Zajímavé...

Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí

Kard. R. Burke, foto z res claritatis Islám chce dobýt svět, černé vlajky namířené na Řím, imigrace rozvracející většinovou populaci, křesťané pod palbou dokonce i na Západě, žádná alternativa tradičním rodinám, a konverze Vladimira Putina, to jsou některé z hlavních myšlenek exkluzivního rozhovoru s kardinálem Raymondem Leo Burkem v Journal ( viz video na pewsitter.com).

Patron suverénního vojenského Maltézského řádu a člen Kongregace pro svatořečení kardinál z Wisconsinu, narozený v roce 1948, drží zástavu tradiční Církve. Nikdy ani slovo nevyslovil proti papeži Františkovi, ale v průběhu rozhovoru opouští opakovaný refrén politické korektnosti, a dobrým útokem začíná obranu tradiční rodiny.

Jsou křesťané v roce 2016 stále pronásledováni?

"V některých částech světa jsou pronásledováni a dokonce vyhánění z vlastních domovů. Děje se to v zemích historického významu z náboženského hlediska, jako Irák, kam přišel Abraham, do Babylonie. A dokonce i v zemích prvního světa, např. V mé (USA , poznámka autora), je pokus upřít křesťanům právo následovat své svědomí; bránit se potratům, sterilizaci či ostatním lékařským praktikám, které přinášejí smrt (eutanazie, poznámka autorka). Takže tento problém se netýká pouze Blízkého východu, ale vyskytuje i se na Západě."

Samotná Evropská unie, jménem politické korektnosti, často zavírá oči před hrozbami, kterým čelí křesťané. Co si o tom myslíte?

"Je jasné, že muslimové mají konečný cíl dobýt a vládnout nad světem. Islám, přes šária, jejich právo, bude vládnout světu a umožní násilí proti bezvěrcům, jakými jsou křesťané. Ale my těžko poznáváme realitu a nebráníme křesťanskou víru."

Říkáte, že před tím zavíráme oči?

"Ano, a myslím si, že je pro to mnoho důvodů. Mnozí lidé nechápou, co je skutečný islám. Vytvářejí tato hesla: všichni věříme ve stejného Boha, takže jsme všichni spojeni láskou apod. To není pravda. Dalším důvodem je, že křesťané přehlížejí základní pravdu: je zde pouze jeden Spasitel světa, Ježíš Kristus. Nemůžeme lidí konvertovat, nutit je ke křesťanství, ale pokud věříme v Krista, tak je naší povinností vyznávat víru. Já si myslím, že toto svědectví víry není velmi silné, dokonce ani v zemích, které se nazývají křesťanské, jako např. evropské národy."

Právě jste napsal knihu "Naděje pro svět: Sjednotit všechny věci v Kristu", která také mluví o islámu.

"Islám je hrozba v tom smyslu, že pravý muslimský Alláh musí vládnout světu. Ježíš v evangeliu řekl, "dejte císaři, co je císařovo". Na druhou stranu, islámské náboženství, které je založeno na Koránu, si klade za cíl vládnout ve všech zemích, kde žijí muslimové. Pokud jsou menšinou, tak nemohou na tom trvat, ale když se stanou většinou, tak musí aplikovat šaríu. Dnes jsou zde enklávy, celé čtvrti v Evropě, kde prakticky vládne muslimský režim." (Maďarsko již vydalo pro své občany cestující do Švédska seznam míst, kam je nebezpečné chodit z tohoto důvodu - pozn. Editora)

Odkazujete na Molenbeek, Banlieue, čtvrti v Anglii a v severských zemích, vesnice v Bosně. Jsou toto příklady neúspěšných pokusů integrace?

'Je to selhání, protože jsou to státy ve státě. Problém je, že muslimové sahají k expanzi. Celé dějiny islámské přítomnosti v Evropě, jsou pokusem ji dobýt. Pouze nedávno jsme slavili 8. září, vítězství Maltézských rytířů po tříměsíčním obléhání muslimy v roce 1565. Malta by byla odrazovým můstkem do Evropy." (Válka o Maltu - další málo známá historie křesťanské obrany Evropy - pozn. Editora)

Na hradbách Syrty, bývalé bašty ISIS v Libyi, byly mnohé nápisy o Islámském státě, týkající se dobytí Říma.

"Je to skutečné nebezpečí. Islám se realizuje v dobývání. A co je nejdůležitějším cílem v konfrontací s křesťany? Řím."

Hrozí křesťanům v Sýrii a Iráku zánik?

"Určitě. Je tu plán je vymýtit. Tzv. křesťanské země trvají na rovnosti práv pro všechna náboženství, ale v některých muslimských zemích dokonce nelze ani postavit kostel či vyznávat víru na veřejnosti."

Musíme zasáhnout proti Islámskému státu vojensky?

"Musíme ho zastavit správnými prostředky, které máme k dispozici. Jsou to kriminálníci nejhoršího druhu."

Naše noviny právě spustily kampaň, s podporou čtenářů, která informuje o současné tragédii křesťanů. Co si o tom myslíte?

'Já oceňuji, co dělají noviny při zveřejňování pronásledování křesťanů. Skutečná služba médií netkví v opakování oblíbených věcí, ale mělo by jí jít o hledání pravdy či faktů. V USA lidé většinou neslyší jiný názor z davu."

Je imigrace zdrojem nebezpečí?

"Už jsem několikrát slyšel islamisty vysvětlovat: Co se nám v minulosti nepodařilo se zbraněmi, děláme dnes s porodností a imigrací. Populace se mění. Pokud to bude pokračovat, tak v zemích jako je Itálie bude většina muslimská." '

Pokud by tomu tak bylo, nejsme příliš slabí?

"Všechno se to děje přes západní korupci. Je zde dostatečné množství rodin. My nečinně akceptujeme praktiky, které jsou v rozporu s přirozeným právem, jako např. potraty či tzv. manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je to důkaz, že nejsme silní ve víře, a jsme snadnou kořistí pro dobývání."

Vy jste Američan. Je Vladimír Putin, ruský prezident, bývalý důstojník KGB, hrozbou nebo posledním obráncem tradičních hodnot?

'Jsem velmi spokojený s jeho obranou života a rodiny, tak jako Bůh začal stvoření s mužem a ženou. Nemůžeme popřít, že osoba jako Putin může konvertovat. Je možné, že nyní chápe to, co nevěděl před 30 lety (když byl v KGB, poznámka autora)."

(Originální článek vyšel na IL GIORNALE)

Zdroj: http://pewsitter.com, 5. 10. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek ze 16. 12. 2016 naleznete zde.

Podobný článek o rozhovoru s kardinálem Burkem:

Kardinál Burke:
nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem)


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kardinal-burke-nejsme-silni-ve-vire-a-proto-jsme-snadnou-koristi-dobyti-islamem&cisloclanku=2016120071


geralt, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 12. 2016 | 4528 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace