeobecně vykládán jako normální projev homosexuality. To ale u dětí může v konečném důsledku ještě zvyšovat pocit nejistoty ve složitém období dospívání a vést k psychickým problémům.

S tím by ale asi mnozí vaši kolegové nesouhlasili. Zdůrazňují naopak, že homosexualita je vrozená a sklon k ní se nedá nijak ovlivnit výchovou nebo vnějšími vlivy…

Ale to přece není v rozporu. Sexualita má sice hluboký vrozený základ, ale to neznamená, že všichni, kdo v období dospívání cítí větší či menší náklonnost ke stejnému pohlaví, jsou skutečně homosexuály. A přesně tohle se jim někteří aktivisté snaží vnutit. Pokud si však děti ve dvanácti nebo ještě i patnácti letech myslí, že tato přitažlivost je totožná s homosexualitou, a na základě scénářů, které viděly příliš brzy na internetu, je chtějí uskutečnit, mohou se dostat do velkého zmatku. Fakt, že jde o vývojové fáze, neznamená, že jejich chování směřuje k homosexuální orientaci.

Podle vás je tedy dobře, když se podobně jako v Maďarsku propagace homosexuality a změny pohlaví mezi mladými do 18 let zakazuje?

Jak už jsem říkal, obecně je pro citlivé zrání dětské sexuality největším nebezpečím všudypřítomná pornografie, přístupu k ní ze strany dětí ale dnes prostě nejde zabránit. Pokud jde o propagaci homosexuality a transgenderu, mělo by být jasně řečeno, že dokud není člověk dospělý, nelze z jeho chování s jistotou usuzovat na homosexuální orientaci. O to totiž jde, o nic jiného. Neznamená to žádnou diskriminaci homosexuálů. Jen by prostě nemělo být dětem vnucováno, že každý pocit sounáležitosti se stejným pohlavím je vlastně normálním projevem homosexuality. To může v dětské duši opravdu způsobit velký zmatek nad rámec toho, jaké zmatky se v dětské duši odehrávají i bez toho.

Někteří LGBT aktivisté ale tvrdí, že právě „utajovaná homosexualita“, nebo-li obava dítěte z odhalení jeho skutečné homosexuality, může a také vede v některých případech až k sebevraždám dětí. A tuhle hrozbu může maďarský zákon údajně ještě zvýšit…

S výkladem příčin sebevražd u dětí je třeba zacházet velmi, ale opravdu velmi opatrně, a to mimo jiné kvůli tomu, že se jedná skutečně o strašnou tragédii nejen pro dítě, ale i jeho okolí. Bohužel k těmto sebevraždám dochází a docházelo i v minulosti, a to, jak už jsem předtím uvedl, v mnoha případech právě kvůli zmatkům v dětské duši, spojeným s hledáním vlastní identity a smyslu života v období dospívání. A to nemluvím zdaleka jen o sexuální identitě. Pokud dnes někdo zobecňuje případy dětských sebevražd jako nějaký přímý důsledek sporu o změny zákonů, pak to bohužel považuji za hrubé zjednodušení a vlastně i zneužití lidské tragédie. Tak jednoduché to není. Stejně tak bychom mohli spekulovat nad tím, zda psychické problémy některých dětí nezvyšuje právě obrovský informační tlak vyvíjený některými LBGT aktivisty. Ti vlastně dětem v některých případech podsouvají, že za jejich traumata nebo psychické potíže, automaticky může homosexualita.

Ve skutečnosti pohlaví nelze žádnou operací změnit. Je to jen lepší převlek, který umožňuje člověku, aby byl rozpoznáván ostatními jako žena nebo muž.

A jak je to u změny pohlaví? I její propagaci maďarský zákon v případě dětí do 18 let omezuje…

S takzvaným transgenderem je to ještě složitější. Počet dětí, které žádají o změnu pohlaví, totiž rapidně roste. V ordinaci nyní řešíme 13 takových případů, nárůst je zřetelný v celém západním světe. Nedávno jsem četl, že na jednotce pro mladistvé transsexuály na britské klinice v Tavistocku narostl během dvou let počet žadatelů o změnu pohlaví desetkrát, více než o tisíc ročně. Asi se něco s dětmi děje.

Někteří LGBT aktivisté by vám asi řekli, že prostě liberalizace společnosti dospěla do fáze, kdy se tito lidé, včetně dětí, už nebojí vystoupit z anonymity a řešit změnou pohlaví to, co je trápí…

Opět je třeba stejně jako u homosexuálů zdůraznit: Nikdo soudný, natož sexuolog, nemůže popírat, že ve společnosti existují lidé, kteří se opravdu cítí jako cizinci ve vlastním těle a změna pohlaví jim pomůže k nalezení vlastní identity. Otázkou je ale opravdu otázka míry, v jaké se dnes transsexualita vyskytuje. Tady bych skutečně polemizoval, zda za každou žádostí o změnu pohlaví je skutečně snaha získat svou pravou sexuální identitu.

Jak to myslíte? Můžete znovu uvést nějaké konkrétní příklady?

Těch je mnoho. Řešili jsme nedávno například případ čtrnáctileté dívky, která se chce stát chlapcem. Hlavním důvodem je ale její asexualita, nikoliv příklon k mužskému pohlaví. Jak jsme zjistili z pohovorů, té dívce se prostě stýská stejně jako řadě dalších po době, kdy byla dítě a sexualita v jejím životě nehrála prakticky žádnou roli. Tak to máme všichni. Sexuální pud je sice krásný a hodně nám dává, ale na druhou stranu zase něco bere. A každému se asi občas zasteskne po době, kdy jsme byli děti, svět byl takzvaně kamarádštější a nezatížený sexuálními vztahy. A tahle dívka toužila v takovém světě zůstat napořád.

email Aliance pro rodinu


Dobře, proč se ale tedy chtěla nechat takzvaně přeoperovat na chlapce?

Protože jí začala růst prsa, objevila se menstruace a ona měla pocit, že právě to ji žene do sexuality, v které nechce být. Nechtěla být ale ani chlapcem, chtěla zůstat asexuálním dítětem. A došla k názoru, že jedinou cestou k tomu je odstranění ženských pohlavních znaků. Vůbec nešlo o to, že by se cítila mužem. Nechtěla být vnímána jako žena.

Tím chcete říci, že deklarovaná snaha o změnu pohlaví může někdy vycházet z úplně jiných pohnutek, než je transsexualita?

Ano. Proto je velmi důležité pečlivě posuzovat případ od případu, protože unáhlenost může mít někdy fatální následky. Je to podobné jako u kluků, kterým se někdy stýská po tom, že když byli malí, tolik se v dětské partě neřešily vztahy s dívkami, ale spíše kamarádství mezi kluky. To je přece nádherné období, plné tvořivosti a radostných her. Každému z nás se někdy po tom zasteskne, aniž by kvůli tomu musel být homosexuál nebo transsexuál. Citlivější jedinci se to ale s velkým přispěním dnešní propagandy LGBT aktivistů snaží řešit fatálně, jsou přesvědčeni o tom, že důvodem jejich stesku nebo smutku je falešná sexuální identita. Přitom to tak vůbec nemusí být. Zdrojem velké beznaděje pro dospívající může být také rozdělení světa na dvě pohlaví, která spolu nedokáží dobře vycházet. Někteří o tom jsou ochotní mluvit. Jako rodiče jsme sice dělali, co jsme mohli, ale nedopadlo to až v 50 % dobře.

Jestli vám dobře rozumím, pak byste podpořil i tu část Orbánova zákona, která zakazuje propagaci změny pohlaví mezi dětmi. Je to tak?

Opět ale jen v tom smyslu, že by se neměla dětem vnucovat představa řešení jejich (někdy poměrně běžných psychických traumat) změnou pohlaví. To je strašně nebezpečné. Pokud je někdo skutečně transsexuálem, cestu ke změně si najde i bez této propagace. Jestliže ale někdo této propagaci podlehne, aniž k tomu má opravdu reálný a vážný důvod, může z toho mít trauma na celý život. A to se skutečně děje, jen se o tom moc nemluví. Dnes se chtějí nechat často přeoperovat na dívky kluci, kteří jsou prostě citliví, nebo až přecitlivělí, dříve by se řeklo: to je divnej kluk. Jenže to neznamená, že každý divný kluk je vlastně dívka v chlapeckém těle.

Čili opět byste radil, aby, pokud možno, člověk rozhodoval o změně své vlastní pohlavní identity až v dospělosti a v dětství s touto možností nebyl konfrontován?

Jednoduše řečeno, vždy musí jít o velmi pečlivé hodnocení, nikoliv operaci za každou cenu. Ve skutečnosti pohlaví nelze žádnou operací změnit. Je to jen lepší převlek, který umožňuje člověku, aby byl rozpoznáván ostatními jako žena nebo muž. Ale X a Y chromozom z buněk neodstraníte. Potíž je v tom, že do ordinace chodí tyto děti příliš pozdě, rozhodnuté dosáhnout změny pohlaví za každou cenu. Dospělým nedůvěřují. Náš úkol není je přesvědčit o opaku, ale získat je pro reflexi všech jejich stesků, aby měly čas dozrát, než udělají nezvratná rozhodnutí. Je třeba doprovázet rodinu ve složitém období separace. Popsali jsme ho s L.Trapkovou už v knize Rodinná terapie psychosomatických poruch v r. 2004, která vyšla v Portálu znovu v roce 2017 a natočili jsme o tom Rozhovory ve třech s Markem Hermanem na YouTube.

Orbánův zákon každopádně vzbudil zejména ve starých členských zemích EU ostrou kritiku, jako by šlo o porušení základních lidských práv, dokonce někteří politici mluví o zradě základních principů unie. Čím si to jako odborník vysvětlujete?

Mně to celé každopádně velmi mrzí, protože rozhodně nejsem příznivcem Orbána a naopak se považuji za zarytého Evropana a fandím Evropské unii. Bohužel se ale stává, že lidé, kteří třeba na základě své odborné praxe docházejí k trochu jiným názorům, než jaké prezentují někteří LGBT aktivisté, jsou automaticky řazeni mezi xenofoby a příznivce politiků jako Orbán či Putin. Přitom to tak vůbec není. Pokud chceme v případě podobných zákonů, jaký je ten diskutovaný maďarský, dojít k nějakému opravdu smysluplnému a všeobecně akceptovatelnému závěru, musíme vést diskusi mnohem seriózněji a na základě faktů. A nikoliv někoho vylučovat z diskuse jen proto, že třeba v tom zákoně vidí i určitý přínos.

Zdroj: INFO.CZ.
Najdete na:
https://www.konzervativninoviny.cz/sexuolog-chvala-orbanuv-zakon-o-lgbt-ma-sve-opodstatneni/?fbclid=IwAR2hXg1Dm5qG7gDV35ZL8UH70CJ_gWH-0ISZZuVpAxI73xQCk_hAoECFLiA, 9. 7. 2021

@@@@@@@@@


I když teď na školu krom dětí nemyslí ani většina rodičů, září je tu cobydup. Nezapomeňte, že budeme u našich nezletilých dětí podepisovat různé školní formuláře. Mezi nimi i informované souhlasy s účastí žáka na preventivním programu, který škola může svěřit různým neziskovkám. Ty mohou vaše děti vést směrem, kterému teď Maďaři dali stopku. Proto doporučuji na tyto formuláře, pokud je podepíšete, doplnit poznámku, že chcete o těchto aktivitách být dopředu podrobně infomováni a vyhrazujete si právo dítě na program neposlat.

Ale teď už nazpět k prázdninám. Užijte si krásné léto a (pokud to děti dovolí :)) odpočiňte si. S vděčností za vaši podporu a přízeň,

Jana Jochová
předsedkyně Aliance pro rodinu

Aliance pro rodinu, z. s.
Platnéřská 191/4
110 00 Praha 1
kancelar@alipro.cz


Aliance pro rodinu

Sdílet

Související články:
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 07. 2021 | 487 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Aliance pro rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace