Zajímavé...

Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život

tookapic, CC0 Public Domain, pixabay.com S tímto článkem jsem se poměrně natrápil. Vypracoval jsem ho, upravil a provedl množství revizí. Třikrát jsem to celé smazal. Vím, že to všechno neuvidíte. Nic o tom nebudete vědět. Ale je to právě kvůli vám, moji drazí čtenáři, že se snažím o co nejlepší výsledek.

Protože je to neuvěřitelné a chci to předat co nejjasnějším způsobem. Protože to, co se pokusím vysvětlit, je prostě to nejvzrušivější, s čím jsem se dosud ve svém duchovním životě setkal. To je ono.

Jak se tedy dokážu podělit o tento bláznivý entuziasmus? To je moje výzva.

Pokusím se vám třeba vysvětlit, proč jsem chodil na mši každý den v týdnu a co jsem zažil. A (pozor na spoiler!) Jak to kompletně změnilo můj duchovní život a zapálilo oheň pod nohama, jako bych tomu nemohl uvěřit.

Doufám, že je vzrušení v mých slovech hmatatelné.

Dávám každodenní mši šanci

Rozhodl jsem se, že se vypravím na denní mši.

Jsem požehnaný, že každý den se slouží mše svatá ve farnosti, která je vzdálena méně než pět minut od našeho domu i od mé práce. To znamená, že se mohu jednoduše zúčastnit mše s velmi malým úsilím téměř každý den. Dokonale to zapadá do mé běžné rutiny a znamená to prostě, že se do práce dostanu o něco později než obvykle, ale stále ještě předtím, než tam potřebuji být.

Je to perfektní. Skutečně prozřetelné. Tak jsem to zkusil.

Před přijetím do Katolické církve jsem několikrát vyzkoušel chodit na denní mši. Zkoušel jsem to tehdy a moc se mi to nelíbilo. V naší farnosti se šíří vtip, že náš 79-letý farář (v červnu odcházející do důchodu) dokáže udělat nejrychlejší mši ve městě. Jako katechumen jsem nemohl přijmout Eucharistii, a mohl se dívat pouze zvenku, a tak jsem nedal každodenní mši šanci.

Velmi mě to neoslovuje, pomyslel jsem si. Netáhlo mě to.

Ale pak jsem se stal katolíkem, tak jsem si řekl, že to zkusím znovu.

První nakouknutí do každodenní mše

Můj první den denní mše se trochu podobal tomu, co si představuji jako první den na střední škole, ačkoli si to skutečně nedokážu vybavit.

I když jsem už byl na nedělní mši mnohokrát, věděl jsem, že je to liturgicky trochu jiné. Určité aspekty byly vynechány nebo zkráceny a neměl jsem výtisk mešního misálu. Doufal jsem, že se rychle zorientuji, a tak jsem proklouzl dovnitř a posadil se.

Rád sedím blízko přední části lodi, co nejblíže k ději, a tak jsem se posadil jen o pár řad lavic dál. O pár minut později nevrlý starý muž vešel dovnitř, podíval se na mě a reptal: "Posadil ses na moje místo." Pak si našel místo o pár řad dozadu.

Zatím to ujde.

Pak však začala mše a já se nejdříve lekl toho, kolik lidí zaplnilo lavice. Asi sto lidí z různých věkových skupin a etap života. Všichni tam přišli, aby se hned ráno zúčastnili mše. Byli tam záměrně - co jsem si myslel, že ne mnoho katolíků ve skutečnosti dělá, pokud jde o nedělní mši.

Ale tak to je.

Zážitek z mé první denní mše však nezanechal trvalý dojem. Pro nového katolíka je přijímání Eucharistie při každé příležitosti stále - a doufám, že vždy bude - absolutně zlomové. Zvažte, že v rámci katolické teologie, přijímáte skutečné tělo a krev Kristovu do svého fyzického bytí a neumím si představit, že byste z toho nebyli kompletně ohromeni.

Každá mše je proto neuvěřitelnou příležitostí a každá mše je, jak jsem již zmiňoval, kompletně transformačním, znovu-představením Ježíšovy oběti, Velikonoční Paschy a dokonalého uctívání Boha.

Ale moje první zkušenost s denní mší nebyla - mnohé katolické věci byly - okamžitě ohromující.

Pak jsem se další den vrátil zpět a tehdy mě to dostalo.

Ohromující rytmus denní mše

Ohromujícím tajným pokladem Katolické církve je každodenní mše.

Já vím, já vím. Už jsem jednou řekl, že svátost smíření byla nejlepší věcí, se kterou přišla Katolická církev, a rychle si uvědomuji, že Církev má ve skutečnosti řadu výhod.

Protože tady je další a také vysvětlení.

Po mé první zkušenosti s denní mší jsem byl naplněný, šťastný a odcházel jsem s pocitem radosti. Byl to skvělý zážitek, ale skutečně to zapadlo do sebe až druhý den, když jsem se vrátil a když Pán dostal mnohem větší prostor, aby ve mně působil.

Na druhý den jsem se vrátil a znal jsem rytmus. Rozhlédl jsem se kolem sebe a poznal jsem tváře; těch stejných oddaných a slušných lidí. Všichni znovu, společně na tomto záchranném člunu, se snažíme udělat maximum, abychom přežili další den.

Věděl jsem, co mě čeká, v liturgii, a očekával jsem to. Netrpělivě.

Vzrušeně.Nemohl jsem se dočkat, až se budu modlit a zpívat žalm. Nemohl jsem se dočkat, až se začne eucharistická modlitba, abych sledoval, jak se ministrant uklání knězi, když mu přináší liturgické předměty - kněz, který představuje Krista, kterého mohu každý den vidět a prožívat reálným a hmatatelným způsobem.

A došlo k tomu.

Každý den jsem se zúčastnil denní mše vycházející z té předešlé. Každý den jsem zažíval větší nadšení. Každý den jsem věděl, že se za pár minut setkám s Ježíšem Kristem, když se kněz dostával do svatyně. Každý den jsme všichni padli na kolena, sklopili zrak v modlitbě a naplnili svá srdce očekáváním, když se kněz modlil modlitbu proměnění a Ježíš byl skutečně přítomen v eucharistických prvcích.

Pak jsme všichni vstali a modlili se Otčenáš, modlitbu, kterou nás Ježíš naučil modlit se. Každý den prosíme o odpuštění, o moc odpouštět jiným a o to, abychom mohli kráčet ve Světle. Vpřed. Každý den.

A pak, z milosti Boží, přijímáme Boha.

O denní mši jsem si rychle uvědomil, že se jedná o neuvěřitelnou, život-měnící perspektivu odehrávající se každý den. Ne, nestal jsem se lepším člověkem ze dne na den, ani po týdnu každodenních mší, bohužel nejsem světec. Ale změnilo to můj život, každý každičký den.

Být schopen začít každý den prožíváním tohoto druhu blízkosti s Bohem, tohoto druhu úcty k našemu neuvěřitelnému Stvořiteli a tohoto druhu neuvěřitelného společenství (nejen s katolíky, které jsem viděl, ale s vědomím, že všude na světě katolíci slaví denní mše) ... to bylo něco fenomenálního.

Skutečně návykové. A když jsem se v následujícím týdnu nemohl několikrát dostavit na denní mši, velmi mi to chybělo. A teď si myslím, že jsem se opravdu zasekl, jak chodím na mši každý den, protože skutečně nevidím cestu ven. Nevidím způsob, jak bych nechtěl zažít tak neuvěřitelnou a nesmírnou milost každý den.

Denní mše je skrytý poklad

Každodenní mše je v skutku jedním z těch neuvěřitelných skrytých pokladů Katolické církve. Jako protestant, jak jsem již zmiňoval, jsem si nemyslel, že by katolíci byli velmi zbožní,alespoň ne skutečně zbožní. Jako evangelický protestant jsem si myslel, že zbožnost vypadá jako číst svoji Bibli, modlit se spontánně a modlit se v malé skupince biblických studií. Nikdy jsem nevěděl, že katolíci se mohou setkat s Ježíšem každý den, ve společenství, skutečně a hmatatelně. Kdybych to věděl, mohl jsem se stát katolíkem mnohem dříve.

To, co jsem se dozvěděl, po týdnu denních mší, a možná vy, moji čtenáři, to už dávno víte, ale dozvěděl jsem se, že Boží milost je absurdně větší, než si dokážeme představit. Myslel jsem si, že vím, i když v malé míře, jaké to je milovat a být milován naším Stvořitelem - no byl jsem vedle.

Rytmus denní mše nás všech, námořních poutníků držících se záchranného člunu a modlících se za další den, je něco, co nedokážu popsat. Je to cesta. Výlet. Pouť. O tom je každý jeden den a je to neuvěřitelné.

Zdroj: www.churchpop.com, 1. 5. 2015

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 12. 2. 2021 naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 02. 2021 | 1494 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace