Zajímavé...

Daniela Obšajsníková: Rodiče potracených dětí se ptají, kde je jejich dítě

Honzík v peřince
Rozhovor na www.postoy.sk

Těm, kteří tvrdí, že potrat nezanechává následky, by přála poslouchat osudy žen i mužů s touto zkušeností. Často si tento problém přiznají až po třiceti letech od zákroku, uznají, že jejich psychické či vztahové problémy souvisely s potratem. Vždy to však potlačovali. Proto vznikl dnes již celosvětový projekt Ráchelina vinice, určený matkám, otcům i zdravotníkům, kteří jsou poznamenáni hlubokou bolestí ze smrti dítěte způsobenou potratem. Na Slovensku je koordinátorkou Rácheliny vinice Daniela Obšajsníková.

Název projektu Ráchelina vinice pochází z Jeremiáše 31,15: "Slyš, v Rámě je slyšet vzdychání, přehořký pláč, Ráchel naříká nad svými dětmi, nedá se potěšit nad dětmi, protože jich není." Umíme zdokladovat, že Ráchel opravdu naříká nad nenarozenými dětmi?

To je spíše otázka na biblisty. Osobně se domnívám, že jde jen o obrazné vyjádření. Prorok básnicky popisuje, jak Ráchel naříká nad svými nešťastnými syny (Izraelity), které chtěli Babylonci odvést do zajetí. Na Jeremiáše 31,15 však odkazuje i Matoušovo evangelium 2,18 jako na předobraz nářku betlémských matek nad dětmi, které dal povraždit Herodes. Ráchel je tedy symbolem všech matek truchlících nad svými nenávratně "ztracenými" dětmi.

Jeremiáš ve svých dalších verších (16 - 17) pokračuje: "Toto praví Hospodin: "zabraň svému hlasu pláč a svým očím slzy, vždyť tvá námaha dostane odměnu ... Je naděje pro tvou budoucnost ... "

Projekt má ve svém názvu pojem "vinice" z několika důvodů. Vinice je místem namáhavé práce, která však vede k odměně sladkého vína. Révu je třeba ořezávat od nezdravých částí. Je také symbolem Ježíšova mocného slova z Janova evangelia (15, 4-5): "Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic."

Kde a kdy - a proč - vznikl projekt Ráchelina vinice?

Autorkou tohoto terapeutického programu je doktorka psychologie Theresa Karminski Burke z Pennsylvánie. Jako začínající psycholožka vedla skupinku žen s poruchami příjmu potravy. Zjistila, že 6 z 8 žen mělo zkušenost umělého potratu, další dvě byly v dětství zneužívány. Jejich porucha příjmu potravy byla následkem nezpracovaného traumatizujícího zážitku. To byl moment, kdy se daným problémem začala hlouběji zabývat. V roce 1986 založila Centrum postabortívneho uzdravení, v němž se věnovala ženám s psychickými následky potratu. Existenci postabortívneho syndromu (PAS) mnozí její kolegové popírali a popírají, avšak dr. Burke zjistila, že symptomy postabortívneho syndromu se zcela shodují se symptomy posttraumatické stresové poruchy - PTSP (post-traumatic stres disorder - PTSD), která je součástí Mezinárodní klasifikace nemocí s diagnózou F 43.1. Posttraumatickou stresovou poruchou trpí lidé, kteří prodělali traumatizující zážitek války, znásilnění, přírodní katastrofy, atd..

Dr. Burke vypracovala v roce 1994 publikaci Ráchelina vinice: Psychologická a duchovní cesta pro postinterrupční uzdravení (Rachel 's Vineyard: A Psychological and Spiritual Journey for Post Abortion Healing) s konkrétním obsahem pro poradce. Tato příručka s množstvím praktických příloh procházela přibližně každé dva roky až do současnosti vylepšeními, které vyplývaly ze zkušeností mnoha týmů Rácheliny vinice. Součástí terapeutického týmu je psycholog nebo terapeut, kněz, moderátor (facilitátor) a další tři-čtyři dobrovolníci, kteří zajišťují hladký průběh. Projekt je efektivním propojením uzdravení psychologické a duchovní roviny. Sestává ze zážitkových aktivit, které využívají všechny smysly člověka.

Jak se tento projekt dostal na Slovensko?

Ráchelina vinice má svá centra působnosti aktuálně v 48 státech USA a dalších 57 zemích světa v různých světadílech: Amerika, Afrika, Asie, Austrálie a Evropa. V dalších zemích se týmy připravují. Ročně probíhá ve světě více než 1 000 takových víkendových setkání. Svědčí to o efektivnosti projektu, který funguje výhradně na bázi dobrovolnictví, a to i ze strany psychologů a terapeutů, kteří by za tuto službu mohli žádat nemalé peníze. (Domnívám se, že právě pro tento aspekt je toto dílo účinně požehnané.)

Náš slovenský tým v listopadu 2013 završil proces přípravy a zaškolení pod vedením školícího týmu z Vídně. Centrum Rácheliny vinice v USA nám tak udělilo oprávnění k užívání tohoto terapeutického formátu. (Ráchelina vinice je totiž chráněná obchodní značka kvůli zabezpečení přesného postupu. Svévolné obměny by mohly vést k selhání celého programu.) Stali jsme se tak součástí celosvětové organizace Rachel 's Vineyard. Naše první Ráchelina vinice, na které jsme byli účastni, byla vedena právě dr. Theresou Burke ve Vídni. Theresa, matka pěti dětí, je velkou osobností, ženou se srdcem na dlani ...

Ráchelina vinice se snaží pomoci ženám překonat postabortivní trauma. Skutečně se vyskytuje tento postabortivní syndrom?

Existenci postabortivního syndromu potvrzují rozsáhlé studie stovek, možná tisíců žen i mužů s psychickými následky po potratu, které mají zdokumentovány především dr. Therese Burke, a také paní Victorii Thorn v USA (projekt Ráchel), které se věnují této službě celá desetiletí. Jistě je na světě více odborníků oddaných tomto tématu, kteří by uměli potvrdit výskyt PAS. V našem týmu je psycholožka doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD., která má také zkušenost práce s ženami s postabortivním syndromem.

Na vašem webu se píše, že nabízíte službu uzdravení. Je skutečně možné toto uzdravení? Jakým způsobem se snažíte emocionálně a duchovně pomoci rodičům, kteří podstoupili potrat?

O uzdravujícím vlivu Rácheliny vinice svědčí zpětné vazby velkého množství účastníků a jejich svědectví o úplném uzdravení duše i ducha. Nám se podařilo získat zatím pouze jedno písemné svědectví účastnice Rácheliny vinice na Slovensku. Snad se časem osmělí i ostatní, se všemi jsme v kontaktu, tvrdí, že jim Ráchelina vinice velmi pomohla. Emocionální pomoc spočívá především v uznání svého podílu viny, ve vyplavení hněvu vůči sobě nebo jiným, ve vyprázdnění negativních emocí, aby mohl vzniknout v duši prostor na něco pozitivního, v odpuštění jiným, v sebaodpuštění, ve smíření se s dítětem.

Často se rodiče potracených dětí potýkají s myšlenkou, kde se nachází jejich dítě, zda může dosáhnout věčný život. Proces uzdravení také znamená uvěřit v Boží milosrdenství, smířit se s Bohem a uznat si "právo na Boží lásku".

Jaké jsou psychické důsledky potratu pro ženu?

Například deprese, noční můry, nespavost, náklonnost k závislostem, pocit méněcennosti, sebaodsudzování, otupělost, nezvládnuté emoce, sebevražedné myšlenky, poruchy příjmu potravy, úzkosti, neschopnost soustředit se, nadměrná ostražitost, často mají problém navázat normální vztah k dětem, které se narodily v období po interrupci, atd..

Jaké jsou důsledky potratu pro muže?

Podle Elliot Institute (USA) v 95 procentech o potratu rozhoduje otec dítěte. Podle anonymního výzkumu na stránce AbortionResearch.net muži potvrzují vysoký podíl ukryté deprese, noční můry, problémy se soustředěním, náklonnost k závislostem.

Potrat se často prezentuje jako právo ženy rozhodovat o svém těle. Jakou roli v tom hraje muž? Proč se to vnímá výhradně jako ženská záležitost?

Vyplývá to jednoduše z přirozeného principu, že žena nosí dítě, muž o tom v začátcích ani nemusí vědět. Netvrdím, že je to správné. Každý muž má vědět, že se stal otcem. Setkala jsem se s případem, kdy muž byl velmi rozčarovaný z toho, že jeho partnerka uvažuje o potratu. On bojoval za své dítě, což se mu podařilo.

Snaží se ženy, ale obecně i oba rodiče, nějak omlouvat potrat? Jaké důvody je k tomu vedou?

Ano, omluvy mohou být různé - mladý věk, rodiče by se s tím nesmířili, "ještě nejsme připraveni", nejprve kariéra, pak rodina, nepříznivé výsledky genetických testů v těhotenství (které bohužel často zavádějí), už máme dvě nebo více dětí a další by se nám do bytu nevešlo, dítě by nás omezovalo v našich koníčcích atd..

Je vždy lepší přijmout dítě než ho potratit?

Četla jsem příběh staré ženy, která celá desetiletí trpěla obrovskými výčitkami svědomí, protože nepřijala páté dítě, protože se bála, že by ho neuživili. Sama s odstupem času přiznala, že kde se uživí čtyři děti, uživilo by se i páté. Několik let byla psychiatrickým pacientem. Ženy, které jdou na potrat kvůli genetické diagnóze tvrdí, že mnohem lépe by nesly přirozený průběh. Ty, které se rozhodnou přijmout i postižené dítě vyprávějí o potížích o péči o ně, ale zároveň o obohacení jejich života i života celé rodiny, která s láskou a úctou pečuje o postižené dítě. I postižení lidé mají svůj šťastný svět, ve kterém se my moc nevyznáme. Jejich sourozenci jsou často citlivější, úslužnejší, jejich pohled na svět nabývá jiný rozměr.

Existuje důvod, který by legitimizoval potrat?

Potrat je přímé zabití nevinného člověka. Často se argumentuje, že žena má "právo na potrat", zejména pokud jde o případ znásilnění. Ženy, které byly znásilněny, otěhotněly a podstoupili umělé ukončení těhotenství potvrzují dvojité trauma svého života - jednu ze znásilnění a druhou z potratu. Ty, které se rozhodly dítě donosit a dát k adopci, se mnohem spíše uzdravily z následků své traumatizující zkušenosti.

V případě nechtěného otěhotnění ve velmi mladém věku většině lidí logicky vyplývá potrat jako nejlepší řešení pro mladou dívku. "Vždyť si zničí celý život ..." Kde je však záruka, že ještě bude moci otěhotnět nebo donosit dítě? Nebo že potká muže, s nímž by mohla otěhotnět? Navíc dívky v teenagerském věku jsou mnohem více ohroženy vážnými psychickými následky potratu, než ženy po 25. roce života.

Je nesmírně obtížné stát před rozhodnutím, zda zachránit matku v případě ohrožení života nebo její dítě, zejména, pokud má matka několik dětí. Vida destrukci životů žen a rodin po potratu jsem toho názoru, že potrat je v každém případě špatným řešením. Zastávám názor, že při zdravotních problémech současná medicína již ve většině případů zná jiné řešení, než zabít dítě a následně léčit matku. Gianna Berettová Mollová, naše současnička, se stala světicí, protože dala přednost životu svého čtvrtého dítěte před svým vlastním. I mezi námi bychom našli osudy takových žen, které však nebyly povýšeny na oltář. Láska se vždy měří obětí ...

Co jsme to za lidi, když dokážeme zabít toho nejbezbrannějšího, najnevinnějšieho lidského tvora?

Nikdy takové lidí neodsuzuji, ani já, ani žádný člen týmu. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že málokdy matka jde na potrat s přesvědčením: "Jdu zavraždit své dítě." (Závažnost svého činu si uvědomí až později, možná po několika letech, či desetiletích.) Možná věří, že je to "shluk buněk", že potrat se rovná například vyoperování slepého střeva. Možná ji k tomu dotlačí lékař, neboť výsledky genetických testů v těhotenství vyjdou nepříznivě (ačkoli se velmi často mýlí), a tak ji přesvědčí, že to bude pro ni a pro její rodinu nejlepší řešení, protože by to nezvládla. Nedávno mi volala matka po potratu dvojčat v pátém měsíci s těžkou diagnózou neslučitelnou se životem. Tvrdí však, že mnohem snadněji by snášela jejich přirozenou smrt, než ty výčitky, že je nechala zabít ... Často ženu přinutí k potratu otec počatého dítěte, a tak žena plní jeho vůli, nebo dívka poslouchá příkaz svých rodičů.

Problém je v obecném postoji vůči potratu v naší společnosti. Potrat je legální, často se mluví o "právu ženy na potrat", protože prý rozhoduje o svém těle. Plod má však vlastní DNA ... Těm, kteří tvrdí, že potrat nezanechává následky, bych přála poslouchat osudy žen i mužů s touto zkušeností. Často si tento problém přiznají až po třiceti letech od zákroku, uznají, že jejich psychické a jiné, například i vztahové problémy, souvisely s potratem. Vždy to však potlačovali. Mnohé hovoří o sebevražedných myšlenkách, dokonce o nutkání zavraždit i své žijící dítě. Téměř pravidlem je rozpad nebo narušení vztahu s otcem dítěte, a také se žijícími dětmi. Potrat má destruktivní dopad na život jednotlivců, rodin i celé společnosti.

Je nenarozený život "shlukem buněk"?

I naše tělo je shlukem buněk, nebo ne? Hovoříme však o hmotě. Ale život, který získáváme již při početí je vyšší dimenzí, proto si zaslouží úctu od prvního momentu. Nikdo z nás by tu nebyl, kdyby náš prvopočáteční "shluk buněk" někdo násilně odstranil. Je mi líto všech lékařů a zdravotníků, kteří provádějí potraty. Žijí v mylném přesvědčení. Jejich život je však poznamenán těmito činy, což dehumanizuje každého člověka. Často je to znát na jejich chování, ztrácejí vnitřní klid, někteří prožívají noční můry a pod. Sami tvrdí, že nikomu z nich není příjemné provádět potraty. Ráchelina vinice je určena i pro tyto lidi, kteří hledají cestu ven ze začarovaného kruhu.

Je na Slovensku dostatečná legislativa o potratech? Nezřídka se stává, že žena nemá prakticky žádné informace, o plánovaném potratu nebývá informován otec dítěte, pro lékaře je to rutina ...

V současnosti máme platný interrupční zákon č.. 73/1986 Sb., který dovoluje provést umělý potrat do 12. týdne těhotenství ze zdravotních důvodů, ale i na žádost ženy bez jakéhokoliv udání důvodu. Tato podoba zákona je podle názoru většiny našich obyvatel liberální. Zákon č.. 74/1986 umožňoval ukončit život geneticky postiženého dítěte až do 24. týdne, toto ustanovení však bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu SR z roku 2007. Z rozhodnutí ÚS vyplývá, že hranicí úmyslného ukončení těhotenství je 12. týden, a to i v případě zjištění genetické vady, neboť potrat z genetického důvodu se také považuje za potrat ze zdravotního důvodu, pro který je stanovena hranice 12. týdne. V praxi se však potraty z genetických důvodů i nadále provádí až do 24. týdne těhotenství, a to nejčastěji u zjištění pravděpodobnosti Downova syndromu, což není ani závažná genetická porucha a neohrožuje život matky, ani dítěte.

Má tento zákon jiné nedostatky?

Ze znění zákona vyplývá lékaři povinnost informovat matku o zdravotních rizicích potratu, nemluví se o psychických rizicích. Za vypsání Žádosti o umělé přerušení těhotenství gynekolog vymáhá poplatek zpravidla ve výši 30 eur (což je určitě pro něj motivační). Z právní úpravy od roku 2008 vyplývá povinnost informovat ženu o průběhu zákroku, o fyzických i psychických rizicích, o alternativách k potratu. Také je povinné dodržet 48 hodinovou lhůtu určenou na rozmyšlenou před zákrokem. Lékař však na důkladné informování nemá v ambulanci čas (často ani ochotu) a z praxe vím, že předpis o dodržení 48 hodinové lhůty se velmi šikovně obchází. Tuto lhůtu by měly matky využít ke zvážení svého rozhodnutí, které je nevratné. Myslím, že by bylo dobré, kdyby gynekolog ze zákona musel žadatelky o potrat poslat k někomu (například k dobrovolníkovi v nemocnici), kdo by upozornil na všechny možné následky potratu, seznámil ji s alternativami potratu, případně nabídl matce konkrétní pomoc nebo poradenství. Kolik žen po potratu se nechalo slyšet: "Kdyby mi byl tehdy někdo řekl ..."

Podle mého názoru by také bylo dobré mít zákonnou povinnost informovat otce dítěte o zvažování úmyslného ukončení těhotenství.

Kolika lidem na Slovensku již pomohla Ráchelina vinice?

Jelikož jsme získali oprávnění poskytovat formát Rácheliny vinice jen před několika měsíci, zatím se nám podařilo zorganizovat dvě víkendová setkání. Na prvním byli čtyři účastníci, na druhém sedm. Je to nízké číslo, ženy se pomalu a těžko osmělují, jde o něco nového. Diskrétnost je však zaručena, nemusí se ničeho bát. Snad je k přihlášení povzbudí výše zmíněná zpětná vazba jedné z účastnic. Během obou víkendů jsme byli svědky velkých životních proměn. Byl to čas zázraků, nad kterými jsme žasli. Plánujeme pořádat každoroční Rachelinu vinici třikrát - na východním, středním a západním Slovensku, aby Ráchelina vinice byla snadno přístupná pro všechny.

Matúš Demko


Převzato z www.postoy.sk, článek naleznete zde.

člověk

Sdílet

Související články:
Národní pochod pro život 2023 (23.03.2023)
Kompletně a přehledně shrnuté důležité info (16.09.2022)
I malá pomoc se počítá (16.08.2022)
Otevřený dopis české veřejnosti (12.08.2022)
EKOLOGIE UŽITEČNÁ A ZHOUBNÁ (30.07.2022)
Potratáři zuří - email z komunity CitizenGO (22.07.2022)
Co znamená zrušení rozsudku Roe vs. Wade. Otázky a odpovědi (29.06.2022)
Dominik Duka: Nepodporujte je! Aneb jak pomoci znásilněným Ukrajinkám? (26.04.2022)
Národní pochod pro život 2022 (22.04.2022)
Mimořádná prosba o modlitbu (30.03.2022)
Když nenabízí nic než potracení dítěte (31.05.2021)
Znepokojující! Homosexuální aktivistka přiznává, že účelem boje za "práva" je zničit rodinu. (30.04.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Duše embrya, dvojčat a další otázky... (24.03.2021)
Hnutí pro život: Potratová turistika - prosba (08.03.2021)
Medička píše dopis nenarozeným (04.01.2021)
Gabriele Kuby: Co vám lékaři o potratu nikdy neřeknou (28.12.2020)
CENAP: Webináře pro všechny, kdo chtějí prohloubit svůj vztah. (28.11.2020)
Antikoncepce - Jak tabletka proti otěhotnění změnila společnost (27.11.2020)
Kající modlitební den 18. listopadu KE STOLETÉMU VÝROČÍ LEGALIZACE POTRATŮ (18.11.2020)
Přesvědčovali ji na potrat, ale vydržela a porodila papeže (09.11.2020)
O pokroku a krátkozrakosti - Nad životním jubileem Wandy Poltawské (09.11.2020)
Soudkyně Amy Coney Barrettová je důkazem, že žena nemusí jít na potrat, aby v životě uspěla (23.10.2020)
Trump vyzývá k víře v Boha, ne v masky. Američanům říká, aby požádali o pomoc Šéfa (19.10.2020)
USA: Trumpova kandidátka na post soudkyně Nejvyššího soudu je věřící katolička (14.10.2020)
Byl zabit papež! (Promluva P. Dominika Chmielewského) (25.09.2020)
Generální sekretář OSN nenechá "podrývat právo na potrat" (22.09.2020)
Kardinál Müller: Volte raději, dobrého protestanta (nejen k americkým prezidentským volbám a ochraně života) (22.09.2020)
Z deníku nenarozeného dítěte / + modlitba zasvěcení Panně Marii Sedmibolestné (14.09.2020)
Potraty přestaly po požehnání Nejsvětější svátostí! + Život Cirkvi vo svete 30/2020 (25.07.2020)
Jak potratáři ovládají klíčové mezinárodní organizace a zneužívají pandemii (08.06.2020)
* Fórum života protestuje proti vraždícím tabletkám * Odkaz na petici CitizenGo - Zastavme chemické potraty! (26.04.2020)
Skvělý pro-life projekt: prezentace ultrazvuku těhotných žen na školách (20.04.2020)
Národní pochod pro život 2020 (06.03.2020)
Morální dilemata: Může se dlouholetá neplodnost řešit umělým oplodněním? (10.12.2019)
Zachráni povinné sono nenarodené deti? (23.10.2019)
Jak je na tom psychika před a po podstoupeném potratu (07.09.2019)
V Brně přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí (28.08.2019)
MUDr. Ludmila Lázničková na konferenci „Věda ve službě životu“ (27.06.2019)
Jaký byl letošní Národní pochod pro život a rodinu? (24.05.2019)
Během potratu přišel o nohy, musí tak žít podle volby někoho jiného (21.05.2019)
Co dělat když lidé reagují negativně na vaše těhotenství (10.04.2019)
Zveme na Národní pochod pro život a rodinu 2019 (03.04.2019)
Každý nešťastný neplodný pár je bez nadsázky zlatým dolem (07.03.2019)
Do nebe volající ozvěna "němých výkřiků" (23.02.2019)
Matka, kterou lékaři nazvali "nelidskou", protože "nepřerušila" těhotenství (17.02.2019)
Jana Ray-Tutková: Prosím, nemluvte o demografii při zákazu potratů (29.01.2019)
Petice a stížnost na Českou televizi - email Jany Jochové z Aliance pro rodinu (09.01.2019)
Smutné prvenství - Sovětský svaz a potraty (03.01.2019)
List matky milovanému synáčkovi do nebe (27.10.2018)
Matka Macronovi: "Osm dětí svobodnou volbou!" + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 42/2018 (27.10.2018)
Gynekolog: Potrat není výdobytek. Je to úpadek (20.10.2018)
K čemu jsou postižení a nemocní lidé? (15.10.2018)
Australští vědci tvrdí, že matky by měly mít právo na "potrat po porodu" (08.10.2018)
"Vyberte si dvě děti a druhé dvě dejte potratit!" (04.10.2018)
Nový videospot projektu Nesoudíme. Pomáháme. (07.09.2018)
Pochod pro život - Znojmo, v pátek 7. září 2018 (05.09.2018)
Sv. Maxmilián Kolbe o sdělovacích prostředcích (15.08.2018)
* Irská vláda se vměšuje do církevních záležitostí
* Katolické nemocnice "budou muset" provádět potraty
(30.07.2018)
Vy chcete zakázat potraty? (30.07.2018)
CENAP - MUDr Ludmila Lázničková: Proč si ničit zdraví a vztah antikoncepcí? (21.07.2018)
* Mladí katolíci podepisují dopis na podporu Humanae vitae
* odkaz na text encykliky (pdf)
(21.07.2018)
Výstavy STOP GENOCICĚ o letních festivalech a nové webové stránky (16.07.2018)
Gynekoložka, která prováděla potraty, ale pak porodila vlastní dceru a vše pochopila (03.07.2018)
Ruská společnost využívá 3D tiskárnu na výrobu detailních modelů ještě nenarozených dětí (26.06.2018)
Brání ovulaci i zahnízdění počatého dítěte (21.06.2018)
Neplánované dítě nemusí být nechtěné (21.06.2018)
Těhotná dívka:"Doporučovali mi potrat, já ale jako 9 letá viděla výstavu a řekla jsem NIKDY! (20.06.2018)
V Irsku boj o životy nenarozených prohráli, na Slovensku se o potratech bude hlasovat (AKTUALIZOVÁNO) (12.06.2018)
Alfie Evans zemřel (+ úryvky dalších článků) (28.04.2018)
Dubnový pochod pro život v Brně (25. 4.) (23.04.2018)
NEMORÁLNÍ VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIE – I S DOBRÝMI ÚMYSLY – JE ZLO (13.03.2018)
Únorový pochod pro život v Brně (20.02.2018)
Chybná diagnóza plodu, rada jít na potrat, a rozzlobená maminka: děťátko je zcela zdravé (19.02.2018)
Donald Trump pro life osobností roku (11.01.2018)
O UMĚLÉM OPLODNĚNÍ - rozhovor s výkonným kancléřem KBS Antonem Ziolkovským (23.12.2017)
Štědře placené spontánní protesty v Polsku (20.12.2017)
Umělé oplodnění vede k více potratům / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Rizika hormonální antikoncepce se zamlčují / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Moje 'rizikové těhotenství' má dnes 15 let a zachránilo mě (25.10.2017)
Politico: Rumunsko se v podpoře manželství muže a ženy, rodiny a pro-life, dostává na neliberální cestu (13.10.2017)
Francouzské ženy odmítají antikoncepci. Podívejte se, jaké otřesné vedlejší účinky přináší. Užíváme ji i my v pitné vodě? (02.10.2017)
Podepište petici ve prospěch Mary Wagnerové (08.09.2017)
Mária Sabolová dala přednost životu svého dítěte (07.09.2017)
Znojmem projde po roce opět Pochod pro život (01.09.2017)
OSN nám kecá do babyboxů i výhrady svědomí (12.08.2017)
O prenatální diagnostice se Zdeňkou Rybovou na ČT 2 (17.06.2017)
Přezíravost k petici One of Us ukazuje limity evropské demokracie (10.06.2017)
Human Life International: Hlavní otázkou jsou práva a povinnosti rodičů (23.05.2017)
Matky využívají "nadbytečná" embrya na šperky. Není to pouze barbarské, je to démonické (18.05.2017)
Životy nejmenších a rodinu přijely do Prahy podpořit tisíce lidí i přes nepřízeň počasí (26.04.2017)
Tisíce lidí se chystají do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu (20.04.2017)
USA nebudou financovat Populační fond OSN (06.04.2017)
Trumpova poradkyně: Život je nejvzácnější dar (02.04.2017)
Trpké přiznání a varování žen, které byly na potratu (30.03.2017)
12 úžasných faktů dokazujících lidskost nenarozeného dítěte v prvním trimestru (18.03.2017)
POZVÁNKA na Národní pochod pro život a rodinu (13.03.2017)
* Nečekané třetí dítě - tisková zpráva
* Nečekané třetí dítě - napište premiérovi
(12.03.2017)
Katolická hnutí proti evropské fundraisingové kampani na financování potratů v Africe (03.03.2017)
Potratář skončil poté, co ho ve snu navštívil sv. Tomáš Akvinský (01.03.2017)
Jak byste se cítili, kdybyste zjistili, že jste neměli být? (23.02.2017)
Co se děje při potratu - animované video (18.02.2017)
Švédsko: K vznikajícímu fondu na podporu interrupcí se přidalo již osm zemí (13.02.2017)
Pochod pro život - Brno - 22. 2. 2017 (12.02.2017)
Konference: Když dítě nepřichází aneb Úskalí umělého oplodnění (06.02.2017)
Ve Washingtonu pochodovali pro život. Přišel i viceprezident USA Mike Pence - přislíbil boj za nenarozené děti (+ video) (30.01.2017)
Anna Záborská: ESLP: Rodina nevzniká nákupem dítěte (30.01.2017)
Trump podepisuje dekret proti "Planned Parenthood"! (24.01.2017)
Destrukce rodiny v režii Ministerstva práce a sociálních věcí (13.01.2017)
Osvobozena lékarnice souzená proto, že odmítla vydat abortivní pilulku (29.12.2016)
Chceš i TY vítězit v boji za život? - 10 bodů k dennímu boji pro život (20.12.2016)
Rostoucí tlak na zrušení práva na život nenarozených (14.12.2016)
Stop Genocidě - svědectví a výzva k pomoci (03.12.2016)
Hnutí Pro život mimo zákon? Biskupové píší prezidentovi Hollandovi (01.12.2016)
Pochod pro život v Brně (30.11.2016)
Potěšující odpověď vystrašené matce, jejíž dítě má Downův syndrom, vám vyrazí dech. (14.10.2016)
Lid stál a díval se (30.09.2016)
Pochod pro život - Znojmo 2016 (30.08.2016)
Plastická sexualita: sociolog o účincích antikoncepce (27.07.2016)
Náhradní mateřství: "Kde zůstává varovný výkřik?" (23.07.2016)
Naše dítě nedáme. Budeme ho milovat - Informační oběžník HPŽ 3/2016 (13.07.2016)
Z internetové pošty: Na základě čeho prohlásila Církev, že používání antikoncepce je hřích? (09.07.2016)
Zabít nebo nezabít, to je otázka (04.07.2016)
Skvělý příslib dospělých kmenových buněk a jak jej církev podporuje (20.06.2016)
Fotbalista Ronaldo se téměř nenarodil. Jeho matka chtěla jít na potrat (02.06.2016)
Pochod pro život v Jihlavě (02.06.2016)
Hnutí Pro život ČR odmítlo kvůli neserióznímu jednání účast v pořadu Máte slovo (24.05.2016)
Pravda o potratech je v okultním světě vzhůru nohama (05.05.2016)
Video: Africká pro-life aktivistka vysvětluje delegátce OSN, že prosazování potratu je nový kolonialismus (30.04.2016)
Po dvouměsíčním kómatu těhotné ženy se narodil zdravý chlapec (21.04.2016)
Prostřednictvím hashtagu #MyPillStory se ženy dělí se svými hrůzostrašnými příběhy s antikoncepcí (14.04.2016)
Pro-life lídři vydávají Všeobecnou deklaraci na probuzení upadající civilizace (11.04.2016)
Národní pochod pro život očima účastnice ze Slovenska (06.04.2016)
Poděkování všem, kteří pomohli s Národním pochodem pro život (06.04.2016)
Rekordní účast na Pochodu pro život v Praze (04.04.2016)
Národní pochod pro život startuje už tuto sobotu (30.03.2016)
Přijďte podpořit Národní pochod pro život. Útoky na rodinu jsou horší než ty v New Yorku, Paříži a Bruselu (29.03.2016)
Autobus na Pochod pro život (28.03.2016)
Národní pochod pro život je už v sobotu 2. dubna v Praze + videopozvánka (25.03.2016)
V České republice chybí minimálně 38 tisíc dětí (21.03.2016)
Vliv antikoncepce a přirozeného plánování rodičovství na společnost (18.03.2016)
Vlakem na Pochod pro život (17.03.2016)
Co můžeme udělat na ochranu života? (09.03.2016)
Jak zastavit přenos viru zika na dítě? OSN: Jděte na potrat! (09.02.2016)
Modlitební iniciativa 9 měsíců za život (07.02.2016)
Kreativní a pro život - informační oběžník HPŽ ČR 1/2016 (06.02.2016)
Autory videí o prodeji potracených tělíček ženou před soud (05.02.2016)
Eugenika - věda, která upadla do zapomnění? Ne! Pouze některé pojmy byly nahrazeny eufemismy (31.01.2016)
Petice za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí (12.01.2016)
Utekla z potratu, když viděla své nenarozené dítě na snímku (05.01.2016)
Federace Jeden z nás znovu žádá EU: Žádné ničení lidských embryí (16.12.2015)
Pochod pro život v Brně - 16. 12. 2015 (07.12.2015)
Švédsko ignoruje výhradu svědomí (14.11.2015)
BBC: Pokud se žena rozhodne si dítě nechat, potratová klinika přijde o 600 liber (01.10.2015)
HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ (24.09.2015)
* Pochod pro život v Bratislavě – košický zázrak se opakoval
* Jak o něm informovala slovenská média?
(23.09.2015)
Přímé přenosy z Národního pochodu za život v Bratislavě (19.09.2015)
Znojmo: Pochod pro život + přednáška PhDr. Radomíra Malého "Inkvizice - mýty a skutečnost" (18.09.2015)
Selhání v hlásání Humanae Vitae zničilo manželství a ohrozilo děti (10.09.2015)
Co zapříčinilo moderní kulturní revoluci? Antikoncepce (09.09.2015)
Video jako důkaz lidskosti nenarozených dětí (27.08.2015)
Pravda o potratu - Trevor přežil v 23.týdnu (27.08.2015)
Neměnné učení Církve o antikoncepci napříč staletími (08.08.2015)
Pouť modliteb za nejmenší - Svatý Kopeček 2015 (28.06.2015)
Protimluv - lék proti plodnosti (26.05.2015)
ÚS: Osvětová činnost Stop genocidě může pokračovat (20.05.2015)
Andrea Kerestešová: Každá žena touží po tom, aby muž miloval její dítě (22.04.2015)
Pro-choice autorka se pustila do boje proti antikoncepci (20.04.2015)
Pochod pro život v Havířově (19.04.2015)
Národní Pochod pro život prošel Prahou (23.03.2015)
Podepište petici proti zprávám útočícím proti lidskému životu (10.03.2015)
Zveme na pochod pro život 2015 (05.03.2015)
Umělé oplodnění - Co učí Církev? (04.03.2015)
Prahou projde XV. Národní pochod pro život (02.03.2015)
Užívání orální antikoncepce je úzce spojené s mozkovou rakovinou (08.02.2015)
23 způsobů jak budovat civilizaci lásky (24.01.2015)
Výbor FEMM schválil kontraverzní zprávu o rovnosti mužů a žen (21.01.2015)
Všechny nechtěné pro-life skutečnosti o hormonální antikoncepci - 1. část (06.01.2015)
Jak jsem nafingovala potrat a utekla svému obchodníkovi s bílým masem (01.01.2015)
Dítě počaté při znásilnění je méně hodnotné? (30.12.2014)
Pochod Odvahu k životu v Brně (13.12.2014)
Ženě ve čtvrtém měsíci lékaři diagnostikovali rakovinu, i přesto odmítá jít na potrat. (02.12.2014)
Rozhovor s papežským teologem o antikoncepci a jejich důsledcích (20.11.2014)
Sterilizace neboli „očkování“ pod hlavičkou WHO (14.11.2014)
Kardinál Vingt-Trois: Užívání umělé antikoncepce je hřích (08.11.2014)
Lékaři doporučili potrat, děťátko se narodilo zdravé (07.11.2014)
V Liberci začali pohřbívat mrtvě narozené děti (17.10.2014)
V městě Havířov se uskutečnil první pochod pro život (11.10.2014)
Hnutí Pro život ČR požaduje zamítnutí uzákonění prostituce (09.10.2014)
Francouzi stále podporují rodinné hodnoty
+ další odkazy na články o manifestaci
(06.10.2014)
Španělští lidovci odmítli podat zákon o ochraně počatých dětí (06.10.2014)
GABRIELA KUBY: Z Ruska se rozšířil jed proti rodině, z Ruska PŘICHÁZÍ LÉK (30.09.2014)
Velká rodina a budoucnost lidstva (30.09.2014)
Vím, umře. Proto však nesmí žít? (25.09.2014)
Pochod pro život ve Znojmě (17.09.2014)
"Můžeme vás nechat umřít?": Mrazivá REALITA pečovatelských zařízení
(+ kniha ke stažení -MUDr. Marta Munzarová a kol.: Proč NE eutanazii
(15.09.2014)
Ateista DOWNKINS: DĚTI s Downovým syndromem je třeba potratit. Sarah Palinová: MOJE DÍTĚ MÁ JEDINEČNÝ DRUH KRÁSY ' (12.09.2014)
ČT: Máte slovo - Adopce dětí homosexuálními páry (záznam pořadu) (06.09.2014)
MUDr. Ilona Burdová v pořadu Máte slovo / + její prosba o modlitbu (04.09.2014)
Human Life International získalo akreditaci OSN (02.09.2014)
Když tolerujeme potrat, lépe tolerujeme válku. (28.08.2014)
Byla jsem pro-choice, než přišla Ava (27.08.2014)
Úcta k životu (22.08.2014)
Na Pochodu hrdosti mi vadí, že se používá jako bič na konzervativce (17.08.2014)
Studie dokazuje, že antikoncepční pilulka může poškodit plodnost žen (10.08.2014)
Lynčováný, pokutovaný a propuštěný: interview s polským lékařem dr. Bogdanem Chazanem (04.08.2014)
Výhrada svědomí: nebezpečný precedent v Polsku, lékaři nuceni dělat potraty, dr. Chazan propuštěn (11.07.2014)
Satanisté označují svazky gayů za své "svátosti" (03.07.2014)
Rezignoval český vysokoškolský pedagog propagující infaticidu (26.06.2014)
Pochod Odvahu k životu v Brně - 25. 6. 2014 (21.06.2014)
Můj potratový příběh (19.06.2014)
Proč je církev proti kontrole porodnosti (18.06.2014)
Ottawský arcibiskup: jestliže nesouhlasíte v otázkách života, nejste plnohodnotný katolík (15.06.2014)
Hnutí Pro život ČR usiluje o napadení potratové tablety soudní cestou (13.06.2014)
Stop genocidě, email od Jana Vrány: Petra Tomšíková zemřela (13.06.2014)
Volby v Irsku- bylo zvoleno víc jak 130 pro-life kandidátů (12.06.2014)
Bůh má přednost před pacientem, deklarovaly tisíce polských lékařů (02.06.2014)
Evropská komise odmítla iniciativu Jeden z nás
- Anna Záborská: Europská komise ignoruje iniciativu občanů, je to výsměch téměř 2 milionům lidí (
(01.06.2014)
Biskup nařizuje školám, aby nespolupracovaly s organizacemi plánovaného rodičovství (30.05.2014)
Stop genocidě, email Jana Vrány (24.05.2014)
EU: Privilegia pro homosexuály
Jak hlasovali čeští europoslanci?
(22.05.2014)
Svobodu pro těhotnou súdánskou křesťanku, podepište petici (22.05.2014)
Abba Johnsonová pomáhá lidem zanechat práci v potratovém průmyslu (13.05.2014)
Vandalové zničili pro-life památník na Univerzitě Georga Washingtona (13.05.2014)
Narození děvčátka "zničilo každý argument pro potraty" (11.05.2014)
U.S.A. riskuje nedostatek děvčat, jestliže nezakáže výběr pohlaví (08.05.2014)
Německý „Týden pro život“ zaměřený na péči o umírající (06.05.2014)
Evropa se probouzí (05.05.2014)
Neúspěšný lobbing potratových skupin v OSN (02.05.2014)
Hormonální antikoncepce - hrozba mladistvých dívek (29.04.2014)
Belgičtí lékaři z oddělení intenzivní medicíny podporují nedobrovolnou eutanázii (26.04.2014)
Ve Velké Británii fungují potraty na základě pohlaví (21.04.2014)
Matka se vzdala chemoterapie, aby zachránila nenarozenou dcerku (19.04.2014)
Modlitba k Pánu Ježíši v 15 hod. - hodině jeho smrti (17.04.2014)
Historické slyšení v Evropském parlamentu (16.04.2014)
Belgický primas: odkládání vlastní smrti bude považováno za projev egoismu (15.04.2014)
Portugalsko odmítlo zákon o adopci pro homosexuláy (02.04.2014)
Tisíce lidí v Praze upozornily na zabíjení nevinných (31.03.2014)
"Nesmysl "- reakce experta na tvrzení sexperta, že závislost na pornu neexistuje (31.03.2014)
Aktualizováno: Socioložka Gabriele Kuby je nyní v České republice (31.03.2014)
Setkání OSN. Mladé skautky manipulované aby vyjádřily podporu potratům. Konzervativní dívky byly DEPTANÉ a vyloučené. (30.03.2014)
Britský biskup: odepřít svaté přijímání politikům, kteří jsou proti životu a rodině, je, skutek milosrdenství ' (29.03.2014)
Předseda Italského episkopátu o gender ideologii (27.03.2014)
Pochod pro život 2014 v Praze (26.03.2014)
Těhotná ve 42 letech chtěla jít na potrat. Nešla. (25.03.2014)
Potrat - NEVHODNÉ OBRÁZKY jinak SERIOZNÍHO „lidského PRÁVA" (24.03.2014)
Autor románu Exorcista: Potrat je démonický (24.03.2014)
Chce být vaše dítě, kluk nebo děvče? Zrušme označení knih, pro chlapce a dívky, abychom děti neomezovali. (23.03.2014)
Starosta Londýna požaduje odebrání dítě na základě politické příslušnosti rodičů (21.03.2014)
27 holandských žen zemřelo následkem antikoncepce dostupné i u nás (20.03.2014)
Po neúspěšném potratu se v Polsku narodilo živé dítě (18.03.2014)
PROF. SC. DR. DAVOR PAVUNA udělil výstražnou žlutou kartu při své přednášce o vztahu mezi vědou a vírou a naším vztahem ke zjevením Matky Marie. (15.03.2014)
Proč homopartnerství ohrožují tradiční rodinu (14.03.2014)
Další útok na lidský život z Evropského parlamentu (10.03.2014)
Globální sexuální revoluce - představení knihy Gabriele Kuby v ČR (08.03.2014)
Prorodinný aktivista - gay: Homosexuálové chtějí „zničit rodinu“ (06.03.2014)
Potrat jako mužské právo? (04.03.2014)
Norský politik pod palbou za zveřejnění modelu nenarozeného děťátka odmítá ustoupit (01.03.2014)
Anna Záborská: Propagace potratů pod záminkou ochrany lidské důstojnosti je cynismus (27.02.2014)
Svoboda náboženství nebo diskriminace LGBTI? (24.02.2014)
Chlapec žil pouze 10 dní, ale jeho příběh se dotkl světa (24.02.2014)
* Belgický parlament schválil eutanázii dětí!
* Petice belgickému králi, aby vetoval eutanazii dětí
(23.02.2014)
OSN se pokouší vměšovat do učení víry a náboženské svobody (23.02.2014)
SMRTÍCÍ INJEKCE PRO DĚTI? - PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (20.02.2014)
Irská pro - life vůdkyně o legalizaci potratů: "Vynechali jsme Boha" (14.02.2014)
K čemu je vyšetření na vývojové vady na začátku těhotenství? (11.02.2014)
Jak je to s testy na vývojové vady miminek? (11.02.2014)
* Reakce Gabriele Kuby na přijetí zprávy Lunacek
* Anna Záborská: Odpor proti zprávám Estrela a Lunacek byl výkřikem srdce Evropanů
(09.02.2014)
Nad drastickými obrázky (07.02.2014)
Potrat dvojčat ve 20.týdnu (07.02.2014)
NÁZOR: Může billboard traumatizovat dítě? (07.02.2014)
AKTUALIZOVÁNO + : Zpráva Lunacek - i přes velké protesty - byla v europarlamentu schválená
+ Odkazy na řadu článků a reakcí
(05.02.2014)
Hlasování o zprávě LUNACEK je naplánováno 4.2.2014 mezi 11:30 a 12:00. (04.02.2014)
Pokud projde zpráva Lunacek, mohou být trestáni ti, co řeknou, že manželství tvoří jen muž a žena (03.02.2014)
Biskup Slattery upozorňuje na BOLEST ŽEN co "ztratily část své duše" potratem (31.01.2014)
POZOR! Bude se hlasovat o zprávě Luňáček. Je třeba jednat, dokud se dá! (31.01.2014)
Prokázáno: Homo-aktivisté jsou ve skutečnosti liberální KOMUNISTI! (25.01.2014)
K. Küng: Evropa se v záležitostech bioetiky dostala na scestí (15.01.2014)
Evropský parlament se má znovu zabývat agendou Estrelové
* Petice členům Komise a EP
(12.01.2014)
Homoloby chce zakázat logo rodiny (11.01.2014)
Dr. Xavier Dor: Civilizace, která nerespektuje nejslabší, již není civilizace (09.01.2014)
Výzva matky, jejíž dítě nemělo žít: Nezabíjejte své děti! (09.01.2014)
EU zavede legislativu týkající se "zločinu nesnášenlivosti vůči geyům" (01.01.2014)
Antikoncepční tabletka zabila v Japonsku již jedenáct žen (30.12.2013)
Kníže varuje: Po Estrelle přichází nový nebezpečný dokument "Luňáček" do EP! (25.12.2013)
Právo na potrat/právo na život (23.12.2013)
Neplodnost / NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti (19.12.2013)
Odvahu k životu v Brně (16.12.2013)
V Evropském parlamentu (dosud) vítězí život, zápas pokračuje
+ Některé odkazy na projevy kultury smrt dnes v Evropě
(12.12.2013)
BOHU DÍKY! - Zpráva Estrelové znovu odmítnuta: Masivní protesty zvítězily nad štědře financovanými skupinami v Europarlamentu (10.12.2013)
Diktatura sexuálních menšin (09.12.2013)
Email europoslancům ohledně zprávy europoslankyně Estrelové (09.12.2013)
Švýcarsko: Biskup za jasné katolické postoje sklidil kritiku,
"Estrelové dokument" se znovu tlačí na schválení - MOŽNOST PROTESTU
(09.12.2013)
Zítra - 10. 12. hlasuje Evropský parlament o zprávě Estrelové (09.12.2013)
Zabraňme schválení zprávy Estrelové!
Kontaktujme poslance EP
(08.12.2013)
Ukončování života prenatálních dětí s podezřením na možnou vývojovou vadu. (05.12.2013)
Čtení pastýřských listů a formální deklarování správných hodnot a postojů nestačí (03.12.2013)
Kniha Gabriely Kuby "Globální sexuální revoluce" v češtině! (02.12.2013)
Jak LGBTI aktivismus ohrožuje lidská práva (29.11.2013)
* Evropský parlament: Zpráva Estrelové znovu přijata
* Záborská: Zabránili nám podat pozměňovací návrhy!
(26.11.2013)
Bill Gates - podpora a naivita (20.11.2013)
Pedofilie už je klasifikována jako sexuální orientace (14.11.2013)
Institut náhradního mateřství vytváří nové formy otroctví (14.11.2013)
"Ať nás jejich smrt probudí!": Národní pochod za život dnes pokračuje v pietní vzpomínce (05.11.2013)
Pochod Odvahu k životu - 30. 10. v Brně (29.10.2013)
Evropský parlament pro lidskou důstojnost
Podívejte, jak hlasovali čeští europoslanci
(24.10.2013)
Národní centrum pro rodinu vyzývá k podpoře iniciativy Jeden z nás (22.10.2013)
Pochod pro život - Rekordní účast a papežův dopis (16.10.2013)
Socioložka Gabriela Kuby se brání proti osočování (16.10.2013)
UN - Předseda UNFPA vidí ROZPAD RODINY jako TRIUMF lidských práv. (15.10.2013)
Proti placení aktivit, při kterých ničí život lidí v embryonálním stádiu, se podepsalo již 29.000 Slováků
A CO MY V ČESKÉ REPUBLICE ?
(14.10.2013)
Mrtvice - důvodem je hormonální antikoncepce (09.10.2013)
Čísla, která straší Evropu: každých 25 sekund potrat, každých 30 sekund rozvod! (08.10.2013)
Vystoupení Anny Záborské na Národním pochodu pro život (07.10.2013)
Kázání sekretáře Kongregace pro východní cirkve C. Vasiľa v Šaštíně (03.10.2013)
Z lesby křesťankou (28.09.2013)
Dodávka s ultrazvukem obírá potratové kliniky o pacientky (26.09.2013)
Na Národní pochod za život přišlo přibližně 80.000 lidí
Videa z Národního pochodu pro život
(22.09.2013)
Pochod pro život ve Znojmě (21.09.2013)
Pravda o životě po interrupci (21.09.2013)
Sdružení Tobit podporuje možnost pohřbívání nejmenších (18.09.2013)
Pochod Pro život: Jana Žitňanská o malém spojenci "tam nahoře" (16.09.2013)
O RU-468 v pořadu "Pro a proti" dnes na ČRo (10.09.2013)
Za tři roky zabránil více než 1 000 potratům. Sezením na chodníku . (08.09.2013)
TV pořad Máte slovo na téma potratová pilulka (záznam pořadu) (08.09.2013)
Protest MUDr. Ilony Burdové proti potratovému přípravku (02.09.2013)
Bilbord radí etiopským ženám: "Pilulka po "vyřeší" neočekávané " (01.09.2013)
Pojďme vyzkoušet MPR - Morální plánování rodiny (28.08.2013)
Evropští daňoví poplatníci financují výzkum s lidskými zárodky - Podpořte iniciativu One of Us - stále chybí 150.000 podpisů (28.08.2013)
Tři nechtěné děti. Byl by potrat lepším řešením? (25.08.2013)
Aktuálně: Zločiny ve jménu "práv" (20.08.2013)
Benefiční koncert pro poradnu Aqua vitae (04.08.2013)
Elektronický podpis iniciativy Jeden z nás (03.08.2013)
O testech v těhotenství s MUDr. L. Lázničkovou (22.07.2013)
Co neotiskli v KT - z rozhovoru s MUDr. Ludmilou Lázničkovou (22.07.2013)
Chemická smrt na recept (21.07.2013)
Katolíci by měli aktivně hájit život! (20.07.2013)
Biskupové Anglie a Walesu k nové zákonné definici manželství (19.07.2013)
Kardinál Vingt-Trois: Nový zákon povolující výzkum na embryích je vážný omyl (19.07.2013)
Američané vyjádřili solidaritu s Irskem v boji proti potratům (16.07.2013)
Pro mámy, které mají dítě s Downovým syndromem (16.07.2013)
Irsko schválilo zákon, který prolamuje zákonnou ochranu počatého dítěte
(14.07.2013)
Pokušení soběstačnosti a rozdíly mezi muži a ženami (14.07.2013)
Jáhenské svěcení Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (10.07.2013)
Obětování novorozenců skončilo příchodem sv. Konstantina a Metoděje (09.07.2013)
Zdrcení rodiče bojují o mrtvě narozené děti, nemocnice je mají za biologický odpad (08.07.2013)
Lékař daroval dětské botičky. Hrozí mu soud! (08.07.2013)
Italští lékaři odmítají potraty, poslanci jsou proti právu výhrady svědomí (08.07.2013)
Biskupové Slovenska vyjádřili své stanovisko k tzv.. "Rovnosti pohlaví" (04.07.2013)
U homosexuality se téměř všechny studie shodují v tom, že zde jde o narušení psychiky (30.06.2013)
Biskupové USA: Tragický den pro manželství a náš národ
Nejvyšší soud zrušil federální ochranu manželství
(29.06.2013)
Potratové přípravky zaregistrovány v ČR - schválení RU-486 (27.06.2013)
ČBK podporuje iniciativu Jeden z nás - podpořte také tuto společenskou iniciativu (27.06.2013)
Príkladný moldavský biskup: Ultimátum na exkomunikaci (25.06.2013)
Potratáři, sexisté a nikotinisté (24.06.2013)
Pravda o nitroděložním tělísku Mirena (19.06.2013)
Pochod Odvahu k životu v Brně - červen 2013 (19.06.2013)
Česká vláda se postavila proti osvojení dětí homosexuály (14.06.2013)
Chorváti odmitli kontroverzní sexuální výchovu na školách!
Klobouk dolů...
(12.06.2013)
Jak se změnila hodnota žen za sto let (12.06.2013)
Cesta k andělům - Radim Ucháč (11.06.2013)
Ten, který se neměl narodit… (06.06.2013)
Podpořte evropskou občanskou iniciativu: Jeden z nás (04.06.2013)
Patologičtí “sexuálové” chtějí ovládnout přirozenou většinu (01.06.2013)
Kupovala truhlu pro dítě pod svým srdcem (26.05.2013)
Pedofilové chtějí stejná práva jako homosexuálové. Nizozemský soud jim dal za pravdu (22.05.2013)
Výkřik neviditelného - zlo asistované reprodukce (09.05.2013)
Kurz symptotermální metody PPR (Kurz STM PPR) (02.05.2013)
V. brněnské bioetické dny (02.05.2013)
Po homosexuálních manželstvích mají přijít sňatky skupinové! (26.04.2013)
Francie: navzdory protestům adopce a sňatky pro homosexuály schválené (24.04.2013)
Nouzová antikoncepce a katolická církev (22.04.2013)
Švédsko: abortivní tabletka nečekaně zvýšila počet potratů (21.04.2013)
Rusko prosadilo v Radě pro lidská práva OSN potvrzení tradičních hodnot (20.04.2013)
Dnes je lepší být opicí (16.04.2013)
Čína: 1500 potratů za hodinu, 330 milionů od roku 1971 (16.04.2013)
Pochod pro život v Praze překonal očekávání (16.04.2013)
70 tisíc občanů podpořilo petici proti registraci potratové tablety Mifegyne (RU-486) (11.04.2013)
10. pochod Odvahu k životu v Brně (09.04.2013)
65 tisíc km putování "Od oceánu k oceánu" ve jménu ochrany civilizace života a lásky (06.04.2013)
Příbalový leták pilulek TRI-REGOL (03.04.2013)
Newyorský arcibiskup: Cesta ke štěstí vede jen přes manželství muže a ženy (02.04.2013)
Nová studie: Už víme, jak zachránit nenarozená miminka! (01.04.2013)
Hnutí Pro život prosí o zaslání všech petičních archů
+ článek: Ministr Heger toleruje zabíjení dětí a smrt matek...
(26.03.2013)
Prahou prošel celostátní XIII. Pochod pro život (24.03.2013)
Potrat se nekonal. Slovenka se synem jsou hvězdami videoklipu (18.03.2013)
Protest proti legalizaci pilulek RU 486 (18.03.2013)
Ex-lesba Janet Boynesová svědčí o svém obrácení (12.03.2013)
Autobus na Pochod pro život 2013 (10.03.2013)
Eurokraté tlačí na Rusko kvůli zákonu o propagaci homosexuality (05.03.2013)
PPR V PRAXI (05.03.2013)
46 tisíc podpisů na petici proti potratovému přípravku Mifegyne (RU-486) (04.03.2013)
Sami si určíme, jestlii jsme muži nebo ženy....? (02.03.2013)
"Starší lidé by si měli pospíšit do hrobu" (28.02.2013)
9. pochod Odvahu k životu v Brně (25.02.2013)
3 potřebné věci pro zastavení potratů (21.02.2013)
Podpořte petici proti registraci přípravku RU - 486 (Mifegyne) (20.02.2013)
Dokumenty: Potraty, anebo KDYŽ JDE O ŽIVOT a OD POČÁTKU DO NAROZENÍ (17.02.2013)
Kurz PPR v Olomouci 21.2.2013 (10.02.2013)
Debata kolem registrace prostředku RU 486 na Radiu PROGLAS: (08.02.2013)
USA: Každých 94 sekund jeden potrat (30.01.2013)
Papež Benedikt XVI.. morálně podpořil manifestaci proti interrupcím (26.01.2013)
ZACHRAŇME ŽIVOTY POČATÝCH DĚTÍ! Napište e-mail! - aktualizováno o nové důležité adresy (25.01.2013)
Zpráva z Dublinu (22.01.2013)
OBĚŤ ŽIVOTA ZA ŽIVOT - Příběh Chiary Corbellové (19.01.2013)
Francouzská opozice se obává výmazu slov "otec" a "matka" ze zákoníku (19.01.2013)
Ještě o pařížské demonstraci proti redefinici manželství (16.01.2013)
Statisíce lidí demonstrovaly za elementární pravdu o manželství a rodině (15.01.2013)
Prohlášení předsedy KBS k registraci farmakologických "potratových přípravků" (15.01.2013)
Rada Evropy tlačí na legalizaci potratů v Irsku a Polsku (15.01.2013)
Svědectví: Moje noční můra se jmenuje RU486 (15.01.2013)
Protesty proti Zákonu o reprodukčním zdraví budou protistátní činnosti (14.01.2013)
NEBEZPEČNÉ potratové tablety POVOLENY NA SLOVENSKU (12.01.2013)
Ministr zdravotnictví pro legalizaci potratového preparátu (11.01.2013)
Kdo podporuje potrat nebo homosexuální manželství, nemůže být prezidentem (10.01.2013)
Stvoření čkověka v matčině lůně - úchvatné video! (10.01.2013)
Nejhorší nápady OSN v roce 2012 (04.01.2013)
Novinky na webu Teologie těla - Povolání k lásce (03.01.2013)
Papež o homosexualitě nebude mlčet (03.01.2013)
Washington: Stát hodlá z oddacího listu odstranit výrazy nevěsta a ženich (30.12.2012)
Předseda KDU-ČSL žádá zastavení registrace smrtelné pilulky RU-486 (30.12.2012)
30 milionů životů obětovaných za 5 milionů dětí. (28.12.2012)
Dopis ministru zdravotnictví a ústavu na kontrolu léčiv (24.12.2012)
RU - 486 (24.12.2012)
Hrozí legalizace potratové RU-486 (20.12.2012)
Socioložka Gabriele Kuby o kultuře života a anti-kultuře smrti (19.12.2012)
Zítra: Novéna k Pražskému Jezulátku proti RU-486 (19.12.2012)
Tři masky Kultury Smrti (18.12.2012)
Teenageři potřebují zájem rodičů, ne "nouzovou antikoncepci" (17.12.2012)
Názory rabína Bernheima na požadavky homosexuálů (15.12.2012)
Průvod Odvahu k životu v Brně (13.12.2012)
Biskupové USA volají: Modlete se a postěte za ochranu života, manželství a náboženské svobody (09.12.2012)
Hrůza v Británii: Protokol LCP a nemocné děti odsouzeny k smrti žízní (09.12.2012)
OSN chce zakázat babyboxy. Právo na život má menší hodnotu než "právo na identitu"?! (07.12.2012)
Irští biskupové ke snahám vlády legalizovat interrupci (06.12.2012)
Svědectví: Kéž bych nikdy neměla právo volby! (01.12.2012)
Ne V lidskou bytost, ale JAKO lidská bytost (28.11.2012)
Proč katoličky odmítají učení církve o antikoncepci? (02.11.2012)
O vlivu antikoncepce na vodní zdroje (30.10.2012)
Pro-life pochod Odvahu k životu v Brně a v Olomouci (30.10.2012)
OSN: Jste proti potratům? Tak jste zločinec (22.10.2012)
Pravda o nadáci Gatesových (18.10.2012)
OSN chce kriminalizovat protest proti potratům (16.10.2012)
Deníček nenarozeného dítěte (16.10.2012)
COMECE vybízí EU k zákazu biotechnologií užívajících lidské embryonální buňky (09.10.2012)
Obamova reforma v praxi: potratové pilulka zdarma od 14 let! (07.10.2012)
Interrupce není nikdy nutná pro záchranu zdraví matky (11.09.2012)
Promluva kardinála Burkeho u památníku nenarozených dětí
v Bratislavě
(05.09.2012)
Nestačí být člověkem, abyste měli právo na život " (04.09.2012)
Olomoucký arcibiskup prosil Boha o odpuštění vin proti životu (28.08.2012)
Vřelé přivítání poutě za ochranu života v Ostravě (28.08.2012)
Festival mladých v Medžugorje - výzva k ochraně života (21.08.2012)
Pouť od oceánu k oceánu už brzy projde ČR (18.08.2012)
Nemáte kladný postoj k Prague Pride? Podle České televize jste homofobní a nemáte právo své názory publikovat. (18.08.2012)
Kardinál Barbarin: legalizace homosexuálních svazků je civilizační šok (18.08.2012)
Protest proti homosexuálnímu pochodu pýchy v Praze (17.08.2012)
ŠOKUJÍCÍ: ZPRÁVA OSN DOPORUČUJE CELOSVĚTOVĚ Legalizovat prostituci a DROGY (16.08.2012)
Pouť od oceánu k oceánu za ochranu života, rodin a demografickou situaci (12.08.2012)
Modlitby za nejmenší - léto 2012 (29.07.2012)
putování ikony Panny Marie Čenstochovské (29.07.2012)
POPRVÉ S MIMINKEM (24.07.2012)
PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA KE KOJENÍ (24.07.2012)
Workshop ABY DĚTI DOBŘE SPALY (24.07.2012)
Workshop NA ZAČÁTKU TĚHOTENSTVÍ 6.8.2012 (24.07.2012)
Afričtí biskupové proti diktátu „vyspělých“ zemí (24.07.2012)
Nadace Billa a Melindy Gates věnuje miliardy na škrcení porodnosti v Africe (24.07.2012)
SPUC vzkauzuje Gatesovi: Antikoncepce nezachrání životy dětí (24.07.2012)
Obránci života uspěli v americkém kongresu (23.07.2012)
Nejvyšší správní soud potvrdil, že veřejné zobrazení potratů před gymnáziem v Praze nebylo přestupkem (20.07.2012)
Hradec Králové petice proti potratům (09.07.2012)
Ruská církev: Potraty jsou horší než holokaust (05.07.2012)
Kardinál George: Vláda nám říká, že nesmíme označovat za katolíky (04.07.2012)
Adriana Malíková: Postabortivní syndrom (29.06.2012)
Kardinál Schönborn: "Výzva k neposlušnosti" tříští církev (25.06.2012)
Dva týdny za náboženskou svobodu ve Spojených státech (25.06.2012)
Číňanka v 5. měsíci těhotenství: Pomožte nám zastavit nucené potraty! (24.06.2012)
I takzvaná neslučitelnost se životem může být darem (23.06.2012)
Trojnásobné ANO životu (21.06.2012)
82% katolíků v USA akceptuje antikoncepci (12.06.2012)
Slovensko: Stanovisko komise biskupské konference k „dárcovství“ lidských pohlavních buněk (10.06.2012)
AVON - Pochod proti rakovině prsu (06.06.2012)
Druhé setkání kurzu PPR v Mor. Krumlově v pátek 8.6.2012 (03.06.2012)
BONDING-podpora vazby mezi dítětem a rodičem po porodu (01.06.2012)
Seminář ZÁSADNÍ KROKY PRO ÚSPĚŠNÉ KOJENÍ (01.06.2012)
Evropský parlament naléhá na členské státy, aby legalizovaly manželství osob stejného pohlaví (30.05.2012)
Gay novinář: přiznejme, že chceme ovlivňovat děti (30.05.2012)
Salzburg: Protest proti nedělnímu nákupu (27.05.2012)
Hnutí pro-life porazilo společnost Pepsi (21.05.2012)
Odstraňme tabu smrti miminek z našich nemocnic! (20.05.2012)
Asistovaná reprodukce zvyšuje riziko zplození nemocného dítěte (20.05.2012)
Španělsko: Biskup zveřejňuje svědectví bývalých homosexuálů (17.05.2012)
Gambie: homosexualitu nepřijmeme, i když přijdeme o zahraniční pomoc (15.05.2012)
Modlitby za nejmenší - květen 2012 a pozvánka na pouť MZN (11.05.2012)
Postkomunistický blok vymírá jako první (07.05.2012)
Návrh zákona v Irsku: 1 rok vězení za pro-life poradenství (03.05.2012)
Kurz PPR v Mor. Krumlově v pátek 11.5.2012 (29.04.2012)
Rusko: V sibiřském Magadanu bojuje kněz proti potratu (23.04.2012)
Jaký je vztah EU a OSN ke křesťanství? (18.04.2012)
Záborská: Rozvojová pomoc EU financuje potraty (17.04.2012)
Nová pro-life kniha - Abby Johnsonová: nePLÁNOVANÉ (16.04.2012)
Parlamentní diskuse o umělém oplodnění (14.04.2012)
Centrum naděje a pomoci nabízí: (12.04.2012)
Průvod Odvahu k životu v Brně (12.04.2012)
Uganda jasně ukázala, že antikoncepce není odpovědí na epidemii HIV / AIDS (12.04.2012)
Výzva pro skladatele písniček (11.04.2012)
Potraty zvyšují vážné mentální poruchy o 81% (07.04.2012)
Pochod pro život v Jihlavě (06.04.2012)
Výpověď otce: "Selhal jsem! Nezabránil jsem vraždě mých dětí." (02.04.2012)
Rodiče odmítli potrat i když jejich dítě mělo srdce mimo tělo (02.04.2012)
Statisíce demonstrují proti potratu (01.04.2012)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 o rovnoprávnosti žen a mužů v EU se vyslovuje pro potraty a proti tradiční rodině (30.03.2012)
Pochod pro život 2012 (25.03.2012)
Raději jít do vězení než financovat potratovou pilulku (23.03.2012)
XII. Pochod pro život 2012 - místo autobusu vypravujeme auta (22.03.2012)
XII. Pochod pro život 2012 - pozvánka (19.03.2012)
Dokumentární film o pozadí potratového průmyslu (18.03.2012)
Úmysly na březen Modlitby za život (15.03.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ Praha - Holešovice (09.03.2012)
Příběh Kathleen Eatonové: Od potratu vlastního dítěte po založení pro-life klinik (08.03.2012)
V časopise lékařské etiky vyšel článek o přípustnosti zabíjení dětí po porodu (07.03.2012)
Průvod "Odvahu k životu" v Brně - 29. 2. 2012 (22.02.2012)
Oběžník Hnutí Pro Život o antikoncepci (16.02.2012)
Dramatická výzva z Čenstochové (15.02.2012)
Další výstavy STOP GENOCIDĚ (11.02.2012)
Malý svědek Boha Stvořitele (09.02.2012)
Modlitby za nejmenší - připojte se (03.02.2012)
Případ Amelie Rivery je lekcí pro celou společnost (01.02.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v Praze (30.01.2012)
Svědectví: Nešla jsem na potrat - nezabila jsem své dítě (24.01.2012)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (24.01.2012)
Výstavy STOP GENOCIDĚ (23.01.2012)
Homosexuální lobbistická skupina ILGA je financována hlavně vládami a EÚ (18.01.2012)
Výstavy Stop genocidě v Brně a v Praze (16.01.2012)
Je Červený kříž blízko prohlášení potratu za lidské právo? (14.01.2012)
Kanada: Přenosný elektroencefalogram umožňuje zjistit nesprávnou diagnózu „vegetativního stavu“ (28.12.2011)
Průvod "Odvahu k životu" v Brně (20.12.2011)
Postinor bez předpisu: Spása, nebo zlo? Odpověď je celkem jasná. A následky? (19.12.2011)
Výstavy Stop Genocidě v Brně - výzva k pomoci (28.11.2011)
Antikoncepční pilulka má vliv na rakovinu prostaty (28.11.2011)
Odvahu k životu - pochod v Brně (23.11.2011)
Petice českých lékárníků proti prodeji potratové pilulky bez předpisu (23.11.2011)
Webové stránky Aničky Zelíkové (11.11.2011)
99% osob s Downovým syndromem uvádí, že jsou šťastné (11.11.2011)
Nizozemí: Osamělost a únava jako kriteria pro euthanazii (09.11.2011)
Vakcíny vyrobené s užitím buněk z potracených plodů mohou vést k závažným zdravotním důsledkům (09.11.2011)
Antikoncepce zdvojnásobuje riziko nákazy HIV v Africe (08.11.2011)
Odborník na AIDS připomíná platnost postřehu Benedikta XVI. (08.11.2011)
Pro-life aktivisté v Rakousku odsouzeni (06.11.2011)
Můj porodní zážitek aneb povídání o porodu (05.11.2011)
Ruský parlament schválil zpřísnění potratů, Sněmovna reprezentantů USA zákaz jejich financování... (28.10.2011)
Odvahu k životu - průvod centrem Prahy (25.10.2011)
Neměla být mezi živými (22.10.2011)
Naše děti: byly tu – a už nejsou (22.10.2011)
Snaha o udržaní skutečného manželství znamená vězení pro křesťany (21.10.2011)
Soudní dvůr EU zakázal techniky užívající kmenové buňky z lidských embryí (19.10.2011)
Za radu do kriminálu (07.10.2011)
Mexický ústavní soud se postavil na obranu lidského života od početí (03.10.2011)
400 milionů interrupcí v Číně za posledních 30 let (29.09.2011)
Neplodnost - příčiny, řešení (27.09.2011)
Proti protikatolickým mýtům (20.09.2011)
Ztráta imunity (15.09.2011)
Odstranit náboženské symboly znamená ignorovat historii a kulturu (08.09.2011)
Antikoncepce pro mladistvé je zvěrstvo, tvrdí gynekoložka (21.08.2011)
Ruská pravoslavná církev protestuje proti opatřením EU k potírání „homofobie“ (20.08.2011)
Kontroverzní reklama v Kostarice připodobňuje IVF k vraždě (16.08.2011)
Embryo není "laboratorní materiál" (11.08.2011)
Čeští biskupové proti návrhu rozšířit umělé oplození ve zdravotní reformě (08.08.2011)
Dítě vnímá okolní svět dlouho před narozením (08.08.2011)
Zpověď starého potratáře (05.08.2011)
Pochod pro rodinu 2011 (31.07.2011)
Petice na podporu babyboxů (30.07.2011)
Pohřeb a vigilie za uměle potracené dítě (29.07.2011)
Zákon, zakazující vraždu, je Božím zákonem, ne řádem tenisového klubu´ (27.07.2011)
OSN - program mladistvých žádá přístup k potratu a prostituci (27.07.2011)
Být solí světa nebo umělým sladidlem? (22.07.2011)
Spojené království: Žena s mimoděložním těhotenstvím riskovala život a porodila zdravé dítě (20.07.2011)
Arcibiskup USA Msgr. Dolan: Věřící budou vlečení před soudy (14.07.2011)
Bude bl. Jan Pavel II. patronem pro-life aktivistů? (14.07.2011)
Snaha o udržení skutečného manželství znamená vězení pro křesťany (14.07.2011)
Demografie je klíčem k hospodářskému růstu (12.07.2011)
Zástupce Svatého stolce k pojetí lidských práv v OSN (12.07.2011)
Polsko: Parlament hlasoval o naprostém zákazu potratů (07.07.2011)
Odvahu k životu - průvod centrem Prahy (05.07.2011)
Svatý stolec zdůrazňuje, že programy prevence AIDS nesmí přehlížet nebezpečné sexuální zvyky (05.07.2011)
OSN chce zrušit babyboxy / Petice na jejich podporu (02.07.2011)
OSN schválilo homosexualistickou „lidsko-právní“ deklaraci propagovanou Obamovou administrativou (01.07.2011)
Evropské hodnoty podle EU: potraty atd... (22.06.2011)
Kdo nehledá smysl existence, propadá relativismu a subjektivismu (15.06.2011)
Rozpad rodiny i morálky. Odborníci dávají vinu antikoncepci. (13.06.2011)
Nebe nad močály - četba na pokračování na Proglasu (30.05.2011)
Politikům, kteří podporují potraty má být odepřeno svaté přijímání (22.05.2011)
Zamlčovaná rizika potratů: Každá TŘETÍ žena po potratu uvažuje o SEBEVRAŽDĚ (17.05.2011)
Po nové ústavě zahajuje Maďarsko kampaň Pro život (15.05.2011)
Ministerstvo zdravotnictví proti životu??? - aktualizace zprávy (15.05.2011)
Ministerstvo chce rozšíření potratů, pomozte tomu zabránit (11.05.2011)
Homosexuálové uspěli v Brazílii (11.05.2011)
Prosba Hnutí Pro život (10.05.2011)
Parlament Kostariky MUSÍ uzákonit umělé oplodnění (05.05.2011)
Petice za zachování hranic pro záchranu života předčasně narozených dětí (20.04.2011)
Benedikt XVI. a B. Obama o manželství (18.04.2011)
Seminář k výhradě svědomí (16.04.2011)
Ministr Heger vyzývá lékaře: zvažte, od kdy zachraňovat předčasně narozené — Události: 4. 4. 2011 —. (15.04.2011)
Nová propotratová zpráva Populačního fondu OSN (15.04.2011)
Brazílie: Vláda zřídila telefonní linku pro hlášení případů „homofobie“ (15.04.2011)
Shání fotky ze svatby pro nový web o teologii těla a povolání k lásce (14.04.2011)
Francouzský učitel propuštěn za to, že diskutoval o potratech (12.04.2011)
Miliardář požaduje radikální celosvětovou politiku populační kontroly (06.04.2011)
Proběhl XI. Pochod pro život (06.04.2011)
Japonsko a antikoncepce (06.04.2011)
Austrálie: Biskupové odsuzují propotratovou a protirodinnou politiku strany Zelených (05.04.2011)
Vatikán v OSN odsoudil očerňování odpůrců homosexuálního chování! (05.04.2011)
Kardinál Burke: Odmítání antikoncepční mentality je podstatné pro kulturu života (05.04.2011)
Pozvání na seminář k výhradě svědomí (31.03.2011)
Petici za zákaz potratů podpořilo už 10 tisíc studentů (28.03.2011)
Výbor na obranu rodičovských práv uspěl u ministra školství s peticí rodičů (28.03.2011)
XI. Pochod pro život - autobus (25.03.2011)
XI. Pochod pro život - pozvánka (25.03.2011)
Petice za obnovení legislativní ochrany života (25.03.2011)
Pochod pro život - video (25.03.2011)
Itálie: ve školách mohou viset kříže (22.03.2011)
Co to je postabortivní syndrom (PAS) (21.03.2011)
Ochrana života - 25. března (17.03.2011)
Výstavy Stop Genocidě tento týden (15.03.2011)
Příští týden definitivní rozsudek o křížích v italských školách (11.03.2011)
Je potrat bezpečnější než těhotenství? (08.03.2011)
Nové DVD o prenatálním vývoji člověka (07.03.2011)
V Pákistánu zavraždili ministra pro menšiny (03.03.2011)
Expanze homosexuality? (02.03.2011)
Co to znamená pro-life? (19.02.2011)
Probíhají výstavy STOP GENOCIDĚ (17.02.2011)
Hnutí Pro život ČR - zprávy z 15.února (16.02.2011)
Předmanželská zdrženlivost je pro manželství výhodou (14.02.2011)
Prosba o dobrovolnickou pomoc (09.02.2011)
Modlete se za křesťany v Egyptě (09.02.2011)
Homosexuální životní styl zkracuje život o 24 let! (07.02.2011)
Úmrtnost po legálním umělém oplodnění a potratu (07.02.2011)
Nenarozená dvojčata mezi sebou komunikují (07.02.2011)
Ujasňující film: Uloupené Kosovo (06.02.2011)
Vyhrůžky smrtí homosexuály (04.02.2011)
Literární soutěž - Nečekané dopady asistované reprodukce (04.02.2011)
Email od Jana Vrány ze sdružení Stop genocigě (02.02.2011)
Výstava Stop genocidě znovu v Liberci a znovu napadena (01.02.2011)
Jana Ray-Tutková: Proti globální kultuře smrti (01.02.2011)
Výstavy stop genocidě 27. a 28. ledna (26.01.2011)
POZOR ZMĚNA - Přednáška o antikoncepci v Mor Budějovicích ODPADÁ (24.01.2011)
PŘEHLED ZPRÁV O KULTUŘE ŽIVOTA A SMRTI (od 18.12.2010) (24.01.2011)
Dotazník - názory na umělé oplodňování a na postoj církve (18.01.2011)
Výzkumy potvrzují škodlivost antikoncepce (16.01.2011)
"Dobrodinci" lidstva jeho největšími nepřáteli... (15.01.2011)
VORP podal stížnost kvůli podněcování nenávisti vůči skupině občanů (13.01.2011)
Stop genocidě ve Vrchlabí (11.01.2011)
Čeká nás Šaríja - spravedlnost podle islámu? (09.01.2011)
Podmínky dětí ve světě (09.01.2011)
Revoluce vedená duchem (08.01.2011)
Kresťanství je prý náboženský terorizmus / Kříž je prý protiústavní (05.01.2011)
Kde skončí toto vraždení křesťanů? (04.01.2011)
Evropská unie prosazuje homomanželství (01.01.2011)
Policie ČR v Liberci předvedla potlačování svobody projevu (30.12.2010)
Organizátoři Stop genocidě popírají protiprávní vstup na cizí pozemek (30.12.2010)
V Iráku zrušili oslavy Vánoc (24.12.2010)
Petice na podporu pronásledovaných křesťanů (23.12.2010)
Několik příkladů boje o křesťanské symboly - kříže (23.12.2010)
Mezinárodního dne boje proti AIDS - propagace kondomů (06.12.2010)
Svědectví v Evropském parlamentu (05.12.2010)
Příběh Jany Tutkové, ředitelky Centra pro Bioetickou Reformu (CBR) (03.12.2010)
Výstavy stop genocidě (25.11.2010)
Vigilie za počatý život a podpora pro Benedikta XVI. (25.11.2010)
Nabídka nakladatelství Řád (19.11.2010)
Za údajné rouhání odsouzena k smrti, připojte se k protestu. (17.11.2010)
Útoky proti katolické novinářce kvůli obhajobě života (17.11.2010)
Svět bez Boha, svět bez práva na život (07.11.2010)
Domnělá "homopráva" nad skutečným právem? (06.11.2010)
Rada Evropy: Právo na výhradu svědomí potvrzeno (14.10.2010)
Na náboženské svobodě závisí všechna ostatní práva (14.10.2010)
Zprávy Hnutí pro život ČR zasílané emailem (12.10.2010)
Možnost podepsání petice ve prospěch ochrany života (30.09.2010)
Prosba - výhrada svědomí (30.09.2010)
POHŘBENÍ NENAROZENÝCH DĚTÍ (07.09.2010)
Diskriminace gayů či katolíků? (03.09.2010)
Matka Tereza o potratech (28.08.2010)
Prosba (19.06.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 08. 2014 | 11676 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace