O nás a kontakty

Chcete finančně podpořit činnost FATYMu?

V následujícím článku bychom vám rádi představili něco málo z toho, čemu se FATYM Vranov n. D. věnuje a na co bychom ocenili finanční dar. Někdy se totiž naskytne situace, kdy by člověk rád přispěl na něco smysluplného a podpořil dobrou aktivitu. Ti, kdo nás znají, tuší, že zde je to potřebné a vždy správně využité.

Pokud byste nám chtěli i vy nějak pomoci, budeme rádi. Velký dík!!!


Farnost Štítary - číslo účtu 182356859/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Lančov - číslo účtu 257625380/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Vranov - číslo účtu 2002160082/2010
Oprava - spíše výměna oken kostela ve Vranově - je třeba 180 tis. Kč, variabilní symbol 0034
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Olbramkostel - číslo účtu 2702591625/2010
Fasáda kostela v Olbramkostele - s opravou budeme moci začít, až na to bude, variabilní symbol 0035
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Vratěnín - číslo účtu 2002197432/2010
Rekonstrukce fary ve Vratěníně variabilní symbol 0039
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Starý Petřín - číslo účtu 1583719379/0800
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Stálky - číslo účtu 264189185/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Bítov - číslo účtu 191486110/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Chvalatice - číslo účtu 191485812/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 8888


Farnost Lubnice - číslo účtu 264189855/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 3322


Farnost Šafov - číslo účtu 264192026/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 1122


Farnost Korolupy - číslo účtu 194101394/0300
variabilní symbol pro dary na provoz farnosti 3333


Adoptivní farnost Jeníkov - výdaje opravu oken kostela a veškeré další aktivity spojené se životem farnosti - číslo účtu 184058097/0300
variabilní symbol 8888


Internetová křesťanská televize www.TV-MIS.cz - příspěvky na provoz a šíření - 200 161 714, kód banky 0300 (ČSOB Praha), var. symol 111, název účtu je A.M.I.M.S.
Více o tom zde


Časopis pro novou evangelizaci Milujte se! - Číslo účtu pro zasílání darů: 2101330155/2010, specifický symbol: 7777
variabilní symbol 8888
Více o tom zde


Tiskový apoštolát FATYMu A.M.I.M.S. - číslo účtu 2800963955/2010


Pořádání TÁBORŮ a CHALOUPEK a to především v létě o prázdninách

Jak takové tábory probíhají se můžete podívat v následujícím odkazu: ZDE nebo také ZDE a dále pak na www.fatym.com
Pokud by někdo chtěl pomoci s přípravou táborů, může se obrátit na slečnu Bohumilu - e-mail: hubackova.bo@seznam.cz
Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, pak svůj dar můžete poukázat na účet: Kolpingova rodina Štítary 201728794/0300 var. symbol 1112

Velký dík všem našim dobrodincům i těm, kdo se za nás modlí!!!

Dar poskytnutý farnosti lze uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně.

Podmínky uplatnění:

Fyzické osoby (včetně zaměstnanců) mohou odečíst dar, pokud úhrnná hodnota daru za kalendářní rok činila alespoň 1 000 Kč nebo přesáhla 2 % základu daně. V součtu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru mzdové účetní nejpozději do poloviny února následujícího roku (podrobněji § 15 odst. 1 Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.).

Právnické osoby mohou odečíst hodnotu daru, pokud činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (podrobněji § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.).

Pro vystavení potvrzení o poskytnutí daru pište na e-mail LR82@centrum.cz

Pomáháme Indii

Během prázdnin s námi ve Vranově nad Dyjí strávil téměř 3 týdny otec Deepak Lakra z Indie. Má za sebou již licenciát v Říme a nyní pokračuje ve studiu dogmatiky. Po ukončení studia se vrátí domů do Indie, aby přednášel v semináři bohoslovcům. Jeho doktorská studia již není biskup schopen finančně podporovat, proto o. Deepak nabízí, že může odsloužit mše svaté a z příspěvků od věřících hradit náklady dalšího studia. Více o otci Deepakovi zde.

Kontakt na o. Deepaka:
email: Lakradepak1984@gmail.com
mobil: +393 384 548 291

Případné dary nebo příspěvky za odsloužení mše svaté lze zasílat na účet o. Deepaka
IBAN: VA51001000000048005001
BIC: IOPRVAVX
adresa peněžního ústavu: Instituto per le Opere di Religione, Cortile Sisto V, 00120 Citta del VaticanoKlimantek


Bradavické hry


Porada při práciSdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 31. 10. 2011 | 19719 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace