Zajímavé...

Důsledky apostase

Květiny Chvála Kristu a Marii,
vážení a milí, posílám Vám další svoji duchovní úvahu, kterou po zvážení můžete opět použít. Přeji Vám hodně Božích milostí a Božího požehnání do Vaší práce.

Pierre Teilhard de Chardin napsal:“Vy všichni jste hypnotizováni zlem, proto nedokážete dát na úzkostné obavy dnešních lidí uspokojivou odpověď.“

Myslím, že největší problém dneška spočívá ve ztrátě naděje: jsme svědky toho, jak nejen starší generace, která stále vzpomíná na to, jak „dřív bylo líp“, ale i mladí lidé se nedokáží vyrovnat s dobou, se společností, státem, národem, ba vůbec s celým světem, který v důsledku sekularismu, racionalismu, globální apostase, ve Spojených státech a především v západní Evropě hédonismu, pozitivismu, pragmatismu a postmodernismu, se neustále odvrací od Boha, což potom má za následek to, že jedinec uprostřed modernistické džungle není schopen nalézt svoji identitu, jelikož se cítí zcela opuštěn a ztracen. Je jistě pravdou to, že přísně vzato každá doba byla svým způsobem těžká, přesto se nemohu ubránit dojmu, že civilizace, kterou jsme vytvořili, se stala jakoby římským koloseem, kdy v podobě gladiátorů vystupují masmedia, především televize, kdy vlastně „vyhrává“ ten, kdo se nenechá zotročit teatrálními vpravdě zcela prolhanými reklamami; že se tomuto totalistickému tlaku prostě vzepře, aby si uchoval svoji totožnost a vědomí vlastní hodnoty. V tomto ohledu jde opravdu o boj o duši, o níž náš odvěký Nepřítel ví, jakou hodnotu má v očích Božích, a to je také důvod, proč všemi možnými i nemožnými způsoby se snaží člověka svést na zcestí, na cestu odpadu a míjení se s jediným možným naplněním života, což je víra v jediného pravého Boha – Jahve, která se uskutečňuje tím, že člověk se Bohem nechá vést a bude tím směřovat k jedinému podstatnému cíli, a to je spojení s Bohem v lásce. Co právem lze vytknout této době je to, že tím, jak postupně odpadá od pravé víry (což je ona apostase, která jako černý mor zachvátila celou zemi), ztrácí na lesku, a zvláště v západní Evropě se pro mnohé život stává zcela absurdním, zbytečným a marným, proto se ani nelze divit tomu, že je značný nárůst kriminality, sebevražd za vlády totality sexu; že životní jistoty jsou tak ohroženy, že opravdu člověk ztrácí naději, že začíná upadat do zoufalství, skepse, negace a pesimismu, poněvadž se zlem, které svými jedovatými kořeny obrostlo celý svět, si už neví rady.

Satan, hlavní iniciátor tohoto lidského třeštění, stojí opodál, a přestože to je největší zoufalec, zcela propadlý hříchu, tiše si mne ruce, přestože ví, jak málo času mu zbývá.

Dnes je nesmírně důležité vzkřísit duchovní hodnoty, zcela přehodnotit svůj dosavadní život, vzít vážně Ježíšovo poselství, odvážně vykročit vstříc Pánu, jako Petr po hladině Genezaretského jezera, Bohu opravdu vždy a ve všem důvěřovat, neboť je mocnější než všechno zlo ať už v lidské či ďábelské podobě, nebát se přizvat Ducha Svatého, aby v nás vykonal duchovní katarzi, aby revitalizoval, mnohdy resuscitoval to, co v nás duchovního ještě zbylo. Je tedy třeba upřímně a pokorně sepnout ruce a vroucně prosit Pána, aby seslal svého Ducha a obnovil tvář země, zlomil moc satanovy vlády a založil svoje království – Christus regnum – Kristovu vládu, proto neustále volejme: „Maranatha!“

Květiny

Sdílet

Související články:
Bůh ještě nad lidstvem nezlomil hůl.... (25.07.2021)
Tvář (28.03.2021)
Jak je to s tím darováním lidských vajíček? (19.12.2020)
Kázání ostravsko-opavského otce biskupa při česko-polské mši svaté v Třinci (30.09.2020)
Podobenství o... (16.04.2020)
Katarína Mikulová: Peripetie ženské duše v moderním světě (13.12.2019)
To, na čem nesmírně záleží (03.09.2019)
Vánoční přání (25.12.2018)
Vánoce v Anti-křesťanském čase (28.12.2016)
Samozřejmost nebo dar? (22.01.2016)
Duchem modlitby (19.01.2016)
Modlitba č.2 (19.01.2016)
Neumím to, ale snažím se (18.01.2016)
Láska nebeská a pozemská (18.01.2016)
Bosý chlapec (29.11.2015)
Plnomocné odpustky - rozhovor s P. Markem Dundou (05.11.2015)
Myšlenka "3D" na téma dobro (08.09.2015)
Pohled očí a pohled srdce (22.06.2015)
Církev ve světle irského referenda. Je třeba se probudit do reality (05.06.2015)
Komentář Antona Seleckého: Otázka věčnosti (04.05.2015)
Pochopili jsme? (03.05.2015)
Největší umění: stárnout s radostným srdcem (10.04.2015)
Boží hod velikonoční- Poznám Tě, Pane? (05.04.2015)
Bílá sobota (04.04.2015)
Pátek Svatého týdne- Dokonalé utrpení (03.04.2015)
Čtvrtek Svatého týdne - Dar eucharistie (02.04.2015)
Středa Svatého týdne (01.04.2015)
Úterý Svatého týdne - Pane, kdo je to? (31.03.2015)
Pondělí Svatého týdne - Týden utrpení (31.03.2015)
Video: Projev prof. Petra Piťhy: Našimi nepřáteli jsme my sami (11.03.2015)
Půst, který povzbuzuje (05.03.2015)
Cesta ke svobodě (02.03.2015)
O cibulce a stařence (01.03.2015)
Proč jsem blázen a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (17.02.2015)
Počítá se jen láska (12.02.2015)
Udělej ze své práce úkon modlitby (10.02.2015)
Výzva otcům FATYMu (13.12.2014)
Poděkování panu Rostislavu Václavu Vlčkovi (25.11.2014)
Kázání k 16. neděli v mezidobí (30.07.2014)
Kardinál Burke o víře, právu na život a rodině (11.06.2014)
První list Korintským, 13. kapitola- pro dnešek (09.06.2014)
Ján Vojtaššák - kdo to byl? I dnes nám má co říci... (02.06.2014)
Proč předáváme víru dalším lidem? (19.05.2014)
"Jdu bez doprovodu a neozbrojen... ale jsem silnější!" (12.05.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Báseň (09.03.2014)
Věříš??? (14.02.2014)
Kázání k 5. neděli v mezidobí na TV-MIS (10.02.2014)
Křížová cesta (09.02.2014)
NAPROHELP v Brně (04.02.2014)
Průběh lidových misií za první republiky ve farnostech o. Pavla Buchty (04.02.2014)
O pozvání (30.01.2014)
Smiř se sám se sebou! (28.01.2014)
Neexistuješ náhodou (27.01.2014)
Bůh není snílek, ale realista (27.01.2014)
Trestá Bůh? Aneb následek hříchu... (26.01.2014)
1. K čemu jsme na světě? (23.12.2013)
Paradox Vánoc (16.12.2013)
Prorok, který miloval Církev (07.12.2013)
Žehnejte (05.12.2013)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 04. 02. 2014 | 5751 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace