Zajímavé...

Argumenty v homo – debatě

Děk. kolo soutěže o sv. Pavlovi Při prosazovaní práva na homosexuální svazky a na adopci dětí v těchto svazcích zaznívají tvrzení, na která je třeba se podívat v pravém světle objektivní skutečnosti, a nikoliv pouhých emocí. Zde jsou některá z nich:

„Homosexualita je geneticky podmíněna. Homosexuálové se již jako takoví rodí.“
Přes intenzivní vědecká bádání se nepodařilo prokázat genetický původ homosexuality. Ani výzkum chování dvojčat neprokázal dědičný základ. Neil Whitehead, biochemik, shrnuje stav vědeckého výzkumu takto: „Homosexualita není ani vrozená, ani geneticky určená a není nezměnitelná.“ (My Genes Made Me Do It! A Scientific Look at Sexual Orientation, 1999)

„Homosexuálové nemohou své chování změnit.“
K tomu jeden citát: „Někteří terapeuti zpracovali obšírná písemná svědectví o pozitivních výsledcích terapie homosexuálního založení. Hodnocení léčby nežádoucího pohlavního sklonu ukazují, že tato léčba je stejně úspěšná jako u obdobných psychologických problémů: u 30 % zaznamenala úplnou změnu a u 30 % zlepšení stavu (Homosexuality and Hope). Robert Spitzer, spoluodpovědný za vyškrtnutí homosexuality ze seznamu psychických onemocnění v roce 1973, po vlastním studiu napsal v roce 2000: „Jsem přesvědčen, že mnoho lidí dosáhlo významných úspěchů ve snaze stát se heterosexuálními (…) Začal jsem toto studium jako skeptik. Nyní tvrdím, že této změny je možno dosáhnout.“

„Stejné právo na stejnou lásku.“
Tímto heslem je požadováno státem uznané spojení homosexuálů. V souvislosti s tímto tvrzením je třeba vysvětlit, proč stát vybavil manželství zvláštními právy. Důvod: Protože manželství je privilegované místo plození. Celoživotní spojení muže a ženy je ideálním prostředím pro vývoj dítěte k psychicky zdravému dospívání. Abychom použili hesla homosexuálů: Manželství je prostor správného a přirozeného chování člověka. Slogan „stejné právo na stejnou lásku“ zatemňuje skutečnost a obrací pohled k emocím, které nemají žádný veřejný význam. Stát zvýhodňuje manželství bez ohledu na citové rozpoložení partnerů.

„Homo-svazek nepoškozuje manželství, oba mohou existovat vedle sebe.“
Uznání homosexuálního svazku bourá pojem manželství, protože zatemňuje jeho podstatu, totiž plodné spojení muže a ženy. Pojem manželství je zde v jádru změněn: stává se z něho spojení libovolných osob s cílem vzájemné výměny sexuálně podněcujícího jednání.

„Církev dovoluje sňatek neplodných osob, nemůže tedy toto právo odepírat homosexuálům.“
V manželství neplodného páru dochází k pohlavnímu styku, který sám o sobě umožňuje plození, i když z určitých biologických nebo psychologických důvodů k tomuto plození nedochází. U homosexuálů je jejich sexuální aktivita již ze své podstaty zásadně neplodná.

„Odmítání církve je projevem její nenávisti vůči homosexuálům.“
Křesťané jsou ve všech příslušných církevních vyjádřeních vyzýváni k tomu, aby rozlišovali mezi osobami a jejich konáním. Tak jako každý jiný člověk i homosexuál je člověk, který zasluhuje lásku. Ježíš Kristus zemřel na kříži za všechny a všechny chce zachránit. Právě proto je důležité označit homosexuální jednání za hříšné, aby postižení měli možnost otevřít se svému obrácení. Neláskou by bylo právě to, kdybychom jejich jednání ospravedlňovali.

„Odmítat manželství homosexuálů je diskriminace.“
Manželství je spojení muže a ženy, kteří musí být schopni pro manželský svazek. Žádné jiné spojení (muž + muž, žena + žena, muž + dítě, žena + dítě, člověk + pes) není manželství. Když na tom trváme, vysvětlujeme, co je to manželství, a není to žádná diskriminace takových svazků, které ze své podstaty nejsou a ani nemohou být manželstvím.

„Homosexuální láska je stejně životná jako každá jiná láska.“
Abychom to mohli posoudit, je dobré poukázat na některé zvláštnosti homosexuálních vztahů: Promiskuita u homosexuálů (zvláště mužů) je vysoce nadprůměrná. Výměna partnerů patří k životnímu stylu. I v relativně stabilních partnerstvích dochází k četným sexuálním vztahům s jinými osobami. Výsledky šetření jsou různé, ale není výjimkou, že homosexuál má více než 100 partnerů, a jsou to často zcela cizí osoby. Důsledkem je, že homosexuálové jsou nadprůměrně postiženi pohlavními chorobami a nemocí AIDS. Tři ze čtyř lesbiček navštěvují terapeuty, homosexuální muži mají velký sklon k sebevraždě, alkoholismu a drogám. Jejich životní aspirace jsou značně redukovány. Děti z homosexuálních párů jsou velmi často vystaveny sexuálnímu zneužití pěstouny (viz http://www.exodusglobalalliance. org/ishomosexualityhealthyp60. php).

„Uzavřít manželství patří k lidským právům. Nikomu v tom nesmí být zbraňováno.“
To souhlasí, že je lidským právem uzavřít manželství. Ale to platí v tom případě, že se jedná o svazek muže a ženy uzavřený vzhledem k plození potomstva. Jiné formy soužití mají v civilním právu dostatečně zakotvené možnosti k odlišnému právnímu opodstatnění takových vztahů.

„Mezi osobami stejného pohlaví nesmí existovat láska?“
Samozřejmě může, a dokonce má. Ale ta musí ke svým projevům používat přiměřené formy. Taková přátelská láska může vy užívat i tělesné výrazy náklonnosti, které vyjadřují duševní blízkost těchto osob, např. objetí. Tyto projevy však nesmí být zaměřeny k sexuálnímu vzrušení. To je vyhrazeno pro muže a ženu a má své kořeny v lidské přirozenosti jako průvodní projev při plození plynoucí z napětí mezi pohlavími. Homosexuální láska je ve své podstatě sebevztažná, jak dokazuje holandský expert Gerard van de Aardweg: „Nejlépe to vystihuje pojem neurotický vztah: ten podněcuje výrazně egocentrismus, hledání pozornosti místo milování.“

„Není možné bránit homosexuálním párům, aby adoptovaly děti.“
Christl Vonholdt uvádí důležité důvody, které tomu brání:
* Každé dítě má právo na otce a matku. Ve struktuře homosexuální „rodiny“ je dítě o toto právo vědomě ochuzeno.
* Dítě, které vyrůstá s vědomím, že rodiče jsou dva muži anebo dvě ženy, je vystaveno manipulaci, pokud jde o jeho vědomí o svém mezipohlavním původu. To pak ovlivňuje negativně vytváření vlastní identity.
* Rozdílnost je pro vývoj mnohem podnětnější než shoda. Výzkumy posledních 40 let se shodují v tom, že matka a otec vnášejí do vývoje dítěte pohlavní závislost vyplývající z rozdílnosti. Dítě u homosexuálních partnerů stejného pohlaví je předem zbaveno zdravých vývojových možností.
* Existují výrazné rozdíly v životním stylu homosexuálních a heterosexuálních partnerů. Statistika prokazuje výrazně vyšší promiskuitu u homosexuálně žijících mužů než u mužů ve vztazích otec – matka. To má destruktivní vliv na vývoj pojetí vztahů u dítěte.
* Pro lesbicky žijící ženu je příznačné, že nechce nebo nemůže mít vztah k mužskému pohlaví. To velmi ztěžuje vývoj identity chlapců.
* Pro dívky je otec důležitým činitelem pro vytváření vzoru rolí, jaká je očekávána od muže. Studie prokazují, že dívky vyrůstající bez otce mají problémy ve vytváření vztahu k mužskému pohlaví a dostávají se mnohem častěji do nežádoucího jiného stavu.
* Ve studiích, které tvrdí, že nejsou rozdíly mezi homosexuálním a heterosexuálním rodičovství, se vyskytují závažné metodické nedostatky.

Z VISION 2000 – 2/2010
přeložil -lš-Sdílet

Související články:
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 22. 01. 2011 | 17734 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 17/2010
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace