Zajímavé...

Benedikt XVI.: Zdraví není tržní produkt

Benedikt XVI., www.wikipedia.org, Fabio Pozzebom, CC BY 2.5 Vatikán. Skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a trpícímu (Spe salvi, 38). Těmito slovy se dnes Benedikt XVI. obrátil k účastníkům sympozia organizovaného Papežskou radou pro pastoraci zdravotníků.

Lékaři, zdravotníci i dobrovolnický personál se v těchto dnech zamýšleli nad možnostmi předávání evangelia na svém pracovišti. Papež ocenil jedinečnost jejich povolání, vyžadujícího náročné studium, citlivý přístup a zkušenost. Pokud chcete svou práci ve světě utrpení pojmout jako „humanitární a duchovní misi“, pokračoval Svatý otec, je zapotřebí ještě dalších kvalit, přesahujících akademické tituly:

„Mám na mysli nauku o křesťanském smyslu utrpení.
Druhý vatikánský koncil ji označuje za jedinou odpověď na smysl utrpení, která nemocnému přináší úlevu, aniž by jej uvrhla do iluzí. Koncil říká: Není v naší moci navrátit vám tělesné zdraví či umenšit vaši fyzickou bolest. Můžeme vám ale dát něco cennějšího a hlubšího. Kristus utrpení nezrušil ani nám nechtěl plně zjevit jeho tajemství. Vzal je však na sebe a to stačí k tomu, abychom pochopili jeho plnou hodnotu ( Poselství k chudým, nemocným a trpícím, 8.12.1965).“

Lidské zdraví i nemoc dnes podléhají zákonům trhu, upozornil Svatý otec. Důstojnost trpícího člověka nesmí být vyřazena z role, a proto by i zdravotnický systém měl přihlédnout k zásadám subsidiarity v těsném spojením se solidaritou ( Caritas in veritate, 58). Ačkoliv díky vědecko-technickému pokroku narůstá pravděpodobnost fyzického uzdravení, na druhé straně klesá schopnost péče o trpícího člověka v jeho celistvosti a jedinečnosti.

„Vytrácí se etický obzor lékařské vědy. Hrozí zapomenutí jejího prvotního poslání, kterým je služba člověku – jakémukoliv člověku v jeho celistvosti a ve všech fázích jeho existence. Je nutné, aby všichni zdravotníci přijali za svůj jazyk, kterým hovoří nauka o křesťanském smyslu utrpení. Do její slovní zásoby patří pojmy: soucit, soudržnost, sdílení, obětavost, nezištnost, darování sebe sama.“

Tímto jazykem hovoří také milosrdný Samaritán, dodal Svatý otec. Evangelijní podobenství o něm se stalo jednou z hlavních součástí mravní kultury a vůbec celé lidské civilizace, jak poukázal bl. Jan Pavel II. (Salvifici doloris, 29). A právě z této perspektivy se nemocnice stávají přednostním prostorem pro evangelizaci.

„Lékařská činnost a zdravotnická péče má být plně zaměřena na člověka v jeho křehkosti, bezbrannosti a v jeho hledání smyslu, když čelí neproniknutelnému tajemství bolesti. Pouze tehdy se nemocnice může stát “místem, kde pečovatelský rozměr není řemeslem, ale posláním. Prostorem, kde láska Milosrdného Samaritána je první katedrou a tvář trpícího člověka Tváří samotného Krista (Přednáška Benedikta XVI. na lékařské fakultě polikliniky Gemelli, Řím, 3.5.2012,)“

uzavřel Svatý otec dnešní audienci pro asi tři tisíce zdravotníků i pacientů ve vatikánské aule Pavla VI.

(jag)

Převzato z www.radiovaticana.cz, článek naleznete

zde.

DPP12

Sdílet

Související články:
Prosba o modlitbu (11.05.2021)
P. Milan Glaser: Co je nakažlivější (18.05.2020)
Trápení se zvládají lépe, když na ně nejsme sami (15.02.2019)
Sdružení AVE - zrakově postižených křesťanů a jejich příznivců (21.02.2018)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných (21.01.2018)
Zachraňme malého Charlieho - aktualizováno (06.07.2017)
Velikonoční dopis biskupa Františka Václava Lobkowicze nemocným „Máme účast na Kristově kříži“ (18.04.2017)
Čtyři věci, které litují umírající (29.10.2016)
Pomazání nemocných - v dějinách (02.06.2016)
Svátost "pomazání nemocných" (01.06.2016)
Babka Magdalenka: Panna Maria se ke mně vrátila (21.06.2015)
Spuštěny webové stránky Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (06.04.2014)
Cesta na Misie - prosba o pomoc (11.06.2013)
Hospic sv. Josefa v Rajhradě a naše pomoc (10.05.2013)
Odpustky ke Světovému dni nemocných (10.02.2013)
Otec Vladimír Cyril Hron má nové auto! (15.10.2012)
Život je vzácny... i pro zdravotně těžko postižené (23.09.2012)
Přes slzy ke štěstí - Víra mi dává smysl i radost (03.09.2012)
Hrdinové v utrpení (23.07.2012)
S Ježíšem se neprohrává (03.07.2012)
Moc trpělivosti (09.04.2012)
dopis NEMOCNÝM (11.02.2012)
Dvacátý Světový den nemocných (11.02.2012)
Přednáška na téma Jak se žije nemocným v Ugandě? (04.02.2012)
Žádná bolest se nesmí ztratit (26.12.2011)
Bohatý Západ a nemocní (10.11.2011)
Indický kněz a modlitby za uzdravení ve Slavkově (17.05.2011)
Pamatujme v modlitbách na zesnulého poutníka (06.01.2011)
Papež Benedikt XVI. - poselství k postní době 2010 (18.02.2010)
Cyklus kurzů Pečuj doma (01.02.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 11. 2012 | 5713 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace