Zajímavé...

Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem

Concord90, CC0 Public Domain, pixabay.com Je jediným opatem na Slovensku a druhým nejmladším v řeholi premonstrátů na světě. Opat a ředitel gymnázia v Košicích Ambrož Martin Štrbák.

Setkali jsme se v bratislavském nákupním centru, kam si přišel koupit sako. Od prvního momentu působil velmi civilně, přátelsky. Objednal si malý radler a začal rozhovor. Po celou dobu z něj sršel zájem o mládež, i přes znepokojení a skepsi z toho, kam směřuje vývoj. Mluvil otevřeně a přímo, vystupoval velmi kompetentně. Opat premonstrátů a ředitel premonstrátského gymnázia v Košicích Ambrož Martin Štrbák.

***


Kněz, který mě kdysi učil náboženství na gymnáziu, mi před časem řekl, že za uplynulé roky proběhla velká změna, změnili se žáci, že dnes je už neumí vyprovokovat ani zaujmout. Vy jste ředitelem gymnázia v Košicích, je to tak?

Ano. Problémů se nashromáždilo více, vyplývají ze společenských změn, které mění společnost, na studentech jsou změny vidět rychleji. Zvykli jsme si nadávat, jak se máme špatně. Na straně druhé, nikdy v historii jsme se neměli tak dobře jako dnes. Nedá se říct, že nejsou výjimky, ale dnešní děti ve velké většině neznají nouzi, jakou znali jejich vrstevníci v minulosti.

Co to znamená?

V jistém smyslu mají všechno. Proto mají pocit, že některé věci nepotřebují, proto je těžší je zaujmout, vyrušit. Ovlivňuje to i druhá dimenze, na Slovensku máme 53-procentní rozvodovost. Mladá generace neumí zpracovat bolest, která vyplývá ze ztráty rodičů. Mladí jsou v jistém smyslu egoističtí a zde narážejí na ostrý opačný kontrast, když se musí vypořádat s tím, že jejich rodiče mají jiné partnery, že dětem se věnují pouze určitý čas a často si je jen "kupují". Do toho vstupuje třetí moment, a tím jsou sociální sítě a virtuální realita, což je jistá karikatura skutečných vztahů.

Když mluvíte o rozvodovosti okolo 50 procent, to je celospolečenské číslo, na katolických gymnáziích by ale měla být situace řádově lepší, katolíci se přece rozvádějí méně.

Umím říct, jak je to u nás na škole, máme asi polovinu dětí z rozvedených rodin. Vidíme na škole rozdíl mezi tradiční katolickou rodinou, která má hodně dětí, a rozvedenou rodinou, kde ještě mohou být sourozenci, ale už jsou tu "moje" děti, "tvoje" děti, "naše" děti. Proto to utíkání se za vztahy na facebook nebo Instagram s sebou nese i něco hlubšího, sociální média jsou dobrým sluhou a špatným pánem, mladá generace se s tím neumí vypořádat.

Překvapuje mě podobnost v poměru rozvodů ve společnosti a na katolické škole. V zásadě platí, že katolické Slovensko trpí některými společenskými neduhy statisticky méně. Pokud to ale na vaší škole vypadá tak, jak říkáte, tak to něco vypovídá o katolickém školství. Co to znamená? Že došlo ke změně a na církevní gymnázia chodí víceméně průměrný vzorek společnosti?

Jde o normativ, žádná škola si dnes nemůže dovolit odmítnout žáka, a to kvůli tomu, aby přežila. Kromě toho část rodičů chce děti dostat na církevní školy s tím, že učitelé budou suplovat výchovu. Jenže to je samozřejmě velký problém.

To ale znamená, že pokud se dramaticky neliší žáci církevního a státního gymnázia, že to ohrožuje i identitu vaší školy.

Samozřejmě. Nelze ale jinak, ovlivňují to dvě věci, byrokracie a demografie. Jsme přebyrokratizovaná společnost, vyšší územní celek škole určuje, kolik dětí může přijmout, kolik tříd lze otevřít. Kdybychom ztratili v jednom ročníku jednu třídu, kdybychom si nastavili vyšší kritéria, nevíme, kdy bychom ji získali zpět. Pro střední školu je dnes nejdůležitější ředitel školního odboru.

Na školu vám tedy přijde společensky průměrný vzorek dětí se svými problémy a potížemi, ale jak je možné, že je neumíte vyprovokovat, vyrušit, pokud už ne zaujmout?

Neumíme to se všemi, protože hodně záleží z jakého okruhu přicházejí děti. Pokud jsou řekněme z bohatých rodin, kde si mohou všechno dovolit, nevíme, jak je oslovit.

Mladí lidé ale rostou vymezováním se, není nic lepšího než otázky o životě a smrti, Bohu a jeho popření, ani to je nezajímá?

Ne. Učím nyní tři roky a tři ročníky po sobě, otevřeně říkám, že mám problém, aby se někteří pomodlili, mám žákyni, která se třetí rok odmítá naučit Věřím v Boha zpaměti. Taková je realita.

Na druhé straně, tím, že je dnes méně žáků ve třídě, je výhodou, že je mnohem lépe známe. Proto vím, jak a s kým žijí. S tím učitel ve škole neudělá nic, prarodiče jsou šťastní, že jsou alespoň u nás. Prostředí církevní školy v mnohém pomáhá, ale získat si je, posunout je k něčemu jinému, to je enormně těžké.

Vám ale jde přesně o to. Jak to řešíte?

Dnešní učitel ztělesňuje původní význam, jde o paidós - ágein, vést či doprovázet dítě. Učitel dnes není jen přednášejícím před tabulí, musí vést a doprovázet ten dar v podobě mladého člověka, který přichází do dané školy. Říkám to i studentům. Máme čtyři roky na to, abychom je provázeli, buď budou na nás vidět, co je pro nás drahé a svaté, a něco si z toho vezmou, nebo je musíme pustit takové, jací jsou. Taková je dnešní realita.

Působí to velmi defenzivně.

Možná ano, ale nevím, jak lze jít do nějaké ofenzívy. I když je třeba říci, že občas se vyskytne třída, kde je úplně jiný duch, vznikne tím jiné společenství a jinak to zformuje i samotné žáky.

Existuje ale i opak, třída s množstvím negativních typů, kde vládne hrubá skepse a jistý cynismus. Máme třídu, která nepotřebovala ani stužkovou, nechtěli ji.

Další velký problém, který se objevuje, je rostoucí počet dětí s psychickými poruchami a chybami.

V jakém smyslu?

PublicDomainPictures, CC0 Public Domain, pixabay.com


Například Aspergerův syndrom, nesoustředěnost, další věci.

Další velký problém, který se objevuje, je rostoucí počet dětí s psychickými poruchami a chybami.

V čem je dnes rozdíl mezi církevním a státním gymnáziem?

Záleží tak trochu, jestli jde o menší nebo větší školu, jinak poznáte žáky, když jich máte v ročníku přes 30, a jinak, když jich je 200. Ale snad je ještě výhodou individuální a citlivější přístup, známe děti i s jejich rodinami, což na velkých státních gymnáziích není možné. Pak jsou tu náboženské fenomény, spolu se modlíme, máme společné mše, jiné akce a podobně.

Děti, které nejsou nábožensky založené, se na takových akcích účastní bez problémů nebo s tím bojují?

Účastní se, ale současně odrazují jiné.

Jaký je poměr věřících a zbytku žáků u vás na škole?

Ze 150 dětí je asi 50 praktikujících věřících, na škole jsou ve věku, kdy se začínají stydět za svou víru a hledají způsob, jestli si ji dokážou uhájit.

A to znamená: na církevním gymnáziu stojí vůči většině ...

... ano. Do toho ale přicházíme my pedagogové, kteří se za svou víru nestydíme. Právě proto je důležitý i učitelský vzor.

Před 20 lety, když začínaly církevní gymnázia na Slovensku, platilo, že byly elitnější než ostatní školy. To ještě platí?

Situace závisí od města k městu, ale obecně si to nemyslím. Abychom si uvědomili problém, potřebujeme kontext. Loni právnické fakulty přijímaly de facto všechny uchazeče o studium. Co student potřebuje, aby studoval právo? Jen maturitu. Oni to dobře vědí, chovají se podle toho. Demografický pokles prudce ovlivňuje úroveň vzdělání. Je velmi málo dětí, počet škol přitom zůstává. Košice mají 20 gymnázií, ten počet je neúnosný, říkám něco, co jde i proti mně. V roce 2010 bylo 70 tisíc maturantů, letos 39 tisíc. Jsme v ročníku, kdy zažíváme důsledek největšího demografického poklesu. S výjimkou medicíny vysoké školy vezmou všechny, děti i jejich rodiče to vědí. Dotýkáme se jednoho z největších problémů dnešních mladých lidí - motivace. Proč by měli něco dělat, pokud to není nutné?

To je třeba vysvětlovat maturantům na gymnáziu?

Je to nezajímá, mají všechno. Máme žáka, jehož otec je neskutečně bohatý. Ani jeho vnuci nebudou muset pracovat. Kromě toho, že je vidět, jak to bohatství ovlivňuje ostatní, tento žák řekne, že jemu stačí čtyřka. To je obrovská demotivace, která ovlivňuje všechny kolem včetně učitelů.

Takový žák by měl propadnout, proč ho nenecháte propadnout?

Měl by, ale on to zase vždy na tu čtyřku vytáhne. Víc nepotřebuje.

A co ho zajímá?

Game-boy, počítačová hra.

Čtou gymnazisté?

Pexels, Public Domain, pixabay.com


Velmi málo. Čas tráví na sociálních sítích. Necítím se být starý, ale problém sociálních sítí je generačním problémem, jinak ovlivňuje děti, které tam vyrůstají, a jinak působí na uživatele ve vyšším věku. Vztah je jiný, když se s někým zdůvěříte z očí do očí a když to děláte virtuálně. Student dnes řekne: proč se to mám učit, vždyť si to "vyguglim". Pokud tomu máme čelit, škola nemůže nahradit rodinu, s dětmi musí hovořit především jejich rodiče.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že škola by měla sociálním sítím vyhlásit "válku".

To by asi měla, ale za rok nato skončí. Dnešní mladí si školu vybírají i podle toho, jestli má otevřenou wi-fi. My zakazujeme používání telefonu během hodiny, ale mnohé školy tolerují i to, zejména učňovky. Víte, jaký je nejhorší trest pro dítě? Když mu seberete mobil a dáte mu ho až druhý den, resp. po vyučování. Vytváří to přitom napětí s rodiči, podle kterých je to porušení lidských práv a podobně.

Největším problémem je tedy disciplína, snažíte se nastolit nějakou disciplínu, která umožňuje vzdělávání. Jaké máte úspěchy?

Dílčí. Někteří jsou citlivější, někteří problém nemají, někteří jsou nepoučitelní. Naším posláním je doprovázet všechny. Dnes se nedá autorita učitele budovat na tom, že učitel je někdo více, musí ve svém žákovi vidět budoucího kolegu, chovat se k němu dospěle, rovnocenně. Učitel také musí rozumět kolektivu před sebou, kdo je vedoucí osobnost a snažit se ji podchytit.

Další věc, která byla předností církevních gymnázií, byly vazby na jiné školy na Západě, s čímž byly spojeny poznávací výlety, ale i pobyty hostujících učitelů z Ameriky, Španělska či dalších zemí. Funguje to i dnes?

Využíváme dohodu s opatstvím v Americe a motivujeme nejlepší druháky, že mohou jet na 6-týdenní pobyt do USA. Rovněž se snažíme o udržování vazeb s Opátskými gymnázii v zemích bývalého Uherska, zejména s Maďarskem.

Po pádu komunismu měly církevní gymnázia výhodu, že tam nepůsobili bývalí komunisté, resp. byly to výjimky, byl tam díky tomu přítomen poutavější výklad dějin, literatury či umění, zejména o období komunismu. Dnes to už asi pominulo, ale doba je zase stále více antikřesťanská, křiví se pohled na význam křesťanství v dějinách, což je opět příležitost pro církevní gymnázia nabídnout reálný pohled bez ideologie a zaujmout, daří se vám to?

Nemyslím si.

Ani když jim ukážete krásu baroka, gotiky a světa, který kdysi křesťanství vytvořilo?

To je umí zaujmout, například když navštívíme knihovnu v Jasovském klášteře a ukážeme jim, že premonstráti se nejen modlili, ale spravovali majetek, starali se o lesy, budovali knihovnu a podobně. Zejména pokud mimo toho navaříme i guláš (úsměv).

Na druhé straně je trochu znepokojivý nárůst nejen liberalismu, ale i extremismu.

Například?

Chlapec, který bude mít letos 18, se zeptal učitelky před celou třídou, jestli ví, jak se počítá život žida. Ona byla trochu v rozpacích, on hned řekl, že podle výšky komína a síly větru.

Najednou zjistíte, že ve třídě je skupinka, která sympatizuje s někým, kdo si pohrává s nenávistí. Škola na to musí reagovat.

Co v takovém případě děláte?

Dáváme úkoly, zejména na hodinách dějepisu a literatury, věnujeme se tomu, abychom ukázali, co se za podobnými hloupými narážkami skrývá. Neznám lepší věc než výlet do Osvětimi.

Funguje to? Nejsou ty děti, myslím ty problémové, tak zadubené, že je to už mine? Proniknete přes jejich mozkovou kůru?

Doufejme. Snažíme se dělat to co nejlépe, jak umíme. A víme, že se nesmíme vzdát, to by byla prohra.

Ptám se proto, že když jsem kdysi chodil po školách s filmem a diskusí o Vrbovi a Wetzlerovi, že učitelé mě upozorňovali, že žáky téma holocaust doslova otravuje, že je to pro ně klišé. Moje zkušenost byla opačná, ale zejména díky tomu, že jsem nemluvil o holocaustu, ale o dvou Slovácích, které obdivuje svět, kteří byli jejich vrstevníci, když se dostali do koncentráku, a dokázali velkou věc. To bylo před pár lety, předpokládám, že odkdy vstoupil Kotleba do parlamentu, tak se to zhoršilo.

Vidím nárůst takového chování u 16- / 17-letých, dá se to přečíst například podle lajků, které dávají na facebooku a podobně. Když se tomu snažím porozumět, opět se dostanu k rodině, kde rodiče nemají čas na děti. Naším úkolem ve škole je ukázat zlo.

A o tomto tématu dokážete ve třídě vyvolat hádku, spor? To by je zaujmout mohlo ...

Mohlo, ale mnohým z nich se hádat nechce. Někdo mu může naložit jako faraón otrokovi, ale on zůstane ticho a myslí si to svoje. Za tímto nezájmem je ale třeba vidět jiný nezájem, starší a v jiných tématech, doma, při trávení času, vyprávění si. Pokud byli tenkrát odkázáni sami na sebe, poradili si, jak uměli, a totéž zkoušejí i nyní.

Když je nedokážete vyrušit ani zpochybněním toho, čemu věří, ani zpochybněním toho protestu a pózy, jde z toho dost velká deziluze. Čím je pak možno vyrušit?

(Dlouhé ticho.) Obávám se, že někdy pomůže jen "prefackování" životem. Mám žáka, kterého jsem křtil, jeho otce znám z mládí, oddával jsem jeho rodiče. Říkám mu, tvůj syn vůbec není hloupý, jen je neskutečně líný. On mi řekl, že to ví, že mu dokonce řekl, že se mu už nechce chodit ani do školy. Řekl mu, že když skončí druhý ročník, přeruší školu a půjde manuálně pracovat, k lopatě. Obávám se, že tento otec má pravdu, že nic jiného nezbývá.

Považuji to už pomalu i za svou pastorační zkušenost, když neumím pomoci, musím toho člověka nechat tak a pustit.

Přejděme ještě k jinému tématu, vy jste jediným opatem na Slovensku, kdesi jsem četl, že i jedním z nejmladších na světě. Je to pravda?

Jasovský klášter, Lure, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


V rámci premonstrátů je na světě 45 kanónií, z toho asi 35 opatství, jsem druhý nejmladší. Byl jsem zvolen jako 37-letý. Ta funkce dnes vyžaduje něco jiného než ve středověku. Ale je to zajímavý život.

O tom nám něco povězte.

Staré řehole, které se vyvinuly z benediktinů, mohly vznikat pouze na základě fundace majetku. Někdo musel dát k dispozici majetek, aby mohli mniši z něčeho žít. Historie na Slovensku je zajímavá, bylo zde mnoho opatství, po roce 1802 zůstalo jediné - premonstráti v Jasové. Pod opatství patří bratři, naším krédem je láska k Bohu a bližnímu, samozřejmě k modlitbě, proměňování sebe, abychom byli pro jiné tím, kým byl Ježíš Kristus. Věnujeme se také pastoraci, historicky. Mým úkolem proto je vytvořit společenství bratří v modlitbě a zároveň je podporovat v pastoraci. Jelikož je nás 13, není to až tak těžké, máme tři chrámy, v Jasové, v Košicích a chrám zaniklého opatství v Leles, které patří pod nás. Naše opatství zřídil bratr uherského krále Bély IV. Koloman s největší pravděpodobností někdy kolem roku 1200, nevíme kdy přesně. V restitucích jsme získali les a pole, které spravujeme.

Dá se na tom vydělat?

Je to velká starost, ale pomáhá nám to pokrýt náklady jasovského kláštera, je to největší pozdněbarokní stavba na Slovensku, je třeba si představit 115 místností na vytápění a udržování. Jistým způsobem jde o workoholický způsob života, ale baví mě to.

Jaroslav Daniška

Převzato z www.postoj.sk, článek z 21. 5. 2017 naleznete zde.

logo- postoy.sk


Jasovský klášter, Lure, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 05. 2017 | 6193 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace