Zajímavé...

Antonietta Meo

V časopise Světlo vyšel v roce 2005 článek o Antoniettě Meo, dívce, která zemřela ve věku sedmi let. "Čím více o ní čteme, tím více nevycházíme z úžasu. Je to vůbec možné, aby dítě žilo tak, jak žila Antonietta? Protože tato dívenka nám v zářící bolesti ukazuje, co vlastně jsme: Boží děti."

Světlo světa spatřila v Římě 15. prosince 1930. Dva týdny nato 28. prosince byla pokřtěna v bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského. Rodiče byli zámožní, v rodině vládne hluboce katolický duch. Nennolina, jak ji rodiče a příbuzní nazývali, bylo živé a veselé dítě. Je čilá a velice zvídavá.

Šok
Počátkem roku 1936, Nennolině není ještě 6 let, zjistí rodiče na jejím levém koleně bouli. Nejdříve si myslili, že si koleno někde narazila. Ale Anoniettiny bolesti nepřestávají. Nové lékařské vyšetření konstatuje strašný nález: rakovina kostí. Je předána do nemocnice, lékaři radí nohu amputovat. Pro rodiče je to šok, nikoliv však pro dítě. Když chce maminka připravit dcerušku na nadcházející operaci, řekne jí: Nennolino, kdyby Ježíš chtěl od tebe všechny tvoje hračky, dala bys mu je? Antonietta odpověděla s jistotou: Ano, maminko. Maminka pokračuje: A kdyby Ježíš chtěl od tebe obě tvoje ruce? Po krátkém zamyšlení maličká odpoví: Ano, maminko, kdyby to Ježíš chtěl, i ruce.
25. dubna 1936 podstoupí Antonietta amputaci nohy. Nestěžuje si, nepláče. Ošetřování rány přijímá docela ochotně. Jednoho dne řekne užaslému personálu: Dnes jsem misionářka! Čímž myslí, že všechny nepříjemnosti obětuje za misionáře.
Její matka pochybuje, zda malá vůbec registruje, co se s ní děje, a proto chce navázat na rozhovor o darování ruky Ježíškovi, a dostane od Nennoliny, která ihned pochopila matčin myšlenkový postup, tuto odpověď: Je tolik hříchů ve světě, za které musí někdo dělat pokání. Zhotovují jí protézu, aby mohla chodit bez berlí. Přizpůsobování aparátu je bolestivé, nošení namáhavé, ale Antonietta je v dobré náladě. Pokračuje v obvyklém životě, chodí do školy, baví se hrou a těší i druhé, kteří si dělají starosti. Aby rozveselila svou matku, postaví se náhle, když slyší matku přicházet, ve své posteli na jednu nohu a volá se smíchem: Vidíš, mami, jak umím vzpřímeně stát?

Psaníčka
Právě v té době začíná psát psaníčka. Jeden kněz jí řekl, že o Vánocích může přistoupit k prvnímu svatému přijímání, a matka jí dává lekce katechismu. A Antonietta začne mamince diktovat psaníčka, které pak klade k sošce Jezulátka, která stojí u jejího lůžka. „Byla to pro ni nejdříve hra,“ řekla později matka při procesu blahořečení. „Pak jsem jí navrhla, aby napsala dopis představené sester v dětské školce a poprosila ji, zda by mohla v jejich kapli na půlnoční mši svaté přijmout první svaté přijímání. Zvolna se stalo obyčejem, že po modlitbě k andělu strážci diktovala Antonietta »básničky «, jak říkala psaníčkům adresovaným nejdříve mně, pak tatínkovi, Markétě (sestře) a konečně Ježíši a Matce Boží. Vzala jsem první lepší list papíru a psala jsem s blahosklonným úsměvem, co ona s velkou prostotou a jistotou diktovala.“
Mnoho těchto malých dopisů se ztratilo, protože matka tomu nevěnovala tolik pozornosti. „Moje matka,“ říká Markéta, „byla velice zdrženlivá, obezřetná, konkrétní žena, která stála oběma nohama na zemi. Nebyla sentimentální ani lehkověrná. Lehkomyslné blouznění brala velice střízlivě. (…) Pokoušela se vždy pochvalné řeči o Antoniettě přejít a nelíbilo se jí, když ji někdo idealizoval.“ První psaníčko pochází z 15. září 1936. Pětiletá Antonietta diktuje: Milý Ježíši, dnes jdu na procházku a jdu ke svým sestrám a řeknu jim, že chci jít o Vánocích k prvnímu svatému přijímání: Ježíši, přijď co nejdříve do mého srdce, abych tě mohla pevně přitisknout k sobě a políbit. Ó Ježíši, já chci, abys navždy zůstával v mém srdci.
Když začala Antonietta chodit v říjnu do základní školy, chce se co nejrychleji naučit psát, aby mohla milostná psaníčka vlastnoručně podepisovat: Antonietta a Ježíš. Miluje Ježíše, který je přítelem jejích her a nejbližším důvěrníkem: Ježíši, pojď se mnou do školy. Chodím tam tak ráda, musíš požehnat mojí učitelce, která má nás děti velice ráda. Víš, milý Ježíši, škola se mi velice líbí! Chtěla bych tam chodit i v noci! Líbí se mi proto, že se tam mluví o tobě! Nebo: Dnes jsem udělala malou hloupost, ale ty, milý Ježíši, vezmi své dítě do náruče. A před svatostánkem ji slyšeli, jak volá: Ježíši, pojď si se mnou hrát!
Zvláště před Vánocemi, před velkou událostí prvního svatého přijímání, jsou její milostná sdělení plná něžnosti a touhy. Počítá dny a hodiny, kdy k tomu dojde. Jeden den před velkým svátkem diktuje své matce: Milý Ježíši, až se zítra ráno odebereš do mého srdce, představ si, že moje duše je jablko. A jako má jablko jádra, tak udělej, aby v mé duši byla malá schránečka. A jako pod černou slupkou jádra je bílé jadérko, tak udělej, aby v mé schránečce byla tvoje milost, která je jako bílé jádro.
Matka užasne a ptá se: „Antonietto, co ty to mluvíš? Co to vůbec má znamenat? Co to je?“ A matka dále sděluje: „Marně jsem se pokoušela jí to vymluvit. Nakonec mi řekla: Poslouchej, maminko, pomysli si, že moje duše je jablko. V jablku jsou černé věcičky, to jsou jádra. A ve slupce jádra je tam to bílé, ne? No dobře. Tak teď si představ, že to je milost. Zjistila jsem, že toto přirovnání, které mi bylo zcela neznámé, bylo velmi hluboké, ale nechtěla jsem být poražena a obrátila jsem se na ni znovu: – Kdo ti to řekl? Vzala ve škole učitelka jabko, aby vám vysvětlila… – Ne, maminko, odpověděla upřímně, to neřekla učitelka, to jsem si tak vymyslela. Pak uzavřela své myšlenky prosbou: Ježíši, dej, aby tato milost byla vždy se mnou.“
Antoniettino klekátko v kapli bylo vyzdobeno bílými růžemi a perleťovým křížem. Několik hodin předtím ještě řekla Ježíši: Přijď, přijď, ó můj Ježíši! – Zcela Tvoje Antonietta. Teď vidí přítomní, jak klečí na polštářku se svou protézou, která jí působí bolest.

Poslední psaníčko
V následujícím měsíci květnu přijme Antonietta svátost biřmování. V předvečer píše neurovnanými velkými literami do svého deníku: Budu voják Boží! Pak její nemoc prudce pokročí. K zděšení rodičů začne sama mluvit o smrti. Když jí otec odporuje: „Ale dítě, jak bych pak neměl plakat,“ odpoví mu: Musíš se přinutit. Ostatně já tě z nebe nenechám plakat. Trpí dušností, zoufale kašle, nemůže rovně sedět a je připoutána na lůžko. Ale když se jí ptají, jak se jí vede, řekne vždy: Vede se mi dobře.
2. června píše poslední psaníčko. Matka si vzpomíná: „Sedla jsem si k ní na lůžko a psala jsem, co Antonietta s námahou a obtížemi diktovala: Milý ukřižovaný Ježíši, mám tě ráda, mám tě velice ráda! Chtěla bych být u tebe na Kalvárii. Milý Ježíši, dej mi potřebnou sílu, abych vydržela bolesti, které ti obětuji za hříšníky.
V tom okamžiku ji přepadl prudký kašel a silné dávení, ale jakmile jí to povolilo, chtěla ihned diktovat dále: Milý Ježíši, řekni Duchu Svatému, aby mě osvítil láskou a naplnil svými dary. Milý Ježíši, řekni Matce Boží, že ji velice miluji a že chci být u ní. Milý Ježíši, chci ti stále říkat, že tě mám velice ráda. Milý Ježíši, odporoučím ti svého duchovního otce. Dej mu potřebné milosti. Nejmilejší Ježíši, svěřuji ti své rodiče a Markétu. Tvoje dítě ti dává tolik pusinek. – Zachvátil mě náhle pocit vzpoury, když jsem viděla, jak trpí, a v záchvatu zlosti jsem list složila a hodila do přihrádky.
Několik dní později povolal Dr. Vecchio papežského domácího lékaře prof. Milaniho k Antoniettě a prosil ho o radu. Řekl, že stav dívenky je velice vážný, musí být tedy dopravena do nemocnice k nové operaci.
Papežský lékař zůstal ještě chvíli a hovořil s Antoniettou. Divil se, když snášela tak velké bolesti bez nářku. Můj muž mu vyprávěl o psaníčcích, která psala. Požádal, zda by si mohl přečíst to poslední, a já jsem neměla odvahu nevyhovět jeho prosbě.
Vytáhla jsem dopis ze zásuvky, kam jsem ho den předtím strčila, a ukázala jsem mu ho. Když ho přečetl, řekl, že by chtěl o Antoniettě mluvit s papežem, a žádal o povolení, aby si dopis mohl vzít s sebou. Odpověděla jsem rozechvěná: – Já… já nevím… zda… – Ale paní Meo, řekl, je to přece papež. – Další den zastavilo před naším domem vatikánské auto. Zvláštní delegace jmenovaná Piem XI. přinesla dítěti apoštolské požehnání. Papež nám vzkázal, že byl dopisem hluboce dojat. Také prof. Milani nám předal lístek, na kterém prosil Antoniettu, aby ho odporučila Pánu a vyprosila mu ty dary, o které ho sama prosila.“

Déšť lilií
Rakovina zatím napadla celé tělo. Antoniettina hruď byla nádorem tak stlačena, že vytlačovala její srdce. Trpěla strašnou dušností. Museli jí vyjmout tři žebra, ale vzhledem k značné slabosti pacientky mohl být zákrok proveden jen při místním umrtvení. Matka se pokoušela ji těšit, slibovala jí cestu k moři, když všechno vydží. Antonietta na to odpověděla: Maminko, těš se a buď veselá…, ani ne za deset dní odtud vyjdu. Co nikdo netušil: těmito deseti dny oznámila Antonietta den a hodinu své smrti.
Protože stále vyzařovala veselost a radost, kladla si matka jednou otázku, zda dítě vůbec trpí. Šla za ošetřujícím lékařem a chtěla mít jasno: „Pane doktore, já nevěřím… řekněte mi pravdu, povězte mi, trpí Antonietta opravdu velice?“ – „Ale paní Meo, co to kladete za otázku! Co to říkáte! Mlčte. Bolesti jsou nesnesitelné.“ – „Vrátila jsem se k její postýlce... nebyla jsem schopná ovládat svůj hlas a poprvé jsem řekla: – Antonietto, požehnej svou maminku, požehnej svou maminku. – S velkou námahou mi udělala křížek na čele.“
Kněz přinesl svátosti umírajících. Antonietta něžně políbila kříž od prvního svatého přijímání. Za ranního úsvitu 3. července 1967 přistoupil otec k jejímu lůžku, narovnal jí polštář a chtěl ji políbit. Antonietta šeptala: Ježíši, Maria, …maminko, tatínku… To byla její poslední slova. Příští den přinesli malou bílou rakev do baziliky Svatého Kříže Jeruzalémského. Brzy po její smrti se objevily její první životopisy a udála se první uzdravení, rozšířila se pověst o její svatosti. Roku 1972 byl ukončen diecézní proces přípravy pro blahořečení. Antonietta, druhým jménem Terezie (podle Terezie z Lisieux), jednou ve vztahu k této své patronce řekla: Ona slíbila, že dá padat déšť milosti. Já sešlu déšť lilií, protož se v nebi budu stále modlit za spásu duší...


Z FeL 7/2005
přeložil -lš-Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 8)
(4.79 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 4)
(2.40 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 20)
(11.98 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 135)
(80.84 %)Celkem hlasovalo: 167
Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 13. 01. 2022 | 11629 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 34/2005
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace