Zajímavé...

Fotografická soutěž Mapa Chachipe 2011

Zajímavá fotografická soutěž Mapa Chachipe 2011 na téma zeměpisné rozložení romské kultury a na symbolické opětovné zmapování událostí a akcí týkajících se Romů.

Výzva k přihlašování fotografií: fotografická soutěž Mapa Chachipe 2011

1. Soutěž
Chachipe (cacipe) znamená v romštině „pravda“ či „skutečnost“ a rovněž může znamenat „právo“. Organizátoři mezinárodní fotografické soutěže Mapa Chachipe, kterými jsou sítě nadací Open Society Foundations a Open Society Archivum (OSA) při Středoevropské univerzitě v Budapešti, si vás dovolují vybídnout k tomu, abyste nám prostřednictvím svých fotografií ukázali, jak vidíte svůj svět, svou skutečnost a co považujete za pravdivé. První fotografická soutěž Chachipe byla vyhlášena již v roce 2007 a druhá soutěž, Chachipe Youth, která byla zaměřená na mládež, se konala v roce 2009. Tento ročník soutěže klade zvláštní důraz na zeměpisné rozložení romské kultury a na symbolické opětovné zmapování událostí a akcí týkajících se Romů, což je vyzdviženo i v samotném názvu soutěže ve slově „mapa“. Jestliže nahrajete na níže uvedené internetové stránky fotografii a uvedete název místa, kde byla pořízena, objeví se tato fotografie na interaktivní mapě na internetových stránkách Chachipe. V letošním ročníku můžete předkládat fotografie v následujících třech kategoriích: Místní hrdina, Společný jmenovatel a Splněný sen. Nejdůležitejším cílem soutěže je dát vám příležitost ukázat, jak vy sami vidíte Romy a jejich situaci ve společnosti a v komunitě, kde žijete. Hledáme nestereotypní fotografie bez předsudků, na nichž budou zachyceni Romové žijící pospolu s neromskými občany; takové fotografie, jež přistupují k tématům otevřeně, a které mohou dokonce využívat i zcela nové úhly pohledu.
Tato výzva k přihlašování fotografií je otevřená všem. Abyste se však mohli soutěže zúčastnit, musejí být přihlášené fotografie pořízené v zemích účastnících se (Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Španělsko), a to v letech 2005 až 2011.
Dekády romské inkluze 2005-2015

2. Kategorie
Místní hrdina
Mezi námi žijí lidé, kterí významným způsobem přispívají do života svého společenství a rovněž k mírumilovným vztahům mezi Romy a jejich bližními. Tito lidé se však na rozdíl od celebrit a hvězd netěší pozornosti médií. Byli bychom rádi, kdybyste se ve svém okolí poohlédli právě po takových lidech a kdybyste našli ty, kteří budou mít váš respekt a na něž byste byli pyšní, kdybyste jejich fotku měli v pomyslném fotoalbu. Najdete lidi, kterým záleží na osudu Romů a kteří to již dokázali i svými činy vám, vaší rodině či lidem okolo vás. Může to být váš nejlepší přítel, někdo z vašich příbuzných, váš soused či významná osobnost ve vašem okolí – kdokoli, kdo si zaslouží být zvěčněn. Zachyťte takového člověka při tom, co dělá, anebo v takovém kontextu, který vysvětluje vaši volbu. Do názvu fotografií prosím uveďte, proč vyfotografované osoby považujete za hrdiny.

Společný jmenovatel
Z vašeho úhlu pohledu jakožto romského či neromského občana se zamyslete nad tím, zda mezi vámi a lidmi „z druhého břehu“ existuje více podobností nežli odlišností. Jaké věci a zkušenosti sdílíme bez ohledu na naši příslušnost k nějaké skupině? Pokuste se ve svých fotografiích zachytit to, co romské a neromské občany spojuje, a snažte se ukázat takové situace, kde rozdíly mezi námi nehrají roli. Fotografie může být ještě cennější, když se vy sami do těchto aktivit osobně zapojíte. V názvu svých fotografií prosím popište, jaké zkušenosti pro vás byly zároveň příležitostí se vzájemně poznat a akceptovat se.

Splněný sen
Všichni máme sny, bez ohledu na to, kde jsme se narodili, anebo zda jsme, či nejsme Romové, a tyto sny někdy nepatří jen do vysněného světa. Sny se nemusejí nutně týkat hmotných statků, ale také splněné touhy, šťastných chvil nebo úspěchu nějakého člověka či společenství. Pokuste se zachytit takové situace, které jasně znázorňují splněný sen. Najdete příslušníky romské komunity, kteří si splnili svůj sen, anebo nám ukažte svůj vlastní sen. Znázorněte to, co považujete ve světě za dobré, nebo co, co by mohlo učinit skutečnost – která není vždy růžová – lepší. V názvu svých fotografií prosím popište sny, které se splnily.

3. Podmínky soutěže
Účast v soutěži je bezplatná a můžete se přihlásit bez ohledu na svůj věk a občanství. Fotografie můžete do soutěže přihlašovat do ledna 2012, a to tak, že je nahrajete (tj. provedete jejich upload) na anglických internetových stránkách na adrese www.chachipe.org.
Nahrané fotografie se objeví na internetových stránkách Chachipe s 24hodinovým zpožděním a bez uvedení fotografova jména. Porota bude hodnotit fotografie pouze tehdy, pokud fotograf podepíše „Prohlášení autora“ a zašle nám jej e-mailem či faxem, nebo nahraje naskenované kopie na webovou stránku Chachipe před datem ukončení soutěže. Pokud potřebujete s vyplněním přihlášky jakoukoli pomoc, neváhejte se obrátit na koordinátorku programu Chachipe paní Zsófii Horváthovou e-mailem na adrese photo@chachipe.org nebo telefonicky na cčsle +36 30 250 2635. Za účelem organizace soutěže a vyhodnocování fotografií a rovněž s ohledem na ochranu autorských práv vás požádáme o poskytnutí několika málo osobních informací. Organizátoři soutěže Mapa Chachipe v této souvislosti ručí za ochranu vašich osobních práv. Pokud je autorem fotografie nezletilý, potřebujeme též kontaktní údaje rodičů nebo pěstounuů kteří za ně musejí podepsat přihlášku. Podpisem „Prohlášení autora“, které je součástí prřhlášky, účastník soutěže prohlašuje, že je držitelem všech autorských práv k fotografiím a že souhlasí s tím, aby sítě nadací Open Society Foundations a Open Society Archivum (OSA) tyto fotografie nekomerčně vystavily a vyvěsily na svých internetových stránkách.
Do soutěže můžete přihlásit pouze fotografie, které doposud nebyly zveřejněny či vystavovány. (Za zveřejnění se nepovažuje vyvěšení fotografie na osobních internetových stránkách.) Jeden fotograf může do soutěže prihlásit maximálně 10 fotografií.
Prijímáme pouze digitální či digitalizované fotografie ve formátu JPEG, s minimálním rozlišením 2 048 x 1 536 (3 megapixely). Fotografie na internetové stránky sami nenahráváme, musíte to udělat sami. Za úpravu fotografií považujeme to, když je nějaká část přidána či vymazána, jsou změněny barvy nebo se používají filtry. Takto upravované fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

4. Ceny
Mezinárodní porota udělí v každé kategorii 3 ceny, a to ve výši 1 000, 500 a 300 eur, a mimoto může udělit i zvláštní ceny. Výherci budou vyhlášeni na internetových stránkách Chachipe v prosinci 2011. Výběr nejlepších fotografií ze soutěže Chachipe Map bude vystaven v průběhu roku 2012 v Budapešti. Na vernisáži zároveň proběhne předání cen v soutěži. Doufáme, že fotografie ze soutěže poputují i do dalších zemí Dekády romské inkluze.

Pokud byste se chtěli dozvědět více, obraťte se prosím na koordinátorku programu Chachipe paní Zsófii Horváthovou telefonicky na císle +36 30 250 2635 nebo e-mailem na adrese photo@chachipe.org.


Tříkrál Duchcov 2011 - foto Richard Bouda z DuchcovaTříkrál Duchcov 2011 - foto Richard Bouda z DuchcovaTříkrál Duchcov 2011 - foto Richard Bouda z DuchcovaTříkrál Duchcov 2011 - foto Richard Bouda z DuchcovaTříkrál Duchcov 2011 - foto Richard Bouda z Duchcova

Sdílet

Související články:
Nakresli tři krále 2024: Předání odměn v Třebíči (28.03.2024)
Nakresli tři krále 2024: Předání odměn v Českých Budějovicích (28.03.2024)
Nakresli tři krále 2024: Předání odměn vítězům ve Valašském Meziříčí (20.03.2024)
Nakresli tři krále: Vyhodnocení mimo soutěž (17.02.2024)
Nakresli tři krále: Vyhodnocení laické poroty 2024 (16.02.2024)
Nakresli tři krále: Vyhodnocení odborné poroty 2024 (16.02.2024)
Online výstava soutěže pana Pavelce: Namaluj obrázek pro Ježíška (22.01.2024)
Obnovení vitrážového okna Zrození Páně v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově - ČSOB pomáhá regionům - prosíme: pomozte svým darem (05.12.2023)
Soutěž o maminku roku 2023 - díky za Vaše hlasy (15.07.2023)
Soutěž O nejlépe opravenou památku JMK (18.03.2023)
Výsledky výtvarné soutěže Nakresli tři krále 2023 - laická porota (24.02.2023)
Výsledky výtvarné soutěže Nakresli tři krále 2023 - odborná porota (24.02.2023)
Základní škola v Šumné zabodovala v celostátní soutěži Nakresli tři krále (05.04.2022)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále 2022 - výsledky hodnocení laické poroty (15.02.2022)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále 2022 - výsledky hodnocení odborné poroty (15.02.2022)
Staňte se laickým porotcem a hlasujte o nejlepší Svatojosefskou píseň (05.02.2022)
Laická a odborná porota hodnotila výtvarné práce soutěže Nakresli tři krále (29.01.2022)
Hlasujte v soutěži Stavba roku (27.08.2021)
Výtvarná soutěž Cesta dvou bratří (27.04.2021)
Mezinárodní výtvarná soutěž „Radosti a bolesti svatého Josefa" (16.04.2021)
Hlasujte v soutěži O nejlépe opravenou památku JMK v roce 2019
pro rotundu sv. Ondřeje ve Vranově a podpořte ji prosíme svým hlasem
(17.03.2020)
Podpořme boromejky: Hlasujte v soutěži o finanční příspěvek pro domov důchodců (26.02.2020)
Soutěž Nakresli tři krále, jak přinášejí radost - výsledky (29.01.2020)
Hlasujte v soutěži Zlatá Jeřabina v kraji Vysočina (20.03.2019)
Tříkrálová výtvarná soutěž: Nakresli tři krále, jak odchází od Heroda (29.11.2018)
Prosba: Podpořte obnovu kaple Panny Marie ve Znojmě - jde jen o pár kliknutí (21.04.2018)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále - ocenění mimo soutěž (02.02.2018)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále - hodnocení odborné poroty (01.02.2018)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále - hodnocení laické poroty (01.02.2018)
Vyhlašujeme 5. ročník výtvarné soutěže Nakresli tři krále a dary, které nesli Ježíškovi (01.12.2017)
Hlasujte, prosím, v anketě KT pro knihu Dějiny, jak je možná neznáte (02.11.2017)
Video ze SUPERDNE (15.05.2017)
Podpořte prosíme svým hlasem paní Elišku Hrozovou (03.05.2017)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále u Ježíška v betlémě - hodnocení laické poroty (22.01.2017)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále u Ježíška v betlémě - hodnocení odborné poroty (22.01.2017)
Výtvarná soutěž Nakresli tři krále u Ježíška v Betlémě (07.12.2016)
Podpořte svým hlasem FATYMské brožurky v soutěži (29.10.2016)
Výtvarná soutěž "Moje babička a dědeček" (22.04.2016)
FATYM doporučuje: Hlasujte v soutěži žena regionu pro paní Hedviku Šplíchalovou (16.03.2016)
Výstava vítězných obrázků soutěže Nakresli betlém (03.02.2016)
Odměnění vítězů soutěže Nakresli betlém (28.01.2016)
Výsledky výtvarné soutěže - laická porota (20.01.2016)
Výsledky výtvarné soutěže - hodnocení odborné komise (20.01.2016)
Otec Marian Husek v televizi (06.11.2015)
Květen - měsíc Panny Marie - měsíc s Pannou Marií (30.05.2015)
Srdečné poděkování - z dobra malého se stalo dobro větší (18.04.2015)
Nakresli tři krále - hodnocení publika (26.02.2015)
Nakresli tři krále (koláž) - výsledky (26.02.2015)
Výtvarná soutěž - Nakresli tři krále (09.01.2015)
Hlasujte pro ZŠ Domamil (03.03.2014)
Ve školce byla radost (24.01.2014)
Nakresli tři krále - hodnocení odborné komise (21.01.2014)
Nakresli tři krále - hodnocení koledníků (20.01.2014)
Nakresli tři krále (08.01.2014)
Podpořte svatomartinské varhany v Třebíči (24.04.2013)
Podpořte hotel v Lechovicích svým hlasem (24.04.2013)
Soutěž Velkomoravské dobrodružství (24.03.2013)
Velkomoravské dobrodružství ve Štítarech (22.03.2013)
Vědomostní soutěž: Odkaz Cyrila a Metoděje aneb Velkomoravské dobrodružství (19.02.2013)
Nakresli tři krále (07.01.2013)
Ohlédnutí za XIII. ročníkem Vranovské porty (08.07.2012)
Fotbalový turnaj v Příměticích (28.05.2012)
Oslava výročí sv. Anežky Přemyslovny (09.09.2010)
Napište nám modlitbu k andělu strážnému (12.06.2010)
Děkanátní kolo soutěže Dobrodružství s apoštolem Pavlem (30.05.2009)
Soutěž Dávám Ti své srdce (04.03.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 12. 12. 2011 | 10777 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace