Zajímavé...

Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve

foto Brian Talbot, CC BY-NC 2.0, flickr.com Lockdowny a další omezení v rámci proticovidových opatření vlád zasáhly také výraznou měrou náboženský život a Církev. Právem lze mluvit o „covidové perzekuci“. Jenže ta by nebyla možná a myslitelná bez dřívějších „předcovidových“ podkladů, bez pronásledování ještě před epidemií covidu.

21. století se vyznačuje jeho nárůstem, jak potvrzují i zprávy nadnárodních organizací zabývajících se touto problematikou.

Komunistické státy
Severní Korea, kde jsou jakékoliv náboženské obřady zakázány a je přikázán pouze státní kult komunistické strany a jejího vůdce Kim Čong una. Křesťané za vyznání své víry jsou odváženi do koncentračních vyhlazovacích táborů, které málokdo přežije. O pravé podstatě severokorejského režimu vypovídá svědectví jedné katoličky, jíž se složitou cestou podařilo dostat za hranice. Vyprávěla, že když byla školou povinným dítětem, tak jí doma rodiče večer předčítali z Písma sv. Ve škole žákům jednou učitel rozdal papíry a řekl: „Děti, zahrajeme si takovou hru, ale rodiče o tom nesmějí vědět, bude to pro ně překvapení, proto jim nic neříkejte. Napište na papír, co večer doma před spaním čtou a podepište se.“ Hrdinka příběhu, aniž něco zlého tušila, napsala, že rodiče čtou bibli. Tentýž den večer vtrhli do jejich bytu tajní policisté, při domovní prohlídce Písmo sv. skutečně našli, otce i matku zatkli a dívce řekli: „Teď už své rodiče nikdy v životě neuvidíš.“ Dali ji do dětského domova, kde jí vymývali mozek, ona si ale přesto uchovala zbytky víry rodičů ve svém srdci a po dosažení dospělosti nalezla cestu k emigraci.

V komunistické Číně je sice oficiálně náboženský kult povolen, ale se silnými omezeními a tvrdými zásahy státu do vnitřního života jednotlivých denominací. Katolická církev je rozdělena na oficiální tzv. Vlasteneckou katolickou církev, jejíž biskupové byli r. 1958 vysvěceni navzdory nesouhlasu Sv. stolce, a v ilegalitě působící Římu věrnou církev. Biskupové, kněží a věřící této ilegální církve jsou zatýkáni a odváženi neznámo kam, mnozí se již nevrátili a navždy zmizeli. Tzv. Vlastenecká katolická církev plně podporuje komunistický režim včetně jeho politiky jednoho dítěte v rodině (dnes již dvou) a dokonce v 90. letech vydala prohlášení, že žena, když podruhé otěhotní a nejde podle nařízení vlády na potrat, „těžce hřeší“. Je odporné, že tyto apostaty r. 2018 papež František legalizoval a jejich biskupy uznal. Stalo se tak v rámci navázání diplomatických styků Vatikánu s Čínou. Katolíci věrní Sv. stolci a pravé nauce byli hanebně hozeni přes palubu. Asi není náhodou, že jedním z vatikánských diplomatů, který to vše připravoval, byl smutně proslulý exkardinál Theodore McCarrick, který z pověření papeže Františka do Číny jezdil, ačkoliv již tehdy byly známy jeho skandály zneužívání bohoslovců a mladých hochů.

Po podepsání dohody Vatikánu s Čínou komunistické úřady v náboženském pronásledování přitvrdily. Z kostelů oficiální Vlastenecké církve musely být odstraněny kříže a mladým lidem do 18 let byla zakázána účast na bohoslužbách. Každá farnost má povinnost ustanovit svou vlastní „ochranku“, která legitimuje příchozí u chrámových dveří, jestli mají 18 let. Nyní podle zpráv www.pch24.pl vydaly úřady další nařízení, že kněží musejí „mít lásku ke komunistické straně“, pokud ji prý nebudou dostatečně projevovat, odejme se jim státní souhlas k výkonu duchovenského působení.

Kuba a Vietnam, další komunistické země, uplatňují vůči křesťanům zhruba tutéž politiku jako u nás před r. 1989: bohoslužby jsou legální, ale věřící zakoušejí diskriminaci ve veřejném životě, mimoliturgické náboženské aktivity se trestají.

Muslimské státy

Režimy uplatňující podle koránu právo šária si ve svém pronásledování v ničem nezadají s komunistickými tyraniemi Číny a Severní Koreje. Nejhorší je situace v Saudské Arábii (která mimochodem je pevným spojencem USA), kde je křesťanský kult úplně zakázán a za vyznání víry může být udělen trest smrti, např. když náboženská policie (tato instituce je v zemi oficiální) najde u někoho růženec nebo bibli. Ve většině jiných muslimských států jsou křesťanské denominace sice trpěny, ale za přísných diskriminačních opatření. Konverze z islámu ke křesťanství se trestá buď smrtí nebo dlouholetým vězením. Některé mohamedánské vlády též skrytě nebo veřejně podporují teroristické organizace typu Al Kajda, Islámský stát, Boko Haram aj., které křesťany vraždí. V Nigérii např. s „požehnáním“ vlády probíhá genocida katolického obyvatelstva za mlčení světových mainstreamových médií, totéž nyní začíná i v Mosambiku. Z Pákistánu je dostatečně známý případ Asie Bibi, křesťanky odsouzené k smrti za údajné rouhání se prorokovi Mohamedovi, jež spočívalo ve výroku, že „Mohamed nezemřel za spásu lidí, ale Kristus ano“. Silná medializace případu nakonec přiměla pákistánský Nejvyšší soud rozsudek smrti zrušit, Asia Bibi mohla poté s rodinou odcestovat. Muslimské teroristické organizace uplatňují svoji krutost a vraždění křesťanů i v západní Evropě, jak dokazují v nedávných letech případy útoků na katolické kostely v Paříži i jinde.

Relativně nejtolerantnější vůči křesťanům jsou právě ti muslimští vládcové, které mainstreamová média označují nepravdivě jako „zrůdy“, konkrétně syrský prezident Bašár Asád, který není ortodoxním mohamedánem. Katolická církev pod jeho vládou není téměř v ničem omezována a může svobodně vykonávat své poslání.

Demokratické státy Evropy a Ameriky

Tyto země, které se honosí svojí „náboženskou svobodou“, ve skutečnosti stupňují perzekuci křesťanů, především Katolické církve. Navenek sice mohou katolíci naprosto svobodně vysluhovat liturgii a organizovat různé náboženské akce, zakládat školy a spolky, mít svá média, formálně mohou vykonávat jakoukoliv profesi, ale u pravověrných katolíků dochází stále častěji ke konfliktům se státem a společností kvůli otázkám potratu, homosexuality a LGBT. Hanebnou roli tady hrají též někteří představitelé pokoncilní církevní hierarchie, kteří se katolíků, obětí pronásledování kvůli svému odvážnému postoji, nejen nezastanou, ale někdy dokonce se postaví na stranu soudců, případně se sami pasují do této role. Přesně toto byl případ belgického docenta filozofie z katolické univerzity v Lovani Stéphana de Merciéra, který rozdával studentům brožurky proti potratům, jež sám napsal. Za to byl přímo na základě intervence kancléře univerzity bruselského kardinála Josepha de Kesela propuštěn, neboť prý postupoval „necitlivě vůči jinak smýšlejícím“. Když si poté našel nové místo vyučujícího na jezuitském učilišti, postaral se kardinál Kesel, aby byl vyhozen i odtud.

Ve Francii středoškolský profesor dějepisu Phillippe Isnard, praktikujcí katolík, vysvětloval studentům mravní nepřijatelnost potratů – a za to byl okamžitě propuštěn, neboť prý „nepředložil alternativní stanovisko, aby si studenti mohli sami vytvořit svůj názor“. To se stalo ještě za „pravicové“ vlády Nicolase Sarkozyho. Ministr školství zaslal všem středním školám v zemi směrnici, že Isnard nikde ve Francii nesmí být přijat do školských služeb. Místní církevní představitelé mlčeli, nezastali se jej.

Mlčeli i tehdy, když dnes už zesnulý opat benediktinského kláštera v Le Baroux (celebroval pouze tradiční liturgii) mons. Gérard Calvet se nechal připoutat řetězy na potratové klinice v Grenoblu a modlil se tam, aby tak vyjádřil svůj protest proti vraždění nenarozených. Byl za to odsouzen k podmíněnému trestu vězení.

V Kanadě dvě známé aktivistky na obranu nenarozeného života Mary Wagnerová a Linda Gibbonsová strávily úhrnem každá několik let ve vězení za to, že navštěvovaly potratové kliniky, rozdávaly ženám čekajícím na potrat růže a prosily je, aby nezabíjely své nenarozené děti. M. Wagnerová říká, že pouze dva biskupové z celé Kanady vystoupili na její obranu. V USA před dvěma lety bylo kvůli stejnému „přestupku“ zatčeno sedm aktivistů, mezi nimi jeden katolický kněz. Zastala se jich pouze menšina biskupů a kněží. U zdravotníků, kteří odmítají vykonávat potraty nebo u nich asistovat, platí sice formálně výhrada svědomí, jenže je čím dál méně respektována. Ve Švýcarsku např. jsou čerství absolventi medicíny při přijímání za členy Lékařské komory dotazováni na svůj názor na potrat. Když vysloví nesouhlas, nesmějí vykonávat lékařskou praxi.

Ke střetům se státem dochází i v otázce postoje k rodině. Ze všech západních demokratických zemí jsou hlášeny už stovky případů, kdy věřící psychoterapeuti přišli o zaměstnání, protože svým homosexuálním pacientům nabízeli terapii s cílem změny na heterosexualitu. Křesťanským cukrářům a pekařům je odnímána licence, když odmítají péct svatební dorty homosexuálním nebo lesbickým párům, pedagogové všech stupňů jsou propouštěni nebo disciplinárně trestáni, jestliže řeknou nebo napíšou na sociálních sítích, že rodinu tvoří pouze jeden muž, jedna žena a děti.

Západní demokracie zdůrazňují také čím dál agresivněji svůj „laický“ a „nenáboženský“ charakter. Proto už byly zaznamenány stovky případů, kdy letušky, zdravotní sestry nebo sociální pracovnice přišly o zaměstnání, neboť nosily na krku křížek, který po upozornění odmítly sundat. Ve Velké Británii byl dokonce vyhozen z práce řidič kamionu, protože měl v kabině sošku Panny Marie. O místo přišla i sociální pracovnice, jež se v bytě se svojí klientkou na její vlastní žádost pomodlila, ale dospělé děti této ženy si stěžovaly. Zcela jinak se ale úřady chovají k muslimům, ženy ve všech profesích mohou bez problémů nosit džiháb apod. Zároveň narůstá též agresivita proti křesťanským symbolům. Devastace katolických chrámů, ničení křížů a soch P. Marie a světců jsou na denním pořádku.

Ani ve formálně katolické Latinské Americe nemá Církev plnou svobodu. V některých zemích již stovky kněží byly zavražděny komunistickými partyzánskými bojůvkami, v dalších zase jsou u moci levičácké vlády, které vyvolávají konflikty s Církví právě kvůli odlišným názorům na potraty a rodinné hodnoty.

Relativně nejvolněji se katolíci mohou cítit v postkomunistických a postsovětských zemích, které nezdůrazňují v takové míře jako na Západě „laicitu“ a sekularismus. Ani tady však nechybí konflikty. Klasickým příkladem je katolické Polsko, kde v posledních letech přibývá útoků na kostely, sakrální objekty a také na duchovní osoby. Ty narostly v minulém roce v souvislosti s výrokem Ústavního soudu o nelegitimitě potratu z eugenických důvodů, agresivitou vynikají především členové propotratových sdružení. I v Polsku dochází k perzekuci pravověrných katolíků, když se nekompromisně postaví na obranu nenarozeného života nebo za rodinné hodnoty. Z univerzity v Katovicích byla nedávno propuštěna profesorka Ewa Budzińska, protože řekla před studenty, že homosexualita je protipřirozená – a ti si stěžovali. Gynekolog Bogdan Chazan musel opustit svou profesi, poněvadž odmítl vykonat ženě potrat a poskytnout jí adresu jiného lékaře, který by to udělal.

Nicméně přesto je situace ve východní Evropě lepší než na Západě. Čtenáři snad dovolí jednu osobní vzpomínku. Před několika lety jsem byl v Bělorusku a pokud na základě vlastních zkušeností z cizích zemí mám odpovědět na otázku, kde Církev opravdu vzkvétá, tak je to právě tam. Nejsem přitom nekritickým obdivovatelem prezidenta Alexandra Lukašenka. Vytýkám mu, že dosud nedokázal přestřihnout pupeční šňůru spojující jeho a celý stát s komunistickou minulostí, před budovou parlamentu pořád stojí velká socha V. I. Lenina, ulice se jmenují po bolševických zločincích (jedna z hlavních tříd v Minsku nese název Felixe Dzierźynského). Ani Lukašenkova národnostní politika vůči polské menšině není spravedlivá. Rozhodně ale není krutým diktátorem, demokratické mechanismy fungují a opozice je v parlamentu zastoupena.

Paradoxně jsem nepoznal žádný jiný režim s tak vstřícným chováním ke křesťanství a jeho hodnotám. Katolíci tvoří cca 15 procent obyvatelstva, většina je pravoslavná. Všechny fakulty vysokých škol musí ze zákona mít zřízenou kapli, kde jednou za týden pravoslavný kněz celebruje liturgii a je studentům k dispozici ke zpovědi a k osobnímu pohovoru. Na základních a středních školách se sice náboženství nevyučuje, to si pravoslavní i katolíci organizují sami ve farnostech, ale pravoslavní kněží mají právo čtyřikrát během školního roku požádat ve škole v jejich teritoriu besedu s žáky nebo studenty a musí jim být ze zákona vyhověno. Stát vynaložil obrovské finanční prostředky na rekonstrukci bolševiky zlikvidovaných pravoslavných i katolických kostelů. V moderní vládní čtvrti nechal Lukašenko postavit nový pravoslavný chrám. V katolické katedrále hlavního města Minsku se slouží v neděli 12 mší (z toho jedna v tradičním ritu), většina jich je nabita do posledního místečka. Při konsekračních slovech v NOM se používá správné formulace „za mnohé“, nikoli „za všechny“. V zemi působí Bratrstvo sv. Pia X. Ve všední den jsem zavítal do katolického mariánského kostela v centru Minsku, zrovna se sloužila mše, 4 kněží zpovídali a u každé zpovědnice stály dlouhé fronty převážně mladých lidí. To je skutečně kvetoucí církev, jakou dekadentní Západ už nezná. Chrámy jsou ve dne a často i v noci otevřeny – a nikdo si netroufne je znesvětit, neboť za to hrozí tvrdé tresty vězení.

V Bělorusku je též zakázána jakákoliv propagace homosexualismu a LGBT, trestné je šíření pornografie, stát zdůrazňuje monogamní rodinu a její hodnoty. Protipotratové organizace předkládají právě tento rok do parlamentu požadavek na úplný zákaz potratů a je to podporováno údajně i z nejvyšších míst (v Bělorusku je v současnosti potrat legální do tří měsíců za přísných kritérií). Měl jsem v Minsku přednášku na protipotratové konferenci v arcibiskupské rezidenci pod záštitou města, jehož zástupci tam byli přítomni a vyslovili se veřejně na obranu nenarozeného života. Jde o úplně jinou atmosféru než na Západě.

Covidová perzekuce a zrada vedení Církve

Opatření proti koronaviru zruinovala také náboženský život. Vlády především západních zemí využily protikatolických nálad a zavedly omezující nařízení vůči církevním institucím v takové míře, že překonala i komunistické pronásledování. Bohužel je smutnou skutečností, že papež František, Vatikán a biskupské konference většiny států zklamaly na celé čáře. Takovou zradu Krista a jeho nauky nezaznamenáváme nikdy nikde v dějinách.

Papežové se různými dokumenty vždycky vyjadřovali s autoritou Krista k aktuálním problémům z etického hlediska. Biskupové v jednotlivých zemích je následovali. Tato oficiální stanoviska Církve v moderní době, která nepřála křesťanským hodnotám, byla vždy v rozporu se státním a společenským establishmentem, jinak tomu v sekulární společnosti ani být nemohlo. Sociální encyklika Lva XIII. „Rerum Novarum“ r. 1891 a na ni navazující encyklika sv. Pia X. „E Supremi Apostolatu“ r. 1904 nebyly po chuti mocným tohoto světa, neboť poukazovaly na sociální zlořády, za něž oni nesli odpovědnost. Encykliky Pia XI. „Divini Redemptoris“ proti komunismu a „Mit brennender Sorge“ proti nacismu, obě z r. 1937, upozorňovaly na zločiny režimů těšících se popularitě mnoha občanů světa, proto vyvolaly pobouření. Podobně i nástupní encyklika Pia XII. „Summi Pontificatus“ r. 1939 u příležitosti vypuknutí II. světové války rozžhavila německé nacionální socialisty do běla.

Také pokoncilní papežové navzdory nepřijatelným kompromisům s protikatolickým světem se přece jen někdy odvážně vyjadřovali k morálním problémům, Pavel VI. v encyklice „Humanae Vitae“ r. 1968 proti antikoncepci, Jan Pavel II. v exhortaci „Familiaris Consortio“ r. 1981 proti rozlučitelnosti manželského svazku a r. 1995 v encyklice „Evangelium Vitae“ proti potratům.

Toto u papeže Františka a jím jmenovaných hodnostářů výrazně postrádáme. Když vypukla covidová hysterie, katolík právem očekával, že římský pontifik zaujme dle příkladu svých předchůdců stanovisko z morálního hlediska v duchu tradiční nauky Církve, které nebude totožné s postojem OSN, WHO a většiny vlád světa. Nic takového se nestalo, reprezentanti Magisteria poslušně akceptovali všechna nesmyslná a zločinná omezení života občanů. Odvolávali se na vyjádření údajných lékařských odborníků, jenže opomenuli, že tady nejde jenom o medicínský, ale též podstatnou měrou etický problém – a ten jednoznačně „parketou“ Katolické církve je. To, že státy ruinují veškerý ekonomický život, vzdělávací systém, kulturu a náboženství s odvolávkou na epidemii viru s pouhou smrtností 3 promile je z morálního hlediska neomluvitelné a nepřijatelné, neboť platí zásada známá už antickému Hippokratovi, že újma způsobená léčením nemoci nesmí být větší než újma způsobená samotnou nemocí.

Lockdowny a je doprovázející antihumánní omezení (povinné roušky, zákazy setkávání, povinné testování atd.) působí opravdu podstatně větší škody než samotný covid, a to nejen ve vztahu k ekonomice, školství a kultuře, ale hlavně přímo ke zdraví obyvatelstva. Nárůst sebevražd v důsledku psychických depresí z lockdownu, infarktů, mrtvic a rakovin kvůli zanedbané lékařské péči je těžkou obžalobou nejen světských, ale i církevních autorit, které s nimi zpívají stejnou píseň. Přitom je dnes už zřejmé a existují stovky studií politicky nekorektních špičkových světově uznávaných lékařských odborníků, že lockdowny a jejich opatření nejen vyvolávají další choroby a úmrtí, ale nijak nesnižují ani covidovou nákazu. Těch několik málo zemí, jejichž představitelé si uchovali zdravý rozum a smysl pro lidskost, např. africká Tanzanie s nedávno zesnulým katolickým prezidentem Johnem Magufulim, Bělorusko, Turkmenistán a částečně i Švédsko a některé členské státy USA (Florida), nikdy nezavedlo lockdown a přitom nemají covidová čísla o nic horší než státy s tvrdým lockdownem, ba velmi často ještě lepší. Už toto musí být signálem pro světové lídry, že lockdown nejenže nefunguje, ale naopak maximálně škodí, a proto je třeba vyvodit z toho důsledky. Jenže nikoliv, oni sledují své vlastní antihumánní cíle byznysu a ustavení „nového resetu společnosti“, o němž sní ředitel Mezinárodního ekonomického fóra Klaus Schwab.

Pokud nezatáhnou za brzdu oni, pak nutno se ptát, proč papež a církevní představitelé nezdůrazní tuto jejich povinnost? Proč nejenže mlčí, nýbrž stále je v těchto opatřeních podporují? Proč naopak ještě vyzývají autoritativně katolíky, aby se dali očkovat vakcínami, které jsou testovány na buňkách dětí zabitých umělým potratem, což znamená podporu zločinného potratového průmyslu? Proč katolíci, kteří mají jasné stanovisko, jsou i uvnitř samotné Církve ostrakizováni? Církev žel od II. vatikánského koncilu se stále více autentickým katolickým hodnotám vzdaluje a za pontifikátu Bergoglia vykročila v tomto směru ještě razantněji než předtím.

Součástí protiocovidových opatření států jsou také zákazy nebo citelná omezení bohoslužeb. Je signifikantní, že nejhorší situace je právě v zemích, kde ještě přežíval masový katolicismus. V Irsku již více než rok nemohou věřící vůbec na mši sv., musí se spokojit pouze s jejím online přenosem. Na Slovensku od ledna až do dubna včetně Velikonoc se rovněž katolíci nesměli účastnit bohoslužeb, v Portugalsku od podzimu až do dubna a od dubna nově také na Maltě. Hierarchie většinou mlčí, a pokud protestuje, tak pozdě a velmi opatrnými slovy, všechna čest výjimkám, jaké představují např. arcibiskup Július Orosch z Trnavy. V Polsku omezili počet lidí, kteří se mohli účastnit velikonočních obřadů, na jednu osobu na 20 m čtver., dosud to bylo 15 m čtver., díky Bohu věřící to masově ignorovali a chrámy byly o Velikonocích nabité k prasknutí. Ministerstvo zdravotnictví hrozilo celonárodní katastrofou, jenže covidová čísla začala právě po Velikonocích klesat.

V těch západoevropských zemích, kde je nedělní frekvence věřících slabá, vlády přece jen s velkými omezeními bohoslužby povolily, nesáhly k totálnímu zákazu, protože by jej musely uplatnit i vůči muslimům – a jejich reakce se bojí. Nicméně pokud někteří duchovní správci „vybočí z řady“, dostanou se do problémů nejen se státními,. ale i s církevními autoritami. Klasickým dokladem je liturgie Bílé soboty sloužená v tradičním (tzv. tridentském) obřadu v kostele sv. Cecilie v Paříži. Vedli ji páteři Marc Guelfucci a Gabriel Grodziski. Na udání tam vtrhla policie a pod záminkou, že nejsou dodrženy hygienické předpisy, především roušky a rozestupy a sv. přijímání se podává jenom do úst, obřad ukončila a oba kněze zatkla. Ti byli sice po pár hodinách propuštěni, ale obviněni z trestného činu „ohrožení zdraví a života lidí“. Pařížský arcibiskup Michel Aupetit se těchto svých diecézních kněží nejen nezastal, ale dokonce vůči nim zahájil kanonický proces, jediným gestem v jejich prospěch bylo jeho vyjádření, že u tradičního obřadu přijímat na ruku nelze. V Londýně zase policie podobným brutálním způsobem ukončila velkopáteční obřady v polském kostele. Tam ale vše dopadlo podstatně lépe, velitelství se nakonec za nepřiměřený zásah omluvilo. Podobných incidentů ve Francii, Velké Británii a v dalších západních zemích je hlášena celá řada. Postoj hierarchie je většinou nemastný neslaný.

To neudivuje, neboť jestliže reprezentace magisteria nezaujala adekvátní postoj k morálně nepřijatelným proticovidovým opatřením hned na počátku, jestliže dokonce svým schválením vakcín získaných umělým potratem nepřímo podpořila i vraždění dětí v mateřském lůně, ačkoliv samotný II. vat. koncil toto nazval „odporným zločinem“ a papež Jan Pavel II. vyzval v encyklice Evangelium Vitae dokonce k občanské neposlušnosti v této věci, potom se nedá očekávat, že by se radikálně zastala svých kněží a věřících, kteří se rozhodli klanět pravému Bohu a nikoli falešnému bůžkovi veřejného zdraví.

Situace uvnitř Katolické církve je tak tristní, jak pravděpodobně nebyla nikdy v minulosti. Jen pár biskupů a jim oddaných kněží a věřících „zachraňuje situaci“. Jsou to jedna a tatáž jména: arcibiskupové C. M. Viganó a J. P. Lenga, biskupové Athanasius Schneider, Tomasz Peta a Joseph Strickland, kardinálové Janis Pujats, R. L. Burke, G. l. Mueller aj. Podle webu LifeSiteNews se jedná zhruba o několik desítek biskupů na celém světě, kteří se staví proti nemorálně vyrobeným vakcínám, lockdownům a dalším projevům sanitární diktatury, a kteří se ozývají proti výprodeji katolické nauky organizované papežem Františkem a jemu oddanými hierarchy. Jsou podobni starozákonním prorokům, kteří také byli ve svém národě v citelné menšině, ale nakonec sám Pán ukázal, že právě oni měli pravdu a nikoli králové a velekněží, proti kterým prorokovali. V tom je síla i jistota nás, pravověrných katolíků současnosti.

Radomír Malý
PhDr. Radomír Malý, foto: Dezidor, CC BY-SA 3.0, wikipedia


Článek je souhrnem přednášky v rámci „bytového semináře“.

Zdroj: www.tedeum.cz/, 23.4.2021

Iwona_Olczyk, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 04. 2021 | 1961 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace