Zajímavé...

Co mají biskupové učit?

Vlk v rouše beránčím, https://pixabay.com/ Co má katolický biskup učit? Stručnou odpověď poskytuje Přísaha věrnosti při převzetí úřadu, který má být vykonáván jménem církve:

Při plnění úkolu,
který mi byl svěřen jménem církve,
se budu pevně držet pokladu víry
v jeho plnosti;
budu ho věrně předávat a vysvětlovat
a budu se vyhýbat jakémukoli učení,
které by mu odporovalo.


Jaké vlastnosti jsou vyžadovány od člověka, o kterém se uvažuje jako o kandidátovi na biskupský úřad? Kánon 378, § 1, 1º odpovídá takto: „Aby vynikal pevnou vírou, dobrými mravy, zbožností, horlivostí o duše, moudrostí, obezřetností a lidskými ctnostmi, aby měl ostatní vlohy, které ho činí vhodným k zastávání úřadu, o nějž se jedná.

Jaké vlastnosti církev hledá u člověka, který má být povýšen do kardinálského kolegia? Kánon 351, § 1 říká: „Za kardinály jmenuje svobodně papež muže alespoň s kněžským svěcením, vynikající naukou, mravy, zbožností a moudrostí v jednání.

Kardinál Jean-Claude Hollerich, lucemburský arcibiskup, nedávno v jednom rozhovoru řekl: „Postoj církve, že homosexuální vztahy jsou hříšné, je chybný. Domnívám se, že sociologický a vědecký základ tohoto učení již není správný. Je čas na zásadní revizi církevního učení a způsob, jakým papež František hovoří o homosexualitě, by mohl vést ke změně doktríny.

Učení církve o nemorálnosti sodomie, která hříšným skutkem vede ke vzniku homosexuálního vztahu mezi dvěma muži nebo dvěma ženami, označil kardinál nejprve za „postoj“ a poté za „nauku“ nebo „doktrínu“. Ať už ji považuje za cokoli, hodnotí ji jako „špatnou“, protože se zřejmě nezakládá na Písmu, tradici nebo přirozeném zákoně, ale na „sociologických a vědeckých základech“, které „již nejsou správné“. Proto vyzývá k „zásadní revizi církevního učení“.

Takové výroky prozrazují myšlení člověka, který odmítl svou povinnost biskupa a kardinála, ba dokonce i pokřtěného následovníka Ježíše Krista v katolické církvi, „pevně se držet pokladu víry v jeho plnosti“. Veřejně odmítl to, co je povinen zachovávat a hájit. Neměnné a nezměnitelné učení církve o nemorálnosti homosexuálních styků, o němž jasně učí Písmo svaté, tradice i přirozený zákon, označil s politováním za špatné.

Pokud je skutečně přesvědčen, že toto učení je „špatné“, pak by měl udělat jednu ze dvou věcí (modlím se, aby udělal tu první):
Pokud chce zůstat věrný Kristu a jeho církvi, musí činit pokání a odvolat svůj závažný omyl a veřejně přijmout učení církve;
nebo
2) pokud se mylně rozhodl, že on má pravdu a církev se mýlí, pak by měl učinit jediný možný morálně a intelektuálně poctivý krok a odstoupit ze svých autoritativních pozic v církvi, protože již není ochoten plnit svou povinnost vyhýbat se „učení, které je v rozporu s [pokladem víry]“, kterou na sebe dobrovolně vzal, ale kterou nyní zcela odmítá plnit.

Zůstat kardinálem a arcibiskupem v Lucemburku a přitom odmítat plnit svou povinnost učit katolickou pravdu by bylo protiprávním jednáním nejvyššího řádu. Bylo by to oportunistické využití moci v církvi k pokusu o zničení církevního učení, což by způsobilo velkou škodu spáse duší. Takové troufalé podvracení všem na očích je vrcholem klerikalismu, který počítá s tím, že mu bude nasloucháno, a ne že mu bude odporováno, protože tak se to od katolických věřících běžně očekává, když mluví kardinál arcibiskup.

CC0, pixabay.com


Skandální odmítnutí církevního učení o těžké nemorálnosti homosexuálních skutků kardinálem Hollerichem nevyhnutelně utvrdí lidi v hříchu, protože vyvolá falešný dojem, že by církev mohla být na pokraji změny svého učení a konečně si uvědomit – stejně jako kardinál Hollerich – že toto učení, nikoli sodomie, je špatné. Sodomie by již nebyla smrtelným hříchem, těžkým zneužitím sexuality, které uráží Boha a svádí ostatní ke hříchu. Naopak, sodomie by nyní byla uznávána jako součást Božího plánu pro lidstvo.

Kardinál Hollerich je generálním relátorem synody o synodalitě chystané na rok 2023, která je nyní v počáteční přípravné a konzultační fázi. Využije této klíčové role k tomu, aby synodě vnutil svou výzvu k „zásadní revizi církevního učení“ o homosexuálních skutcích?

Kardinál Hollerich také uvádí lidi v omyl tvrzením, že katolické učení o morálce je proměnlivé, protože jeho pravda není založena na Bohem inspirovaném Písmu, tradici nebo přirozeném zákoně, ale závisí na neustále se měnících poznatcích „sociologie a vědy“. Posláním církve, které apoštolům svěřil sám náš Pán, je věrně předávat odkaz víry. Pravdy obsažené v pokladu víry nemohou být nikdy popřeny žádným zjištěním lidské vědy. Rozum a zjevení, učí Církev, působí ve vzájemném souladu, nikoliv v protikladu.

Kardinál Hollerich se tedy bohužel zpronevěřil závazkům, které na sebe svobodně vzal přijetím biskupského svěcení, když mu bylo svěřeno, že bude autoritativním „učitelem církevního učení“ (kán. 378, § 1). Nyní vyzývá k „zásadní revizi církevního učení“. To je věčná snaha heretiků od Aria až po modernisty. Je to marnivá domýšlivost, zahrnující tragické přijetí lži zaslíbené v prvním pokušení: „a budete jako Bůh“ (Genesis 3,5).

Pouze Bůh stanoví a dává člověku poznat, co je pravdivé a co falešné, včetně otázek sexuální morálky. Naše věrnost Kristu vyžaduje, abychom odmítli jakoukoli představu, že můžeme nebo máme přepisovat katolickou nauku ve snaze o „nové revidované učení“, které je ve skutečnosti starým omylem. Musíme se za kardinála Hollericha modlit – kéž odmítne svůj omyl a s láskou a přesvědčením hlásá Kristovu pravdu.

P. Gerald E. Murray, J.C.D.
církevní právník a kněz newyorské diecéze
The Catholic Thing
Přeložil Pavel Štička

Vyšlo v časopise MONITOR č. 8 (24. 4. 2022), který najdete zde.

Zde je Archiv čtrnáctideníku Monitor

Kard. Jean Claude Hollerich SJ ; Photo: Guy Wolff; CC BY 3.0

Sdílet

Související články:
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 05. 2022 | 321 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MONITOR 8/2022
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace