Hesla

Hesla k 2. čtení Květné neděle A, B, C

adam Přinášíme zde hesla k 2. čtení Květné neděle. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

2. čtení Flp 2, 6-11 najdete ZDE.


Hesla k evangeliu Květné neděle A najdete ZDE.


Hesla k evangeliu Květné neděle B najdete ZDE.


Hesla k evangeliu Květné neděle C najdete ZDE.


Ježíš nelpěl na hodnosti,
i když jí měl víc než dosti.

Sám sebe se Kristus zříká,
i nás se to takto týká.

Jako jiný člověk byl,
tak až moc se ponížil.

Až k smrti chtěl poslechnout,
i když se jí moh vyhnout.

Nad všechno je povýšeno,
Ježíšovo svaté jméno.

I ti, co se jim to hnusí,
chválu Kristu vyznat musí.

Hle, nad každé jiné jméno,
Kristovo je vyvýšeno.

Až k smrti poslušný byl,
tak se Kristus ponížil.

Na kříži Pán smrt přijal,
takto se ponížit dal.

Kristus nejdřív ponížený,
je teď skvěle povýšený.

Na kříži Pán umíral,
ponížit se takto dal.

Pro ponížení Ježíšovo
my nemáme dost silné slovo.

Božskou přirozenost měl,
přesto na ni Pán nelpěl.

Na kříži byl usmrcený,
až tak moc byl ponížený.

Ježíšovo svaté jméno
ať je od všech vroucně ctěno.

Přirozenost božskou směnil,
na člověka Pán se změnil.

Ta pokora Ježíšova
upoutává nás vždy znova.

Jako běžný člověk byl,
až tak moc se ponížil.

Až k smrti Pán poslouchal,
to vše si na sebe vzal.

Před Ježíšem poklekám,
jeho jméno uctívám.

Bůh Ježíše povýšil,
jeho jméno oslavil.

Kristus Pán je Bohu rovný,
přesto se nám stal podobný.

Ač má božskou přirozenost,
tak dal z lásky lidem přednost.

Na zemi jak člověk žil,
až k smrti se ponížil.

Nelpěl na své božské slávě
a sloužil nám obětavě.

Sám sebe se zřekl,
kříže se nelekl.

Sám Bůh se stal jedním z lidí,
láska jeho kroky řídí.

Pán je poslušný až k smrti,
bolest na kříži ho drtí.

Cestou lásky se ubíral,
na kříži za nás umíral.

Ježíš Kristus je Pánem,
ať k němu láskou planem.

Na nebi i na zemi
musí být Pán ctěn všemi.

Při jménu Ježíšově
oslav ho pohotově.

Nad jiné mu dal Bůh jméno,
to musí být oslaveno.

Poslušně se ponižuje,
Bůh ho za to povyšuje.

Koleno i jazyk svědčí:
Ježíš Kristus je největší.

Jméno Ježíš uctívejme,
vždy se k němu přiznávejme.

Nad jiné je jméno Ježíš,
šťastný jsi, když tomu věříš.

Na zemi, v nebi, v podsvětí
Ježíšovo jméno světí.

K slávě Boha vyznáváme,
že v Ježíši Pána máme.

Nad jiné je Pána jméno,
s úctou má být vysloveno.

Ježíš to je Bůh a Pán,
nelpěl na tom z lásky z nám.

Nelpěl, že je Bohu rovný,
člověku se stal podobný.

Zřekl se sám sebe,
sestoupil k nám z nebe.

Tíha kříže Krista drtí,
Boha poslouchá až k smrti.

Ponížil se z poslušnosti,
na kříži vytrpěl dosti.

Dostal Jméno nad jména.
Víš-li, co to znamená?

Na zemi i na nebi
každý ať ho velebí.

Ježíš Kristus, to je Pán,
všude ať je vyznáván.

Pavel píše do Filip,
že Ježíš chtěl člověk být.

Ježíš Bohu rovný je,
ať se každý raduje.

Ježíš nelpí na sobě,
ať je vzorem i tobě.

Přirozenost božskou měl,
přesto člověkem být chtěl.

Ježíš se zřek sám sebe,
pamatoval na tebe.

Ježíš se stal služebníkem
a tím lidem pomocníkem.

Kristus je vzor poslušnosti,
té nemáme nikdy dosti.

Byl poslušný k smrti kříže,
aby tys byl Bohu blíže.

Vždy, když jméno Ježíš slyším,
ve svém srdci se mu klaním.

Ježíš Kristus je Pán můj,
každý ho tak oslavuj.

Kristus se božské přirozenosti vzdal,
sebe se zřekl a lidskou na sebe vzal.

Kristus, jenž vše vidí,
stal se jedním z lidí.

Kristus se všeho vzdal
a jedním z lidí se stal.

Kristus se služebníkem stal
a úděl lidský na sebe vzal.

Ježíš se jako člověk ponížil
a poslušný až k smrti byl.

Kristus jako člověk byl,
smrt na kříži podstoupil.

Bůh Ježíše povýšil,
jeho jméno oslavil.

Bůh Ježíši jméno dal,
abych ho oslavoval.

Jméno Ježíše
stojí nejvýše.

Ježíš Kristus je Pán,
to je slávy Boží plán.

Jménu Ježíš úctu vzdej
a na kolena poklekej!

Kdo chce s Kristem žít,
ten ho musí vždycky ctít.


Ježíšova je to ctnost,
Božská přirozenost.

Na rovnosti Bohu nelpěl,
jako Člověk Ježíš trpěl.

Přirozenost služebníka vzal,
a jedním z lidí se Ježíš stal.

Ježíš jako každý člověk byl,
smrt na kříži podstoupil.

Ježíš, Člověk, se ponížil,
smrt na kříži podstoupil.

Poslušný až k smrti Pán,
je na kříži utýrán.

Bůh Ježíše povýšil
a jeho jméno oslavil.

Bůh dal Ježíši jméno,
poklekne každé koleno.

Ježíše každý velebí,
na zemi i na nebi.

K slávě Otce vyznáváme,
Ježíše Panem nazýváme.

Bůh Ježíše povýšil,
aby ho každý velebil.

K slávě Boha Otce vyznejme,
Ježíš Kristus je Pán volejme.

Ježíš sám sebe oloupil,
aby nás všechny vykoupil.

Přirozenost božskou měl,
přesto na tom však nelpěl.

Pavel se zde raduje,
Kristus rovný Bohu je.

Přirozenost služebníka
ta se nyní Krista týká!

Chtěl zachránit tebe,
zřekl se sám sebe.

Pavel pravdu vidí:
stal se jedním z lidí.

Jako každý člověk byl,
naplno se ponížil.

Byl poslušný až k smrti,
šel ji přímo naproti!

Ta Kristova poslušnost
zaráží i nás teď dost.

Proto ho Bůh povyšuje,
poctami jej zahrnuje.

Dostal jméno nad jména,
takové nikdo nemá!

Na zemi i v podsvětí
koleno k zemi letí.

K slávě Otce vyznáváme,
že v Ježíši Pána máme.

Kristus byl moc ponížený
do kenoze uvrženy.

Ježíšovo velké jméno,
ať je všemi velebeno!

Jméno nad jiná jména,
uctí všechna kolena.

A kolena poklekají,
Kristu Pánu úctu vzdají.

Ty jsi můj Pán nejvyšší,
Kriste Pane Ježíši.

Kristus nelpěl na hodnosti,
i když ji měl víc než dosti.

To se mě též týká,
sám sebe se zříká.

Uvědom si zas,
byl jak každý z nás.

Na kříž jej poslušnost uvádí,
kam tebe nekázeň přivádí?

Sám se Bohu vyrovnal,
pokorou nám příklad dal.

Byl pokorný nic nelpěl,
že sám s Bohem rovnost měl.

Žil jak každý člověk jiný,
On jediný byl bez viny.

Přijal hrozné ponížení,
to ho vedlo k povýšení.

Kristu musíš úctu vzdát,
každý má ho milovat.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.

Podhradídušičková mše svatá v Jeníkově - kříž v čele průvodu

děvčata


foto: taygunozbek, CC0 1.0, http://pixabay.com


Mrazík II. 2015
Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 8)
(9.88 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 1)
(1.23 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 5)
(6.17 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 33)
(40.74 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 12)
(14.81 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 22)
(27.16 %)Celkem hlasovalo: 81
Související články:
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí A (04.02.2023)
Hesla k 2. čtení o svátku Uvedení Páně do chrámu (01.02.2023)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí A (28.01.2023)
Hesla k 1. čtení na svátek Obrácení svatého Pavla (25.01.2023)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí A (20.01.2023)
Hesla k 2. čtení o svátku Křtu Páně A (06.01.2023)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zjevení Páně (06.01.2023)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Matky Boží Panny Marie (31.12.2022)
Hesla k 2. čtení na svátek Svaté Rodiny A (28.12.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek svatých Mláďátek, mučedníků (27.12.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Jana Evangelisty (27.12.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Štěpána (26.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - půlnoční (23.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - za svítání (23.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - vigilie (23.12.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle adventní A (17.12.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní A (10.12.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní A (03.12.2022)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní A (26.11.2022)
Hesla k 2. čtení na slavnost Krista Krále C (19.11.2022)
Hesla k 2. čtení 33. neděle v mezidobí C (12.11.2022)
Hesla k 2. čtení 32. neděle v mezidobí C (04.11.2022)
Hesla k 2. čtení 31. neděle v mezidobí C (29.10.2022)
Hesla k 2. čtení 30. neděle v mezidobí C (23.10.2022)
Hesla 2. čtení 29. neděle v mezidobí C (16.10.2022)
Hesla 2. čtení 28. neděle v mezidobí C (12.10.2022)
Hesla k 2. čtení 27. neděle v mezidobí C (01.10.2022)
Hesla k 2. čtení 26. neděle v mezidobí C (23.09.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Matouše (21.09.2022)
Hesla k 2. čtení 25. neděle v mezidobí C (16.09.2022)
Hesla k 2. čtení na svátek Povýšení svatého kříže (14.09.2022)
Hesla k 2. čtení 24. neděle v mezidobí C (10.09.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek Narození Panny Marie (07.09.2022)
Hesla k 2. čtení 23. neděle v mezidobí C (03.09.2022)
Hesla 2. čtení 22. neděle v mezidobí C (27.08.2022)
Hesla k 2. čtení 21. neděle v mezidobí C (20.08.2022)
Hesla k 2. čtení 20. neděle v mezidobí C (14.08.2022)
Hesla k 2. čtení 19. neděle v mezidobí C (05.08.2022)
Hesla k 2. čtení 18. neděle v mezidobí C (30.07.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2022)
Hesla k 2. čtení 17. neděle v mezidobí C (23.07.2022)
Hesla k 2. čtení 16. neděle v mezidobí C (17.07.2022)
Hesla k 2. čtení 15. neděle v mezidobí C (09.07.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2022)
Hesla k 2. čtení 14. neděle v mezidobí C (03.07.2022)
Hesla k 2. čtení 13. neděle v mezidobí C (26.06.2022)
Hesla k 2. čtení 12. neděle v mezidobí C (18.06.2022)
Hesla k 2. čtení 7. neděle velikonoční C (28.05.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle velikonoční C (14.05.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle velikonoční C (07.05.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle velikonoční C (30.04.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle velikonoční C (23.04.2022)
Hesla k 1. čtení na sobotu velikonočního oktávu (22.04.2022)
Hesla k 1. čtení na pátek velikonočního oktávu (21.04.2022)
Hesla k 1. čtení na čtvrtek velikonočního oktávu (20.04.2022)
Hesla k 1. čtení na středu velikonočního oktávu (19.04.2022)
Hesla k 1. čtení na úterý velikonočního oktávu (18.04.2022)
Hesla k 1. čtení na pondělí velikonoční (17.04.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zmrtvýchvstání (16.04.2022)
Hesla k epištole velikonoční vigilie (16.04.2022)
Hesla k 2. čtení na Velký pátek (14.04.2022)
Hesla k 2. čtení na Zelený čtvrtek (13.04.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle postní C (02.04.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle postní C (26.03.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle postní C (18.03.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle postní C (11.03.2022)
Hesla k 2. čtení 1. neděle postní C (05.03.2022)
Hesla k 2. čtení 8. neděle v mezidobí C (26.02.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek Stolce sv. Petra (22.02.2022)
Hesla k 2. čtení 7. neděle v mezidobí C (22.02.2022)
Hesla k 2. čtení 6. neděle v mezidobí C (12.02.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí C (04.02.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí C (30.01.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí C (22.01.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle v mezidobí C (15.01.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle po Narození Páně (02.01.2022)
Hesla k 2. čtení o svátku Svaté Rodiny C (26.12.2021)
Hesla k 2. čtení 4. adventní neděle C (18.12.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní C (11.12.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (08.12.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní C (04.12.2021)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní C (28.11.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost Ježíše Krista Krále B (24.11.2021)
Hesla k 2. čtení 33. neděle v mezidobí B (15.11.2021)
Hesla k 2. čtení 32. neděle v mezidobí B (05.11.2021)
Hesla k 2. čtení 31. neděle v mezidobí B (04.11.2021)
Hesla k 2. čtení 30. neděle v mezidobí B (23.10.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Lukáše (17.10.2021)
Hesla k 2. čtení 29. neděle v mezidobí B (15.10.2021)
Hesla k 2. čtení 28. neděle v mezidobí B (09.10.2021)
Hesla k 2. čtení 27. neděle v mezidobí B (01.10.2021)
Hesla k 2. čtení 26. neděle v mezidobí B (25.09.2021)
Hesla k 2. čtení 25. neděle v mezidobí B (18.09.2021)
Hesla k 2. čtení 24. neděle v mezidobí B (10.09.2021)
Hesla k 2. čtení 23. neděle v mezidobí B (03.09.2021)
Hesla k 2. čtení 22. neděle v mezidobí B (27.08.2021)
Hesla k 2. čtení 21. neděle v mezidobí B (22.08.2021)
Hesla k 2. čtení 20. neděle v mezidobí B (15.08.2021)
Hesla k 2. čtení 19. neděle v mezidobí B (08.08.2021)
Hesla k 2. čtení 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k 2. čtení 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k 2. čtení 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k 2. čtení 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - vigilie (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - ve dne (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - vigilie (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k 2. čtení 11. neděle v mezidobí B (11.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k 2. čtení 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého - vigilie (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení 7. neděle velikonoční B (15.05.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle velikonoční B (08.05.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle velikonoční B (01.05.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle velikonoční B (24.04.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle velikonoční B (16.04.2021)
Hesla k 2. čtení o 2. neděli velikonoční B (11.04.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zvěstování Páně (24.03.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle postní B (20.03.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost sv. Josefa (19.03.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle postní B (13.03.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle postní B (06.03.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle postní B (26.02.2021)
Hesla k 2. čtení 1. neděle postní B (19.02.2021)
Hesla k 2. čtení na Popeleční středu (16.02.2021)
Hesla k 2. čtení 9. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k 2. čtení 8. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k 2. čtení 7. neděle v mezidobí B (14.02.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle v mezidobí B (13.02.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí B (06.02.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí B (29.01.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí B (23.01.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle v mezidobí B (15.01.2021)
Hesla k 2. čtení o svátku Křtu Páně B (09.01.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle adventní B (19.12.2020)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní B (11.12.2020)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní B (04.12.2020)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní B (29.11.2020)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 09. 04. 2022 | 1153 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace