Zajímavé...

Bůh ještě nad lidstvem nezlomil hůl....

Kickball V tomto článku si můžete přečíst velmi zajímavé a poučné myšlenky jednoho kněze o dětech.
Novináři se zeptali jednoho kněze, zda má nějakého koníčka (zálibu). „Kněz by se neměl stále zabývat jen duchovními věcmi, ale měl by mít nějaký jiný zájem např. hudbu, kutilství, cestování… “ Kněz jim odpověděl: „Nic z toho není moje záliba. Ale mám něco, čím se obzvláště zabývám, a to jsou děti.

Sbírám dětské kresby, dětské dopisy, básničky i dětské modlitbičky. Od dětí se mohou dospělí nesmírně mnoho naučit. Co všechno se dá nalézt v dítěti z toho, co my dospělí jsme již dávno ztratili! Proto se snažím znovu a znovu vposlouchat do dětské duše.“

Nebylo to samoúčelné, když Pán Ježíš postavil doprostřed svých učedníků dítě a řekl: „Neobrátíte-li se a nebudete jako maličcí, nemůžete vejít do nebeského království.“

„Děti dokážou být vtipné a svérázné, důstojné a umí se trefně vyjadřovat. Jsou srdečně bezprostředné a zábavné. Děti mají pouze jednu tvář: nedokážou se přetvařovat. Některý zážitek s dětmi člověk prožívá ještě dlouhý čas jako opravdový dárek.“ Zeptal jsem se jednoho dítěte, které mi opakovaně uděalo radost: „Jsi velmi milá. Můžu Ti něco darovat?“ Odpověděla: „Mně nemusíte dávat žádné dárky. Mně stačí, že můžu být s Vámi.“

„Děti mají neomezenou důvěru, pokud se nedočkají velkého zklamání. Jsou připravené podstoupit riziko. Jsou otevřené k druhým, spoléhají na druhé a věří v jejich důvěřivost. Nepožadují žádné záruky.“

Hrávali jsme si jako děti takovou hru: „Zavři oči a spadni!“ Někdo se musel postavit do středu kruhu, zavřít oči a prostě padat. Děti měly odvahu padat, protože si byly jisty, že některý kamarád je zachytí.

Malé děti jsou čestné, naivní a nekomplikované. Sednou si a píší milému Pánu Bohu a doufají, že z toho má radost. Existuje celá krásná kniha takových dopisů: „Milý Pane Bože. Byla jsem včera v kostele. Musím Ti říct, že bydlíš velice pěkně. Anička“
„Milý Bože! Když jsi tvořil zem a lidi a všechna zvířata, květiny a hvězdy, byl jsi moc unavený? Mám ještě hodně jiných otázek. Odpovíš mi na ně? S milým pozdravem Bedřich“

Děti mluví s Bohem velice bezprostředně a lidsky. Někteří dorůstající si tento způsob uchovávají, jak to ukazuje tento příklad: „Když udělám něco špatně, musím se omluvit. A kdo se omluví mně?“ „Až budeš dospělý…“ Ale já vím, že to bude trvat ještě dlouho. Můj Otče na nebi, já vím, že pro Tebe jsou všichni stejně důležití, malí i velcí. Ty neděláš rozdíl mezi malým a velkým, protože pro kažkého máš nějaký úkol. A tak Tě prosím, nedovol, aby malí ztratili odvahu a dospělí si moc troufali. A až budu jednou velký, ať nezapomenu, že jsem byl kdysi malý…“

Co všechno nevězí v malém dítěti! Je to obdivuhodné, co všechno v nich Bůh půdobí. „Každé dítě s sebou přináší poselství, že Bůh ještě nad lidstvem nezlomil hůl,“ řekl jednou Rabindranath Thákur, významný indický básník a filosof.

A co my dospělí? Když se spolu baví dospělí, často jim jde jen o čísla. Chtějí-li někoho poznat, ptají se, kolik má čeho, kolik vydělává, kolik má titulů, kolik známostí,… Když se jedná o dům, pak říkají: dva a půl miliónu, a už vědí, o jaký dům se jedná. Když si děti vyprávějí o svých přátelích, ptají se: „Sbírá motýly? Umí lézt po stromech? Můžeme si s ním hrát?“ Když je řeč o domu, ptají se, jakou má barvu, jaké má v okně květiny, jestli tam také sedávají na střeše hrdličky.

Kde se objeví děti, všechno dostane svěží, přirozenou tvář a barvu, teplo, život. Velcí lidé tomu nerozumí. Mluví o výdělcích, starají se o peníze. „My děti musíme mít s dospělými hodně trpělivosti…“

„Měli bychom o tom často přemýšlet. Neboť tehdy, budeme-li jako děti otevření, spontánní, schopní nadšení, hodní důvěry, srdeční, přirození… získáme Boží království, říká Ježíš. Stát se dětmi je náš každodenní úkol. Reinhold Schneiser jednou řekl, že to, co se mu zdá na křesťanství nejobtížnější, je stát se dětmi. Je to milost, o kterou se musíme modlit den co den.“

Převzato z časopisu Světlo (č.1 z roku 1996)

Odpust v ČT

Ditě v Boží náruči 2

Sdílet

Který z uvedených způsobů početí bych si přál pro sebe?

a) dítě mohou počít manželé, kteří se jeden druhému při intimním styku v lásce ode-vzdávají a chtějí dítě počít (Počet hlasů: 205)
(94.91 %)

b) dítě mohou počít dva lidé, kteří spolu chodí a chtějí „zkusit, jak jim to spolu půjde v posteli“ (Počet hlasů: 1)
(0.46 %)

c) dítě mohou počít v opilosti po zábavě děvče s chlapcem, kteří se na zábavě náhodně seznámili (Počet hlasů: 5)
(2.31 %)

d) dítě lze dnes počít i bez intimního styku – ve zkumavce (Počet hlasů: 5)
(2.31 %)Celkem hlasovalo: 216
Související články:
Rafał Soroczyński: Nádherné matky (25.03.2023)
Rafał Soroczyński: Dva plus jedna (19.03.2023)
Rafał Soroczyński: Faustynka. Jak svatá patronka navštívila doma naši dceru (27.02.2023)
Rafał Soroczyński: Hodiny hlasitě tikají - tak si třeba můžete představit nečistotu... (26.02.2023)
Rafał Soroczyński: I vy chcete odejít? (25.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nezbytná součást poctivého života (24.02.2023)
Poselství papeže Františka k postní době 2023 (23.02.2023)
Rafał Soroczyński: Lidská touha po spravedlnosti (23.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nejznámější betlémy pocházejí z Neapole (22.02.2023)
Rafał Soroczyński: Církev v ruinách? (21.02.2023)
Zaujalo mě - Jeptiška mezi prostitutkami (20.02.2023)
Lékař chudých (20.02.2023)
Rafal Soroczyński: Jsem přesvědčena, že Bůh považuje hudbu za způsob, jak s Ním mluvit (20.02.2023)
Rafał Soroczyński: Svědectví obrácení (19.02.2023)
Rafał Soroczyński: Dar proroctví (18.02.2023)
Rafal Soroczyński: Magdaléna - Svědectví mého obrácení (17.02.2023)
Rafał Soroczyński: Svědectví obráceného narkomana (16.02.2023)
Rafał Soroczyński: Jaký je Bůh? (15.02.2023)
Rafał Soroczyński: Nico Battaglia – Věřím, že v životě věřícího jsou nejdůležitější tři věci: Bůh, rodina a církev (14.02.2023)
Rafał Soroczyński: Verše o Marii (13.02.2023)
Rafal Soroczyński: Zastav se (12.02.2023)
Rafał Soroczyński: Jste nevěřící nebo praktikující? Je čas se rozhodnout! (10.02.2023)
Rafał Soroczyński: Pozoruhodná sestra, která dala ztraceným mladým lidem domov (09.02.2023)
Rafał Soroczyński: Obrácený homosexuál s apelem na LGBT komunitu: slogan „takový jsi se už narodil“ to je lež (08.02.2023)
Rafal Soroczyński: Tobías Buteler, katolický hudebník z USA (07.02.2023)
Rafal Soroczyński: Odpuštění (06.02.2023)
Rafal Soroczyński: Sylwia vypráví o Betlémě (04.02.2023)
Rafal Soroczyński: SRDCE JESLÍ (03.02.2023)
Rafał Soroczyński: „Jako bratr mezi bratry“: rozhovor s Fr. Angelem De Padova, vězeňským kaplanem (02.02.2023)
Rafał Soroczyński: „Jeden jistý způsob“ otce Amortha, jak nás vysvobodit z vlivu ďábla (01.02.2023)
Zlatý míč (23.01.2023)
Rafał Soroczyński: Sestra Ida přežila dvě smrtelné nemoci. Dnes říká: "Díky Bohu za všechno" (16.01.2023)
Vánoční přání (25.12.2022)
Jen radost (10.12.2022)
Adventní zamyšlení (01.12.2022)
Nabízím zajímavý impuls do života s Bohem (08.07.2022)
Připravenost na věčnost (28.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích III. (06.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích II. (03.11.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích I. (21.10.2021)
Jak je to s tím darováním lidských vajíček? (19.12.2020)
Kázání ostravsko-opavského otce biskupa při česko-polské mši svaté v Třinci (30.09.2020)
Podobenství o... (16.04.2020)
Katarína Mikulová: Peripetie ženské duše v moderním světě (13.12.2019)
To, na čem nesmírně záleží (03.09.2019)
Vánoce v Anti-křesťanském čase (28.12.2016)
Samozřejmost nebo dar? (22.01.2016)
Duchem modlitby (19.01.2016)
Modlitba č.2 (19.01.2016)
Neumím to, ale snažím se (18.01.2016)
Láska nebeská a pozemská (18.01.2016)
Bosý chlapec (29.11.2015)
Plnomocné odpustky - rozhovor s P. Markem Dundou (05.11.2015)
Myšlenka "3D" na téma dobro (08.09.2015)
Pohled očí a pohled srdce (22.06.2015)
Církev ve světle irského referenda. Je třeba se probudit do reality (05.06.2015)
Komentář Antona Seleckého: Otázka věčnosti (04.05.2015)
Pochopili jsme? (03.05.2015)
Největší umění: stárnout s radostným srdcem (10.04.2015)
Boží hod velikonoční- Poznám Tě, Pane? (05.04.2015)
Bílá sobota (04.04.2015)
Pátek Svatého týdne- Dokonalé utrpení (03.04.2015)
Čtvrtek Svatého týdne - Dar eucharistie (02.04.2015)
Středa Svatého týdne (01.04.2015)
Úterý Svatého týdne - Pane, kdo je to? (31.03.2015)
Pondělí Svatého týdne - Týden utrpení (31.03.2015)
Video: Projev prof. Petra Piťhy: Našimi nepřáteli jsme my sami (11.03.2015)
Půst, který povzbuzuje (05.03.2015)
Cesta ke svobodě (02.03.2015)
O cibulce a stařence (01.03.2015)
Proč jsem blázen a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (17.02.2015)
Počítá se jen láska (12.02.2015)
Udělej ze své práce úkon modlitby (10.02.2015)
Výzva otcům FATYMu (13.12.2014)
Poděkování panu Rostislavu Václavu Vlčkovi (25.11.2014)
Kázání k 16. neděli v mezidobí (30.07.2014)
Kardinál Burke o víře, právu na život a rodině (11.06.2014)
První list Korintským, 13. kapitola- pro dnešek (09.06.2014)
Ján Vojtaššák - kdo to byl? I dnes nám má co říci... (02.06.2014)
Proč předáváme víru dalším lidem? (19.05.2014)
"Jdu bez doprovodu a neozbrojen... ale jsem silnější!" (12.05.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Báseň (09.03.2014)
Věříš??? (14.02.2014)
Kázání k 5. neděli v mezidobí na TV-MIS (10.02.2014)
Křížová cesta (09.02.2014)
NAPROHELP v Brně (04.02.2014)
Průběh lidových misií za první republiky ve farnostech o. Pavla Buchty (04.02.2014)
Důsledky apostase (04.02.2014)
O pozvání (30.01.2014)
Smiř se sám se sebou! (28.01.2014)
Neexistuješ náhodou (27.01.2014)
Bůh není snílek, ale realista (27.01.2014)
Trestá Bůh? Aneb následek hříchu... (26.01.2014)
1. K čemu jsme na světě? (23.12.2013)
Paradox Vánoc (16.12.2013)
Prorok, který miloval Církev (07.12.2013)
Žehnejte (05.12.2013)
| Autor: Terezka Szkanderová | Vydáno dne 25. 07. 2021 | 639 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace