Zajímavé...

Boží otcovství a satanův útok

Stefan Patrik Kovac;<br> www.mojakomunita.sk/<br>web/spkovac/blog Svědectví ze služby duchovního poradenství

Manželka mi pak vyprávěla, jak asi před dvěma týdny přišel Samko k ní do postele a mluvil o snu, který ho vyděsil. Padal do tmy a přestože volal na mámu, máma mu nepomohla. Manželka přemýšlela, co to může znamenat a k čemu ji Bůh volá.

Boží otcovství a satanův útok

Ráno jsem se těžko budil. Opět krátká noc. Jen pět hodin spánku. V pokoji jsem se třemi dalšími poradci a modlitebníky. Táhneme takto již tři noci a ještě jedna nás čeká. Po otevření očí se dáváme do pomalého rozhovoru; jak se kdo probírá ze snu. Končí se čas krátkého odpočinku, zanedlouho se opět začne čas služby. Sotva jsem zapnul mobilní telefon, už se mi v ruce netrpělivě ba jaksi naléhavě rozezvonil. Manželčin hlas je mírně roztřesený a rozrušený. Co se stalo?

Opět jsem přijal od Boha pozvání vypomoci v poradenské službě na křesťanském hudebním festivalu, který je největší v naší zemi. Sloužili jsme ve dvojicích jako hlavní a pomocný poradce duchovní radou a zejména modlitbou mladým lidem a nejen jim. Já jsem měl jako pomocnou poradkyni Veroniku, jejíž jméno už bylo symbolické. Neboť mimo jiné sloužila stejně jako její jmenovkyně tehdy v Jeruzalémě Pánu na jeho křížové cestě, když podávala kapesník a utírala slzy lidem, kterých se v modlitbách dotýkal Bůh a jejichž slzy vyplavovaly jejich bolest, zranění a byly znakem vnitřního uzdravení nebo obnovení vztahu s Bohem.

Takovou moc má Duch svatý.

Já sám jsem ve službě zažil několik překvapení. Překvapeni, které mi připravil můj nikým nepřekonatelný Pan. První přišel Peter a u něj i během rozhovoru a pak zejména během modlitby vysvitne jedna pozoruhodná věc. Na začátku říkal, že si neumí vytvořit vztah s Bohem. Neslyší Boha a nemá s ním vztah. Po bližším zkoumání se ukázalo, že měl špatný vztah se svým otcem.

To je typická věc. Když dítě nemá - zvláště syn - vztah se svým pozemským otcem, obyčejně si ho neumí vytvořit ani s nebeským. Jednoduše každý otec reprezentuje Boha pro své děti, ať chce nebo nechce. Špatný vzor pozemského mu brání poznat Boha - Otce jaký on v pravdě skutečně je. Obyčejně má nesprávnou představu o Bohu.

Tehdy se obvykle modlím za to, aby Bůh nahradil tomu chlapci / muži otce a on se mu stal Otcem. Avšak zde mě Bůh překvapil, protože mi řekl, že to bude naopak. Když on dokáže jít za svým otcem a dokáže mu vyjádřit svou lásku například objetím a dokáže mu říct "Mám tě rád", jednoduše ho přijme zpět do svého srdce a odpustí mu, tehdy se uzdraví i jeho vztah s nebeským Otcem, on se mu daruje a bude mít i intimní vztah s Bohem takový, po jakém toužil.

Každé pozemské otcovství má totiž svůj původ v Božím otcovství. Je psáno: Proto klekám kolena před Otcem, od kterého má jméno každé otcovství na nebi i na zemi (Ef 3: 14-15). Takže když se skrze odpuštění a smíření uzdraví jeho vztah s pozemským otcem, obnoví se i jeho vztah s nebeským.

Není Bůh úžasný?

Mezi těmi dvaceti dvěma lidmi přišla i Daniela s mámou, jejichž otec a manžel byl uzavřen despota, skoupý, který hromadil věci a zarovnal jimi celý dvůr a dům, že se tam nedalo hýbat. On sám neměl otce, který by ho naučil milovat. Častoval je i oplzlými nadávkami a unikal z rodiny do práce, ve které trávil dny od rána až do večera a noci; neděle nevyjímaje. Manželce nechtěl ani dávat peníze na výživu a ošacení, musel dostat soudní příkaz. Vše sobecky držel jen pro sebe. Zde poprvé během mé služby zaznělo od Ducha svatého Slovo "Změň strategii".

Tento člověk si myslel, že má vše vyřešeno, vybudoval si kolem svého srdce tlusté zdi své pevnosti a každým rokem je rozšiřoval a myslel si, že jsou pevnější a pevnější; lépe mu ochrání srdce před možným zraněním. Začal stavět již při svém otci. Ale Duch Boží mi v modlitbě řekl, že přece jen nebyl dokonalý stavitel, neboť ve zdech má tenoučké trhliny, přes které může ještě proniknout láska jeho dcerky a manželky.

A právě dcera měla být ta, která se přes ty zdi k jeho srdci dostane, protože již byl uzavřen vůči manželce. Slzy v očích dcery to potvrdily. Veronika zasahovala.

Není Bůh dobrý k hříšníkům?

Případ Kristýnky jakoby zranil i mně. Duch svatý nás dal dohromady půl hodinu po půlnoci před poradenským stanem, když jsem tam stál po ukončení služby a čekal odvoz na ubytovnu. Nevím jak, ale poznala mě v té tmě podle fotky z knih, které ode mě četla.

Tato pěkná mladá žena měla neutuchající silné bolesti šířící se z krční páteře. Taková mladá dívka a tak velká bolest, stupňující se někdy do nevydržení! Ptal jsem se jí, jestli je má i nyní. Přisvědčila. "A jak usínáš?" Neuměl jsem si to představit. "Jen s pomocí Boha. Těsně před festivalem jsem je měla takové, že jsem si myslela, že ani nepřijedu." Když jsem se zajímal víc, potvrdila, že už někteří služebníci se modlili za její uzdravení a ... Bůh ji neuzdravil, Bůh neodpověděl. Ale zůstává v naději, neboť dostala Slovo od Pána, že bude uzdravena. A přesto, že i doma se jí vysmívají: "Kde je ten tvůj Bůh, který věříš, že uzdravuje?"

Doporučil jsem jí, aby odpustila Bohu, že jí to dal / dopustil to na ni. Neboť nic, co on nedopustí, se nám nemůže stát. Ne že by to Otec potřeboval, ale ona to potřebuje. A aby mu v modlitbě řekla: "Nevím, proč takto trpím, neznám toto tajemství, ale vím a věřím, že ty jsi můj Otec a ty máš s tím svůj plán." A svědčil jsem jí i o své vlastní zkušenosti, s tím rozdílem, že já jsem dostal od Pána milost, že mi řekl to "Proč".

Bůh je k nám vždycky dobrý.

Šokoval mě případ mladé ženy, která přišla v sobotu první. Ta po nesprávném kázání a učení o čistotě jednoho kněze, u kterého se ukazovaly i jiné obtíže, právě do nečistoty upadla, protože měla myšlenku a postoj "Mně se to nemůže stát". Satan si použil její pyšný postoj. Navíc mi řekla, že se nad ní modlila žena, u které se až dodatečně zjistilo, že měla ducha nečistoty a žádostivosti. Během modlitby se toho zříkala a Bůh ji uzdravoval. On staré věci dělá novými. Odešla v slzách.

Bůh je milosrdný.

Mirka přišla s problémem, že její babička je čarodějka a v rituálu to bez jejího vědomí předala jí; čarodějnice předávají své "řemeslo" vždy obgeneraci. Přestože byla křesťanka, cítila zlé duchy kolem sebe. Prosila o ochranu Pána.

Bůh je mocný.

Anna, zralá žena a matka v letech, přišla vyčerpaná a říkala, že "už dál nemůže". Muž jí navalí tolik práce a povinností, že padá únavou. Nato přechází do proklínání. Už ani nedokáže tolik, jako když byla mladá. Pak už při každém přetížení chybí málo, aby na něj vybuchla. Manžel se jí vysmíval, že potřebuje exorcisty.

Říkal jsem jí o hranicích. Musí mu dát hranice. Proč má pozemek plot? Aby na naše území nepřišli zloději. Proč nám Bůh dal kůži? Aby zastavila průnik bakterií a jiných škodlivých látek z ovzduší a odjinud do našeho těla. To jsou všechno hranice. Proč se Ježíš věnoval skoro jen Židům a řekl, že je povolán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele? Proč ne i z Egypta a Sýrie a Persie? Neboť jako člověk byl omezený a měl hranice. Dej mu hranice. Nemůžeme dělat "všechno". Platí to i v duchovní oblasti.

A tady podruhé od Ducha svatého zaznělo "Změň strategii": od proklínání k žehnání. Ale ty sama / sám to nedokážeš - potřebuješ Ducha svatého. Je třeba se jím naplňovat od časného rána. Hned ráno v modlitbě prosit o naplnění svého chrámu těla Duchem Božím. Bylo to Slovo přímo pro ni, protože přiznala, že to nedělala. Ráno vyskočila z postele a hned se vrhla do práce s nepříjemným pocitem a hnána tím, co všechno je třeba udělat a zvládnout. V modlitbě to přijala za své. Teď když mu bude chtít zlořečit, bude mu žehnat. Řekne mu něco pěkného. Zlomí ho to. Láska ho přemůže.

Bůh je dobrý Rádce.

Janko přišel se základním dilematem v jeho životě - zasvěcený život nebo manželství. Kde bude lépe sloužit Bohu? Už začal i noviciát v jedné řeholní společnosti, ale ho opustil a začal chodit s dívkou. Měl však výčitky, že zrazuje Boha a nakonec ukončil i tento vztah. Nyní byl v duchovním chaosu.

Říkal jsem mu, že si nemá vybírat podle sebe, kde bude lépe sloužit Bohu, ale zkoumat, jaká je vůle Boha, jaký má Bůh plán s jeho životem. Tedy ne on rozhoduje, ale Pán. Ani jedno ani druhé jho není snadné, obě jsou těžké, ale na jedné cestě mu ho bude pomáhat nést Ježíš. A tak se stane to jho lehké. Do obou musí být povolání.

Říkal jsem mu o sobě, že jsem chtěl být knězem, ale Pán Ježíš mě povolal do manželství. A pak o opačném případě jednoho známého kněze, který jezdí po celém Slovensku a všude říká, že chtěl dceru a vstoupit do manželství, ale Bůh chtěl, aby byl knězem. Takže není důležité, co já chci ("Bože, plň mi můj plán"), ale co chce Pán. On nás ví nejlépe. Necháš se vysvětit a pak selžeš a budeš špatným kněžím - nač by to bylo? Nebo vstoupíš do manželství, budeš špatným otcem a manželem - nač by to bylo? Boží plán s tvým životem je ten nejlepší. Svědčil jsem mu o našem vztahu s manželkou, jak rok po roce zjišťuji, že Bůh to dobře udělal, že mě povolal tam, kde jsem.

Bůh je Plánovač našich životů. Jen v plnění jeho plánu budeme naplněni radostí.

Když přišla Natálie, opět jedno z našich krásných slovenských děvčat, musel jsem se usmát. Začala s omluvou, že jí je líto, že nás obírá o náš vzácný čas, kdy tolik lidí čeká na poradenství a modlitbu. Ona má jen takový malý problém, i jsem zapomněl jaký. Zkušenější poradci totiž víme, že takovou strategii používá zase Ježíš na duše, aby je sem přivedl.

Chce jim totiž říci zásadní věc do jejich života.

Během bližšího zkoumání se ukázalo, že její otec je asociál, jeho vývoj se zastavil ve věku osm let, je duchovně zakrnělý a chová se jako malý kluk. Bylo to hrozné žít s ním pod jednou střechou, tak přivítala, že se s ním máma rozvedla. Otec nyní žije opět pod svou matkou, babičkou, která mu vždy poroučela, co má dělat. Natálie je s tím prý vypořádána, odpustila mu, vše je v pořádku.

Jenže mně Bůh řekl "vydělilas, odstranilas ho ze svého srdce". Rozplakala se. "Je to tvůj otec." Ještě více. "Bůh tě sem zavolal, protože tě chce požádat, aby jsi ho opět přijala do svého srdce."

Plakala. Bolelo to. Vzpomínala na to, co vyváděl, když ještě byl u nich.

Bránila se tomu. Měla před sebou scény, co dělal předtím doma.

"Natálie, Bůh nemluví do domu, ale do srdce. Zatím." Dal jsem jí dvě možnosti. Buď může nyní odejít a její život bude pokračovat její cestou, nebo se budeme za ni modlit, aby jí dal Bůh sílu milovat. Milovat otce už ne lidskou, ale vyšší láskou.

Zůstala.

Bůh z ní udělal bojovnici. Bojovnici za spásu i otcovy duše. A pak jiných duší. To jho, které dobrovolně přijala, ji však nezničí, protože jí ho bude nést Ježíš. A přitom ji bude učit milovat, jak on miloval. Lehké břemeno lásky. Od ní chtěl rozhodnutí, zda si ho chce vzít, nebo ho odmítne.

Rozhodla se dobře. Ona o tom totiž nevěděla, ale její nedokonalé rozhodnutí by ji dohnalo někdy později; možná v jejím manželství. Každý náš skutek nelásky nás "dožene". Zde stále platilo "Cti otce svého i matku svou". Od toho osvobození není.

Když ona ho pozvedne svou láskou (Tati, mám tě ráda), přijde na řadu její matka. Tu Bůh pak také postaví před rozhodnutí.

Bůh umí jen milovat.

Poslední přišel David. Skrze něj chtěl Bůh každému říct "Já jsem Bůh společenství". Říkal nám, že ztratil vztah s Otcem. Byl více než tři roky po svém obrácení. A během toho času zažíval jeho vedení, jeho blízkost. Teď to bylo jako stav "přestřiženého kabelu". Napojení na Boha se ztratilo.

Po hlubším rozhovoru se ukázalo, že se mu rozpadá společenství křesťanů, ve kterém i aktivně sloužil na chválách a jinde. Druzí najednou měli všechny možné zájmy a výmluvy, proč nemohou / nechtějí se sejít k modlitbám ve Společenství. Tak mu Bůh během modlitby řekl, že on spolu s těmi, kterým to ještě leží na srdci, má být tím výhonkem z mrtvého, pokáceného stromu, ze kterého si vybuduje a obnoví společenství.

A pak se mu i obnoví vztah s Bohem. Kabel bude znovu "napojen" na Zdroj života.

Náš Bůh je Bohem společenství.

Proto Trojice - Otec, Syn a Duch svatý.

Po službě jemu mi zase nabídl službu on - že mě odveze ve svém autě na ubytovnu. Byla jedna hodina po půlnoci. Souhlasil jsem, aspoň s ním budu moci pokračovat v rozhovoru.

Byla to opět krátká noc. Vzpomněl jsem si, co mi den předtím zavolala manželka. Hlas měla rozrušený. Pochopil jsem hned, že se stalo něco vážného.

Satan zaútočil na naši rodinu. Stalo se to ještě v pátek dopoledne. Vracela se se všemi našimi pěti dětmi od zubaře domů. Na kolech. U jedné těžší křižovatky se rozhodla z nich slézt a přejít přes přechod pro chodce.

Dobře viděla, jako i ostatní čekající na zelenou, jak jedna dodávka chtěla ještě přejet na žlutou, ale už blikla červená. Auta v jiném směru se okamžitě daly do pohybu a nákladní automobil zastavil v křižovatce, částečně na přechodu.

Nehýbalo se a chodci měli zelenou. Všichni čekající se pustili přes přechod. Poza dodávku. I moje manželka s dětmi, Samko (6) vsedl i na svůj bicyklík, odrážel se nohama. Nepřešly ještě všechny děti a řidič se rozhodl couvat. Samka neviděl. Narazil do něj a povalil ho na zem. Syn spadl na vozovku a ocitl se přesně pod jeho zadním kolem. Dále couval.

Manželka mi pak vyprávěla, jak asi před dvěma týdny přišel Samko k ní do postele a mluvil o snu, který ho vyděsil. Padal do tmy a přestože volal na mámu, máma mu nepomohla. Manželka přemýšlela, co to může znamenat a k čemu ji Bůh volá.

Začala se už tehdy aktivně modlit za ochranu našeho syna a prohlašovala, že Bůh je silnější než Zlý. Prosila Pána, aby mu poslal anděly strážné na pomoc. A také prosila o přímluvu patrony naší rodiny, aby se za našeho syna přimlouvali v nebi. Takto se modlila několik dní. I ve čtvrtek znovu intenzivně pocítila, že se má modlit na tento úmysl.

A Bůh neodepřel ochranu našemu malému synovi, který nosí jméno proroka. Jak Samko padal i s kolem, šikovně v poslední vteřině vytáhl nohu z pedálu a utíkal za mámou po přechodu.

Řidič si stále ničeho nevšiml a vjel kolem na kolo. Pokud by Samko nohu nevytáhl, tak mu ji rozdrtil kolem, nemluvě o jiných důsledcích; možná by ho zabil. Zlomek vteřiny od velkého neštěstí.

Když se řidič vylezl podívat, co se stalo a uviděl pokřivený bycyklík pod kolem dodávky, vlasy mu na hlavě vstávaly. Lidé se sešli a ukazovali s hrůzou na dvě kola. Velmi se lekl, sliboval všechno, nabízel peníze. Neviděl dozadu.

Manželka se na to všechno musela dívat a jen tři krát vykřikla jméno Ježíš, ve kterém je veškerá naše spása a záchrana. Ježíš věděl, co má dělat, měl všechno pod kontrolou. Zasáhl. Vnukl Samkovi rychle vytáhnout nohu, nebo mu ji sám vytáhl.

Manželka je přesvědčena, že to mělo souvislost s tím snem. Rovněž cítila, že bylo třeba se vzepřít Zlému, což i udělala. Prohlašovala, že Bůh je silnější než satan. Díky Pánu, nechť je oslaven Bůh.

Když jsme ve službě Bohu, buďme připraveni i na útoky Zlého. Cítí, že mu více škodíme. Spolupracujeme s Bohem na zmenšování jeho temného království, Pán mu vytrhává duše - to ho trápí a s tím se nespokojí. Nebo kazíme jeho práci, kterou si on připravuje lidi na závěrečný krok. Smrt duše. To nastává tehdy, když duše přestane věřit. Nebo se přímo postaví proti Bohu jako Lásce. Když ji naplní nenávistí. Satan prohrál a už se jen snaží, aby prohrálo co nejvíce duší s ním. Nezapomínejme vedle útočné i na obrannou válku. Nezapomeňme se modlit o ochranu nás a našich rodin, všeho, na co ďábel může zaútočit. Ale nikdy to služebníky nemůže vést ke strachu nebo k odchodu ze služby. My jsme na straně Vítěze. Porážka patří Poraženému.

Štefan Patrik Kováč, ThLic

autor knih "Život v Božím požehnání" (2014) a "Život s Bohem" (2015), připravuje se: "Toto je skutečná Afrika" (listopad / prosinec)

P.S. Pokud vás svědectví zaujalo, prosím o sdílení, přátelé.

Kontakt: www.facebook.com/s.p.kovacPřevzato z www.mojakomunita.sk/web/spkovac/blog;...,
článek z 9.10.2015 naleznete zde.


Sdílet

Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 10. 2015 | 6512 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.mojakomunita.sk/web/spkovac/blog;...
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace