Bude a zveme!

Akce s FATYMem v roce 2024 - pojďte s námi do toho!

Přijměte pozvání do našich akcí, které chceme dělat k Boží slávě a ke spáse duší. Zveme Vás k účasti nebo spoluorganizaci. Ať je Bůh oslaven. Článek je průběžně aktualizován.

BŘEZENpátek 15. 3. Vranov v 17,00 pouť Nový Jeruzalém: růženec, mše svatá, adorace. Modlíme se za obnovu víry v naší oblasti i v naší zemi a duchovní povolání

neděle 17. 3. Vranov pouť ke svatému Josefovi, začátek na konci Junáckého údolí v 14,30 Více informací zde

úterý 19. 3. slavnost sv. Josefa Pěstouna Páně

pátek 22. 3. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

24. – 30. 3. – SVATÝ TÝDEN:

24. 3. – Květná neděle mše svatá s ratolestmi Pán Ježíš slavnostně vjíždí do Jeruzaléma, při mši svaté se čte z evangelia Kristovo utrpení

pondělí 25. 3. slavnost Zvěstování Páně – protože letos vychází na Svatý týden je přesunuta na pondělí 8. 4.

28. 3. – Zelený čtvrtek – Pán Ježíš slaví s učedníky Poslední večeři a zanechává sám sebe v Nejsvětější svátosti, odchází do Getsemanské zahrady, kde již začíná jeho výkupné utrpení – mše svatá s obřady Zeleného čtvrtku mše svatá končí v tichosti z úcty k Ježíšovu utrpení. Zvony utichnou.

29. 3. Velký pátek – Velkopáteční obřady uctívání kříže, připomenutí Kristova utrpení podle evangelia sv. Jana

30. 3. – Bílá sobota – na mnoha místech v ČR je možné navštívit kostel a hrob P. J. u něho je možné se modlit večer po západu slunce začíná největší křesťanská slavnost: Vzkříšení, Kristus porazil hřích a smrt – slavnostní Vigilie často se křty dospělých

31. 3. neděle všech nedělí – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. 4. Velikonoční pondělí – začíná oktáv Velikonoční

DUBENsobota 6. 4. Hluboké Mašůvky prvosobotní pouť ke cti Panny Marie Neposkvrněné v 18,00 růženec, mše svatá, adorace, za obnovu víry a duchovní povolání

pátek 5. 4. Šumná v 19,00 mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství za nenarozené děti

sobota 6. 4. si bez okázalosti a oslav připomeneme, že je to přesně 25 let, kdy si FATYM adoptoval farnost Jeníkov

sobota 6. 4. Vranov nad Dyjí celostátní setkání SČS od 10,00 – 16,00 Více informací zde

sobota 6. 4. Praha – Pochod pro život Více informací zde

neděle 7. 4. – neděle Božího Milosrdenství

pondělí 8. 4. slavnost Zvěstování Páně

pátek 12. 4. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

sobota 13. 4. Vranov v 19,30 – 20,30 adorace za kněžská povolání

pondělí 15. 4. Vranov nad Dyjí pouť Nový Jeruzalém: v 18,00 růženec, mše svatá, adorace. Modlíme se za obnovu víry v naší oblasti i v naší zemi a duchovní povolání

sobota 20. 4. Vranovská pláž – restaurace Štika v 11,00 svatopetrská mše svatá pro všechny ctitele sv. Petra, který je patronem rybářů s prosbou o požehnání za zdar rybářské sezóny Více informací zde

sobota 20. 4. Šumná v 13,00 žehnání motorek Více informací zde

neděle 21. 4. Štítary pouť ke sv. Jiří (patron skautů a rytířských řádů a farnosti Štítary) v 7,30 poutní mše svatá

neděle 21. 4. Šumná KD v 15,00 kulturně zábavné odpoledne tzv. Šumšou Více informací zde

pátek 26. 4. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

pondělí 29. 4. Jeníkov adorační den v 11,00 začátek v 16,00 ukončení mši svatou Více informací zde

KVĚTENstředa 1. 5. XVII. pouť mužů ke sv. Josefovi (patron manželů, křesťanských rodin, vychovatelů a také Čech…) vyráží se od kostela ve Vranově v 9,30 mše svatá v Jevišovicích cca v 15,00 Více informací zde

pátek 3. 5. Šumná v 19,00 mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství za nenarozené děti

sobota 4. 5. Vranov nad Dyjí v 9,00 mše svatá ke cti sv. Floriána – patrona hasičů Více informací zde

sobota 4. 5. Hluboké Mašůvky prvosobotní pouť ke cti Panny Marie Neposkvrněné v 18,00 růženec, mše svatá, adorace, za obnovu víry a duchovní povolání

středa 8. 5. Dívčí pěší pouť do Kostelního Vydří Více informací zde

9. – 11. 5. obnova lidových misií v Olbramkostele, vyvrcholí v 9,00 mší svatou

pátek 10. 5. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

sobota 11. 5. Vranov v 19,30 – 20,30 adorace za kněžská povolání

sobota 11. 5. Vranov v 14,00 tzv. Den zázraku: účastníci slavnostně přejdou od ZŠ ve Vranově na Hallamasskovou vyhlídku, kde se 11. 5. v roce 2002 stal zázrak, kdy odsud spadla 2 děvčata a pád víc než z 20 metrů na břeh Dyje přežila odhalena deska: reliéf zázraků

středa 15. 5. Vranov nad Dyjí pouť Nový Jeruzalém: v 18,00 růženec, mše svatá, adorace a procesí k Janu Nepomuckému. Modlíme se za obnovu víry v naší oblasti i v naší zemi a duchovní povolání

sobota 18. 5. – setkání brněnské mládeže s otcem biskupem v Třebíči Více informací zde

22. – 26. 5. jubilejní XX. pouť z Prahy do Jeníkova k Matce Důvěry Více informací zde pátek 24. 5. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

neděle 26. 5. Vranov v 9,15 posvícenská mše svatá

neděle 26. 5. Vranov v 18,00 poutní mše svatá k Nejsvětější Trojici - zámecká kaple

čtvrtek 30. 5. Vranov v 18,00 oslava slavnosti Božího Těla Více zde

ČERVENsobota 1. 6. Hluboké Mašůvky v 18,00 prvosobotní pouť ke cti P. M. Neposkvrněné: růženec, mše svatá, adorace za obnovu víry a duchovní povolání

neděle 2. 6. slavnost Božího Těla ve farnostech: Štítary, Olbramkostel, Lančov Více zde

pátek 7. 6. Noc kostelů Více zde

sobota 8. 6. nebude pravidelný program - kvůli biřmování v Jeníkově

sobota 8. 6. v 10,00 biřmování v Jeníkově

neděle 9. 6. Plenkovice v 8,00 Více zde

pátek 14. 6. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

sobota 15. 6. Vranov nad Dyjí pouť Nový Jeruzalém: v 18,00 růženec, mše svatá, adorace. Modlíme se za obnovu víry v naší oblasti i v naší zemi a duchovní povolání

16. – 19. 6. XVIII. Cyklopouť z Přímětic do Jeníkova Více informací zde

úterý 18. 6. v 18,06 poděkování Pánu Bohu při mši svaté ve Štítarech za dar kněžství P. Marka Dundy Více zde

pátek 28. 6. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

neděle 30. 6. Vratěnín v 7,30 oslava slavnosti Božího Těla Více zde

neděle 21. 7.Sedmá pěší pouť k Panně Marii Třídubské z Vranova n. Dyjí Více informací zde

23. – 28. 7. – Misijní soluňácký týden v Jeníkově

29. - 2. 8. - Dobrovolnický pobyt ve FATYMu
Více zde

SRPENsobota 3. 8. Hluboké Mašůvky v 18,00 prvosobotní pouť ke cti P. M. Neposkvrněné: růženec, mše svatá, adorace za obnovu víry a duchovní povolání

Neděle 11. 8. Vranov v 9,15 poutní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté

čtvrtek 15. 8. Vranov nad Dyjí pouť Nový Jeruzalém: v 18,00 růženec, mše svatá, adorace. Modlíme se za obnovu víry v naší oblasti i v naší zemi a duchovní povolání

19. – 24. 8. pěší pouť na Velehrad Více informací zde


ZÁŘÍsobota 7. 9. dětská pouť ze Štítar do Vranova
Hluboké Mašůvky v 18,00
prvosobotní pouť ke cti P. M. Neposkvrněné: růženec, mše svatá, adorace za obnovu víry a duchovní povolání

pondělí 30. 9. Štítary adorační den začátek v 14,00 ukončení v 18,06 mši svatou

ŘÍJENúterý 1. 10. Vranov adorační den v 14,00 – 19,00 požehnáním

pátek 4. 10. Šumná v 19,00 mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství za nenarozené děti

pátek 11. 10. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

sobota 5. 10. Olbramkostel adorační den v 10,00 začátek – 13,00 ukončení mši svatou

sobota 5. 10. Hluboké Mašůvky v 18,00 prvosobotní pouť ke cti P. M. Neposkvrněné: růženec, mše svatá, adorace za obnovu víry a duchovní povolání

čtvrtek 10. 10. Lančov – adorační den začátek 14,00 – 16,00 zakončení

sobota 12. 10. moravská automobilová pouť do Jeníkova

úterý 15. 10. Vranov nad Dyjí pouť Nový Jeruzalém: v 18,00 růženec, mše svatá, adorace. Modlíme se za obnovu víry v naší oblasti i v naší zemi a duchovní povolání

sobota 19. 10. VII. pouť k Panně Marii Sněžné z Vranova nad Dyjí Více informací zde

pátek 25. 10. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

LISTOPADpátek 1. 11. slavnost Všech svatých Šumná v 19,00 mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství za nenarozené děti

sobota 2. 11. Vzpomínka na věrně zemřelé Hluboké Mašůvky v 18,00 prvosobotní pouť ke cti P. M. Neposkvrněné: růženec, mše svatá, adorace za obnovu víry a duchovní povolání

pátek 8. 11. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

pátek 15. 11. Vranov nad Dyjí pouť Nový Jeruzalém: v 17,00 růženec, mše svatá, adorace. Modlíme se za obnovu víry v naší oblasti i v naší zemi a duchovní povolání

17. – 23. 11. Lidové misie v Radostíně n. Oslavou

neděle slavnost Ježíše Krista Krále 24. 11. setkání Zasloužilých KD Štítary

PROSINECneděle 1. 12. První neděle adventní cyklus C

pátek 6. 12. Šumná v 19,00 mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství za nenarozené děti

sobota 7. 12. v 11,00 Lančov - svatoambrožská mše svatá nejen pro včelaře

sobota 7. 12. Hluboké Mašůvky v 18,00 prvosobotní pouť ke cti P. M. Neposkvrněné: růženec, mše svatá, adorace za obnovu víry a duchovní povolání

pátek 13. 12. Štítary – příprava na biřmování v 18,06 mše svatá s promluvou pro biřmovance, po ní krátké setkání na faře

úterý 24. 12. Štědrý Den

středa 25. 12. Narození Páně – zasvěcený svátek

úterý 31. 12. Štítary v 17, 00 silvestrovská mše svatá při svíčkách

Rok 2025 co už víme, že budepátek 28. 2. Šumná KD v 19,30 24. FATYMSKÝ PLES

9. - 15. 3. Lidové misie farnost – Svatoslav

neděle 27. 4. v 15,00 Šumšou v Šumné

19. - 25. 10.Lidové misie Mohelno - P. Petr Václavek

Boží tělo Vranov nad Dyjí 2020


Boží tělo Vranov nad Dyjí 2020


ministranti


Most


Panna Maria Sněžná 2021


Panna Maria Sněžná 2021


hubert 2021


hubert 2021


hubert 2021


vranov vanoce 2021


vranov vanoce 2021
oběd s papežem


oběd s papežem


priprava-svatosti-prosinec


sumna

Sdílet

Byls už ve Vranově nad Dyjí v sídle FATYMu?

Ani netuším, že něco takového existuje. (Počet hlasů: 80)
(44.20 %)

Vranov nad Dyjí znám, ale sídlo FATYMu ne. (Počet hlasů: 11)
(6.08 %)

Byl jsem jen ve Vranově nad Dyjí v kostele. (Počet hlasů: 10)
(5.52 %)

Znám kostel, faru, rotundu i okolí ve Vranově nad Dyjí. (Počet hlasů: 19)
(10.50 %)

Pravidelně toto místo navštěvuji. (Počet hlasů: 61)
(33.70 %)Celkem hlasovalo: 181
Související články:
Vánoční Zpravodaj FATMu 2023 (12.12.2023)
Z FATYMu: Drobná inspirace na léto, ale i dál, která může udělat mnoho dobra (05.07.2023)
FOTO: Betlémy z našich farností (03.01.2023)
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti o. Pavla Sobotky (02.11.2022)
Dušičkový Zpravodaj pro farnosti obou farních týmů 2022 (02.11.2022)
Všimli jste si 3 vylepšených kapliček ve Vranově a okolí? (20.09.2022)
Nové heslo (18.11.2021)
Promluva při pohřbu Jana Dundy (01.05.2021)
Nabídka pracovní dobrovolnické výpomoci (09.03.2021)
Znojemsko: vzpomínka na pana Hernu (21.02.2020)
Zveme na slavnost 250. výročí posvěcení kostela sv. Jana a Pavla v Citonicích (16.06.2019)
Setkání nad Biblí v Uherčicích (30.05.2019)
Akce s FATYMem v roce 2019 aneb pojďte s námi do toho - aktualizováno k 2. 7. (01.01.2019)
Románová kniha o začátcích FATYMu (30.11.2018)
Novinka v Onšově (06.08.2018)
Akce s FATYMem v roce 2018 aneb pojďte s námi do toho (22.12.2017)
Kontakty (e-mail, telefon, adresy...) (07.01.2017)
Akce s FATYMem 2017 aneb pojďte s námi do toho... (26.12.2016)
Jak se stát členem FATYMu, případně spolupracovníkem FATYMu (01.11.2016)
Tříkrálové obrázky na Bítově (13.12.2015)
Akce s FATYMem 2016 - článek bude průběžně aktualizován (27.11.2015)
Akce s FATYMem 2015 (02.09.2015)
Duchovní obnova pro manžely v Břežanech (11.05.2015)
Zvonivá slavnost v Horním Břečkově (19.04.2015)
Pobyt v klášteře (10.04.2015)
Kněží FATYMu (14.12.2014)
Pouť ke svatému Klementovi v Horním Břečkově (22.11.2014)
Pouť ke svaté Anežce v Hrádku (11.11.2014)
Pouť ve Valtrovicích 2014 (19.06.2014)
Poděkování za 20 let kněžství O. Marka Dundy (13.06.2014)
Barokní kapli opravili a otevřeli, aby znovu sloužila (27.04.2014)
Poděkování za podporu kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích (09.04.2014)
Farní ples v Kuchařovicích (27.01.2014)
Prosím, pomozte mi: Sháním práci (20.11.2013)
Můj Bůh, má Láska - svědectví o nalezení povolání (19.10.2013)
Svědectví (17.10.2013)
Svatební oznámení - Michaela Klímová a Jiří Hobza (07.01.2013)
Vánoce 2012 a PF 2013 (24.12.2012)
Akce s Fatymem v roce 2012 (15.09.2012)
Týden pro mladé SPOLU K DOBRÉMU (13.08.2012)
FATYM - farní tým (18.02.2012)
FATYMský ples 2013 (21.01.2012)
Události soboty (16.11.2011)
O FATYMu v Křesťanském magazínu na ČT2 (05.11.2011)
O FATYMu v Katolickém týdeníku (19.08.2011)
Mše svatá na Štice - 11. 7. 2011 (12.07.2011)
Písnička k 15. výročí FATYMu (11.07.2011)
15 LET FARNÍHO TÝMU VRANOV NAD DYJÍ (09.07.2011)
15 LET FATYMu - poděkujeme při mši svaté (27.06.2011)
Den otevřených dveří Památníku Prokopa Diviše v Příměticích a křížového sklepa (10.05.2011)
Rozloučení s maminkou našeho otce Františka (03.03.2011)
Fatymský karneval (01.03.2011)
Bohoslužby a další ve 4. týdnu v mezidobí (30.01.2011)
Bohoslužby a další ve třetím týdnu v mezidobí (25.01.2011)
Novoroční výlet (14.01.2011)
Z Vranova do Vranova (04.01.2011)
Silvestr 2010 (23.12.2010)
Slavnost Božího Těla 2010 (01.06.2010)
Výsledek Postní almužny 2010 ve farnostech FATYMu (22.04.2010)
FATYM nabízí zajímavé možnosti k využití (01.04.2010)
O farním týmu Vranov nad Dyjí (01.04.2010)
Bohoslužby ve farnostech FATYMu o Velikonocích 2010 (26.03.2010)
Výsledky sbírky na pomoc Haiti v oblasti FATYMu (01.02.2010)
FATYM má novou Frajárku (04.09.2009)
Akce s FATYMem pro rok 2009 - doporučujeme (25.07.2009)
Silvestr 2008 (17.01.2009)
Pouť do Říma (30.11.2008)
Stavba nového centra tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. v Lančově (14.08.2008)
Farnost Prosiměřice na autobusové pouti do zvonařství a semináře (19.05.2008)
Rozloučení s Hankou (05.02.2008)
Schola Paprsek (30.12.2007)
Spuštěn nový web FATYMu (14.04.2007)
Pořad bohoslužeb v oblasti FATYMu (13.04.2007)
FATYMské slavnosti 2007 (12.04.2007)
Farnosti spravované FATYMem (07.04.2007)
O nás - o FATYMu Vranov nad Dyjí a Přímětice (07.04.2007)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 08. 03. 2024 | 1267 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace