Zajímavé...

Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve

Cardinal Arinze, UK in Holy See, CC BY-NC 2.0, flickr.com Lidé, kteří neberou v úvahu peklo a považují ho za místo "vymyšlené" Církví za účelem vystrašit lidi, aby se chovali určitým způsobem, musí slyšet poselství Panny Marie z Fatimy, řekl kardinál Francis Arinze z Nigérie.
Ona ukázala třem pastýřské dětem, že peklo existuje a není prázdné, dodal.
"Jsou lidé, kteří nechtějí, abychom mluvili o pekle. Ale peklo není něco, co vymyslel Vatikán," řekl v exkluzivním rozhovoru s LifeSiteNews 14. května ve svém bytě v Římě.

Na 13. května 2017 připadá 100. výročí prvního zjevení Panny Marie třem pasteveckým dětem. Během šesti zjevení, jedno zjevení za měsíc až do října 1917, Panna Maria naučila dětí, jak zachraňovat duše z pekla prostřednictvím modlitby a oběti, zejména modlitby růžence.

Fatimské zjevení místní biskup vyhlásil v roce 1930 za "věrohodné" a byly veřejně uznány a úctěny až šesti papeži. Papež František na začátku tohoto roku schválil závěrečný zázrak potřebný ke kanonizaci dvou z nich, Francisca a Hyacinty Marto. Papež navštívil Fatimu začátkem tohoto měsíce na jejich slavnostní ceremoniál.

Arinze, který je emeritním prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti řekl, že schválení Fatimského zjevení ze strany Církve zdůrazňuje význam poselství, které dala Matka Boží dětem.

Zvláště důležité je poselství Panny Marie o existenci pekla.

Kardinál citoval sestru Lucii, jednu z vizionářek, která popsala to, co převzal i dokument zveřejněný Kongregací pro nauku víry: vizi Panny Marie, která ukázala třem dětem peklo.

"Naše Paní nám ukázala obrovské ohnivé moře,
které jakoby bylo pod zemí.
V tomto ohni byli ponořeni démoni a duše,
v lidské podobě; byli jako průhledné žhavé uhlíky
- začerněné nebo rozpálené do bronzova,
vznášely se v oblacích kouře,
z jejich těl vycházeli plameny.
Zvedali se a padali na všechny strany
jako jiskry z planoucí vatry,
byli jakoby ve stavu beztíže a nekontrolovali své pohyby;
příšerně vreštěli, sténali a naříkali bolestí a zoufalstvím.
Toto všechno nás tak vyděsilo, že jsme se začali třást strachem.
Démoni vypadali jako hrozně odpuzující a odporná,
neznámá zvěřata, černá a průhledná jako žhavé uhlíky.
Toto vidění trvalo pouze chvíli,
a to díky naší laskavé nebeské Matce,
která nás předem upozornila na to,
co uvidíme, a slíbila,
že nás vezme do nebe.
Jinak bychom zřejmě zemřeli
strachem a hrůzou.
Pak jsme pozvedli oči k Naší Paní,
která nám laskavě, ale i se smutkem řekla:
"Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků.
Bůh si přeje, aby se na jejich záchranu
začalo ve světě uctívat mé Neposkvrněné Srdce.


Arinze řekl, že lidé, kteří popírají existenci pekla, aby mohli žít podle vlastního uvážení, jsou jako student na univerzitě, který lže, aby uvěřil, že na konci roku není žádná zkouška, protože se nechce učit.

"Pokud se nechcete učit, varuji vás, neboť neprojdete zkouškou. Není pochyb o tom, že zkouška tam bude. Takže lidé nebudou řešit problém pekla tím, že řeknou, že vystraší malé děti nebo že jsou šokováni,
Arinze poukázal na to, že samotný Ježíš Kristus potvrzuje v evangeliích realitu pekla jako místo: "tam, kde bude pláč a skřípění zubů".

"Kristus to sám řekl. Mluvil o těch, kteří by byli vyvrženi do vnější temnoty. Mluvil o těch, kteří budou navždy potrestáni. A Kristus je Boží Syn. Pokud je někdo milosrdný, tak On. Takže, pokud nám to řekl, je v našem vlastním zájmu, abychom to brali vážně," řekl.

Kardinál řekl, že Bůh neposílá lidi do pekla, ale lidé se tam sami "rozhodnou jít".

"Právě ti (kteří jdou do pekla) urážejí Boha tím, co my nazýváme smrtelným hříchem, což je odmítnutí Boha. Osoba (v pekle je ten), kdo nechce Boha. (Je to) osoba pozvána Bohem, aby přišla a člověk říká "ne" a nepřijde," řekl.

Arinze to nazval "strašlivou věcí" pro člověka, který je stvořen Bohem, aby ho "poznal, miloval, sloužil mu v tomto světě a aby byl s ním navždy šťastný v dalším", aby "znemožnil" účel své existence prostřednictvím "osobní volby" tím, že říká Bohu ne.

Během rozhovoru kardinál Arinze uvažoval nad žádostí Panny Marie o zasvěcení Ruska, když řekla, že kdyby se její žádost vzala v úvahu, svět by si ušetřil mnoho utrpení, který způsobil komunismus.

"Komunismus znamená odmítnutí existence Boha snažíc se vybudovat systém, který nebere v úvahu Boha. Nejen to, (komunismus) vytváří systém, který jde agresivně proti Bohu Stvořiteli a také proti člověku. Protože když jednou popíráte Boha, ubližujete člověku, protože naše velikost závisí od Boha," řekl.

"Čili komunismus je známý kvůli svému útlaku člověka, považuje lidské bytosti za objekty v ekonomickém stroji - či spíše - jak subjekty s právy, které mají individuální status, který musí být respektován. OSN to nazvala "základní lidská práva," které pocházejí od Boha, ne od lidí. Komunismus byl proti všemu."

"Takže ti, kteří znají historii, počet zabitých lidí v zemích kde působil, (vědí, že) ve světě nebylo nikdy tolik zla. Je zřejmé, že požehnaná Panna Maria chtěla zachránit svět od toho všeho. Není to celé dost vážné? Když vzpomněla Rusko, není to proto, že to je centrum, kde problém začal?" Dodal.

Arinze řekl, že poselství Panny Marie ve Fatimě je dnes stejně relevantní jako před 100 lety. Lidé potřebují přijmout její poselství "velmi vážně", aby se vyhýbali hříchu, aby se modlili a aby činili pokání za hřích.

"Toto říká požehnaná Panna Maria. Není to závažné? Znamená to, že přišla tam, aby pomohla lidem, aby se modlili za hříšníky a vyhnuli se hříchu, aby nikdo nešel do pekla. Ale nevyřešíte to tím, že říkáte, že žádné peklo není. Je to jako studenti, kteří vyřešili problém lenosti tím, že řekli, že na konci roku není žádná zkouška, vidíte?" řekl.


Zdroj: www.lifesitenews.com, 25. 5. 2017

Převzato z www.lifenews.sk/lifenews, článek naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 10. 6. 2017; 15. 5. 2020 - 2469 přečtení)

Paolo Porsia,  CC BY-SA 2.0, flickr.com,Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 05. 2020 | 5500 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace