Zajímavé...

Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RT Drazí bratři a sestry v Kristu!
Táta a máma byli pro mě odjakživa vzácnými lidmi, které jsem velmi miloval a přestože už dávno nejsou na tomto světě, nosím je stále ve svém srdci. A právě vánoční chvíle probouzejí ve mně vzpomínky a velkou vděčnost za to, že mi je Bůh daroval a že jsem spolu s mými bratry mohl zakusit, co to znamená mít skutečnou rodinu.

Jsem přesvědčen o tom, že i vy jste během Vánoc, více než kdy jindy, děkovali Bohu za tento velký dar, který si nikdo nemůže naprogramovat ani zařídit vyřizováním, dokonce ani koupit. Pocit domova, něžnost mámy a pečlivé slovo otce se nedají ničím zaplatit. Pravdou zůstává, že člověk reálně a s povděkem ocení své rodičů až tehdy, když je ztratí.

K vděčnosti, upřímnosti a úctě vyzývají čtení Božího slova dnešní Nedele Svaté rodiny. Už během života si členové rodiny mají dát najevo, že se mají rádi. Otec, matka i děti - všichni si zaslouží lásku a zvláštní úctu. Bůh chce, aby děti ctili otce i mámu (Sir 3, 3-17). A zase, rodiče nemají nakládat s dětmi svévolně ani podle choutek, neboť dítě je Boží dar. Vděčnost, odpuštění, laskavost, pokora a mírnost, by se podle apoštola Pavla měli usadit především v rodinách, které věří v Ježíše Krista (Kol 3, 12-21). Nakonec nám čtení z evangelia představuje jednu konkrétní rodinu. Její těžištěm a středobodem navždy zůstal Kristus. Je to Svatá rodina - Maria, Josef a dítě Ježíš. Jsou vykresleni v situaci, kdy přicházejí do chrámu. Rodiče sem přišli představit a zasvětit Pánu malého Ježíše (Lk 2, 22-40). Od první chvíle je zjevné, že tato rodina žila v úzkém spojení s Bohem a nikdy se od něj nevzdálila.

Boží slovo nám tedy předkládá obraz rodiny, v němž mají své pevné a nezastupitelné místo táta, máma i děti. Taková rodina je výrazem Božího záměru a plánu. Novodobá genderové teorie rovnosti to však označuje za překonaný stereotyp. To znamená, že jsme si zvykli, že rodina je pouze toto. Je to prý jen naše omezená představa. Prý jsou i jiné možnosti a jsou rovnocenné. Bohužel ve více zemích dostala tato zvrácená teorie i právní zastřešení. Dva muži nebo dvě ženy už dokonce nemají problém osvojit si cizí dítě a dosáhnout i společenské uznání, jakoby byli skutečnou rodinou. I u nás se stupňuje tlak na reálné nastolení této praxe. Nejnověji se přes tzv. Celostátní strategii ochrany a podpory lidských práv, pod rouškou lidských práv a odstraňování diskriminace otevírají dveře bezbřehé svévoli, která odporuje zdravému rozumu. První a nejzranitelnější obětí této teorie jsou děti, naše děti. Dítě se již nechápe jako bezbranná lidská bytost, která má právo na otce a mámu, ale je vnímáno pouze jako předmět neomezených a zvrácených práv či nároků každého, kdo po něm zatouží. Toto je nelidské právo!

Dokdy se budou vynakládat nemalé finanční prostředky na podporu takových protispolečenských strategií a ideologií? Musí se nám to zdát divné, neboť splnění těchto zájmů nepřispívá k řešení celospolečenských problémů, jakými jsou rozpad rodiny a demografická krize, ale ještě více je prohlubuje. S obavou si kladu otázku: Nemělo by se veškeré úsilí státu a společnosti soustředit na podporu skutečné rodiny postavené na manželství muže a ženy? Vždyť pouze ze svazku muže a ženy povstane nový život. Jinak to není možné! Společnost může bezpochyby žít a přežít bez homosexuálních párů a partnerství. Přestane se však úspěšně rozvíjet, pokud se ženy a muži neotevřou pro děti a pokud rodiče nepřevezmou za to odpovědnost během celého svého života (Kurt J. Heinz, německý křesťanský publicista).

Milí rodiče, otcové a mámy! Děti jsou pro vás darem i závazkem, jsou vašim nejdůležitějším posláním, důležitějším než práce a kariéra. Vy máte přednostní a nezadatelné právo na jejich výchovu. Vy vštěpovat dětem úctu a cit pro pravé hodnoty již od útlého věku.

Vůbec se nedivím, že se jako věřící křesťanští rodiče bouříte proti takové formě výchovy, která je odtržená od mravních zásad a v podstatě už v útlém věku dětské nevinnosti je přípravou na požitkářství, nevázanost, neřesti a hřích
(srov. Familiaris consortio 37). Tzv. zcitlivovaní dětí, aby si tak samy mohly vyzkoušet a určit svůj rod, je zločinem na dětech. Varoval před tím i Svatý otec František: Nemůžeme dopustit, aby se z dětí stávali pokusní králíci! (promluva k delegaci Mezinárodního katolického výboru pro děti, Řím 11. dubna 2014). Skutečně, cílem výchovy je něco jiného - je to budování ctností v životě člověka. Sám Ježíš volá všechny, muže i ženy, chce je vychovávat k čistotě a ctnosti ovládání se, aby se z nás nestali egoisté a otroci vlastního těla.

Tváří v tvář vůči těmto ohrožením chci zaměřit vaši pozornost na blížící se referendum o ochraně manželství a rodiny. Je to chvályhodná iniciativa. Chce potvrdit současný právní stav a zastavit silný tlak těch, kteří chtějí zavést zmíněná "nová lidská práva". Ve skutečnosti by to znamenalo vydat naše děti napospas sociálním experimentem. Dobře se proto seznamte s obsahem tohoto všelidového hlasování. Aktivně pomáhejte, aby se o něm dozvědělo a správně jej chápalo co nejvíce lidí ve vašem městě či ve vaší obci. Hlásat pravdu je služba lásky. Je třeba to dělat tím horlivěji, čím více se zamlčuje nebo deformuje. S bolestí pozoruji, jak některá hlavní média bagatelizují toto téma a připisují Církvi úmysl ovládat lidi svou doktrínou. Model rodiny, kterou tvoří otec, matka a děti, zde však byl a fungoval již od počátku, mnohem dříve než Kristus založil svou Církev.

Drazí bratři a sestry, Bůh si chrání a miluje rodinu muže a ženy, vždyť právě do takové rodiny se narodil a stal se člověkem. Přeji vám, aby ty vaše rodiny byly silné, zdravé a soudržné, a aby se neustále posvěcovaly v Boží milosti. Kéž by všechny děti na celém Slovensku mohly jednou po letech vděčně říct: Děkuji Ti, Pane, za dobré rodiče! Děkuji Ti, Bože, za otce a mámu!

Všechny Vás svěřuji do starostlivé ochrany Panny Marie a pro celý nastávající rok vyprošuji Boží pomoc a požehnání. Ať vás žehná Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

Na svátek Svaté rodiny 28. prosince 2014

Mons. Bernard Bober arcibiskup - metropolita

Zdroj: http://www.ke-arcidieceza.sk/pastiersky-list-na-nedelu-svatej-rodiny-2014/

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

rodina, otec, matka, děti, Public Domain CCO, www. pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 01. 2015 | 5399 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace