Zajímavé...

... a tehdy k ní přicházely duše z očistce

sv. Anna Schäfferová, doverujem-a-verim. blogspot.com "Nahlédnout do Božího Srdce, to se svatá Anna Schäfferová naučila v dílně svého utrpení. Přitom poznala, že Boží láska přináší útěchu, která vzrůstá, když ji člověk daruje dále." (Papež Benedikt XVI. V neděli 21. října 2012 na svatořečení řekl o nové bavorské světici z diecéze Regensburg) Anna tuto útěchu s radostí rozdávala všem; živým, ale i duším v očistci.

"Schreiner-Nandl z Mindelstettenu, Stolárovo děvče z Mindelstettenu", jak lidově s láskou Annu Schafferovou (1882-1925) nazývali, se chtěla už v mládí stát misijní sestrou. Ale po tragickém pracovním úrazu, při kterém si 18-letá služka opařila nohy vařící louhovou vodou na praní, zůstala až do své smrti upoutána na lůžko a odkázána na péči druhých.

Lůžko se jí tak stalo klášterní celou a utrpení misijní službou. Nejhlubším pramenem síly se jí v příštích dvaceti pěti letech stalo každodenní sv. přijímání, "slunce mého života", jak sama říkala. Takto posílená přijímala tato skrytá stigmatizovaná smírná oběť ve své komůrce tisíce návštěvníků, kteří u ní dostali radu a našli pomoc v nejrůznějších trápeních. Prostřednictvím svých listů současně utěšovala nespočet nemocných a trpících.

V noci, kdy bolestí nemohla spát, se v duchu přenesla před Nejsvětější Svátost, aby vykonala hodinu smírné modlitby. A tehdy k ní přicházely duše z očistce.

"Ježíši můj, milosrdenství pro všechny! Já na vás nezapomenu!" Takto a podobně se modlívala a často duchovně žízňivá dlouho prosila, aby pro Ježíše "pomohla zachránit velký zástup duší. "

Duše z očistce jí dali poznat:

"V tom okamžiku, když se ze zkroušeného srdce za nás obětují střelné modlitby,
... dostáváme velkou útěchu a úlevu."


Ve svém takzvaném "sešitu snů", který si vedla na pokyn svého duchovního vůdce, se nacházejí záznamy jejích mystických zkušeností a vizí, které nazývala jednoduše "sny". Pod názvem U duší z očistce popsala Anna svým jednoduchým, přirozeným způsobem, jaký účinek na duše v místě očišťování mělo její utrpení a modlitby.

"V pátek 19. dubna 1918 se mi ráno zdálo, že jsem byla v kostele a klečela před hlavním oltářem před eucharistickým Ježíšovým Srdcem a dlouho jsem se modlila.

Najednou bylo vše velmi světlé a já viděla Nejsvětější Srdce v nepopsatelném lesku a ohnivé záři; nepřestávala jsem se ve snu modlit, Ježíši jsem doporučila mnoho duší a modlila jsem se za ně. A pokaždé, když jsem se přimlouvala za konkrétní duši - mezi nimi i za duše mnoha známých -, vyšel z Nejsvětějšího Ježíšova Srdce paprsek až na místo, kde byla ta duše, a já jsem v témže okamžiku duši i viděla. A ve snu jsem se modlila: ,Ježíši můj, milosrdenství!'

Najednou jsem byla obklopena množstvím jiných duší a také ve snu mi bylo jasné, že jsou to duše z očistce. A všechny mi říkaly: ,Za mě také!' Bylo jich velmi mnoho a já jsem je pohledem ani nemohla zachytit. Kolem mě byl takový nával, že jsem i ve snu cítila strach, a znovu jsem se modlila:, Ježíš můj, milosrdenství!'

A ze svatostánku vyšlo znovu tak nádherné světlo, až jsem si pomyslela, že jím musí být osvětlena celá zem, ... av tom okamžiku jsem se probudila.
"

Bezprostředně po její smrti (zemřela jako 43-letá) ji začali uctívat jako lidovou světici. Tisíce lidí, zblízka i zdaleka, během celého roku přicházejí k jejímu hrobu s prosbami i s díkůčiněním.

Do jejího svatořečení v roce 2012 bylo oficiálně zaznamenáno 23 000 vyslyšených modliteb, mezi nimi i nápadné zázraky uzdravení.


Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek z 27. 10. 2017 naleznete zde.

Na Fatym.com vydáno 7. 11. 2020

CC0 Public Domain, maxpixel.freegreatpicture.com

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale
* Bible a světci o očistci
(16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor (03.11.2016)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 11. 2020 | 1149 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace