Zajímavé...

Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně

www.flickr.com, freefotouk (CC BY-NC 2.0) Rozhovor s výtvarnicí Katarinou Böhmovou, která se dvanáct let starala o manželovy nemohoucí rodiče.
"Doprovod umírajícího člověka je mimořádným zážitkem, který by dopřála každému..."

Výtvarnice Katarina Böhmová, dcera sochaře Alexandra Trizuljaka a jeho manželky Evy, je manželkou a matkou čtyř dětí.

V produktivním věku zanechala slibnou kariéru a věnovala dvanáct let života péči o umírající manželovy rodiče. Později doprovázela při posledních chvílích i vlastní mámu. Přitom se nadále věnovala umělecké tvorbě a péči o syna s Aspergerovým syndromem.

V rozhovoru vysvětluje, jak tato zkušenost změnila její pohled na život. Katarína Böhmová paradoxně říká, že doprovod umírajícího člověka je mimořádným zážitkem, který by dopřála každému. Hovoří také, o co se naše společnost ochudila tím, že smrt vytlačila z rodin do zdravotnických zařízení.

*********


Už v mládí jste si byla vědoma, že jednou přijde moment, kdy budete muset převzít péči o stárnoucí rodiče?


S manželem jsme už jako studenti měli vztah ke starým lidem. V Praze jsem během studií bydlela v podnájmu u jedné starší paní a s manželem, tehdy ještě snoubencem, jsme pomáhali i vícerým seniorům v okolí. Už tehdy jsme si uvědomovali, že je to krásné poslání a služba. Nedělali jsme to pro odměnu, ale toužili jsme nabídnout něco ze své mladické síly a nadšení. Chápali jsme, že naplněný život spočívá v sebedarování.

Vyplýval tento váš přístup z povahy nebo z formace, kterou jste dostala v rodině?

Člověk se učí tím, že vidí modely chování u svých rodičů nebo v blízkém okolí nebo společenství, ve kterém žije. V mé i manželově rodině jsme mohli vidět, jak se naši rodiče starali o své příbuzné, a rovněž ve společenství, které nás formovalo, jsme se učili tomu, že služba a láska k bližnímu je uskutečňováním toho, co nedávno řekl papež František na Slovensku, a to o vztahu ke svým kořenům, kterými jsou rodiče a prarodiče.

Připravovali jste se na tuto budoucnost i nějak konkrétně?

S manželem jsme se vzali velmi mladí a během školy jsme měli tři malé děti. Tehdy nám chodila hodně pomáhat manželova maminka a uvědomovali jsme si, jak je pomoc rodičů s dětmi pro nás vzácná. Nebrali jsme to jako samozřejmost a chtěli jsme jim to vrátit.

Manželovi rodiče nám později nabídli k bydlení svůj domek. Při jeho rekonstrukci jsme si uvědomovali, že se jednoho dne vrátí, a snažili jsme se s vděčností zohlednit při budování domu to, aby měli rodiče vlastní soukromí.

Neobávali jste se jako mladá rodina vícegeneračního soužití?

Věděli jsme, že to není jednoduché rozhodnutí a že každé soužití přináší i potíže. Ani pro rodiče nebylo snadné začlenit se do naší rodiny s různými barvami života. Generační pnutí tady samozřejmě bylo, ale uvědomovala jsem si, že jsou to lidé, kteří dali mému manželovi život, a už proto jsem k nim cítila úctu a vděčnost.

Kdy přišel moment, že jste jim musela začít aktivněji pomáhat?

Společně s manželem jsme se necítili schopni převzít na sebe péči o oba rodiče. Časem jsme rostli v této úloze a službě a vzájemně jsme si pomáhali a střídali se při péči. Manželovým rodičům postupně ubývaly síly a pomalu opouštěli své běžné aktivity jako nakupování, návštěvu kostela nebo cestu k lékaři. Pak přišel moment, když tchýně vážně onemocněla.

Rodina, OpenClips, CC0 1.0, http://pixabay.com


Jak jste vnímali tyto změny?

Učili jsme se přijímat to, že život se ve své kvalitě mění. Mít účast na postupném ztrácení sil vašich rodičů není vždy jednoduché. Pomalu začíná proces opouštění všeho, co vám je milé.

Jak jste trávili své dny?

Například některé neděle u nás probíhaly tak, že manžel k nám ráno přivezl mou mámu a spolu se svými rodiči je odvezl do kostela. Pak jsme měli společný oběd a po něm posezení u kávy a koláčky. Seniorské odpoledne vyžadovaly naše nasazení, ale zároveň dávaly našim okamžikům určité naplnění. Byla to i forma oběti, protože jsme si nemohli velmi plánovat výlety ani různé jiné aktivity a naplno se věnovat svým vnoučatům.

Dokázali jste se stejnou měrou věnovat i dětem a vnoučatům nebo péče o rodiče pohltila veškerý váš čas?

Ve všem je potřeba hledat rovnováhu a rozdělit své síly vyváženě mezi děti i prarodiče. Velmi jsme chtěli pomáhat i svým dětem, ale ne vždy jsem mohla být přítomná při vnoučatech. Mimo toho všeho jsem se věnovala i své práci, protože jsem to považovala za důležité. Člověk by měl mít v nasazení pro druhé místo a čas pro zdravou tvůrčí aktivitu, aby regeneroval své síly.

Děti zpětně chápou vaše rozhodnutí? Vnímají to jako důležitou hodnotu?

Věříme, že pro naše děti může být tato naše zkušenost obohacující a důležitá i pro jejich rodiny. Nevyhýbaly se ani posledním okamžikům těsně před smrtí a přišly se i se svými malými dětmi se staroušky rozloučit.

Bylo to pro vás i psychicky náročné?

Musím přiznat, že jsme si sáhli na dno svých sil a věděli jsme, že potřebujeme pomoc. Určitě je třeba pokusit se hledat blízké osoby a nezůstat v této situaci sám. I když odhalit před jinými svoje rány a dovolit nahlédnout hlouběji - to člověk nedělá rád.

Například nastaly situace, kdy bylo třeba v jednu chvíli zavézt autem syna do školy, mámu na transfuze na jiný konec města a nechat doma tchána, který sám zoufale čekal na manželčin návrat. V těchto okamžicích jsme měli s manželem pocit, že běžíme maratón na dlouhou trať a kráčíme na Boží pohon.

Péče o manželovy rodiče zůstala převážně na vašich bedrech. Stalo se tak po vzájemné dohodě v rodině nebo to prostě vyplynulo ze situace?

Vyplynulo to přirozeně z toho, že manželovi rodiče zůstali bydlet u nás. Nejde tu ani tak o rozhodnutí, ale spíše o přijetí situace takové, jaká je. To, že péče rodičů zůstala na nás, jsme přijali a pak jsme už nepřemýšleli o jiných řešeních. Snažili jsme se myslet pozitivně a hledat způsoby, jakými bychom to zvládli co nejlépe.

Připravovala jste se na toto doprovázení i nějakým konkrétním způsobem?

Hledala jsem si dostupné materiály o tom, jak probíhá období přechodu na věčnost. Uvědomovali jsme si, že je to proces společného kráčení na cestě, když v přítomném okamžiku doprovázíme své rodiče a v této škole se také sami učíme a rosteme.

Přiblížit se ve službě bližnímu, dotknout se ho a na druhé straně nechat si posloužit, je vzácný bod vzájemné výměnné lásky, kdy se stávám matkou nebo otcem svého rodiče. V této souvislosti se mi vynořoval v mysli obraz dítěte přicházejícího na svět. V této "nahotě" člověk i odchází z tohoto světa. Tehdy jsem pochopila, jak je nádherné, že mi Bůh dopřál tuto zkušenost.

Jak přijímali svokrovci tuto péči z vaší strany?

Rodiče přijímali péči a opatrování každý svým způsobem a s vděčností. Někdy se přirozeně i bránili a odmítali pomoc. Manžel mi byl vzorem, jak laskavě a ohleduplně uměl udělat každou malou službu. Učila jsem se od něho.

Zažili jste při tom i náročné momenty?

Vzpomínám si, jak jsem seděla u našeho tchána. Bylo to už po smrti jeho manželky a povídali jsme si o tom, že mu teď já budu pomáhat. Nabídnout službu a přijmout ji bylo věcí poslušnosti a pro oba bylo náročné ji uskutečňovat.

Neměla jste během toho dvanáctiletého období fázi vzdoru, kdy jste to chtěla vzdát?

Určitě jsem měla tyto pocity a myšlenky. Po čase přichází úbytek sil a únava. Zejména ke konci jsme byli vyčerpaní. Uprostřed noci jsme vstávali a utíkali k rodičům. Stávalo se, že jsem nezvládala ani psychicky, ani fyzicky a bouřila jsem se. Ptala jsem se: dokdy ještě? To období bylo dlouhé a těžké.

Co vám pomohlo v náročných chvílích vydržet?

Člověk i ve službě postupně roste. Stávalo se, že ne všechny polévky, které jsem denně nosila po schodech, přišly na stůl s láskou a ochotou. Někdy je ta míra opravdu naplněna a člověk se bojí, že už to víc nedá. Ani já jsem nebyla vždy připravena sloužit s radostí.

Pomohlo mi, když jsem začala cvičit a našla si při tom všem i čas na sebe. Po večerním ukládání rodičů jsme si s manželem pouštěli různé humoresky. Měli jsme i terapeutického psa, který dokázal některé situace dotáhnout do úplné grotesky.

Proč?

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Oba měli kolem devadesáti let a drželi velmi spolu. Pokud měli sílu, velmi si pomáhali. Pochopitelně chtěli zůstat co nejdéle soběstační. Po šedesáti letech v manželství bylo nemožné je oddělit. Nemohli jsme ani uvažovat nad tím, že bychom toho těžšího pacienta na chvíli umístili například na rehabilitační pobyt do zařízení.

Byli na sobě závislí jako dvě hrdličky a neuměli bez sebe ani dýchat. Tchán velmi špatně snášel, když jsme tchýni museli odvézt do nemocnice, když se jí zhoršil zdravotní stav. Chtěl jet s námi a být celou dobu při ní.

Nebylo vhodnou cestou umístit do specializovaného zařízení oba?

To bylo úplně nemyslitelné. Ve svědomí jsme hledali odpověď na to, jestli je to správné. Chcete pro rodiče to nejlepší, ale je třeba odhadnout i své síly. V některých situacích už šlo i o naše zdraví. Po smrti tchýně měl manžel vážný problém s plotýnkami a byli jsme nuceni hledat řešení a pomoc pro tchána v zařízení.

Cítili jste to jako úlevu nebo spíše jako selhání?

Tím, že manželovi hrozila operace, péče o tchána jsem převzala já se synem. Po smrti manželky však rezignoval na život, stal se ze dne na den nevládným a bylo to čím dál náročnější. Potřebovali jsme ho přemístit na polohovatelnou postel a přeorganizovat celou místnost. To nebylo možné za jeho přítomnosti.

Tchána jsme tedy přihlásili na třítýdenní rehabilitační pobyt, a když uplynul čas, sám se odmítl vrátit domů. Cítil, že přišel čas na odchod. A skutečně do deseti dní zemřel.

Mimo rodičů manžela jste doprovodila na věčnost i svou mámu. Jaké to bylo?

Po dvou letech po rodičích i moje maminka vážně onemocněla. Lékařka nám tehdy řekla, že její stav je tak vážný, že to už dlouho nepotrvá. Rozhodli jsme se proto i v jejím případě pro domácí hospicovou péči. Mámu jsme nakonec i s ostatními sourozenci vyprovodili na věčnost u ní doma v jejím pokoji modlitbami a zpěvem. Byl to neopakovatelný zážitek, který mi i dnes vhání slzy do očí. Pocítili jsme, že život se smrtí nekončí, pouze se mění.

foto:  http://www.lifenews.sk


Využili jste i nějakou pomoc od státu?

V naší městské části jsme hledali pečovatelky, ale nebylo to jednoduché. Placené služby byly drahé a nemohli jsme si je dovolit. Pomoc ze státu pro rodiny v takové situaci není ideální a hospicová péče je nedostačující. Lidé pracující v hospicích jsou z mého pohledu hrdinové.

K nám domů přišla i paliativní lékařka, která viděla naši situaci se dvěma ležícími pacienty. Vysvětlila nám, v jaké situaci se nacházíme, a nabídla nám svou pomoc. Pravidelné návštěvy hospicové sestry i lékařky v domácím prostředí nám všem v těch posledních měsících velmi pomohly.

Řešili jste i nějaké morální dilema?

Ano, když se máma rozhodla ukončit nemocniční péči. Učinili jsme společné rozhodnutí, že necháme mámu dožít doma. My jsme, samozřejmě, toužili, aby naše tchýně co nejdéle žila, ale na druhé straně jsme věděli, že přijde její čas a my tomu nemůžeme bránit. Tehdy se ve vás všechno bouří a učíte se přijímat lidskou ohraničenost.

Dnes se věci kolem smrti a umírání vytlačují z domácího prostředí do nemocnic a hospiců. Ochuzují se tak lidé podle vás o jistou zkušenost?

Člověk, který není zdravotník a nemá přímou zkušenost, má ze smrti často obavy. Proto si nedovolím hodnotit, co je lepší nebo správnější. Existují situace, kdy je péče doma nezvládnutelná. Závisí to také na podmínkách a prostředí, jaké umí daná rodina zabezpečit. Jestli je to však možné a rodina se na tom dohodne, jsem pro to, aby se neochudili o tuto zkušenost.

Především však jde hlavně o rodiče, který má plné právo dožít obklopený svými nejbližšími v plné důstojnosti a lásce. Řekla bych, že od odchodu svých rodičů máme realitu smrti před očima a nevnímáme ji jako přízrak, ale jako skutečnost, která se nedá vymazat z našeho života. Je to setkání s nadpřirozeným okamžikem přesahujícím naše chápání.

Když se na tyto události díváte s odstupem času, nelitujete, že jste svůj produktivní věk mohla prožít jinak?

Člověk dělá jen malé věci, velké věci dělá Bůh. Musíte se na něj ve víře spolehnout a následovat cestu, kterou vás vede. Určitě to nejde z vlastních sil a bez pomoci zvenčí. Stane se, že obětujete nejlepší léta života a odsunete stranou své životní projekty a plány. I já jsem měla ambice týkající se práce a tvůrčí činnosti. Věřila jsem však, že Bůh ve své lásce vidí všechno a může všechno darované proměnit.

Se svými rodiči žijeme duchovně každý den. Vzpomínáme na ně, chodíme na hroby a víme, že jsou duchem stále s námi. Oni žijí v nás a my žijeme v nich. Cítím, že péče o ně mi Bůh stonásobně vynahradil.

Lenka Chlebanová

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 23. 10. 2021 naleznete zde

foto: tpsdave, CC0 1.0, http://pixabay.com

Sdílet

Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 10. 2021 | 567 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace