Hesla

Hesla k 2. čtení 11. neděle v mezidobí B

Sabinka z Výšiny Přinášíme zde hesla k 2. čtení 11. neděle v mezidobí B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

2. čtení 2 Kor 5, 6-10 najdete ZDE.


Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B najdete ZDE.


Tak se snažte, bratři milí,
Pánu líbit v každé chvíli.


Každý musí dozajista
předstoupit na soud před Krista.

My v Boha jen věříme,
dosud ho nevidíme.

Usiluj vždy ze všech sil,
by ses Pánu zalíbil.

Jsme vyhnanci v tomto těle,
nevidíme Boha cele.

Těšíme se k Pánu
z večera i k ránu.

Pro život jsme utvrzeni,
důvěrou jsme naplněni.

Náš domov ve světě není,
v těle jsme Pánu vzdálení.

Žádná výhra to není,
od Pána jsme vzdálení.

Teď v Boha jen věříme,
ještě ho nevidíme.

Na zemi jsme jen psanci,
jsme v cizině vyhnanci.

Boží láskou posíleni,
jsme důvěrou naplněni.

Důvěry jsme plni vždycky,
nejen jaksi sporadicky.

Dokud jsme zde v tomto těle,
jsme vyhnanci - to je celé.

Situace je dána,
jsme daleko od Pána.

A pro nás má velké ceny,
domov v nebi připravený.

Boha ještě nevidíme,
zatím v něj jen věřit smíme.

O důvěře Pavel píše,
dorůstejme k ní též tiše.

Pánu líbit chceme se,
cokoli ať děje se.

Chcem se Pánu zalíbit,
to má vždy náš program být.

O Kristově soudu víme,
vždyť se před ním objevíme.

Ať nás to moc nevyleká,
odplata nás všechny čeká.

Dobře, špatné hromadíš?
O Kristově soudu víš?

Odplata je přichystána
každému od Krista Pána.

Důvěru vždy v srdci máme:
na Pána se spoléháme.

Co nás vede k uklidnění?
Důvěrou jsme naplněni.

Na Pánu je, kde mám být,
jemu se chci zalíbit.

O co já usiluji?
Ať více Boha miluji.

Důvěrou jsme naplnění,
víme, že zde domov není.

Důvěru v svém srdci máme,
ničeho se nelekáme.

Stále pevně důvěřuj,
svůj život Bohu svěřuj.

I když Boha nevidíme,
přesto v něj pevně věříme.

Pro každého soud nastane,
odplatu správnou dostane.

Žádný skutek se neztratí,
Pán spravedlivě odplatí.

Mám jedinou úlohu:
Líbit se Pánu Bohu.

S důvěrou Bohu sloužím,
po nebi stále toužím.

Ať žiji či umírám,
Bohu se vždy líbit mám.

Kristův soud ber vážně,
nežij jen tak vlažně.

Plně v srdci důvěřuj,
svět k lepšímu proměňuj.

Po Bohu zde srdce prahne,
domů k Pánu nás to táhne.

Bohu patří život můj,
vytrvat chci stůj co stůj.

Před Kristův soud musíme,
jak u něj obstojíme?

O dobro usilujme
a pevně důvěřujme.

Dobro i zlo Bůh odplatí,
usilujme, ať jsme svatí.

S důvěrou vždy vyznávám:
U Boha svůj domov mám.

Využij každou chvíli,
abys byl Bohu milý.

A proto stůj co stůj
o dobro usiluj.

Domů k Pánu chceme jít,
musíme však svatě žít.

Chceš li dojít svatosti,
tak buď dobrák od kosti.

Poslední soud všechny čeká,
ať je darem pro člověka.

Chceš li dojít pokroku,
v lásce přidej do kroku.

At jsem nejkrásnější klas,
v ruce Krista, zas a zas.

U posledního soudu,
už neuděláš žádnou boudu.

Těším se já do nebe,
Matko Boží, na Tebe.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.

dvojice, foto: Hans, CC0 1.0, http://pixabay.comDPP14
2012 pátek Buchlovice


Na běžkáchPříroda
Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 4)
(12.50 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 1)
(3.13 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 3)
(9.38 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 24)
(75.00 %)Celkem hlasovalo: 32
Související články:
Hesla k 2. čtení 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k 2. čtení 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2021)
Hesla k 2. čtení 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k 2. čtení 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - vigilie (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - ve dne (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - vigilie (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k 2. čtení 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého - vigilie (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení 7. neděle velikonoční B (15.05.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle velikonoční B (08.05.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle velikonoční B (01.05.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle velikonoční B (24.04.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle velikonoční B (16.04.2021)
Hesla k 2. čtení o 2. neděli velikonoční (11.04.2021)
Hesla k 1. čtení na sobotu velikonočního oktávu (10.04.2021)
Hesla k 1. čtení na pátek velikonočního oktávu (09.04.2021)
Hesla k 1. čtení na čtvrtek velikonočního oktávu (08.04.2021)
Hesla k 1. čtení na středu velikonočního oktávu (07.04.2021)
Hesla k 1. čtení na úterý velikonočního oktávu (06.04.2021)
Hesla k 1. čtení na pondělí velikonoční (04.04.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zmrtvýchvstání (04.04.2021)
Hesla k epištole velikonoční vigilie (03.04.2021)
Hesla k 2. čtení na Velký pátek (02.04.2021)
Hesla k 2. čtení na Zelený čtvrtek (01.04.2021)
Hesla k 2. čtení Květné neděle B (27.03.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zvěstování Páně (24.03.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle postní B (20.03.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost sv. Josefa (19.03.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle postní B (13.03.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle postní B (06.03.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle postní B (26.02.2021)
Hesla k 2. čtení 1. neděle postní B (19.02.2021)
Hesla k 2. čtení na Popeleční středu (16.02.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle v mezidobí B (13.02.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí B (06.02.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí B (29.01.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí B (23.01.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle v mezidobí B (15.01.2021)
Hesla k 2. čtení o svátku Křtu Páně B (09.01.2021)
Hesla k 2. čten o slavnosti Zjevení Páně (04.01.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle po Narození Páně (02.01.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Matky Boží Panny Marie (01.01.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - ve dne (24.12.2020)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - za svítání (22.12.2020)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - půlnoční (22.12.2020)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - vigilie (22.12.2020)
Hesla k 2. čtení 4. neděle adventní B (19.12.2020)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní B (11.12.2020)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní B (04.12.2020)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní B (29.11.2020)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 11. 06. 2021 | 107 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace