Zajímavé...

Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu

Joe_Biden, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia Ak platí, že náboženská sloboda je najdôležitejší problém, ktorému dnes čelíme, druhá Trumpova vláda bude to menšie zlo.

Joe Biden 29. októbra vyhlásil, že keď ho zvolia a bude za ním stáť demokratický Senát, podpíše počas svojich prvých sto dní v úrade Zákon o rovnosti (z anglického Equality Act, pozn. prekl.) Verím mu.

Toto je vec, na ktorej sa Demokratická strana zhodne. Jediný dôvod, prečo tento dokument ešte nevstúpil do platnosti, je, že ho republikánsky Senát odmietol schváliť.

Zákon o rovnosti by vo federálnych zákonoch, ktoré sa týkajú občianskych práv, povýšil sexuálnu orientáciu a rodovú identitu na úroveň rasy. Znamená to, že by medzi nimi nebol žiaden rozdiel. To by bola zlá správa pre náboženskú slobodu kresťanov, moslimov alebo židov, ktorí s tým nesúhlasia.

Prečo? Ryan T. Anderson minulý rok vysvetlil, že ak sa Zákon o rovnosti naozaj stane zákonom, spôsobí tieto veci:

1. Zákon o rovnosti prinúti zamestnávateľov, aby v rámci zdravotného poistenia platili aj potrat, a zdravotníckych pracovníkov prinúti, aby potraty vykonávali alebo pri nich asistovali.

Keď sa Obamova administratíva pokúsila presadiť toto isté počas svojich posledných mesiacov, federálny sudca vyhlásil tento návrh za nezákonný. Keď do úradu nastúpila Trumpova vláda, Trumpovo ministerstvo spravodlivosti s týmto sudcom súhlasilo a proti jeho rozhodnutiu sa neodvolalo, čím sa toto nariadenie stalo súdnym príkazom pre päťdesiat štátov.

Ak by Zákon o rovnosti začal platiť, táto potratová politika by sa stala zákonom našej krajiny a výrazne by podkopala dôležité pro-life výsledky prezidenta Donalda Trumpa.

2. Zákon o rovnosti prinúti zamestnávateľov, aby zdravotné poistenie, ktoré poskytujú svojim zamestnancom, pokrývalo aj zákrok „zmeny pohlavia“ a od zdravotníkov bude vyžadovať, aby ho robili.

Predstavte si prípady Hobby Lobby a Little Sisters of the Poor, len horšie (Sieť obchodov s umeleckými potrebami Hobby Lobby aj katolícka charita Little Sisters of the Poor sa súdili o výhradu vo svedomí, aby nemuseli zamestnancom v rámci zdravotného poistenia preplácať antikoncepciu a potraty, pozn. prekl.). Ak zdravotná poistka hradí mastektómiu v prípade rakoviny, ale nie v prípade „zmeny pohlavia“, Zákon o rovnosti by to považoval za nezákonnú „diskrimináciu“. Podobne ak by sa doktor rozhodol, že mastektómiu vykoná pri diagnóze rakoviny, ale nie z dôvodu „zmeny pohlavia“, aj tento doktor by bol vinný z nelegálnej „diskriminácie“.

Našťastie, keď sa Obamova administratíva pokúsila zaviesť tento mandát, federálny sudca ho zrušil. Trumpova administratíva s ním súhlasila a proti rozsudku sa neodvolala. Ak by Zákon o rovnosti vstúpil do platnosti, anulovalo by to Trumpovu politiku, ktorá chránila slobodu lekárov nevykonávať „zmenu pohlavia“, ak ju považujú za zlý lekársky postup.

3. Zákon o rovnosti by prinútil všetky školy a podniky, aby ženské toalety, šatne sprchy, ale aj svoje športové tímy sprístupnili chlapcom, ktorí „sa identifikujú“ ako dievčatá, a mužom, ktorí „sa identifikujú“ ako ženy.

Obamova administratíva zaviedla tento transrodový mandát na školy vo všetkých päťdesiatich štátoch. Našťastie, Trumpova administratíva túto scestnú politiku zrušila počas prvých týždňov svojej vlády. Ale ak by Zákon o rovnosti vstúpil do platnosti, túto Trumpovu politiku by nahradil a ohrozil by súkromie, bezpečnosť a rovnosť žien a dievčat v celej krajine.

4. Zákon o rovnosti by mohli použiť na to, aby prinútili armádu platiť za medicínske zákroky „zmeny“ pohlavia a prinútili by armádu prijímať nových vojakov, ktorí trpia rodovou dysfóriou a ktorí nie sú schopní boja.

Trumpova administratíva implementovala opatrnú, diferencovanú politiku, ktorá umožňuje ľuďom identifikujúcim sa ako transrodoví slúžiť v armáde – za predpokladu, že už viac netrpia rodovou dysfóriou a slúžia v súlade so svojím biologickým pohlavím. Ak by sa však zákon o rovnosti stal platným zákonom, mohla by sa táto Trumpova politika považovať za „diskrimináciu“.

5. Zákon o rovnosti by prinútil adopčné agentúry, ktoré prevádzkujú náboženské organizácie, aby konali proti svojmu presvedčeniu, že každé dieťa si zaslúži matku aj otca, alebo aby prestali deťom v núdzi slúžiť úplne.

Našťastie, Trumpova administratíva urobila prvé kroky, aby adopčné agentúry pred touto pomýlenou politikou ochránila. No sú potrebné aj ďalšie kroky. Ak by však Zákon o rovnosti vstúpil do platnosti, prinútilo by to všetky adopčné agentúry vo všetkých päťdesiatich štátoch, aby konali v rozpore so svojím presvedčením alebo aby úplne zatvorili.

6. Zákon o rovnosti by prinútil rôzne malé podniky, aby porušili svoje presvedčenie o manželstve, sexualite a pohlaví.

Na štátnej úrovni sme videli, ako sa toto udialo pekárom, kvetinárom, fotografom a dokonca aj majiteľom pohrebných služieb.

Našťastie, Trumpova administratíva podporila týchto malých podnikateľov, keď ich prípady prechádzali súdnym systémom. Ak by však Zákon o rovnosti platil, federálna vláda by sa s celou svojou silou obrátila proti týmto vlastníkom malých firiem a správala by sa k nim ako k ľuďom, ktorí porušujú federálny zákon o občianskych právach.

7. Zákon o rovnosti vo všeobecnosti ohrozuje slobodu prejavu, slobodu združovania sa a voľné uplatňovanie náboženských práv obrovského množstva ľudí.

Každý, kto verí, že sme stvorení ako muži a ženy a že muži a ženy sú stvorení jeden pre druhého, bude vystavený riziku. To znamená, že pravoslávni židia, rímskokatolíci, evanjelikálni kresťania, mormóni, moslimovia a tiež ľudia bez konkrétneho vierovyznania, ktorí však berú vážne vedu, budú stáť na nesprávnej strane federálneho zákona o občianskych právach.

********


Toto sa stane, ak bude za prezidenta zvolený Joe Biden a demokrati, ktorí pravdepodobne budú mať v rukách Snemovňu, prevezmú aj Senát. Biden to dnes povedal.


Moja priateľka Tish Harrison Warrenová, anglikánska kňažka, hovorí,že by ste nemali voliť Trumpa, ak chcete ochrániť náboženskú slobodu. Toto je časť jej argumentácie:

Ja si napríklad myslím, že to môže byť celkom zlé (keď Biden vyhrá). Nie som naivná, čo sa týka toho, akou hrozbou sú rôzne formy progresivizmu pre tradičné náboženské komunity. V roku 2012 som viedla duchovné spoločenstvo, ktoré vyhodili z kampusu Univerzity Vanderbilt preto, že sme chceli dodržať záväzky, ktoré vyplývali z nášho vyznania viery – zatiaľ čo nás univerzita so sileným úsmevom ubezpečovala, že sú vlastne k veriacim ľuďom veľmi tolerantní. V roku 2015, v deň, keď rozhodli prípad Obergefell verzus Hodge, som zavolala jednému zo svojich najlepších priateľov, ktorý je gej. Vypočula som si, ako vymenoval všetky spôsoby, ktorými mu toto rozhodnutie zlepšilo život, a zagratulovala som mu. No takisto som sa ho spýtala, či v prípade, že moja cirkev príde o status, ktorý ju oslobodzuje od daňovej povinnosti, alebo keď zavrú kresťanskú školu, kam chodia moje deti, sa verejne vyjadrí v môj prospech. (Aby bolo jasné, povedal, že tak urobí.) Aj keď neviem predvídať budúcnosť, je mi jasné, čo je tu v hre.

Strach, ktorý pociťujú náboženskí konzervatívci, je reálny a nemali by sme ho len tak zhadzovať. Stratiť inštitúcie, ktoré nás formujú a ktoré milujeme, je bolestná strata. No nemyslím si, že v konečnom dôsledku možno naše obavy riešiť politicky. Namiesto toho na ne ako duchovné spoločenstvo musíme reagovať teologicky. Len samotné evanjelium – nie republikánska politika alebo prázdne ubezpečenie, že to nebude až také zlé – je odpoveďou na ozajstný strach. Zákony a politika, ktoré chránia náboženskú slobodu, sú dôležité, no my ako kresťanská komunita za ne nemôžeme bojovať za každú cenu. Ak tak urobíme, v snahe zachrániť svoju slobodu stratíme svoju vlastnú dušu.

********


Detailne opisuje spôsoby, ktorými podľa nej politika Trumpovej administratívy a prezidentova povaha škodia tomu, v čo veria kresťania. A potom:

Veľmi sa obávam toho, že v snahe zachrániť svoj vlastný dom ho vlastne ničíme. Obmedzenie náboženskej slobody v USA by zruinovalo náboženské komunity a neziskové organizácie, oslabilo našu spoločnosť ako celok a viedlo by k menšej slobode aj rozmanitosti. Ale to nie je najhorší osud, aký si dokážem predstaviť. Oveľa horšie by bolo, keby cirkev pri našej snahe chrániť širokú náboženskú slobodu tak strašne kompromitovala Ježišovo posolstvo a morálku, že nám nezostane nič, čo by stálo za to zachovať.

********


Prečítajte si to celé.

Sú to dobré argumenty. Nepresvedčilo ma to úplne, no všimnite si, že na rozdiel od mnohých ľavičiarov nehovorí, ani že sa to nestane (priehľadná lož), ani že si my „bigotní“ zaslúžime to, čo nás čaká. Warrenová jednoducho zhodnotila, že kresťanstvo môže stratiť viac tým, že bude voliť Trumpa (a druhým Trumpovým volebným obdobím), než tým, že bude musieť zniesť iné, no aj tak reálne straty Bidenovho prezidentského úradu. Opäť, nesúhlasím – no stojí za to, aby sme si jej argumenty vypočuli, pretože má pravdu v tom, ako Trump škodí konzervatívnemu kresťanstvu. Napriek tomu, keď čítam zoznam Ryana Andersona, v ktorom ukazuje, čo spôsobí Zákon o rovnosti, tak sa mi zdá, že druhá Trumpova vláda bude to menšie zlo pre voličov ako ja, teda pre tých, ktorí veria, že náboženská sloboda je najdôležitejší problém, ktorému dnes čelíme.

Stojí za to pripomenúť si, že LGBT Američania majú už teraz značné slobody v právnej aj kultúrnej oblasti. LGBT práva sú teraz populárne a je ťažké nájsť biznis alebo inštitúciu, ktorá ich diskriminuje. Tí, čo tak robia, čelia verejnému pohoršeniu. Kultúra sa zmenila. Tých niekoľko málo podnikov, ktoré by diskriminovali LGBT Američanov, čo je teraz legálne, to zničí. Rovnako ako ženskú atletiku. A to je tá pointa. Ľavica už nie je liberálna.

Ak toto Joe Biden vyhrá, a najmä ak demokrati prevezmú Senát, tradiční kresťania, moslimovia a židia aj ďalší sociálni konzervatívci sa zobudia do nového sveta. V Benediktovej voľbe V (2017), som hovoril, že tento svet prichádza a že kresťania by sa naň radšej mali pripraviť. Mnoho kresťanov povedalo, že panikárim a radím ľuďom, aby sme sa bežali skryť do hôr – a tak tomu nevenovali pozornosť.

V knihe Nežiť v klamstve, ktorá vyšla pred mesiacom, som povedal, že tento svet je predo dvermi – a sme tu, len niekoľko dní pred voľbami, v ktorých, ako sa zdá, sa rozpadne aj posledná zákonodarná a výkonná ochrana náboženskej slobody v otázke sexuálnej orientácie a rodovej identity. Žiadny pôvab na svete už neochráni váš biznis alebo vašu cirkevnú školu, keď po nich pôjde Bidenovo ministerstvo spravodlivosti.

Ale všetky volebné lístky ešte neboli zrátané. Na to nezabúdajte.


UPDATE: Napísal som priateľovi právnikovi, ktorý sa intenzívne venuje otázkam náboženskej slobody, a poprosil som ho o vyjadrenie. Odpísal mi:

Myslím, že najlepšie krátke zhrnutie, ktoré som na túto tému videl, pochádza od Douga Laycocka. Doug podporuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, no jednako je jeden z najlepších odborníkov na prvý dodatok americkej ústavy v našej krajine – s tým by súhlasil ktokoľvek naľavo či napravo. Tu nájdete, čo povedal: „Čo sa týka zrušenia náboženských výnimiek, ide tento návrh zákona veľmi ďaleko.“ „Reguluje náboženské neziskovky. A potom hovorí, že na Zákon o rovnosti sa nevzťahuje žiadny nárok Zákona o obnovení náboženskej slobody (Religious Freedom Restoration Act, pozn. prekl.). Bolo by to po prvýkrát, čo by Kongres obmedzil dosah Zákona o obnovení náboženskej slobody. Tu nejde o pokus, ktorý vychádza z dobrej vôle, ako zosúladiť protichodné záujmy. Je to pokus jednej strany zmocniť sa celého sporného územia a rozdrviť druhú stranu.

********


Od chlapíka ako Laycock sú to veľmi silné, no férové slová. Silné, ale férové.

********


Zákon o rovnosti úplne vyníma sám seba z pôsobnosti Zákona o obnove náboženskej slobody a cirkevným inštitúciám neposkytuje žiadnu konkrétnu náboženskú ochranu. Zákon o rovnosti by pravdepodobne odobral tisíckam cirkevných škôl podporu a finančné prostriedky na federálnu bezpečnosť, na pomoc pri katastrofách, na školské obedy; desiatkam tisícom študentov študujúcim na stovkách cirkevných vysokých škôl by pravdepodobne zrušil nárok na federálny Pell Grant (dotácia študentom na zaplatenie vysokej školy, pozn. prekl.) a možnosť uchádzať sa o federálne pôžičky; a pravdepodobne by zrušil federálne partnerstvá s tisíckami programov v kompetencii náboženských organizácií, ktorými pomáhajú chudobným a ďalším ľuďom v núdzi (služby pestúnskej starostlivosti, útulky pre bezdomovcov, programy na pomoc obetiam domáceho násilia ...). V mnohých prípadoch by tieto programy jednoducho neprežili.

Bude to mať vplyv aj na spôsob, akým budú môcť cirkvi a iné náboženské organizácie prijímať nových zamestnancov. A tento zákon tiež rozširuje definíciu „verejného priestoru“ bez toho, aby objasnil, ako by sa to malo vzťahovať na náboženské organizácie. Určite by to malo vplyv na ľudí, ktorí poskytujú svadobné služby a ďalších vlastníkov firiem. A rozširuje oblasť, o ktorú ide v sporoch o otázkach ochrany súkromia a slobody prejavu, ktoré, ako už vidíme, vedú základné a stredné školy, vysoké školy aj univerzity podľa federálneho zákona Title IX.

Ohrozuje tiež právo na výhradu vo svedomí u zdravotníckych pracovníkov.

********


Určite som vo svojich predchádzajúcich litániách na niečo zabudol.

O mnohých bodoch uvedených vyššie by sa viedlo veľa súdnych sporov, ale v mnohých prípadoch by tí, ktorí sa súdia, podobné súdne spory neprežili, aj keby vyhrali. A tým, že by už nebola k dispozícii ochrana, ktorá vyplýva zo Zákona o obnove náboženskej slobody, šanca vyhrať by sa znížila.

Zhrnutie:

Je to vážne problematický návrh zákona s potenciálnym hlbokým a dlhotrvajúcim negatívnym dosahom na jednotlivcov a inštitúcie, ktorí sa držia tradičných názorov na manželstvo, rodinu, sexualitu, identitu...

Je to VEĽMI veľký problém a prial by som si, aby sa mu venovala väčšia pozornosť.


Text vyšiel v The American Conservative. Uverejnené so súhlasom redakcie. Preložila S. Gajdošová.

Rod Dreher je redaktor časopisuThe American Conservative. V minulosti bol prispievateľom a redaktorom New York Post, The Dallas Morning News, National Review, South Florida Sun-Sentinel, Washington Times a Baton Rouge Advocate. Rodove komentáre boli uverejnené okrem iných publikácií v The Wall Street Journal, Commentary, Weekly Standard, Beliefnet a Real Simple a bol hosťom v NPR, ABC News, CNN, Fox News, MSNBC a BBC. S manželkou Julie a s ich tromi deťmi žije v Baton Rouge v štáte Louisiana. Napísal päť kníh: The Little Way of Ruthie Leming (Malá cesta Ruthie Lemingovej), Crunchy Cons (Chrumkaví konzervatívci), How Dante Can Save Your Life (Ako vám Dante môže zachrániť život), The Benedict Option (Benediktova voľba) a Live not by lies (Nežiť v klamstve)

Převzato z https://www.postoj.sk/, článek naleznete zde.

logo- postoy.sk

Sdílet

Související články:
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 11. 2020 | 2893 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace