Zajímavé...

Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů

Monstrance s paprsky - krev a voda, volné dílo, flickr.com Arcibiskup Fulton Sheen řekl, že „největší milostný příběh všech dob je obsažen v malé, bílé Hostii.“ Proč stojí za to zúčastnit se mše nejen v neděli?

Sjednocení s Bohem ve svátosti Eucharistie by nemělo vyplývat z povinnosti, ale z touhy srdce. Každodenní účast na mši nám dává sílu překonat obtíže a svěřit Pánu problémy každodenního života, protože „lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“Mše svatá: svátek pro duši


Stává se, že nedělní mši vnímáme jako nepříjemnou povinnost. Jen těžké životní okolnosti mohou zapříčinit, že způsob, jakým vnímáme naši účast, se dramaticky mění. Začneme chápat podstatu tohoto daru, který nám Kristus zanechal, a který je stále přítomen na oltáři.

Druhý vatikánský koncil označil Eucharistii za „vrchol a zdroj křesťanského života“. Účast na mši je způsob zvláštní komunikace s Bohem v církevním společenství. Je inspirací pro každodenní život, je naší součástí, prostorem, ve kterém si uvědomujeme sami sebe.Eucharistie: setkání s přítelem


„Zažil jsem, jak málo mohu udělat, jak jsem slabý,“ říká Martin. Pro něj je denní Eucharistie otevřením dveří srdce pro Ježíše, setkání s přítelem, kterého má rád. Touží po něm, chce Ho navštívit a pozvat Ho k sobě.

Musíte bojovat za takovou lásku každý den, protože Bůh chce pozvednout člověka z otroctví hříchu a setkat se s ním. Arcibiskup Fulton Sheen řekl, že největší milostný příběh všech dob je obsažen v malé, bílé Hostii.“

Obavy učedníků vyjádřené na cestě do Emauz také ilustrují naši fázi lidské cesty k Bohu. Díky naší účasti na Eucharistii jsme svědky toho, že patříme Ježíši jako Jeho učedníci.

Mše svatá je láskou, která se realizuje v přítomnosti. Není odměnou za každodenní svatost, ale stává se pokrmem a pomáhá bojovat proti nepříteli duše. Vychovává člověka, který se neustále obnovuje, formuje svou identitu do celistvosti.Pán Ježíš a hostie, volné dílo, wikipedia.org
Účast na mši: nejlepší způsob, jak se dostat z problémů


Pro Kryštofa má častá účast na Eucharistii osobní, dokonce hluboce mystický význam. Když chtěla manželka rozvod, muž našel úlevu v kostele.

„Jednou jsem přišel, když mše již začala. Evangelium však přišlo za mnou. Rozhodl jsem se jít i další den, a tak to zůstalo“ říká Kryštof.

Čas setkání s Ježíšem denně na mši svaté mu dává klid a přináší duchovní rovnováhu. Není to povinnost, ale výsada. „Já jdu k Ježíši jako k lékaři, uzdravuji se, bojuji se slabostmi a vracím se do každodenního života, abych si v něm udržel rovnováhu“ - dodává.Pojďte ke mně všichni!


Ukotvení našeho každodenního života na eucharistický oltář znamená, že se stává prostorem, ve kterém se zabydlují oběť a láska.

Láska vyžaduje přítomnost. Je těžké si představit, že dva lidé, kteří na sebe navzájem myslí a milují se, by neočekávali, že spolu budou trávit čas.

Během Eucharistie sedí Ježíš u stolu s námi. Setkání s Ním je bránou, za kterou se žije jinak, „plněji“. Za ní se formuje kreativní prostor.

Ano, v životě jsou chvíle, kdy máte všeho dost a každodenní život je neuvěřitelně těžký. Avšak tichost rána nebo večera nám dovoluje přemýšlet, omezit své sobecké „já“, obnovit v sobě obraz a podobu Boží, často tak zatemněnou hříchem a slabostí.

Je to vhodný čas k účasti na mši a pro spojení s Bohem.Převzato z www.modlitba.sk článek Cesta na svätú omšu môže byť najlepšou cestou z problémov z 1. 3. 2019 naleznete zde.

Hostie - svaté přijímání, volná licence, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Liturgické čtení pro dnešní den - středa 30.11. 2022 (30.11.2022)
Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii (18.08.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 04. 03. 2019 | 3674 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace