Zajímavé...

Duchovní život jako naslouchání

Bible, křesťan, ráno, Public Domain CCO, pixabay.com "Důležité je být v každém okamžiku pozorný k hlasu Boží lásky," píše známý duchovní autor Henri J. M. Nouwen (+ 1996), který následně předkládá to, jak mu naslouchat.

Duchovní život je život prožívaný v duchu Ježíšově. Mluvil jsem o eucharistii jako o středu tohoto života. Ježíš je víc, mnohem víc než významná historická postava, která nás může i dnes inspirovat. V eucharistii osvobozuje od pocitů vynucování a nátlaku, spojuje naše utrpení se svým, vytváří s námi společenství sdílené zranitelnosti, nabízí nám lásku, která odpouští rovněž našim nepřátelům, a pomáhá nám, abychom v hlubině lidského srdce dokázali vidět Boha. Kde je eucharistie, tam je Ježíš a tam je církev skutečně tělem a my tam už nyní máme podíl na věčném životě.

Ty i já jsme povoláni být Ježíšovými učedníky. Rozdíly, které jsou mezi námi ve věku, okolnostech, výchově a zkušenostech, nejsou podstatné ve srovnání s povoláním, které máme společné. Důležité je být v každém okamžiku pozorný k hlasu Boží lásky, která nás vyzývá k poslušnosti, to jest k velkorysé odpovědi.

Jak můžeme naslouchat tomuto hlasu ve světě, který dělá všechno možné, aby nás rozptyloval a přitáhl naši pozornost k zdánlivě naléhavějším věcem? V tomto posledním dopisu jsem ti chtěl předložit tři způsoby naslouchání, které se v mém případě ukázaly jako nejplodnější.

Naslouchat církvi


Za prvé, naslouchej církvi. Vím, že to vůbec není populární rada pro dobu a zemi, kde je církev považována spíše za překážku na cestě k Ježíši než-li za cestu k Němu. Přesto jsem hluboce přesvědčen, že největší duchovní nebezpečí naší doby je oddělovat Ježíše od církve. Církev je tělem Pána. Bez Ježíše by nemohla existovat církev a bez církve nemůžeme zůstat spojeni s Ježíšem. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by se tím, že opustil církev, dostal blíže k Ježíši. Naslouchat církvi znamená naslouchat Bohu. Obzvláště se to vztahuje k účasti na církevním liturgickém životě. Advent, postní doba, Velikonoce, Nanebevstoupení Páně a svatodušní svátky: tato údobí a svátky v nás nás učí poznávat Ježíše do hloubky a důvěrněji nás spojují s božským životem, který nám Ježíš v církvi nabízí.

Eucharistie je srdcem církevního života. V církvi slyšíš životodárnéevangelium a přijímáš dary, které v tobě udržují život. Nejlepší zárukou, že nepřestaneš naslouchat církvi, je pravidelná účast na eucharistii.

Naslouchat slovu


Za druhé, naslouchej psanému slovu. Tím míním čtení Bible; čti knihy o Bibli, o duchovním životě a o životech „velkých" svatých.Vím, že hodně čteš, ale mnohé z toho, co čteš, tě odvádí od cesty, kterou ti ukazuje Ježíš. Střední škola i univerzita ti nabídnou ve směru „duchovní četby" pramálo. A proto je pro tebe velmi důležité, abys pravidelně četl knihy, které ti pomohou v duchovním životě. Mnoho lidí přivedla k Bohu právě duchovní literatura přečtená buď náhodně, nebo podle výběru. Sv. Augustin, sv. Ignác, Thomas Merton a mnoho jiných konvertovali díky knihám. Tato výzva však neznamená přečíst „duchovní" knihu jako zdroj zajímavých informací, ale spíše naslouchat textu jako hlasu, který oslovuje přímo tebe. Není snadné nechat text, aby „četl" tebe. Tvá žízeň po poznání a poučení tě vede k touze slovo vlastnit, místo abys nechal slovo, aby vlastnilo tebe. Nejvíce se naučíš pečlivým nasloucháním slovu, které hledá přístup do tvého srdce.

Naslouchat svému srdci


Konečně pak naslouchej svému srdci. V srdci s tebou hovoří Ježíš nejdůvěrněji. Modlit se je první způsob, jak naslouchat Ježíši přebývajícímu v nejzazší hlubině tvého srdce. Nekřičí. Nedere se k tobě násilím. Jeho hlas není podbízivý, podobá se spíše šepotu, je to hlas šlechetné lásky. Ať už se svým životem učiníš cokoli, pokračuj v naslouchání Ježíšovu hlasu ve svém srdci. Toto naslouchání musí být velmi aktivní a velmi pozorné, protože v našem nepokojném a hlučném světě může být Ježíšův hlas lásky snadno přehlušen. Potřebuješ být každý den po určitý čas sám, abys naslouchal Ježíši, byť by to bylo pouhých deset minut. Každý den deset minut pro Ježíše může vnést do tvého života radikální změnu.

Zjistíš, že není snadné být deset minut tichý. Vzápětí poznáš, že se tvé pozornosti domáhá mnoho jiných hlasů - hlasů, které jsou příliš hlučné a matoucí, hlasů, které nejsou od Boha. Ale vytrváš-li v každodenní modlitbě, potom pomalu, ale jistě uslyšíš jemný hlas lásky a budeš toužit naslouchat mu stále víc.

Tyto tři způsoby naslouchání tě povedou ke stále se prohlubujícímu duchovnímu životu. Pomohou ti, abys došel k opravdu důvěrnému poznání Ježíše, pomohou ti uvědomit si, jakým jedinečným způsobem tě volá, a dodají ti odvahu následovat jej dokonce i do míst, kam bys raději nikdy nevkročil. Žít s Ježíšem je velké dobrodružství. Je to dobrodružství lásky. Dovolíš-li Ježíši, aby vstoupil do tvého srdce, pak nelze nic předvídat, ale všechno se stává možným. Modlím se, aby ses odvážil života s Ježíšem. Žádá po tobě vše, ale na oplátku ti dává víc. Z celého srdce ti přeji hodně naděje, hodně odvahy a velkou důvěru.

Henri J. M. Nouwen, 9.7. 2014

[Úryvek z knihy Henri J. M. Nouwen: Dopisy Markovi, Praha 1996. Z anglického originálu Letters to Marc about Jesus, San Francisco 1988, přeložila Věra Borská. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil, mezititulky jsou redakční.]

Převzato z theofil.cz, článek naleznete zde.

soumrak, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (04.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 15. 07. 2014 | 5508 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.theofil.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace