Zajímavé...

Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi)

K dosavadnímu tělesnému a morálnímu utrpení Teresy Carlini se přidaly útoky ďábla, který ji fyzicky napadal, zraňoval a ubližoval jí, jakož i kritika a pomlouvání lidí.Jelikož lidé často viděli kněze, jak navštěvuje Marii Terezii, začaly se šířit pletky, že je nespojují jen duchovní záležitosti.

Otec Campana se v té věci obrátil dokonce na místního biskupa, který mu přikázal, aby se nadále věnoval duchovnímu vedení mystičky, nakolik je to potřeba.

"Na začátku března jsme se dozvěděli, že Stalin ochrnul a hrozila mu smrt. Následující pátek, dříve než se začalo tříhodinové utrpení, mi ,tentýž hlas' řekl: ,Teď tě o něco poprosím, pokud budeš souhlasit a pokud bude souhlasit tato bytost. Než Stalin zemře, chci mu dát navzdory jeho zločinům možnost spasit se, jak ji dávám všem vykoupeným duším. Pokud budete souhlasit, prosím tě o obětování těchto tří hodin za Stalinovu duši. Ale nezalekni se utrpení této bytosti.'

Zeptal jsem se Marie Terezie, zda chce přijmout takovou oběť. Souhlasila. Tříhodinové utrpení probíhalo jako obvykle v téže boční místnosti. Bylo to odpoledne. Celou dobu jsem byl u ní. Nikdy nezapomenu na tyto tři hodiny. Nikdy jsem neviděl podobné utrpení ... i ve fyzickém smyslu ... Plakal jsem z hrůzy a chtělo se mi křičet: ,Stačí! Stačí!'
"

"Využil Stalin tuto poslední milost?" ptal se otec Campana. Vzpomínky na poslední Stalinovy chvíle zachytila ve svém památníku jeho dcera Světlana. Bydlela s otcem ve společném bytě v Kremlu, ale neměla s ním lehký kontakt, protože Lavrentij Beria, který se chystal převzít moc po Stalinovi, ho přísně hlídal, takže ani dcera se nemohla svobodně setkávat s otcem.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Když se dozvěděla, že je vážně nemocný, nabrala odvahu a hrozbami, prosbami, ba i s použitím síly se dostala k otcovu lůžku. Hned si uvědomila, že stav nemocného je velmi vážný. Stalin byl v bezvědomí, měl zavřené oči. Světlana si sedla k jeho lůžku a rozhodla se, že tam zůstane až do konce. V jisté chvíli si všimla, že nemocný otevřel oči a podíval se na ni. V jeho očích si všimla děsivý strach, který přestrašil i ji. O několik chvil už Stalin nežil.

Bůh dává do poslední chvíle života
možnost litovat hříchy
a obrátit se k Božímu milosrdenství.
Okolí se může zdát, že nemocný už nevnímá,
ale Bůh má své neviditelné cesty.
"Boží milosrdenství,"
napsala svatá Faustyna ve svém deníčku,
"dosahuje nejednou hříšníka v poslední chvíli
zvláštním a tajemným způsobem.
Podle vnějších znaků se nám zdá,
jakoby vše bylo ztraceno,
ale není to tak.
Duše osvícená paprskem poslední silné Boží milosti
se v poslední chvíli obrací k Bohu
s takovou silou lásky,
že v jednom okamžiku
dostává od Boha odpuštění vin i trestů.
Navenek ničím neprojevuje ani lítost,
ani zkroušenost, protože na vnější věci ony již nereagují.
Ó, jaké nepochopitelné je Boží milosrdenství.

Ale, co je hrozné - jsou i duše,
které dobrovolně a vědomě tuto milost odmítají
a pohrdají ní.
I když už umírají,
ale milosrdný Bůh dává duši ten jasný vnitřní okamžik,
a pokud duše chce,
má možnost vrátit se k Bohu.

Často jsou však duše tak zatvrzelé,
že se vědomě rozhodnou pro peklo,
maří všechny modlitby,
které za ně jiné duše přednášejí Bohu,
a dokonce i samotné úsilí Boha ...
"
(Deníček 1998).


Ve Stalinově totalitním systému zabíral boj proti náboženství - "opiu lidstva" - přední místo. Aby se podařilo odvést lidi od náboženských praktik, bylo třeba nejprve představit kněze jako vykořisťovatele, kteří vykonávají magické obřady za slušnou částku, a takto lžou obyčejným lidem, kteří naivně věří v pověry.

Lenin a Stalin, volné dílo, commons.wikimedia


Katoličtí kněží jsou prý vatikánští špióni, nepřátelé státního zřízení, kteří slouží imperialismu. Na uniatské věřící a duchovenstvo (kterých bylo hodně nejen na Ukrajině, ale i na Balkánském poloostrově) použili speciální taktiku. Vyhlásili je za odpadlíky od pravoslaví, zorganizovali ukázkové sjezdy "návratu k jednotě" a násilně je začlenili do Pravoslavné církve. Znemožnili jim jakýkoliv kontakt s Katolickou církví a především s Apoštolským stolcem.  

Pravoslavnou církev podřídili státní moci a zároveň se snažili vytvořit podobnou situaci i v Katolické církvi, přičemž za loajalitu vůči státním nařízením a za neposlušnost Římu slibovali rozličné výsady.

Komunismu nestačilo zaútočit na kněze - chtěl napadnout samotné náboženství, Boha, odnaučit lidi modlit se, chodit do kostela. Komunistický režim chtěl, aby lidé nechápali pojmy Bůh, víra a věčný život.

Boj proti Bohu začal v Sovětském svazu zároveň s Velkou říjnovou socialistickou revolucí v roce 1917. V tomto směru Stalinova smrt v roce 1953 nepřinesla žádnou změnu. Uniatská církev byla zrušena, uniatští věřící byli pronásledováni za jakýkoliv projev náboženského života nebo za pokusy hledat pomoc u katolických kněží. Katolická církev měla velmi omezené pole pastorační působnosti. Biskupové museli opustit své diecéze. Mnohé uvěznili nebo internovali. V SSSR zcela zanikla církevní organizace, většinu kněží vyvezli do lágrů, kostely pozavírali ... Vše probíhalo za "železnou oponou", která oddělovala Sovětský svaz od západních zemí. Záměrem bylo uzavřít všechny informační kanály, jejichž prostřednictvím by se svobodný svět mohl dozvědět, co se děje v zemích s komunistickým režimem.

A uvnitř východního bloku vládl strach, který lidem zavíral ústa. V SSSR se ani rodinní příslušníci nesměli informovat o osudu uvězněných příbuzných.

Pronásledovaná Církev neměla možnost říci, co se děje. A právě to režim chtěl - aby se o Bohu, víře, o odsouzených a zabitých kněžích nemluvilo. Taktika mlčení se používala často - můžeme zmínit například zločin v Katyni.  


V Jugoslávii vládl komunistický režim a diktátorská vláda generála Broz-Tita. Arcibiskupa Záhřebu a primase Chorvatska Alojze Stepinace (který je dnes už blahoslavený) odsoudili při veřejném procesu na více než deset let těžkých prací a v roce 1951 změnili jeho rozsudek na domácí vězení v Kasice, kde žil pod stálým policejním dozorem. V celé zemi probíhalo náboženské pronásledování, ale i přesto se arcibiskup dozvěděl, že někteří kněží z jeho diecéze dělají konspirační pastorační činnost a setkávají se s malými skupinami věřících. Biskup Stepinac se chtěl alespoň jednou účastnit na takovém setkání se svými ovečkami. Problémem však byl policejní dozor, jakož i těžká choroba nohou, kterou biskup dostal v pracovním táboře. Pěší chůze na místo setkání by arcibiskupovi způsobila nepopsatelnou bolest ...

bl. Kard. Alois Steponac, volné dílo, commons.wikimedia.org
 

O touze arcibiskupa Stepinaca se Marie Terezie dozvěděla od vnitřního "hlasu", který se jí zeptat, jestli by nevzala na sebe biskupovy bolesti, aby se on mohl setkat s věřícími. Marie Terezie souhlasila. Několik hodin velmi trpěla, ale arcibiskupovi se podařilo setkat s věřícími i šťastně se z něj vrátit, aniž si toho strážníci všimli.

Od této chvíle, čili od roku 1954 Marie Terezie přijímala prosby "hlasu" a přijímala na sebe utrpení různých mučedníků mlčící Církve.

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/,
článek ze 17. 8. 2017 naleznete zde.

Na Fatym.com vydáno 18. 3. 2019

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 03. 2019 | 3723 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace