Hesla

Hesla z pěší pouti Praha - Jeníkov 2021

V článku naleznete hesla, která vznikla při pěší pouti z Prahy do Jeníkova, kdy jsme letos rozjímaly nad prvním listem Korintským, kapitoly 9 až 11.
Hesla otce Nika na 9. kapitolu


Radostí mé srdce dýše, jsem svobodný pro Ježíše.

V Kristu já jsem svobodný, dnes, zítra i další dny.

Svobodu nám Kristus dal, pozor abys nepřebral.

Do Jeníkova nejdeme sami, jsou tu i věřící dámy.

Když vše dobře vykonáme, na odměnu právo máme.

Plním úkol svěřený a nečekám odměny.

Slabým jsem slabý byl, abych je zachránil.

Všem jsem se vším stal, abych je získal.

Když je z vola užitek, nedávej mu náhubek.

Svědčím druhým o Bohu, chlubit se tím nemohu.Hesla otce Marka na 9. kapitolu


Já raději umřu hladem, než bych nechal úkol ladem.

Všem správnou cestu ukážu, když evangelium kážu.

Výhod svých se nedržím, i když o nich dobře vím.

Židům jsem byl židem, pracoval jsem s klidem.

Apoštolem pravým jsem, víru v Krista hlásám všem.

Nejsem od vás živený, žijí život bez ženy.

Svých výhod nevyužívám, svou odměnu v Kristu už mám.

Pavel v srdci jásá, že nezištně hlásá.

Dobře znám svůj cíl, běžím ze všech sil.

Pavel to zde vyjasňuje, Korinťany oslovuje.Hesla otce Nika na 10. kapitolu.


Bůh v nich neměl zalíbení, byli příliš namyšlení.

Zkoušky posunou nás vpřed, Bůh dá sílu vydržet.

Když se k Pánu obrátím, tak ve zkoušce obstojím.Hesla otce Marka na 10. kapitolu.


Bůh je věrný, neopustí, když na nás zkoušku dopustí.

Ve zkouškách Bůh sílu dává, samotné nás nenechává.

Když Kristův chleba jíme, jedno tělo tvoříme.

Pánu všechno náleží, Jemu na nás záleží.

Všechno, co děláte právě, dělejte vždy k Boží slávě.

Pamatuj vždy na druhé, ne na to, co se mnou bude.

Buď pevný ve věrnosti, všechno jez, píj z vděčností.

Nelitujme zápasu, všem jde přece o spásu.

Na druhé pamatujte, Pánu vše obětujte.

Pohoršení -ať z vás není.Hesla otce Nika na 11. kapitolu.


Když si muž pěstuje vlasy, tak to bude hlupák asi.

Nač se vlastně scházíte, když se jenom krmíte.

Při mši svaté žerete, to se teda pletete.

Doma jez a zažeň hlad, ať pak to má správný spád.

Opilý má spoustu řečí, hladový však vírou svědčí.Hesla otce Marka na 11. kapitolu.


Tu noc, kdy byl zrazen Pán, pro všechny chléb Páně dal.

Když chléb Páně jíte, Boha oslavíte.

Smrt Páně zvěstujete, když z kalicha pijete.

K stolu Páně přistupuješ? Svědomí ať dřív zpytuješ.

Tam kde není rozlišení, jí se, pije k odsouzení.

Bůh uzavřel smlouvu novou, a to Krví Ježíšovou.

Těžkou vinu v srdci máte? Nehodně pak přijímáte.

Ať si každý uvědomí, poklad je čisté svědomí.

Tělo Páně přijímáte? Ať vzájemně lásku máte.

Podle Boží vůle není, když dochází k rozštěpení.Hesla pana Lukeše na 9 až 11. kapitolu.


Těm kdo soudí odpovídám, že na svoje práva nedbám.

Nezávislým zůstávám a z toho se vyznávám.

Evangelium já kážu, jinak už to nedokážu.

Evangelium kázám, nic za to nežádám.

Otrokem jsem se stal, abych mnohé získal.

Kristus, skála duchovní i náš život ovlivní.

Nereptejte proti Pánu, nebo dostanete ránu.

Ty kdo stojíš, pozor dej a na hubu nepadej.

Bůh vám zkoušku připraví, silou vás však vybaví.

Rozumnými lidmi jste, to, co říkám posuďte.

Všechno, co je dovolené, nemůže být uplatněné.

Na sebe sám nemysli, na druhého pomysli.

To vám říkám bratři, Hospodinu země patří.

Všechno čiňte k slávě Boží, vaše dílo ať se množí.

Vlastní prospěch nehledejte, na spasení pomýšlejte.

Kamenem úrazu nebuďte, své chování posuďte.

Krista za příklad mám, to doporučuji i vám.

Jenom různost dosvědčí, kdo z vás se osvědčí.

Co od Pána přijímám, to vám také odevzdám.

Nechť se každý prozkoumá, než chléb, víno přijímá.

Čekejte na sebe navzájem, než se sejdete za stolem.

Vlivem Ducha mluvíme, Ježíš je Pán vyznáme.

Dary rozmanité máme, jednoho Ducha přijímáme.

Pouze jeden Pán, ve službě je dán.

Mimořádné síly máme, jednoho Boha známe.Hesla od Helči na 9 až 11. kapitolu.


Protože chci svobodu, tak s vámi jíst nebudu.

Buřty z Nelahozevsi vděčně jsme si vzali a dneska k obědu si je dali. Seděli jsme pěkně v trávě a jedli je k Boží slávě.

Žena dlouhé vlasy má, hanbou jsou pro muže. Žena si je zakrývá, muž nemůže.Hesla od Marušky na 9 až 11. kapitolu.


Jenom když máš kázeň, získáš věčnou lázeň.

Kdo se s Bohem nebojí, v každé zkoušce obstojí.

Kdo z kalicha démonů chce pít, nemůže věčný život mít.

Jednej podle příkladu Krista, odměna je jistá.
Sdílet

Související články:
Veršované vyprávění o Svatého Ducha přislíbení (04.06.2022)
Veršované vyprávění o Kristově nanebevstoupení (26.05.2022)
Veršované vyprávění o chleba a ryb rozmnožení (11.05.2022)
Veršované vyprávění o zbytečném trápení (08.05.2022)
Hesla z exercičních rozjímání (31.03.2022)
Samolepky s FATYMskými hesly (18.01.2022)
Nové heslo (27.12.2021)
Nové heslo (03.09.2021)
Cyklopouť 2021 zveršovaně (20.06.2021)
Zrýmované modlitbičky pro mladé i pro babičky 3. díl (27.05.2021)
Zrýmované modlitbičky pro mladé i pro babičky 2. díl (25.05.2021)
Zrýmované modlitbičky pro mladé i pro babičky 1. díl (23.05.2021)
Střelníček (09.05.2021)
Nové heslo (17.02.2021)
Zápisky z exercičních rozjímání (28.01.2021)
Nové heslo (29.12.2020)
Nové heslo (17.08.2020)
Nové heslo (14.07.2020)
Nové heslo (03.03.2020)
Nové heslo (16.01.2020)
Nové heslo (03.10.2019)
Znáš heslo na dědečka? (01.10.2019)
Nové heslo (18.07.2019)
Nové heslo (20.03.2019)
Nové heslo (31.01.2019)
Nové heslo (03.11.2018)
Hesla na jména (29.08.2018)
Nové heslo (24.08.2018)
Nové heslo (24.07.2018)
Hesla k evangeliu ze slavnosti Těla a Krve Páně B (02.06.2018)
Nové heslo (01.04.2018)
Nové heslo (28.01.2018)
Nové heslo (30.12.2017)
Nové heslo (05.12.2017)
Nové heslo (26.10.2017)
Nové heslo (18.09.2017)
Nové heslo (16.07.2017)
Nové heslo (12.05.2017)
Nové heslo (01.03.2017)
Hesla z pěší pouti Praha - Jeníkov 2016 - aktualizováno o další hesla (11.02.2017)
Nové heslo (25.12.2016)
Nové heslo (19.11.2016)
Nové heslo (07.10.2016)
Nové heslo (13.08.2016)
Nové heslo (02.06.2016)
Nové heslo (25.03.2016)
Nové heslo (24.01.2016)
Nové heslo (04.11.2015)
Nové heslo (04.10.2015)
Evangelizační hra s hesly (13.07.2015)
Hesla pro povzbuzení k 5. až 7.kapitole listu Římanům - pokračování (13.07.2015)
Hesla pro povzbuzení k 5. až 7.kapitole listu Římanům (12.07.2015)
Nové heslo (30.05.2015)
Nové heslo (24.04.2015)
Heslování jmen (03.04.2015)
Nové heslo (30.03.2015)
Nové heslo (27.01.2015)
Aktuální heslo (22.12.2014)
Nové heslo (13.09.2014)
Nové heslo (07.08.2014)
Nové heslo (01.06.2014)
Heslo pro povzbuzení (01.06.2014)
Hesla pro povzbuzení k 4.kapitole listu Římanům (27.05.2014)
Hesla pro povzbuzení k 3.kapitole listu Římanům (24.05.2014)
Hesla pro povzbuzení k 2.kapitole listu Římanům (22.05.2014)
Hesla pro povzbuzení k 1.kapitole listu Římanům (21.05.2014)
Nové heslo (23.04.2014)
Nové heslo (01.02.2014)
Nové heslo (16.12.2013)
Nové heslo (17.10.2013)
Nové heslo (07.09.2013)
Aktuální heslo (21.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (06.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (04.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (03.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (02.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (01.06.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (31.05.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (30.05.2013)
Hesla k povzbuzení aneb k promyšlení (29.05.2013)
Nové heslo k slavnosti Seslání Ducha Svatého (28.05.2013)
Nové heslo (31.03.2013)
Aktuální heslo FATYMu (18.03.2013)
Nové heslo (27.01.2013)
Nové heslo (15.11.2012)
Aktuální heslo FATYMu (26.09.2012)
Zajímavej citát 2 (31.08.2012)
Nové heslo (22.07.2012)
Nové heslo (30.05.2012)
Nové heslo (28.04.2012)
Nové heslo (05.02.2012)
Nové heslo (02.01.2012)
Zajímavé citáty z kalendáře mladého misionáře (25.12.2011)
Nové heslo (15.12.2011)
Nové heslo (09.11.2011)
Heslo k zapamatování a hesla k zapamatování (23.10.2011)
Nové heslo (07.10.2011)
Praha: Policie znemožnila modlitbu za nenarozené děti (07.10.2011)
Nové heslo (13.08.2011)
Nové heslo (22.06.2011)
Nové heslo (03.06.2011)
Nové heslo (05.05.2011)
Nové heslo (08.03.2011)
Nové heslo (20.01.2011)
Nové heslo (11.12.2010)
Nové heslo (22.10.2010)
Nové heslo (05.09.2010)
Hesla k Desateru (23.08.2010)
Nové heslo - červenec 2010 (02.08.2010)
Nové heslo (08.06.2010)
Pěší pouť Praha - Jeníkov; neděle 16.5. 2010 (30.05.2010)
Nové heslo (09.04.2010)
Nové heslo (16.01.2010)
Nové heslo (11.12.2009)
Nové heslo (11.11.2009)
Zajímavý slogan od Svatého otce Benedikta XVI. (30.10.2009)
Slogan k proměnění nepříjemných situací (08.08.2009)
Nové heslo platné od 20. 6. 2009 (02.07.2009)
Nové heslo platné od 31. 5. 2009 (01.06.2009)
Heslo platné od 3.5.2009 (24.05.2009)
Nové heslo (22.03.2009)
Nové heslo (21.02.2009)
Zkratka k duchovnímu životu proti strachu (03.02.2009)
Nové heslo (14.01.2009)
Slogan s vánoční tématikou (13.12.2008)
Nové heslo (07.12.2008)
Nové heslo (28.10.2008)
Další slogan, který se určitě hodí (08.10.2008)
Nové heslo (16.09.2008)
Slogan pro správné životní postoje (11.08.2008)
Zkratky pro duchovní život (11.08.2008)
Slogan varovný (05.08.2008)
Tísňová volání (28.07.2008)
Nové heslo, které svou aktuálnost neztratí ani po roce sv. Pavla (04.07.2008)
Další slogan pro povzbuzení (25.06.2008)
Nové heslo platné od 5. 6. 2008 (06.06.2008)
Hesla pro život (03.05.2008)
Povzbuzující verš o sv. Josefovi (18.04.2008)
Nové heslo (09.12.2007)
Nové heslo (30.10.2007)
Nové heslo z FATYMu platné od 9. 9. 2007 (09.09.2007)
Nové heslo z FATYMU (04.08.2007)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 27. 08. 2021 | 400 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace