Zajímavé...

Fatima a zasvěcení Ruska - fakta

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia Někdy si připadám, jako kdybych byl snad jediný na světě, kdo je přesvědčen o platnosti konsekrace, kterou udělal papež Jan Pavel II. v roce 1984.
Neustále musím bránit toto své přesvědčení dokola před množstvím lidí, kteří neochvějně trvají na tom, že jelikož se neudělalo to nebo ono, nemůže to být pravda. Také říkají, že Rusko nekonvertovalo, jak se předpovídalo. Opravdu dnešní vedení Ruska není dvakrát demokratické. To je dobré pozorování a chápu ten skepticismus. Nechtěl bych ale míchat všechno dohromady. Obyčejně jim odpovídám dvěma fakty:
1, Panna Maria přislíbila konverzi Ruska z bludů komunismu, ne to, že se stane ukázkovým katolickým národem.

2, Lucia řekla: Panna Maria akceptovala konsekraci a svůj slib (pokoj) dodrží.

Samozřejmě, že to skeptiky hned tak snadno neodradí. Přečetl jsem si však nedávno něco, co by si měli poslechnout.

V roce 1943 se Lucii zjevil Kristus a řekl: "Chci, aby všechny mé děti věděly, že konsekrace Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie je příčinou konverze Ruska."

Toto prohlášení mě utvrdilo v tom, že se dívám na tuto věc ze správného úhlu a že Bůh mě žádá, abych přímo a pro všechny jasně faktograficky zaznamenal, že můžeme věřit tomu, že Panna Maria nám přináší období míru tak, jak přislíbila.

(Strávil jsem ve Fatimě 7 let, jen kousek od místa zjevení andělů. Jelikož jsem měl auto a Luciini příbuzní ne, vozil jsem je za ní. Z tohoto důvodu jsem se s ní viděl 11 x, mluvil s ní a dal jí otázky zpracované písemně. Poznal jsem i jiné členky konventu v Coimbře a všechny experty na Fatimu.)

Sestra Isabel mi řekla: "Lucie by neřekla, že Panna Maria konsekraci Ruska přijala, pokud by se jí Panna Maria nezjevila a neřekla jí to přímo."

Je pravda, že několik let po konsekraci si Lucie nebyla jistá, jestli proběhla správně, ale po zjevení si byla již jistá.

Fakta

V roce 1884 měl papež Lev XIII. známou vizi rozhovoru Krista se satanem o poskytnutí 100 ročního období na pokus o zničení církve. Tento papež pak zasvětil svět Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a ustanovil jeho svátek.

Co všechno se vlastně během následujících 100 let, od roku 1884, událo:

(Ještě předtím zednáři vydali Encyklopedii Britannia, kde náboženské pohledy jsou považovány za nevědecké a samozřejmě s vlastním výkladem historie. V roce 1778 se pokusili o Francouzskou revoluci. Dále nastoupili Darwin - 1858 a Marx s Manifestem a Rousseau. Marx se hned na to vytasil s Kapitálem, Nietzche píše Socialismus a naturalismus, Freud staví na Darwinovi a Freud a Darwin spolu znamenají nový školský systém bez náboženství a konec rodinné buňky jak ji svět dosud znal.)

Začala I. světová válka a v první řadě ukončila systém katolických králů. 38 jich bylo sesazeno od roku 1911 do 1922. Modernismus se stal novou sociální normou bez jakéhokoli morálního řádu. Začala 2. světová válka kvůli myšlence o nadřazené rase. Humanisté tvrdili, že náboženství spěje k zániku a ateismus si ukrojit 78% světa. Kniha "AA-1025" říká o plánu komunistů infiltrovat semináře, kněžské úřady a biskupské stolce svými loutkami. Ale nejvíce ze všeho chtěli zasáhnout přímo katechismus, změnit slovo milosrdenství na láska a slovo církev mělo znamenat společenství bratří a tak být vyloučena reálná přítomnost Krista, která by byla ukryta v bratrské lásce (a závislá na ní).

Semináře byly skutečně infiltrovány: komunisty, homosexuály a písemnostmi K. Ronhera, 1966, idealisty (jen idea je reálná, nic jiného) a Fr. Edwarda Schillebeecka (dominikánského kněze 1968) s tezí, že Euchristia je jen symbol.

) Tato kniha vyústila do encykliky papeže Pavla VI. "Mysterium Fidei", ta se však také stala nástrojem v rukou lidí typu Hanse Künga nebo Anthony Willhelma, kteří ji pojali po svém a sepsali dílko "Kristus mezi námi", které v nákladu 2 milionů kolovalo semináři.

Tyto písemnosti, spolu s jinými autory jako Monika Hellwig a její "Chápání katolicismu" jsou tím, co systematicky korumpovalo moderní kněze.

"Toto je moje Tělo" se změnilo na "vt+lenení se v komunitu".

Monika Hellwig byla ředitelkou Asociace katolických univerzit v USA do své smrti v roce 2005.

(V roce 1916 se ve Fatimě zjevuje třetí anděl. Ten, co dal dětem přijímání a držel nad nimi kalich s hostií. Z hostie do kalicha padaly kapky krve. Podal přijímání a řekl:

"Přijměte tělo a krev Krista." Pak je naučil modlitbu, v níž se mimo jiné říká: "... Obětuji Ti nejsvětější tělo, krev, duši a Božství Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa ..." Zamyslete se nad tou modlitbou. Byl rok 1916 a tehdy neexistoval u katolíků trend pochybnosti o pravé přítomnosti Ježíše v Eucharistii. Bylo to proroctví. Díky milionům "Kristů mezi námi" rozhozených po seminářích bylo najednou na světě množství kněží, do nichž byla zaseta v semináři pochybnost plus absolvovali záškodníci. )

Pilíře víry - stvoření, hřích, spása, liturgie, svátosti, kněžství, církev, doktrína, morálka spiritualita - se staly terči liberálů. Z Holandska přišel tzv.. "Nový katechismus", v roce 1968 odsouzen Římem.

V roce 1910 převzali vládu nad Portugalskem zednáři, najantireligióznejší skupina v historii (od svého 32. stupně jsou všichni satanisté).

V roce 1914 začala 1. světová válka.

Fatima začíná

V roce 1915 Lucie a tři jiné děti - ne Jacinta a Francisco - uvidí světelnou kouli sestupující z nebe na zem. Ve světle vidí anděla. Nemluví. Tak začala Fatimská zjevení.

Rok 1917 přináší 2 demonstrace v Římě - jednu jako oslavu 200 let zednářství - lóže 1717 s obrazy Lucifera a heslem: "Ďábel bude vládnout ve Vatikánu a papež bude jeho lokaj".

Druhou pak byla oslava 400 let přibití 95 Lutherových tezí na dveře kostela v roce 1517.

Sv. Maxmillian Kolbe zahajuje činnost Milice Neposkvrněné pojaté jako služba Panně Marii v konverzi světa.

1917 pápež Benedikt XV. publikuje modlitbu k Panne Marii za mír ve světě.

Za 8 dní, 13. května 1917 se Panna Maria poprvé zjevuje ve Fatimě.

13.10. Lenin vpochoduje do Ruska.

Satan stále drží svou 100letou moc.

25.1. 1938 se přislíbené velké světlo zjevuje nad Evropou. Ve stejném roce se začíná 2. světová válka.

Lucia zasílá tajný dopis papeži, který má být otevřen v roce 1960.

Do roku 1981 je 73% světa pod komunistickou vládou.
Od Fatimy zemřelo 170 miliónů lidí:
50 mil. ve II. světové válce. 115 mil. pod Stalinem a Maoem, 1 milion v Afghánistánu, 1 milion v Kambodži, 1 milion ve Vietnamu.

13.5. 1981, na svátek Fatimy je postřelen papež.

V roce 1981 Národní konference biskupů USA zasílá papeži dopis s žádostí o konsekraci.

1982 probíhá konsekrace světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Lucie říká, že neproběhla korektně. Tak svatý otec posílá do Fatimy svého sekretáře. Lucie a Maccias Cohair s ním sedí 6 hodin, probíraje správný a přesný popis postupu konsekrace.

25.3.1984 papež Jan Pavel a biskupové světa zasvětí Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Ruští ortodoxní biskupové vstupují do procesu. V kapli v Kremlu zastupuje papeže Mons. Pavel M. Hnilica a přednáší zasvěcení Ruska inkognito jako turista.

Za několik let sestra Lucie potvrdí, že Panna Maria konsekraci přijala a dodrží svůj slib.

1884 -1984. To je přesně 100 let od vize papeže Lva XIII., doba, kterou dostal satan na to, aby se pokusil zničit Kristovu Církev.

Po konsekraci v roce 1984

Po konsekraci nastaly "divné" věci. Exploze na Sibiři zničila největší ruskou muniční základnu. Bylo to srdce ruské moci a nikdo to neuměl a neumí logicky zdůvodnit.

O 5 dní později, 19.12, maršál Ustinov, ministr obrany umírá nebo je zavražděn.

O tři dny na to umírá maršál Sodolov, druhý ministr obrany.

V březnu 1985 umírá Černěnko a hlavou Ruska se stává Gorbačov. Ačkoli komunista, je pokřtěným křesťanem, což je novum. Hlásá perestrojku a glasnosť - svobodu tisku a náboženského vyznání. Komunismus padá. 15 zemí se zbavuje jeho jha a končí Varšavská smlouva.

V roce 1989 Lucie veřejně oznamuje, že konsekrace byla završena a že "Bůh dodrží své slovo".

Ve stejném roce, 9.11. padá Berlínská zeď, Gorbačov se setkává s papežem a dává příslib náboženské svobody.

1990, na svátek Fatimy, 13.5. svobodu náboženského vyznání zpečeťuje zákon. Na svátek fatimského zázraku, 13.10, Gorbačov získává Nobelovu cenu míru.

Gorbačov se setkává s papežem podruhé. Papež mu říká, že ví, že to byl on, kdo nařídil atentát na něj. Gorbačov prosí o odpuštění. (Toto je příběh, kde byla Lucia požádána o mlčení.)

V roce 1991 ustanovení diplomatických vztahů Vatikánu a Ruska a tím poprvé otevřené dveře pro církve latinského obřadu.

1. květen 1991 svátek sv. Josefa Dělníka ukončuje "slávu" prvního května jako komunistického svátku.

13. 5. 1991 papež odchází do Fatimy poděkovat Panně Marii za osvobození všech zemí, za záchranu svého života a ukončení vlády komunistické ideologie.

19.8.1991 se komunisté pokusí svrhnout Gorbačova. Ale vybírají špatný den. Je 74. výročí srpnového zjevení ve Fatimě. 22. srpna to vzdávají. Je svátek Panny Marie Královny.

13.10., Na další Fatimské výročí přicházejí poutníci z Ruska do Fatimy. Přímé přenosy a záznamy dělá 150 ruských televizí a 350 rádií.

8.12. končí SSSR.

O 12 dnů později se Jelcin setkává s papežem v Římě.

25.12. se spouští naposled ze žerdi červená komunistická vlajka s kladivem a srpem.

Gorbačov rezignuje a posílá dopis Janu Pavlu II.

Dalších 15 republik je svobodných.

30.12. 1991 Lucie píše, že svět pozná, že porážka komunismu nastala skrze Marii.

V roce 1992 další pokus o puč, tentokrát sesadit Jelcina. Jelcin a ještě pár stojí téměř s holýma rukama proti plné síle ruské komunistické armády. Ani jeden jediný nezemře.

1992 končí Pravda.

Na Vánoce je komunismus v Rusku vyhlášen za ilegální.

V roce 1996 po "Růžencovém útoku" z Filipín padá 87 diktátorů světa.

Kazanská ikona držena 50 let ve Fatimě se vrátila do své baziliky.

V Moskvě stojí speciální kostel postavený pro Národní sochu Panny Marie Fatimské.

Katolická církev Ruska roste rychleji než kdekoliv jinde a semináře jsou plné.
Svoboda náboženského vyznání je v Rusku větší než na Západě.

Jiná věc, která ve Fatimě odezněla: "Rusko rozšíří své bludy po světě" zůstává v platnosti. Přestože padlo 87 diktátorů, převážně komunistických, někteří se potichu vracejí zpět přes socialistický monetární systém a nejhorší z nich je v USA. Ekonomicky je Amerika dnes komunističtější než Rusko.

Trest a závěrečný triumf

Jak přistoupit k závěrečnému poselství: "Na konci mé Neposkvrněné srdce zvítězí a nastane období míru."?

K pochopení odpovědi je třeba studovat jiné zjevení mluvící o trestu a očištění.
Strávil jsem několik let dáváním těchto proroctví dohromady (zabýval jsem se těmi schválenými) a snahou o pochopení posloupnosti, jak tento stav může nastat. Přišel jsem k závěru, že by to mohlo začít občanskými válkami kvůli špatnému stavu ekonomiky. Ke konci by se mohly rozšířit po světě, dokud 75% populace nezahyne. Bůh, skrze Mariiny modlitby by toto všechno mohl zastavit třemi dny temnoty a pak by zavládl na celém světě mír.

Zvažte, že občanské války a nepokoje probíhají právě teď. Francie, Amerika, Anglie, Řecko, Španělsko, Střední východ .... Když vysoká cena potravin zasáhne celý svět, nebude to možné zastavit a trest může začít.

poznámka:

Co se ještě nestalo, je zastřelený papež ... (II. Fatimské tajemství)

(dopisovatel)

děti z Fatimamy, volné dílo, wikipedia
Převzato z www.magnificat.sk, článek z 19. 8. 2011 naleznete

http://www.magnificat.sk/fatima-a-zasvatenie-ruska-fakty/

- součástí článku je dokumentární film o Fatimě
a dalších zjeveních P. Marie.


Fatima, foto:Manuel González Olaechea y Franco, CC BY-SA 3.0

Sdílet

Související články:
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 11. 2021: bolest v mém srdci je stále silnějš (02.12.2021)
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 05. 2016 | 14242 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace