Zajímavé...

Benedikt XVI.: Zdraví není tržní produkt

Benedikt XVI., www.wikipedia.org, Fabio Pozzebom, CC BY 2.5 Vatikán. Skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a trpícímu (Spe salvi, 38). Těmito slovy se dnes Benedikt XVI. obrátil k účastníkům sympozia organizovaného Papežskou radou pro pastoraci zdravotníků.

Lékaři, zdravotníci i dobrovolnický personál se v těchto dnech zamýšleli nad možnostmi předávání evangelia na svém pracovišti. Papež ocenil jedinečnost jejich povolání, vyžadujícího náročné studium, citlivý přístup a zkušenost. Pokud chcete svou práci ve světě utrpení pojmout jako „humanitární a duchovní misi“, pokračoval Svatý otec, je zapotřebí ještě dalších kvalit, přesahujících akademické tituly:

„Mám na mysli nauku o křesťanském smyslu utrpení.
Druhý vatikánský koncil ji označuje za jedinou odpověď na smysl utrpení, která nemocnému přináší úlevu, aniž by jej uvrhla do iluzí. Koncil říká: Není v naší moci navrátit vám tělesné zdraví či umenšit vaši fyzickou bolest. Můžeme vám ale dát něco cennějšího a hlubšího. Kristus utrpení nezrušil ani nám nechtěl plně zjevit jeho tajemství. Vzal je však na sebe a to stačí k tomu, abychom pochopili jeho plnou hodnotu ( Poselství k chudým, nemocným a trpícím, 8.12.1965).“

Lidské zdraví i nemoc dnes podléhají zákonům trhu, upozornil Svatý otec. Důstojnost trpícího člověka nesmí být vyřazena z role, a proto by i zdravotnický systém měl přihlédnout k zásadám subsidiarity v těsném spojením se solidaritou ( Caritas in veritate, 58). Ačkoliv díky vědecko-technickému pokroku narůstá pravděpodobnost fyzického uzdravení, na druhé straně klesá schopnost péče o trpícího člověka v jeho celistvosti a jedinečnosti.

„Vytrácí se etický obzor lékařské vědy. Hrozí zapomenutí jejího prvotního poslání, kterým je služba člověku – jakémukoliv člověku v jeho celistvosti a ve všech fázích jeho existence. Je nutné, aby všichni zdravotníci přijali za svůj jazyk, kterým hovoří nauka o křesťanském smyslu utrpení. Do její slovní zásoby patří pojmy: soucit, soudržnost, sdílení, obětavost, nezištnost, darování sebe sama.“

Tímto jazykem hovoří také milosrdný Samaritán, dodal Svatý otec. Evangelijní podobenství o něm se stalo jednou z hlavních součástí mravní kultury a vůbec celé lidské civilizace, jak poukázal bl. Jan Pavel II. (Salvifici doloris, 29). A právě z této perspektivy se nemocnice stávají přednostním prostorem pro evangelizaci.

„Lékařská činnost a zdravotnická péče má být plně zaměřena na člověka v jeho křehkosti, bezbrannosti a v jeho hledání smyslu, když čelí neproniknutelnému tajemství bolesti. Pouze tehdy se nemocnice může stát “místem, kde pečovatelský rozměr není řemeslem, ale posláním. Prostorem, kde láska Milosrdného Samaritána je první katedrou a tvář trpícího člověka Tváří samotného Krista (Přednáška Benedikta XVI. na lékařské fakultě polikliniky Gemelli, Řím, 3.5.2012,)“

uzavřel Svatý otec dnešní audienci pro asi tři tisíce zdravotníků i pacientů ve vatikánské aule Pavla VI.

(jag)

Převzato z www.radiovaticana.cz, článek naleznete

zde.

DPP12

Sdílet

Související články:
Nakladatelství Umún (03.12.2022)
Poselství Svatého otce ke 30. Světovému dni nemocných (09.02.2022)
Žádná bolest se nesmí ztratit (13.01.2022)
Prosba o modlitbu (11.05.2021)
P. Milan Glaser: Co je nakažlivější (18.05.2020)
Trápení se zvládají lépe, když na ně nejsme sami (15.02.2019)
Sdružení AVE - zrakově postižených křesťanů a jejich příznivců (21.02.2018)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných (21.01.2018)
Zachraňme malého Charlieho - aktualizováno (06.07.2017)
Velikonoční dopis biskupa Františka Václava Lobkowicze nemocným „Máme účast na Kristově kříži“ (18.04.2017)
Čtyři věci, které litují umírající (29.10.2016)
Pomazání nemocných - v dějinách (02.06.2016)
Svátost "pomazání nemocných" (01.06.2016)
Babka Magdalenka: Panna Maria se ke mně vrátila (21.06.2015)
Spuštěny webové stránky Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (06.04.2014)
Cesta na Misie - prosba o pomoc (11.06.2013)
Hospic sv. Josefa v Rajhradě a naše pomoc (10.05.2013)
Odpustky ke Světovému dni nemocných (10.02.2013)
Otec Vladimír Cyril Hron má nové auto! (15.10.2012)
Život je vzácny... i pro zdravotně těžko postižené (23.09.2012)
Přes slzy ke štěstí - Víra mi dává smysl i radost (03.09.2012)
Hrdinové v utrpení (23.07.2012)
S Ježíšem se neprohrává (03.07.2012)
Moc trpělivosti (09.04.2012)
dopis NEMOCNÝM (11.02.2012)
Dvacátý Světový den nemocných (11.02.2012)
Přednáška na téma Jak se žije nemocným v Ugandě? (04.02.2012)
Bohatý Západ a nemocní (10.11.2011)
Indický kněz a modlitby za uzdravení ve Slavkově (17.05.2011)
Pamatujme v modlitbách na zesnulého poutníka (06.01.2011)
Papež Benedikt XVI. - poselství k postní době 2010 (18.02.2010)
Cyklus kurzů Pečuj doma (01.02.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 11. 2012 | 6131 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace