Zajímavé...

Denně jedno jídlo pro děti

Ve Světle vyšel zajímavý článek o „Mary’s Meals“ (Jídlo od Marie). Magnus MacFarlane Barow zde popisuje ve zkratce to, jak vznikl projekt poskytnout dětem alespoň jedno jídlo denně a jak se zdárně vyvíjí dál. Přitom zde nejsou žádní zaměstnanci, jen mnoho dobrovolných spolupracovníků.

Čím více čtu, slyším, vidím na DVD o „Mary’s Meals“ (Jídlo od Marie) pro děti v Malawi a ve 13 dalších zemích, tím více jsem nadšena a tím více úcty chovám k iniciátorovi, Skotu jménem Magnus MacFarlane Barow. Poprvé jsem ho slyšela v kostele Panny Marie ve Vídni, kde mluvil o svém projektu. V kostele bylo zima, ale při jeho slovech mi bylo u srdce velice teplo, i když to zní kýčovitě. Po druhém setkání při jedné tiskové konferenci, na které bylo bohužel velmi málo zástupců sdělovacích prostředků, jsem měla příležitost hovořit s ním o jeho projektu. Je vysoký, vypadá velmi rozhodně, má smysl pro humor a je velmi angažovaný. Takový byl můj první dojem. Tento dojem se potvrdil v Radiu Maria, kde jsme se jednou setkali.

Magnus se narodil v roce 1968 v Aberdeenu. Spolu s jednou sestrou a čtyřmi bratry vyrůstal ve skotském Highlandu. Jeho rodiče vedli hotel pro lovce a rybáře. Vychovávali své děti v katolické víře. Jednoho dne v roce 1982 četla Magnusova sestra v jedněch novinách zprávu o mladých lidech, kteří měli v Jugoslávii mariánské zjevení. Jestliže je to pravda, chtěli je sourozenci sami vidět. Nakonec se našlo mezi bratranci deset zájemců, se kterými se vypravili do Bosny. Magnusovi bylo právě 14 let. „Přišli jsme do Medjugorje právě na večerní mši a překvapilo nás, že se zde shromáždilo ve všední den tolik lidí. Po mši svaté přišel za námi pater Slavko. Poznal, že jsme cizinci, a ptal se nás, kde chceme přenocovat. Neměli jsme tušení, protože tehdy nebyl v místě žádný hotel.
P. Slavko nás vzal ke své sestře, kde jsme mohli zůstat celý týden. To bylo požehnání, dověděli jsme se všechno o zjeveních a dvakrát jsme byli pozváni, abychom byli zjevení přítomni,“ vypravuje vesele. Zeptala jsem se, zda může popsat své zážitky. „Těžko říct, co jsem přitom vnímal. Žádné vnější dojmy, všechno se odehrávalo v srdci. Ale kolem dokola všechno zmizelo.“
Mladí se vrátili domů s velkými dojmy, přesvědčeni, že Matka Boží se zde skutečně zjevuje a všechny zve, aby se zde rozhodli pro Boha. Magnus se od té doby chce snažit, aby Krista postavil do středu svého života. Rodiče ihned zpozorovali, že děti se změnily. Jestliže dosud jim museli modlitbu připomínat, nyní se mladí sami chtěli každý večer modlit růženec. Protože to probudilo jejich zvědavost, vypravili se po několika měsících do Medjugorje sami rodiče. Zažili zde velké působení: pocítili výzvu změnit svůj hotel na místo modlitby a obrácení. Otevřeli tedy dveře svého domu a zvali lidi k modlitbě a seznamovali je s poselstvími Matky Boží. Později přišel kněz a konaly se zde duchovní obnovy.
Biskup udělil souhlas k přechovávání Nejsvětější svátosti. Největší místnost byla proměněna na kapli. „Craig Lodge House of Prayers“ – „Craig znamená skotsky skála,“ vysvětluje Magnus.
Vyrůstá zde a zakusí, že není vždy snadné sdílet dům s cizími lidmi, až se nakonec odstěhuje a věnuje se chovu ryb.
„Jako mladý muž jsem sice víru neztratil, ale odložil jsem Boha do šuplíku života, chodil jsem sice do kostela a modlil se růženec, ale měl jsem raději divoký vzrušující život s mnoha návštěvami vrstevníků,“ vypravuje se smíchem.
V bývalé Jugoslávii vypukne válka a sourozenci se dočítají o mnoha uprchlících. Magnus a jeho bratr Fergus se rozhodnou zorganizovat jednorázovou pomocnou akci. Svolají přátele a známé a udělají sbírku na přikrývky, léky a oděvy. Toto rozhodnutí se spojí s jiným rozhodnutím, které chtěl Magnus udělat již dávno. „Měl jsem už několik let přítelkyni a rozhodli jsme se, že se vezmeme. Ale ona byla ateistka. Řekla mi, že pokud se vezmeme, nebude souhlasit s tím, aby naše děti měly katolickou výchovu. Tak jsme vedli někdy napjaté debaty. Když jsem roku 1992 prohlásil, že pojedu do Medjugorje, abych zde předal věci ze sbírky, dostali jsme se do těžkého sporu. Vrátila se na univerzitu a já jsem si jednou sedl, abych jí napsal dopis. Chtěl jsem spor uhladit a začal jsem: – Milá..., ale pak jsem náhle napsal: Já věřím v Boha, všemohoucího Otce... a vypsal jsem jí celé vyznání víry a jen jsem se podepsal. Nic divného, že to znamenalo mezi námi konec.“
„Bylo to těžké rozhodnutí,“ dodává zamyšleně a já jsem si pomyslela, že toho mladého muže obdivuji. Byl to důkaz, že Ježíš nezůstal jen v šuplíku, nýbrž musel být již opět ve středu jeho života. Magnus tiše vyslovil to, co jsem si myslela: „Věděl jsem náhle, že Bůh musí stát na prvním místě.“
Když odeslal dopis, odvezl s bratrem do Bosny pomocný materiál do jednoho tábora blízko Medjugorje. Jak řekl, měla to být jednorázová akce. Ale když se vrátili domů, zjistili, že lidé dále snášejí k rodičům věci pro uprchlíky. Magnus se rozhodl, že si udělá volno na tak dlouho, dokud bude pomoc přicházet. Když mu dokonce někdo věnoval nákladní auto, začal jezdit mezi Skotskem a Bosnou. Proud pomocného materiálu od poutníků Craigs Lodge neslábne a Magnus se rozhodne, že prodá svůj dům a bude se věnovat jen pomocným akcím. Rok 1993 byl zvláště požehnaný a Magnus nadšeně líčí: „Tehdy jsem poznal v Bosně svou ženu. Byla to Skotka a chtěla pomáhat utečencům jako zdravotní sestra. Brzy s námi jela v náklaďáku do Bosny.“
Následovaly pomocné akce pro jiné potřebné lidi. Když se Magnus doslechne o žalostném stavu rumunských dětí z ulice, začal tam financovat domovy pro opuštěné děti. V Libérii zřídí s dobrovolnými pomocníky mobilní kliniky pro utečence. Pomoc směřuje i do Peru a Kolumbie. „Spolupracujeme s jedním knězem při pomoci dětem z ulice. Jeden chlapec spal v lepenkové krabici. Přinesli jsme mu jídlo. Když ho jedl, jedna novinářka se ho zeptala: »Kdo je tvůj nejlepší přítel?« Chlapec se na ni podíval a řekl: »Bůh je můj nejlepší přítel.« »Proč to říkáš? « ptala se iritovaná novinářka. »Protože Bůh mi dává všechno, co potřebuji,« odpovědělo dítě bez váhání. Přitom vůbec nevědělo, odkud další jídlo přijde.“
„Dar víry, důvěry, který Bůh často daruje člověku, který jinak nic nemá, mě stále velice dojímá,“ pokračuje Magnus v pohnutí. „Konstatuji, že tyto děti mi dávají více darů, než jim mohu dát já.“
Tak stále roste počet zemí, kam směřuje neustávající proud darů. Je třeba založit registrovanou pomocnou organizaci: SIR (Scotisch International Relief). Pomoc pro Bosnu a Chorvatsko paralelně pokračuje.
Roku 2002 slyší Magnus a jeho spolupracovníci o hladovějících dětech v Malawi. Jako při jiných pomocných akcích vypraví se do této země, aby si udělal obraz o situaci. Setkání s jednou rodinou žebráků rozhodlo o vzniku „Mary’s Meals“. Magnus si vzpomíná: „Utrpení obyvatelstva překračovalo všechno, co jsem dosud viděl. Otec již zemřel na AIDS, matka Ema měla už před sebou zřejmě jen několik týdnů života. Jejich šest dětí sedělo kolem. Ležela na hliněné podlaze a říkala: »Nezbývá mi než se modlit, aby se někdo ujal mých dětí, až tu nebudu.« Mluvil jsem pak s dětmi a ptal jsem se 14letého Edwarda: »Jaké jsou tvé touhy a tvé sny?« »Dostat najíst, abych mohl jít do školy.« To bylo všechno, co tento chlapec očekával od života.
Během let jsem potkal ještě mnoho podobných dětí. Pracovaly na polích, žebraly na ulicích (někdy se dělo i něco horšího), jen aby dostaly jídlo. Tak ztrácely naději něco se naučit, aby si pomohly z bídy. Edwardova odpověď mu nedala pokoj. To bylo ono: každé dítě by mělo jít do školy a tam dostat něco k jídlu.“
Ale jak došlo k názvu „Mary’s Meals“? Magnus pokračuje: „Moje sestra po návratu z Medjugorje v roce 1982 napsala do jedněch katolických novin článek, který popisoval události v Medjugorje. Otiskly ho i jiné noviny. Dostali jsme brzy tisíc dopisů od lidí, kteří chtěli vědět něco o Medjugorje. Na všechny jsme odpověděli, i na jeden dopis z Malawi od paní Gay Russell, o které jsme pak už neuslyšeli. O dvacet let později nás však oslovila v souvislosti s nouzí a hladem. V jejím domě v Malawi slyšel můj spolupracovník Tony v televizi amerického senátora, který zastával názor, že by děti ve světě bylo možno vyvést z bídy, kdyby dostaly aspoň jedno jídlo denně. To Tonyho přesvědčilo a my jsme začali hladovějícím dětem v Malawi dávat jedno jídlo denně.“ To byl povel k založení nového projektu. Měl být zasvěcen Panně Marii: Mary’s Meals – Jídlo od Marie, tak se měl jmenovat. Když bude stát pod ochranným pláštěm Panny Marie, jistě bude mít úspěch, o tom jsme byli přesvědčeni. „Prosili jsme Pannu Marii, aby vstoupila do tohoto projektu a ukázala nám, jak ho máme uskutečnit. Je to Mariino dílo, proto tak roste. Je to znamení Božího milosrdenství ve světě.“
Léta jim dala za pravdu. „Bůh k nám přiváděl lidi, kteří se s námi angažovali pro druhé.“ Začali s realizací v roce 2002: „Pozvali jsme dospělé jednoho místa na jihu země, zvláště postižené hladem, a vysvětlili jsme jim, že chceme nabídnout jejich dětem denně jedno jídlo. Ale můžeme to udělat jen v tom případě, když projekt přijmou za vlastní a budou ho odpovědně rozvíjet. Mary’s Meals se bude starat o potřebné suroviny (sója, kukuřice, cukr, vitaminy), oni musí jídlo připravit jako chutnou kaši a pak ji rozdělovat. Mnozí byli ihned srozuměni.“ Magnus a jeho spolupracovníci začali ihned zajišťovat jídlo pro 200 dětí. Hned chtěly mít jídlo také školy v sousedních místech. Po šesti letech dostává v Malawi 300 000 dětí denně ve škole jídlo. Ale to je jen 10 % všech potřebných a hladovějících. Mnoho dětí, které dříve kvůli jídlu musely těžce pracovat a neměly ani čas ani sílu k učení, navštěvuje nyní řádnou školu. Magnus a jeho spolupracovníci se starají o to, aby do školy mohly chodit i dívky, které zřídka dosahují nějakého vzdělání. Každé dítě dostane velký pestrý hrnek na jídlo. Střeží si ho jako velký poklad. Jídlo má pozitivní důsledky. Děti se lépe soustřeďují, dostávají lepší známky a mohou přejít na vyšší typ školy. Magnusův cíl: „Rádi bychom obsáhli všechny obecné školy v Malawi, jako znamení pro celý svět, že to jde.“ „Zatím to však pro nedostatek finančních prostředků nejde, i když plány jsou již k dispozici. V našich rukou leží projekt, jak obsáhnout 300 mil. hladovějících dětí na světě.“
Na projektu spolupracuje 10 000 dobrovolníků, na prvním místě matky, které často přicházejí zdaleka a pro které je to velké potěšení, když mohou vařit jídlo pro své děti. Když si pomyslím, jak se ve vyspělých zemích mluví o matkách, které rády vaří něco pro své děti!
Nicméně Malawi není jedinou zemí, kde se Mary’s Meals stará o děti. „Mezitím jsme se tak rozrostli, že pomáháme dětem ve 14 zemích, i v Asii, Latinské Americe a východní Evropě. Pečujeme o více než 360 000 dětí v Rumunsku, Albánii, Bosně, na Ukrajině a v Barmě.“ Magnus a jeho spolupracovníci se přizpůsobují životním podmínkám dětí. V Libérii usilují o zařazení bývalých dětských vojáků do normálního života a starají se o sirotky. V Rumunsku zásobují děti z ulice jídlem a léky pomocí autobusů. V jiných zemích pečují o sirotky těch, kteří zemřeli na AIDS, odnímají děti obchodníkům se sexem, starají se o utečence a nakažené děti. Vždy spolupracují s místními partnerskými organizacemi a obcemi. Zvláště se mi líbí „Back Pack“ projekty. Školní děti v Evropě sbírají staré nebo i nové batohy pro děti v Africe a plní je vším, co děti ve škole potřebují. Tak se děti učí pomáhat svým potřebným vrstevníkům. Bylo již odesláno 30 000 batohů. Je neuvěřitelné, co dobrého stačili vykonat na světě během několika málo let. Ano, láska může mít velmi dlouhé paže a dosáhne až na konec světa.
Ale jak je to možné? Magnus se směje: „Mnoho vykonala ústní propagace a vystoupení v různých zemích. Ve Skotsku hovoříme každou neděli ve třech různých kostelích o naší práci. O těchto projektech před novináři, v kostelích a školních třídách mluvím nejen já. Chodíme do médií, konáme bezplatné přednášky a sbíráme dary. Nemáme žádný aparát ani zaměstnance, ale armádu dobrovolných spolupracovníků.
Dějí se malé skutky lásky: od matek, které připravují jídlo, až po globální síť fundovaných lidí znalých mnoha oborů. Nemáme žádné marketingové oddělení. Jen tak mohou děti dostat 98 % darů, které jdou na jejich výživu a zaopatření. Projekt Mary’s Meals propagoval především Craig Lodge House of Prayers při duchovních obnovách, na které chodí nejen lidé z Velké Británie, ale i z jiných zemí. Ti pak doma vyprávějí o Mary’s Meals a sbírají dary. „Od počátku byl projekt především dílem modlitby a důvěry k Bohu u lidí, kteří k nám přišli, aby prožili obrácení.“ Magnus stále žije ve skotském Highlandu. „Vytvořilo se zde malé společenství. Centrem našeho společného života víry je Eucharistie. Každá rodina žije ve vlastním domě kolem Domu modlitby. Každý jde za svou prací. Já se starám o organizaci projektu zde v Agryllu. Na mně a mojí ženě spočívá požehnání: společná víra a společná velká záležitost Mary’s Meals.“
„Je to obdivuhodná žena a matka,“ vysvětluje Magnus se zářícím zrakem. Je rád, že jeho žena se mohla stát matkou 6 dětí ve věku od 1 do 11 let. Ptám se, zda není hodně na cestách. „Ne více než na začátku. Jaký by to mělo smysl, kdybych se staral o všechny možné děti ve světě, jen ne o vlastní?“ odpovídá mi se smíchem.
Množství bídy, kterou viděl ve světě, nezmenšilo jeho víru. „Měl jsem tolik příležitostí důvěřovat v Ježíše, vidět, jak se stará o nás všechny.“ Prokazuje často až neuvěřitelnou velkodušnost k lidem, kteří přinášejí velké oběti, aby pomohli dětem. „Je to stále stejná historie. My voláme jménem chudých a lidé odpovídají. Tak vidím ustavičně Boha konat své dílo a to posiluje moji víru.“

Našim čtenářům vzkazuje: „Modlete se za toto dílo. Jsem si jist, že všechno je dílem modlitby. Modlete se, abychom vedli toto dílo tak, jak si to Matka Boží přeje. Pak stále poroste a my se dostaneme k mnoha hladovějícím dětem. Mluvte o tom s druhými. Řekněte jim, že za 10 € může jedno dítě dostávat celý rok stravu i vzdělání, což umožní změnu mezi životem a smrtí. Ale takové dílo potřebuje vytrvalost. Nestačí pomoc jen v krajní nouzi. Je nutné vytrvale zajišťovat potřeby dětí, které jsou nerozlučně spojeny s jejich vzděláním a dalším vývojem země.
Mary’s Meals je prostá odpověď, jak prolomit kruh bídy.“

Bližší informace na www.marysmeals.org
Z Vision 2000 – 2/2009
přeložil -lš


Aksanti Brno

Sdílet

Související články:
30 LET CENTRA NADĚJE A POMOCI - pozvánka na Konferenci a přátelské posezení 13. dubna 2024 (12.04.2024)
Starý vosk pro Ukrajinu (05.12.2023)
Pozvánka na dny otevřených dveří - Svatí a Ikony - ruční dílna Česvel v Brně (18.10.2023)
Pepa potřebuje čtyřkolku (16.03.2023)
Prosba za záchranu chráněné dílny ČESVEL Brno (10.01.2023)
Výzva brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho věřícím brněnské diecéze (30.03.2022)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zabrušany – jak štědří byli v tomto roce místní lidé? (28.01.2022)
Akce Centra RUTH Třebíč o prázdninách! (28.06.2021)
Výsledky postní almužny 2021 (09.05.2021)
Dobrá věc se podařila (11.04.2021)
Spolu můžeme pomoci rodině těžce zasažené covidem (27.02.2021)
Postní almužna 2020 - jak to dopadlo? (18.07.2020)
Kola pro Afriku (13.05.2020)
Aktualizovaná a doplněná nabídka - akce Centra podpory rodin Ruth v měsíci březnu 2020 (02.03.2020)
Zastavme lepru (07.02.2020)
Pozvánky na Akce Centra podpory rodin Ruth v měsících červenci a srpnu 2019 (02.07.2019)
EMOCE V MANŽELSTVÍ - Centrum podpory rodin Ruth v Třebíči zve na program v únoru 2019 (03.02.2019)
Zpravodaj Misionář malomocných 2019 (28.01.2019)
Koncert Dítě v srdci (17.10.2018)
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích (09.10.2018)
Pozvánky Centra Ruth na říjen 2018 (08.10.2018)
Akce Koláč pro hospic. (18.09.2018)
Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM (05.09.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč - ŽIVOTNÍ ZTRÁTY a způsoby jejich zvládání (16.07.2018)
Seniorská obálka nejen pro osamělé seniory (03.07.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč zve na programy v červnu, červenci a srpnu 2018: (03.06.2018)
Centrum podpory rodin Ruth zve na programy v květnu a červnu 2018 (03.05.2018)
Centrum podpory rodin Ruth zve na programy v dubnu, květnu a červnu 2018: (13.04.2018)
Jednoduché řešení hladu v světě (18.03.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč zve na programy v březnu 2018: (25.02.2018)
Postní pokladnička - možnost pomoci nemocným dětem (18.02.2018)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč zve na besedu o vztazích (02.01.2018)
Hvězda do farností (07.12.2017)
Centrum podpory rodin Ruth Třebíč v prosinci 2017 (27.11.2017)
Programy Centra podpory rodin Ruth Třebíč - listopad a prosinec 2017 (09.11.2017)
Akce Centra Ruth Třebíč v říjnu 2017 (25.09.2017)
Akce Centra Ruth Třebíč - pozvánka na srpen a září 2017 (12.07.2017)
Sbírka na charitativní účely (11.06.2017)
Akce Centra Ruth Třebíč - červen - srpen 2017 (29.05.2017)
Postní almužna 2017 - výsledky (17.05.2017)
Programy Centra podpory rodin Ruth Třebíč v květnu 2017 (02.05.2017)
Centrum podpory rodin Ruth - Poradna Ruth Třebíč informuje a zve (06.04.2017)
Sestra Angelika Osovská se srdcem na dlani = sestra roku 2016 (06.04.2017)
Centrum podpory rodin Ruth - Poradna Ruth Třebíč: akce v únoru 2017 (02.02.2017)
Také jste dostali email, jak se v Charitě chlastá z výnosu TKS?
* Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem
(20.01.2017)
Centrum podpory rodin Ruth - Poradna Ruth Třebíč informuje a zve - program na leden a únor 2017 (11.01.2017)
Pomáháme - příběhy Haiti a Ukrajiny (18.12.2016)
Poradna Ruth Třebíč - !POZOR ! Změna Víkendového programu + další nabídka (03.11.2016)
Poradna Ruth v Třebíči zve (27.09.2016)
Nabídka akcí PORADNY RUTH Třebíč na měsíc červen 2016 (27.05.2016)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ v měsíci květnu 2016: (03.05.2016)
Postní almužna 2016 - předběžné výsledky (26.04.2016)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ v měsíci dubnu 2016: závody kočárků a manželská setkání (07.04.2016)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ vás srdečně zve na OSLAVU SVÁTKU RUTH (29.02.2016)
Poradna Rúth Třebíč zve: Jak být dobrým rodičem (30.01.2016)
Poradna Rúth Třebíč zve: Manželství je vztah - NTM (30.01.2016)
Poradna Ruth Třebíč: programy v měsíci lednu 2016 (18.01.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (16.01.2016)
Poradna Ruth Třebíč: Od tečky k vizi (24.11.2015)
Poradna Ruth Třebíč zve na besedu Chcete se stát náhradními rodiči? + na program s názvem Naplnil se čas. (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Doprovázení pěstounských rodin (12.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak přežít pubertu svých dětí. (06.10.2015)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ: Rodina - společně dokážeme cokoliv (29.09.2015)
Poradna Ruth Třebíč srdečně zve: (02.09.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Chcete se stát náhradními rodiči? (03.06.2015)
Den otevřených dveří v Poradně Ruth Třebíč (12.05.2015)
Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Nepál. Ihned uvolnila částku 200 tisíc (27.04.2015)
Podej ruku Ukrajině (07.03.2015)
Postní almužna 2015 (20.02.2015)
PORADNA RUTH a FAMILIA FELIX o.s.: ABY MALÉ BYLO VELKÉ (18.02.2015)
Poradna Ruth Třebíč: PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ... ...CO TO VLASTNĚ JE??? (04.02.2015)
Podpořte Charitu v hlasování (16.12.2014)
Katolická charita není jen o dávání jídla, ale také o dávání Boha (11.12.2014)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ zve na zážitkový terapeutický program HVĚZDA NADĚJE (02.12.2014)
Dokument České televize o pomoci na Ukrajině (19.11.2014)
Poradna Ruth Třebíč: Předcházíme poruchám učení (21.10.2014)
Den Charity ve Znojmě (23.09.2014)
Dvoudenní program Poradny Ruth Třebíč (03.09.2014)
Poradna Ruth Třebíč srdečně zve všechny muže, otce (15.06.2014)
Výroční zpráva Oblastní charity ve Znojmě za rok 2013 (26.05.2014)
Poradna Ruth Třebíč: PRARODIČE A JEJICH ROLE VE VÝCHOVĚ (08.05.2014)
PhDr. Jiřina Prekopová v Třebíči: JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME (06.05.2014)
Cyklus o výchově v Poradně Ruth v Třebíči (22.02.2014)
Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu (21.02.2014)
Poradna Ruth: PO MALÝCH KRŮČCÍCH K PĚKNÉMU VZTAHU (10.02.2014)
Zpráva od Likvidace Lepry (26.12.2013)
PORADNA RUTH: Světlo pro mne a druhého - zážitkový program (02.12.2013)
Vedoucí Poradny Ruth na Radiu Proglas, v Kafemlýnku (08.11.2013)
Poradna Ruth nabízí seminář: SLADĚNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA (08.11.2013)
PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ - listopad a prosinec 2013 (03.11.2013)
Poradna Ruth: VÝCHOVA A VZTAHY V RODINĚ (28.09.2013)
DEN CHARITY 26.9.2013 V TŘEBÍČI - program Poradny Ruth (21.09.2013)
Den Charity ve Znojmě (20.09.2013)
Představujeme vám Jarmilu Bergerovou (26.08.2013)
One of us (30.06.2013)
Pomoc Charity Česká republika a Prohlášení České biskupské konference (15.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ v Proglasu (13.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - čtvrtek a pátek (13.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - středa (11.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - úterý (10.06.2013)
S CHARITOU NA UKRAJINĚ - pondělí (06.06.2013)
PŘÍBĚH O KAMENNÉ PALMĚ - zážitkový program
Poradny Ruth v Třebíči
(05.06.2013)
VÝCHOVA A VZTAHY V RODINĚ (19.05.2013)
Sbírka na Charitu (10.05.2013)
PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ - květen - červen 2013 (26.04.2013)
Odevzdali jste již POSTNÍ ALMUŽNU? (22.04.2013)
Vytvořme si barevnější svět - zážitkový program pro rodiče a děti (21.04.2013)
Stavba kaple v Hospici sv. Alžběty v Brně (13.04.2013)
PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ NA MĚSÍC DUBEN (04.04.2013)
Program Poradny RUTH na měsíc březen 2013 (09.03.2013)
Poradna Ruth pro manžele: My dva tvoříme jeden celek (08.02.2013)
Ozývá se nám bratr Stanislav z misií na Ukrajině (22.12.2012)
Přání a rada z poradny Ruth (20.12.2012)
Odstartoval projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ (15.12.2012)
Program Poradny Ruth Třebíč - prosinec 2012 (06.12.2012)
Pomozme financovat účelný způsob terapie psychiatricky nemocných dětí (03.12.2012)
Vánoční pohlednice pro Haiti (28.11.2012)
Dvoudenní program pro rodiny s dětmi (14.11.2012)
Program pro rodiče/prarodiče s dětmi v Poradně Ruth Třebíč (01.11.2012)
Program Poradny Ruth Třebíč na měsíc listopad 2012 (24.10.2012)
Poradna Ruth Třebíč: Přednáška s ochutnávkou zdravých jídel (14.10.2012)
Cvičení pro dospělé, pro rodiče s dětmi (10.10.2012)
Přednáška: Duševní hygiena žen na mateřské dovolené (05.10.2012)
DEN CHARITY V TŘEBÍČI - Poradna Ruth Třebíč zve: Koberec přátelství pro Poradnu. (24.09.2012)
Kola pro Afriku z Třebíče (05.06.2012)
LÁSKYPLNÁ KOMUNIKACE (10.04.2012)
Bulletin Arcidiecézní charity Praha - březen 2012 (19.03.2012)
Byt k pronajmutí v Brně (12.02.2012)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zabrušany – jak štědří byli v tomto roce místní lidé? (30.01.2012)
Pozdrav a přání z Charity Praha (09.01.2012)
Benefiční koncerty pro Ghanu (16.11.2011)
Charitní bazar Baltazar v Brně (06.10.2011)
Koláč pro hospic (04.10.2011)
PORADNA RUTH TŘEBÍČ nabízí: Odpočinkové setkání pro ženy a jiné akce (22.09.2011)
Vatikánský kardinál varuje před "tichým odpadlictvím" a připomíná, že katolické charitativní organizace musí evangelizovat (26.06.2011)
Možnosti sociálně-zdravotní péče v domácím prostředí (03.05.2011)
Benefiční koncert pro Japonsko (22.04.2011)
Poděkování otce biskupa za Tříkrálovou sbírku 2011 (04.03.2011)
Adra sbírá staré autolékárničky pro Keňu (03.02.2011)
Proč sbíráme použité dioptrické brýle? (05.01.2011)
Tříkrálová sbírka 2011 - info zvlášť pro oblast Štítary (03.01.2011)
Beseda o Ukrajině - 10. výročí zahájení pomoci (11.10.2010)
Charita na pomoc obětem povodní 2009 - plakátky (21.06.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 09. 11. 2011 | 15402 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 18/2009
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace