Zajímavé...

I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu

Pochod pro život 2010 Mons. Andreas Laun, světící biskup salzburský: Existuje nějaký zločin nebo nějaké, ať už malé, porušení zákona, které je zavrženíhodné jenom poté, když je konáno profesionálně?

Anebo jiné, které přestává být bezprávím, protože je někdo přikazuje? A nějaké bezpráví, u něhož neexistuje pachatel – ať zůstaneme politicky korektní – u kterého nesmí být označena vlastní oběť? Zní to složitě, ale jednoduše řečeno, například: „Oběť“ je zadavatel, který byl obsloužen „neprofesionálně“.
Ne, to není možné? A přece, v Rakousku, a myslím, že v mnoha ostatních zemích Evropy s různými variantami zákona také: Potrat platí jako zákonný, pokud je proveden odborně a je těhotnou ženou chtěný, tedy zadaný. Protože se zde neděje žádné bezpráví, neexistuje tu ani oběť. To všechno ovšem jen v rámci zákona, který chápe potrat jako beztrestný, přičemž je nutné říci, že toto „v rámci“ je měřeno velmi velkoryse a jen ve velmi málo případech je potrat zakázán a tím trestný. Veřejné mínění k tomu říká, že je to „dobré a správné“, protože se potraty dějí dle zákona, což svého času rozhodla většina.

Konkrétní příklad: Ve Vídni byla kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám a jiným nedostatkům zavřena potratová klinika. Tím se chrání ženy. Ony jsou „oběti“; „pachateli“ jsou ti, co potraty prováděli. Ne těhotné, které potrat zadávaly. A pachatelé nejsou vinni tím, že prováděli potraty, ale tím, že jednali neprofesionálně.

A děti, které při tom zemřely?

„Ty nejsou ve tmě vidět,“ čteme u B. Brechta, a to platí také zde. „Děti“, jaké děti? O kom se to tu mluví, zde, kde „může být tolik rozdílných názorů“? Položme tuto otázku tak, že ji přeneseme na zneužívání dětí, aby bylo možné rozeznat celou absurditu situace: Také zneužívání dětí chtěli němečtí „zelení“ a jiná mocná pedofilní uskupení „odkriminalizovat“, tedy udělat beztrestným. Potom by také v zákonném rámci neexistovala ani „oběť“, ani „pachatel“. Možná by nařízení znělo: – „Mezigenerační lásku“ lze provozovat jen po psychologické konzultaci a odborném posudku, v některých případech je dokonce pro děti dobrá. – Potom by bylo možné ty, kteří mluví o zločinu na dětech, potrestat, jako se to dnes děje s ochránci nenarozeného života. Můžeme zneužívání dětí srovnávat s potratem? Ano, neboť při pohlavním zneužití je těžce raněna duše dítěte, při potratu je dítě zabito, a při zabití dítěte jde o worst case (horší případ), než je pohlavní zneužití. Papež František by řekl: Potrat a pohlavní zneužití dětí je dílo ďáblovo.
Tak jako tak by bylo důležitým prvním krokem pojmenovat pravdu i s ohledem na nehygienické potraty: Pachateli jsou zaprvé ženy, které potrat zadávají, pachateli jsou zadruhé politici, kteří zákony tvoří, pak je to okolí, které nutí ženy k potratům, především ale jsou to lékaři- pachatelé, kteří provádějí potraty bez ohledu na to, zda jde o nouzovou situaci, a zcela určitě jsou pachateli ti, kteří z žen udělali oběti díky zranění a nedostatečné hygieně.
Ale potom by mělo velký význam hlasitě a jasně říci: Při každém potratu je, podle slov Matky Terezy, žena také obětí svého špatného činu, ale vlastní obětí jsou zavražděné děti, nezávisle na otázce, proč byly zabity a jestli pachatelé jednali „hygienicky“ nebo ne. Z pohledu dítěte je tato otázka cynismem nejhoršího rázu. K tématu se hodí i jiná novinová zpráva: Rakousko musí vpustit a pozvat imigranty, protože má málo odborníků, které jeho hospodářství potřebuje. Pochopitelně, jen se ptáme: Proč je zamlčena příčina toho, že chybějí odborníci? Též odborníci začínají tím, že se narodí. Díky antikoncepci nenarození a potracení odborníci prostě neexistují.
Jestliže ženy v jiných zemích přivedou na svět budoucí odborníky, můžeme je do Rakouska dovážet – jako suroviny, které bychom možná sami měli, ale nemáme, protože je jejich „získávání“ příliš „namáhavé“. No jo, ale ne namáhavější než námaha, kterou měli naši rodiče, dokonce bezprostředně po válce. Dnes bychom k tomu měli i více finančních prostředků. Položme si také tuto otázku: My, především také politici, musíme konečně spirálu mlčení prolomit a nehanobit ty, kteří to učiní jako první. Začít by měli a mohou křesťané, zvláště biskupové, ti především, ale také kněží, jáhni a mnoho laiků se svými organizacemi. Otázka nezní „co si osobně myslíte a míníte“, nýbrž kde a kdy křičíte jako při požáru nebo tsunami a kde se viditelně připojujete k protestu.

Když byl potrat v Rakousku zaveden, napsal profesor Wolfgang Waldstein: „Rakousko přestalo být v plném slova smyslu právním státem!“ Kdo je tento Waldstein? Onen katolický novinář, kterého ve svém projevu v Berlíně papež Benedikt XVI. třikrát podrobně citoval, aby poukázal na rozhodující kritérium právního státu: Uznání nejvyššího Božího zákona, který je nadřazen veškerému státnímu chtění. Křesťané říkají „Boží zákon“, ale také nevěřící jej mohou poznat, protože je „vepsán“ do srdce každého člověka.
Ve „starém Římě“ žil jeden senátor, který se nechtěl vzdát toho, aby se kvůli bezpečnosti Říma zničilo Kartágo. Změňme větu, kterou končil každý svůj projev: „Jsem přesvědčen, že zákon, který dovoluje potrat, musí být zrušen!“ Jde o spravedlnost, svobodu a mír pro Evropu a celý svět!

Z www.kath.net/news/42123
přeložil -tk-
Světlo 32/2013


Pochod pro život 2010

Sdílet

Související články:
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 07. 04. 2014 | 4835 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 32/2013
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace