Bude a zveme!

Akce s Fatymem v roce 2012

Přinášíme seznam některých zajímavých událostí, které se týkají oblastí FATYMu nebo které FATYM doporučuje. Tento článek bude průběžně aktualizován

Sobota 31. 12. 2011 - v 17. hodin Štítary svíčková mše svatá. (Tradiční mše svatá na poděkování za uplynulý rok s rytmickými zpěvy.

Sobota 7. 1. 2012 - Tříkrálová sbírka v Duchcově. Pomozte i Vy.
Více informací k letošní sbírce Zde
Zde si můžete prohlédnout kátký film o tříkrálové sbírce v Duchcově.
Zde je k nahlédnutí článek o loňské tříkrálové sbírce v Duchcově.
článek o letošní tříkrálové sbírce 2012 ZDE

Sobota 7. 1. 2012 – pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá

12. 1. - 15. 1. 2012 –exercicie pro Soluňáky
ZDE přehled exercicií

neděle 15. 1. 2012 – pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. Více informací ZDE

pátek 20. 1. 2012 – FATYMský ples na Šumné začíná v 19. 30 hod. mši svatou přímo v sále kulturního domu.Více informací ZDE

čtvrtek 26. 1. 2012 - Adorační den ve Vratěníně.

26. 1. – 29. 1. 2012 – exercicie v Prosiměřicích pro muže ZDE přehled exercicií

sobota 3. 2. 2012 – pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá

5. 2. – 8. 2. – pobyt dětí a mládeže v Jeníkově – pracovně akční vede s. k. Markéta tel. 737619805

13. 2. – 17. 2. 2012 – pobyt pro Marianky na horách. Hlásit se můžete u paní Vasilové tel.: 728583852. Hlásit se mohou pouze Marianky

středa 15. 2. 2012 -pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

ZDE přehled exercicií

19. 2. 2012 – Maškarní průvod Štítarami. Hlásit se můžete u pí. katechetky Magdalény Jírové 731402745 Více informací ZDE

23. 2. – 26. 2. 2012 – exercicie pro ženy na faře v Prosiměřicích vede jáhen Ladislav Kinc ZDE přehled exercicií

1. 3. – 4. 3. 2012 – exercicie pro ženy v na faře v Prosiměřicích vede P. Milan Plíšek ZDE přehled exercicií

sobota 3. 3. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá2. 3. – 4. 3. 2012 – pobyt Soluňáků na faře ve Štítarech - vedou bohoslovci

8. 3. – 11. 3. 2012 – exercicie pro maminky Marianek, Soluňáků, Dyjáků, vede P. Marek Dunda ZDE přehled exercicií

11. 3. – 17. 3. 2012 - Lidové misie ve farnosti Jezernice u Hranic

čtvrtek 15. 3. - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

22. 3. – 25. 3. 2012 – exercicie pro kluky nejen ze SČS ZDE přehled exercicií

sobota 24. 3. 2012 – Pochod pro život v Praze. FATYM vypravuje autobus. Hlaste se u Gábiny Štorkové tel. 773226934

sobota 31. 3. 2012- setkání mládeže před květnou nedělí s o. biskupem v Brně na Petrově.

sobota 7. 4. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence pozor změna letní čas v 18. hod. následuje mše svatá

12. 4. – 15. 4. 2012 – exercicie pro Marianky na faře v Prosiměřicích vede P. Marek Dunda
ZDE přehled exercicií

neděle 15. 4. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence pozor změna letní čas v 18. hod.

20. 4. – 22. 4. 2012 – 12. celostátní setkání SČS

pondělí 23. 4. 2012- Adorační den v Jeníkově

sobota 28. 4. 2012 - oslava 10. výročí existence Marianek

neděle 29. 4. 2012 - pouť ke sv. Jiří ve Štítarech, mše svatá začíná v 7. 30 hod.

úterý 1. 5. 2012 –pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic

sobota 5. 5. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

sobota 5. 5. 2012 – 10. hod. Biřmování a udělování svátostí v Jeníkově

úterý 8. 5. 2012 – dívčí pěší pouť z Vranova n. Dyjí do Kostelního Vydří, vychází se v 6. hod. z Vranova.

úterý 8. 5. 2012 – pěší pouť z Kobylí do Žarošic, vychází se v 8. hod. z Kobylí

čtvrtek 10. 5. 2012 – v 9. hod. mše svatá při kněžské rekolekci v Hlubokých Mašůvkách

úterý 15. 5. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod.

16. 5. – 20. 5. 2012 – pěší pouť z Prahy do Jeníkova

sobota 26. 5. 2012 - ministranský den brněnské diecéze

sobota 26. 5. 2012 – Superden pro děti ve Vranově n. Dyjí. Začátek v 9. hod. mši svatou bližší informace u P. Milana Plíška tel.: 723693455

neděle 27. 5. 2012 – 11.15 hod. pouť u sv. Ducha na Šumné

pátek 1. 6. 2012 – Noc kostelů

sobota 2. 6. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá.

neděle 3. 6. 2012 – 9.15 hod. mše svatá o posvícení ve Vranově n. Dyjí

čtvrtek 7. 6. 2012 – 18.hod mše svatá a průvod Božího Těla ve Vranově n. Dyjí

neděle 10. 6. 2012 – 7. 30 hod. – mše svatá a průvod Božího Těla ve Štítarech
10. hod. - mše svatá a průvod Božího Těla v Olbramkostele
11.11 hod. - mše svatá a průvod Božího Těla v Lančově

pátek 15. 6. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18.hod

17.- 20.6. tradiční cyklopouť z jižní moravy do Jeníkova

neděle 24. 6. 2012 – 14. hod. Vranovská porta

sobota 7. 7. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

7. 7. – 14. 7. 2012 – Tábor dětí z Jeníkova ve Vranově nad Dyjí

8. 7. – 14. 7. 2012 – Chaloupka pro Dyjáky na faře ve Štítarech

11. 7. - 15. 7. 2012 – Charismatická konference v Brně

15. 7. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod

7. 7. – 21. 7. 2012 - Tábory pro děti s o. Milanem Plíškem na faře v Bítově

15. 7. – 28. 7. 2012 – Tábory se slečnou katechetkou Markétou pro děti ze Štítar a okolí na faře v Hlubokých Mašůvkách

neděle 22. 7. 2012 11.11 hod. – poutní mše svatá u svaté Máří Magdalény v Lančově

úterý 24. 7. 2012 - v 19. hod. koncert duchovní hudby MUSICA DACHIESA v kostele ve Vranově

středa 25. 7. 2012 - v 19. hod. koncert duchovní hudby MUSICA DACHIESA v kostele v Olbramkostele

sobota 28. 7. 2012 -v 19. hod. poutní mše svatá u sv. Anny v Onšově

neděle 29. 7. 2012 -v 18. hod. mše svatá na Cornštejně

31. 7. – 6. 8. 2012 - misijní týden Soluňáků v Jeníkově
středa 1.8. – v 17. hod. poutní mše svatá u sv. Anny v kapli v Jeníkově
čtvrtek 2.8. – v 17. hod. mše svatá v Hudcově
pátek 3.8. - v 17. hod. mše svatá a Boží Tělo v Zábrušanech
sobota 4.8. - v 17. hod. mše svatá v Lahošti
neděle 5.8. - v 10. hod. mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově

sobota 4. 8. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

neděle 5. 8. 2012 – koncert p. Ivoše Prchala v Zábrušanech

neděle 5. 8. 2012 – v 18. hod. mše svatá na zřícenině Nový Hrádek

středa 8.8.2012 v 19,00 varhanní koncert duchovní hudby Veroniky Pacíkové v kostele ve Vranově nad Dyjí < br>
neděle 12. 8. 2012 – v 8. hod. posvícenská mše svatá v Plenkovicích

neděle 12. 8. 2012 – v 9. 15 hod. poutní mše svatá ve Vranově n. Dyjí

úterý 14.8.2012 v 19,00 varhanní koncert duchovní hudby Ivoše Prchala v kostele ve Vranově nad Dyjí

středa 15. 8. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod

20. 8. – 25. 8. 2012 – národní pěší pouť z Vranova nad Dyjí na Velehrad

neděle 26. 8. 2012 - v 8. hod. mše svatá při posvícení v Žerůtkách

sobota 1. 9. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

neděle 9. 9. 2012 – 11.15 hod. posvícení na Šumné

sobota 15. 9. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod.

neděle 16. 9. 2012 - v 7. 30 hod. posvícenská mše svatá ve Štítarech

sobota 22. 9. 2012 - Moravská autobusová pouť do Jeníkova. Hlásit se můžete u paní Brožové tel.: 731402737, tel: Vranov n.D. 515 296 384

24. 9. – 29. 9. 2012 – Lidové misie v Podmýči

neděle 30. 9. 2012 – v 11.11 posvícenská mše svatá v Lančově

neděle 30. 9. 2012 – Adorační den ve Štítarech

pondělí 1. 10. 2012 – Adorační den ve Vranově n. Dyjí pátek 5. 10. 2012 –
Adorační den v Olbramkostele

sobota 6. 10. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 18. hod. následuje mše svatá

středa 10. 10. 2012 – Adorační den v Lančově

12. 10. – 14. 10. 2012 -13. celostátní setkání SČS

pondělí 15. 10. - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence pozor změna času v 17. hod.

sobota 2. 11. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence pozor změna zimní čas v 17. hod. následuje mše svatá

čtvrtek 15. 11. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

sobota 1. 12. 2012 - pouť v Hlubokých Mašůvkách začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod. následuje mše svatá

sobota 15. 12. 2012 - pouť Nový Jeruzalém ve Vranově n. Dyjí začíná modlitbou sv. růžence v 17. hod

pondělí 31. 12. 2012 – v 17. hod. svíčková mše svatá ve Štítarech.


Sdílet

Související články:
Promluva při pohřbu Jana Dundy (01.05.2021)
Nabídka pracovní dobrovolnické výpomoci (09.03.2021)
Prosba o pomoc našim farnostem v rámci fondu PULS (13.11.2020)
Znojemsko: vzpomínka na pana Hernu (21.02.2020)
Zveme na slavnost 250. výročí posvěcení kostela sv. Jana a Pavla v Citonicích (16.06.2019)
Setkání nad Biblí v Uherčicích (30.05.2019)
Akce s FATYMem v roce 2019 aneb pojďte s námi do toho - aktualizováno k 2. 7. (01.01.2019)
Románová kniha o začátcích FATYMu (30.11.2018)
Novinka v Onšově (06.08.2018)
Akce s FATYMem v roce 2018 aneb pojďte s námi do toho (22.12.2017)
Kontakty (e-mail, telefon, adresy...) (07.01.2017)
Akce s FATYMem 2017 aneb pojďte s námi do toho... (26.12.2016)
Jak se stát členem FATYMu, případně spolupracovníkem FATYMu (01.11.2016)
Tříkrálové obrázky na Bítově (13.12.2015)
Akce s FATYMem 2016 - článek bude průběžně aktualizován (27.11.2015)
Akce s FATYMem 2015 (02.09.2015)
Duchovní obnova pro manžely v Břežanech (11.05.2015)
Zvonivá slavnost v Horním Břečkově (19.04.2015)
Pobyt v klášteře (10.04.2015)
Kněží FATYMu (14.12.2014)
Pouť ke svatému Klementovi v Horním Břečkově (22.11.2014)
Pouť ke svaté Anežce v Hrádku (11.11.2014)
Pouť ve Valtrovicích 2014 (19.06.2014)
Poděkování za 20 let kněžství O. Marka Dundy (13.06.2014)
Barokní kapli opravili a otevřeli, aby znovu sloužila (27.04.2014)
Poděkování za podporu kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích (09.04.2014)
Farní ples v Kuchařovicích (27.01.2014)
Prosím, pomozte mi: Sháním práci (20.11.2013)
Můj Bůh, má Láska - svědectví o nalezení povolání (19.10.2013)
Svědectví (17.10.2013)
Svatební oznámení - Michaela Klímová a Jiří Hobza (07.01.2013)
Vánoce 2012 a PF 2013 (24.12.2012)
Týden pro mladé SPOLU K DOBRÉMU (13.08.2012)
FATYM - farní tým (18.02.2012)
FATYMský ples 2013 (21.01.2012)
Události soboty (16.11.2011)
O FATYMu v Křesťanském magazínu na ČT2 (05.11.2011)
O FATYMu v Katolickém týdeníku (19.08.2011)
Mše svatá na Štice - 11. 7. 2011 (12.07.2011)
Písnička k 15. výročí FATYMu (11.07.2011)
15 LET FARNÍHO TÝMU VRANOV NAD DYJÍ (09.07.2011)
15 LET FATYMu - poděkujeme při mši svaté (27.06.2011)
Den otevřených dveří Památníku Prokopa Diviše v Příměticích a křížového sklepa (10.05.2011)
Rozloučení s maminkou našeho otce Františka (03.03.2011)
Fatymský karneval (01.03.2011)
Bohoslužby a další ve 4. týdnu v mezidobí (30.01.2011)
Bohoslužby a další ve třetím týdnu v mezidobí (25.01.2011)
Novoroční výlet (14.01.2011)
Z Vranova do Vranova (04.01.2011)
Silvestr 2010 (23.12.2010)
Slavnost Božího Těla 2010 (01.06.2010)
Výsledek Postní almužny 2010 ve farnostech FATYMu (22.04.2010)
FATYM nabízí zajímavé možnosti k využití (01.04.2010)
O farním týmu Vranov nad Dyjí (01.04.2010)
Bohoslužby ve farnostech FATYMu o Velikonocích 2010 (26.03.2010)
Výsledky sbírky na pomoc Haiti v oblasti FATYMu (01.02.2010)
FATYM má novou Frajárku (04.09.2009)
Akce s FATYMem pro rok 2009 - doporučujeme (25.07.2009)
Silvestr 2008 (17.01.2009)
Pouť do Říma (30.11.2008)
Stavba nového centra tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. v Lančově (14.08.2008)
Farnost Prosiměřice na autobusové pouti do zvonařství a semináře (19.05.2008)
Rozloučení s Hankou (05.02.2008)
Schola Paprsek (30.12.2007)
Spuštěn nový web FATYMu (14.04.2007)
Pořad bohoslužeb v oblasti FATYMu (13.04.2007)
FATYMské slavnosti 2007 (12.04.2007)
Farnosti spravované FATYMem (07.04.2007)
O nás - o FATYMu Vranov nad Dyjí a Přímětice (07.04.2007)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 15. 09. 2012 | 17679 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace