Zajímavé...

Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci.

Fra Daniele Natale, Servo di Dio, MICHI abba, CC BY-SA 4.0, commons.. „Předstoupil jsem před Boží trůn. Viděl jsem Boha, ale ne jako přísného Soudce, ale jako laskavého Otce plného lásky. Tehdy jsem pochopil, že Pán udělal všechno pro mě, že se o mě staral od prvního do posledního okamžiku mého života a miloval mě , jako bych byl jediným tvorem na této zemi.“ Uvědomil jsem si však i to, že jsem...

Tři hodiny zdánlivé smrti. Bratr Daniele Natale: Byl jsem v očistci, toto jsem tam viděl.

"Stál jsem před Božím trůnem. Viděl jsem Boha, ale ne jako přísného soudce, ale jako milujícího Otce plného lásky."

Nebylo snadné popsat stav zmatku na klinice Regina Elena v Římě v ten den v roce 1952. Daniele Natale, třiatřicetiletý řeholník - kapucín, se tam léčil na odstranění rakoviny sleziny. Doktor Riccardo Moretti původně odmítl provést tuto choulostivou operaci, protože nemoc byla velmi pokročilá, ale naléhání pacienta ho vedlo k provedení pokusu v krajním případě.

Bohužel, obavy lékaře se potvrdily: Fra Daniele upadl do kómatu hned po operaci a o tři dny později zemřel. Když byl vydaný úmrtní list, příbuzní a známí se hrnuli k mrtvému ​​tělu kapucína, aby se za něho modlili. Zatím nic zvláštního. Všechno se to odehrálo v rámci rutiny každé nemocnice. Rozruch začal, nebo spíše vybuchl, tři hodiny po vyhlášení smrti řeholníka. Najednou mrtvola strhla plachtu, která ji přikrývala, odhodlaně se postavila a začala mluvit! Všichni vystrašeně vyběhli z místnosti a křičeli po chodbách. V celé nemocnici vypukl nevídaný rozruch. A to nebyla žádná maličkost!


"Dvě/tři hodiny očistce".

Sám bratr Daniel s jednoduchostí evangelních svědectví vypráví, co se stalo v tomto tříhodinovém intervalu.

Předstoupil jsem před Boží trůn. Viděl jsem Boha, ale ne jako přísného Soudce, ale jako laskavého Otce plného lásky. Tehdy jsem pochopil, že Pán udělal všechno pro mě, že se o mě staral od prvního do posledního okamžiku mého života a miloval mě , jako bych byl jediným tvorem na této zemi.

Uvědomil jsem si však i to, že jsem nejenom neopětoval tuto obrovskou božskou lásku, ale že jsem ji úplně zanedbal. Byl jsem odsouzen na dvě nebo tři hodiny očistce.

Ale co, ptal jsem se sám sebe, jenom dvě nebo tři hodiny? A pak budu moci zůstat navždy blízko Bohu, věčné Lásce? Skákal jsem radostí a cítil jsem se jako milovaný syn.
"

Radost bratra Daniela však netrvala dlouho.

"Vidění zmizelo a já jsem se ocitl v očistci. Dvě nebo tři hodiny v očistci jsem dostal zejména za to, že jsem porušil svůj slib chudoby."

Byly to strašné bolesti, o kterých vůbec nevěděl, odkud pocházejí, ale cítil je intenzivně. Smysly, které nejvíce urážely Boha na tomto světě, cítily větší bolest:

"Bylo to neuvěřitelné, protože tam dole v očistci se člověk cítí, jako by měl tělo a znal a rozpoznával ostatní tak jako ve světě."


"Kde jsi? Proč tě nemůžu vidět?"

Mezitím, pokračoval bratr Daniel, „uplynulo pouze několik okamžiků těchto bolestí a už se mi zdálo, že je to věčnost."

V očistci netrpí člověk ani tak ohněm, ačkoli je intenzivní, ale pocitem, že je daleko od Boha, a nejvíce ho bolí, že měl k dispozici všechny prostředky ke spáse a neuměl je využít.

Napadlo mě tedy, že půjdu za jedním bratrem v klášteře a poprosím ho, aby se za mě, který jsem byl v očistci, modlil. Bratr byl překvapen, protože slyšel můj hlas, ale neviděl mě, a zeptal se: "Kde jsi? Proč tě nemůžu vidět? Trval jsem na svém a protože jsem viděl, že nemám jinou možnost, jak se k němu dostat, pokusil jsem se ho dotknout, ale mé ruce se zkřížily, aniž bych se ho dotkl. Až tehdy jsem si uvědomil, že jsem bez těla. Uspokojil jsem se s tím, že jsem trval na tom, aby se za mě hodně modlil, a odešel jsem."


Zjevení Panny Marie

Zdálo se, že situace, ve které se kapucín ocitl, neodpovídá verdiktu, který dostal během zvláštního soudu.

"Jak to? Řekl jsem si, copak to neměly být jen dvě nebo tři hodiny očistce? A už uplynulo tři sta let.

"Najednou," vzpomíná řeholník, "se mi zjevila Panna Maria a já jsem ji prosil, prosil jsem ji a říkal jsem: Ó, nejsvětější Panno Maria, Boží matko, vypros mi od Pána milost vrátit se na zem, abych žil a jednal jen z lásky k Bohu!

Všiml jsem si i přítomnost pátra Pia a také jsem ho prosil:

Pro tvé ukrutné bolesti, pro tvé požehnané rány, můj otče Pio, pros Boha, aby mě osvobodil od těchto plamenů a dopřál mi pokračovat v očistci na zemi.

Potom jsem už nic neviděl, ale uvědomil jsem si, že otec mluví k Panně Marii. Po několika okamžicích se mi opět zjevila Panna Maria: byla to Panna Maria Milostivá. Sklonila hlavu a usmála se na mě. Přesně v té chvíli jsem se zmocnil svého těla, otevřel jsem oči a natáhl ruce. Potom jsem náhlým pohybem shodil plachtu, která mě zakrývala. Byl jsem spokojen, dostal jsem milost.
"


Zmatek na klinice

To všechno nebyla fantazie. "Ti, kteří mě hlídali a modlili se, se velmi vystrašení rozběhli ven z místnosti, aby vyhledali sestry a lékaře. Během několika minut nastal na klinice zmatek. Všichni věřili, že jsem duch. Lékař, který potvrdil mou smrt, vstoupil k údivu všech přítomných. Lékař se slzami v očích řekl: „Ano, nyní věřím: věřím v Boha, věřím v Církev, věřím v Pátra Pia."


Čtyři desetiletí apoštolátu a utrpení.

Po této epizodě bratr Daniel pokračoval ve svém apoštolském životě jako věrný učedník svatého Pia z Pietrelciny, který mu dal tento kategorický příslib:
"Kam půjdeš ty, tam budu i já. Co řekneš ty, řeknu i já."
Žil ještě 42 let a svou vroucí touhu zachraňovat duše shrnul do této krátké modlitby:
"Pane, dej mi všechno utrpení, které chceš, ale jednoho dne mi dej, abych se v ráji setkal se všemi lidmi, ke kterým jsem se přiblížil."

A když mu někdo vyjádřil pochybnosti o očistci, dokázal jasně vysvětlit učení Církve, ale především mohl přidat své osobní svědectví:
Viděl jsem oheň! Cítil jsem se hrozně, když jsem hořel v plamenech! Mnohem horší než oheň bylo pro mě strašné utrpení, že jsem byl odloučen od Boha!"

Tváří v tvář očistcovým trestům se utrpení Božího služebníka bratra Daniela Nataleho na této zemi stalo sladkým a snesitelným.


Podle italského originálu: https://www.youtube.com/watch?v=vWC61rg8yykzpracoval: o. Ľubomír Urbančok

Převzato z https://www.oteclubomir.sk/, článek z 23. 10. 2022 naleznete zde.Fra Daniele Natale, Servo di Dio, MICHI abba, CC BY-SA 4.0, commons..

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 10. 2022 | 569 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://www.oteclubomir.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace