Zajímavé...

Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví)

flyupmike,  CC0 Public Domain, pixabay.com "Slibuji před všemohoucím Bohem, že ti budu věrnou manželkou a že tě nikdy neopustím ... Tak mi Bůh pomáhej." Celým srdcem jsem věřila slovům manželského slibu, který jsme si dali v den našeho sňatku.

Věděla jsem, že přísahu, kterou jsem složila tváří v tváří všemohoucího Boha, nemohu zrušit. Spojili jsme se na celý život nerozlučným manželským poutem a po dvou letech manželství nám Bůh daroval syna.

Tento velký dar mateřství a otcovství a odpovědnost, jaká se s ním spojuje, nás však přerostli. Stále častěji jsme se hádali a za cokoli jsme se navzájem obviňovali.

Když měl náš syn čtyři roky, můj manžel si řekl, že je už samostatný a že ho už nepotřebuje tak jako na začátku. Myslím si, že se začal cítit nepotřebný. Prý muži prožívají podobnou krizi, když dítě dovrší přibližně takový věk.

Tehdy zcela nečekaně vstoupila do našeho života jiná žena. Bydlela v našem paneláku, byla od nás o deset let mladší, žila ve volném svazku se svým partnerem a neměli děti.

Můj manžel se úplně změnil.
Řekl, že náš synek ho už unavuje,
že ho nebaví stále sedět doma
a že potřebuje pro sebe více prostoru.
Jeho chování mě znepokojilo
o to víc, že řekl,
že se od nás odstěhuje.
Tvrdil, že už dávno si nerozumíme
a že nevidí smysl pokračovat
v takovém společném životě.


Když jsem se ho přímo zeptala, zda se setkává se zmíněnou ženou, odvětil mi, že ji považuje za nejlepšího kamaráda a že se mu s ní velmi dobře povídá. Kromě toho se prý zajímá o totéž, co on, a "mají stejnou vlnovou délku". Řekl, že této známosti se nevzdá. Tato žena je prý jeho nejlepší kamarád, protože má mnoho "mužských vlastností".

Dlouho se snažil přesvědčit mě a hlavně sebe, že je to pouze jeho kamarádka. Začal mě lhát, za mým zády s ní telefonoval, chodili si spolu zakouřit, ba chodívali spolu na procházky, na které brali i našeho synka, kterého manžel zatáhl do lži (řekl mu, že je to jejich tajemství)

Zpočátku, když ještě
chodil s námi do kostela,
ho na mši svaté
vždy bolela hlava
a nemohl se soustředit.
Velmi mě to znepokojilo.
Postupem času přestal zcela chodit do kostela
a začal se rouhat Bohu.

Byla jsem zoufalá a nevěděla jsem, co mám dělat. Byla jsem vnitřně rozbitá, můj svět se rozsypal a vytratil se z něj pocit bezpečí. Tehdy jsem se setkala se svým bratrem, který mi řekl o účinné novéně z Pompejí. Rozhodla jsem se ji modlit za záchranu našeho manželství.

Růžencová P. Maria, foto: RT


Perspektiva, že se mám 54 dní modlit všechny části růžence, mě trochu vyděsila. Obávala jsem se, jestli to zvládnu, protože i jeden desátek byl pro mě dost. Navzdory všemu jsem se odhodlala předat náš problém Panně Marii. Spolu se mnou se modlili i můj bratr, sestra, matka a náš svatební svědek.

Věděla jsem, že pokud Bůh nezasáhne,
ďábel rozbije naše manželství
skrze tuto ženu
a hřích cizoložství.


Období, kdy jsem se modlila novénu, bylo velmi obtížné, vládli mezi námi napjaté vztahy a negativní emoce. Později jsem pochopila, že šlo o působení zlého ducha, který mě chtěl za každou cenu znechutit.

Hledala jsem odpověď na otázku, co se děje s mým manželem. Ve snu jsem dostala odpověď, že ho pokouší zlý duch. Byl to velmi reálný a děsivý sen, na který jsem se uprostřed noci probudila celá vylekaná a zpocená.

Přemýšlela jsem, jak jsme otevřeli dveře zlému, a vzpomněla jsem si, že jsem navštívila kamarádku, u které se na haloween konal karneval. Byla jsem věřící, a proto jsem se bránila a otevřeně jsem řekla, že tento pohanský svátek neuznávám. Ale když jsem přišla ke kamarádce, čekal mě už připravený kostým, a protože jsem neměla jiný a nechtěla jsem se s nimi hádat, oblékla jsem si ten, který mi dali.

Byly to červené šaty, ocas a rohy.
Vůbec jsem si neuvědomovala,
co dělám a jaké následky to může mít
v mém životě ...
Navíc jsem svou čertovskou fotku
poslala manželovi jako SMS.
Po návratu domů mě nevítal
už můj žehnající manžel,
ale zcela cizí člověk,
v jehož očích bylo něco,
čeho jsem se lekla.
Nedokážu to popsat,
ale bylo to hrozné.

Přečetla jsem si různé články exorcistů, a proto vím, že s ďáblem si nesmíme zahrávat. Tak jako existuje Bůh, existuje i ďábel, který bojuje o naši duši a čeká na chvíli, kdy nejsme duchovně bdělí. Rozmanitými způsoby se mě snažil znechutit a odradit od růžence.

Jeho projevy v chování mého manžela byly natolik silné, že jsem nepoznávala člověka, za kterého jsem byla šest let vdaná. Choval se vůči mně chladně, ba až krutě, jako docela cizí člověk. Hádal se se mnou, nadával mi, tvrdil, že jsem psychicky nemocná, že si vymýšlím, že jsem chorobně žárlivá a že mu nedůvěřuji. Byl přesvědčen, že omezuji jeho svobodu.

Jeho oči, které jsou zrcadlem duše, se změnily a vyvolávaly ve mně hrůzu - bylo v nich pohrdání a nenávist vůči mně.

Často jsem plakala
a ztrácela naději,
ale i přesto
jsem pokračovala v modlitbě.


Modlila jsem se dokonce i tehdy, když jsme se hádali, když jsem se na něj zlobila a pociťovala jsem doslova nenávist. V modlitbě a důvěře mě podporoval můj bratr. Bez jeho povzbuzení bych to nedokázala.

Panna Maria mě nasměrovala na křesťanské internetové stránky, odkud jsem se dozvěděla, že i já dělám přesně to, co chce ďábel, který působí skrze mého manžela, se kterým si dělá, co chce. Nechávala jsem se vyprovokovat a stále jsem se s manželem hádala. Nenáviděla jsem ho i zmíněnou ženu za to, jak mi ublížili.

Zdálo se mi, že nemají svědomí, protože neprojevili ani nejmenší lítost. Při pohledu na mé slzy se mi manžel pohrdlivě vysmíval: "Už zas pláčeš? Jsi tak slabá."

Třikrát jsem se sbalila a chtěla jsem odejít i se synem, ale Panna Maria nade mnou bděla a nedovolila mi to. Navzdory všem těmto obtížím jsem pokračovala v novéně.

Když jsem si přečetla svědectví jiných lidí, dozvěděla jsem se, že podmínkou vyslyšení modlitby je odpustit člověku, který nám ublížil. Musíme totiž pochopit, že tento člověk je momentálně nemocný, protože jeho myšlenky a skutky ovládá zlo. Tehdy jsem změnila své chování vůči manželovi a poprvé jsem začala skutečně důvěřovat Bohu a odevzdala jsem se do jeho vůle.

Začala jsem chodit každý den na mši svatou a přijímat Eucharistii a když mě znovu ovládl hněv, šla jsem hned ke zpovědi. Vyzpovídala jsem se z toho, co jsem udělala na haloween.

Věděla jsem, že
Bůh bude moci zachránit naše manželství
pouze tehdy,
když mu budu zcela důvěřovat
a nepřestanu plnit jeho vůli.

Na přímluvu Panny Marie se stalo, že partner této ženy dostal práci jinde, a tak se museli z našeho města odstěhovat. Při konci novény mě naplnil pokoj, důvěra a úplná odevzdanost Panně Marii. Poprosila jsem našeho kněze o mši za osvobození mého manžela od vlivu zlého ducha. Novénu z Pompejí jsem měla skončit 10. února.

Asi 5. února jsem zjistila, že přesto, že tato žena odcestovala, můj manžel s ní nadále udržuje kontakt přes telefon, skype a že si dokonce vytvořil účet na facebooku. Řekl, že počítač patří i jemu a že ho může používat tak, jak chce. Dodal, že ještě neví, co udělá, jestli náhodou od nás neodejde.

Nevydržela jsem a řekla jsem mu, že už mám toho dost a že chci, aby se odstěhoval, protože nechci dál žít s takovým člověkem. On to však neudělal, ba dodal, že tu známost ukončí.

Slíbila jsem si, že novénu dokončím, ať se děje cokoliv, a Pán mi potom ukáže svou vůli, kterou přijmu.

Věděla jsem, že Ježíš a Panna Maria mě neopustí a pomohou mi překonat všechno. Pocítila jsem sílu a vnitřní klid.

***


Můj bratr, který mě přesvědčil, abych vytrvala a nevyhodila manžela z domu, se celou dobu za nás modlil. Panna Maria mi v těchto těžkých chvílích poslala dobré lidi, kteří mi duchovně pomáhali. Po zakončení novény a po mši za manželovo osvobození, která se sloužila v Čenstochové 13. února 2014 (v ten den se četlo evangelium o tom, jak Ježíš osvobodil dceru Kanaánky, kterou trápil zlý duch), se můj manžel stal opět tím, kým byl, když jsem se za něj provdala. Vrátil se taťka, kterého náš synek velmi miluje - pečlivý, milující muž.

foto: Aprilwine,  CC BY-SA 3.0, en.wikipedia.org


Manželovy oči byly opět plné dobroty a péče a byl znovu něžný a laskavý. Začal s námi chodit do kostela a na Popeleční středu šel ke zpovědi. Navrhl, abychom šli na mši i v průběhu týdne.

Dodám pouze tolik,
že jsem se pomodlila i druhou novénu
za manželovu přeměnu
a že jsem zažila velké zázraky,
které mi vyprosila Panna Maria.

Jsem svědkem autentického obrácení mého manžela, který se se mnou každý den modlí růženec a kromě společné modlitby se modlí i cestou do práce, ba i v práci. Říká, že růženec mu přináší vnitřní pokoj, jaký nikdy předtím neměl. Předtím nesnášel ticho, stále musel mít zapnutý televizor, počítač nebo hlasitou hudbu. V jeho životě byl ustavičný chaos, který mu znemožňoval modlit se a na cokoliv se soustředit.

Teprve teď skutečně prožívá mši svatou, pozorně poslouchá čtení a homilii. Chodíme spolu na květnovou pobožnost, zůstáváme na mši svaté, přijímáme Eucharistii a snažíme se často přistupovat ke zpovědi.

Spolu jsme si prohlédli seriál biblických příběhů a manžel navrhl, abychom si koupili Bibli a společně ji četli. Večer se modlíme také s naším synkem a říkáme mu o Bohu a o Panně Marii. Rovněž ho učíme, že existuje i zlý duch. Vidím, že mému manželovi upřímně záleží na naší spáse, že chce, abychom jednou byli spolu v nebi.

Mnoho lidí nevěří
v existenci pekla a ďábla,
jakož ani v to,
že setrváváním v hříších
můžeme ztratit věčný život.
Takto zlý duch lže mnoha lidem
a vítězí v jejich životě.
My jsme zakusili pomoc Neposkvrněné Panny Marie,
a proto věříme,
že nejdůležitější v našem životě
je dosáhnout věčnou spásu,
ke které vede cesta důvěry
vůči Ježíšovi a poslušnosti jeho vůli
. Existuje Bůh a nebe,
ale také existuje i ďábel a peklo.

Díky Panně Marii, Královně posvátného růžence z Pompejí, a její přímluvě u Syna se moje manželství zachránilo, já jsem se naučila důvěřovat Bohu a moje víra se prohloubila. Naučila jsem se odpouštět a modlit se za ty, kteří mi ubližují. Vím, že bez Boží Matky a bez Ježíše bych to nedokázala.

Modlím se za ženu, která chtěla zničit mou rodinu, aby začala žít v posvěcující milosti, aby ji Duch Svatý uzdravil a dal jí své dary, aby tak jednou dosáhla věčný život.

Růženec, který jsem používala a nadále používám při modlitbě, mi daroval manžel, když jsme se seznámili. Vzala jsem si ho do Vatikánu, kde jsem ho položila na hrob Jana Pavla II., kterého jsem tehdy prosila, abychom jednou byli manželé. A byla jsem vyslyšena.

***


Chtěla bych zdůraznit, že nikdy nesmíme ztrácet naději. Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! Rovněž nesmíme brát na lehkou váhu existenci a působení ďábla v našem životě. Poslouchejme to, co nás učí Církev, a buďme bdělí!

"Na něj vložte všechny své starosti, neboť on se o vás stará. Buďte střízliví a bděte! Váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral. Vzepřete se mu, pevní ve víře, a vězte, že stejné utrpení doléhá na vaše bratry po celém světě.
A Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy; on sám vás po krátkém utrpení zdokonalí, posílí, utvrdí a upevní. Jemu buď vláda na věky věků. Amen
"(1 Pt 5, 7 - 11).


Zdroj: Miłujcie się!

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek z 15. 7. 2018 naleznete zde.

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 07. 2018 | 3994 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace