Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.18. Má zmysel chodenie, ak to nemá byť so sexom?

I v láske chce všetko svoj čas. Preto najskôr spolu len „chodíme“, lebo základom dobrého vzťahu je dobré priateľstvo. Najskôr sa musíte spoznať. Či ten druhý je podľa vašich predstáv. Či bude skutočne dobrým manželom, pri ktorom budete celý život môcť pokojne sedávať pri jednom stole, i spávať.
Ak sa chcú dvaja ľudia spoznať, musia mať o to spoločný záujem a obaja chcú vytvoriť vzájomnú dôveru a rovnosť medzi sebou. To je znak priateľstva. A dobrí priatelia si povedia všetko, nemajú tajomstvo. Čiže sa obaja delia o seba samého, o svoje vnútro, pocity, myseľ, túžby a názory na základné životné otázky. Toto vzájomné dávanie sa a prijímanie jeden druhého sa deje rozprávaním,  počúvaním a hodnotením činov toho druhého. Výsledkom je vzájomné poznanie a pochopenie, akého ma ten druhý chce mať. Pritom obaja pociťujú duchovnú radosť, že sa môžu takými stať. Tým sa priateľstvo postupne mení v zamilovanosť do duchovných vlastností a na vzájomnú lásku. V čase „ chodenia spolu“ venujú sa najmä duchu a nie telu.
Ak obaja majú v duši lásku a zdržia sa predmanželského sexu, stále sa slobodne pre seba rozhodujú. Preto ich rozprávanie je úprimné, a nie je ani vystatovaním, ani vnucovaním, ani ponechaním si tajomstiev. Lebo čas „ chodenia “ je zároveň „zrýchlený“ čas dozrievania povahy každého z partnerov na podobu, ktorú bude a chce ten druhý milovať. Teda zároveň sa zriekajú svojich detských spôsobov konania a myslenia.
A nech vás netrápi poznámka: „Pozrite, ako ho zmenila, ako ju zmenil“. To je chválou pre vás oboch. Predsa dospievate vo všetkom, i v múdrosti. A bolo by chybou vôbec sa nezmeniť. Vy musíte chcieť byť lepší vo vlastnom záujme. Veď každý nájde vo svojom detstve niečo, za čo sa hanbí. Len pokorne kráčajte k výšinám svojej harmonickej budúcnosti. A neobzerajte sa ani v  pravo, ani v ľavo. Osobný vývin je celoživotný a má byť pozitívny. Dobre si zapamätajte, že bez tejto duchovnej prípravy je vstup do manželstva lotériou a úplným nezmyslom.

Skúsený autor Gabriel Calvo /2002/ píše, ako sa možno deliť o svoje vnútro:

• musíte tento proces pochopiť ako vzájomné počúvanie a nie vnucovanie názoru,
• vyžaduje si to úplnú pozornosť oboch partnerov,
• musíte na to vyhradiť dostatok času a vhodné miesto. Miesto obyčajne určí vážnosť témy, napr. lavička v záhrade, ulica, park, kaviareň, divadlo, kostol, a pod. /poz.au./
• musí to byť vzájomné rozprávanie o sebe a domove, nie iba jednostranné kritizovanie
• musíte sa snažiť, aby to bolo intímne, t.j. musíte sa deliť o svoje najhlbšie vnútro: myseľ, vôľu a dušu, dokonca i vi
• eru a náboženské skúsenosti,
• musíte to robiť pravidelne, zaslúži si to byť na prvom mieste.
Výsledkom po určitom čase môže byť solídny obraz o duši a povahe partnera, akési obnaženie duše, ktoré váš vzťah bude upevňovať.

19. Ako si teda máme vyberať partnera? Kto má na čele napísané, aký bude?

20. Rozoznať, kto aký bude, býva v  mladosti skutočný problém, lebo dobrota nie je napísaná na čele, ale je v duši. V láske sa zdokonaľujeme postupne. Pokým nemáme dobré vlastnosti ducha, nevieme, čo je láska. Nemôžeme ju ani hľadať, ani dať, ani v partnerovi spoznať. Lásku v druhom hľadá len ten, kto ju sám má.

Pri dobrej výchove už ako 11 – 13 ročné deti by ste mohli byť malé osobnosti, ktoré rozoznajú dobro od zla a podľa toho sa i správajú. Ak takí nie ste, nič nie je stratené. Dobre pomôže i dodatočná sebavýchova. Preto lásku niektorí objavia až po dvadsiatke, niektorí po prvom alebo druhom rozvode, mnohí však nikdy.

Na predchádzajúcu otázku je jedna geniálna odpoveď.
Ukrytá je v prirovnaní so stromami: „Po ovocí poznáte ich. Lebo dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.“
Ľudia sa často rečami a zovňajškom podobajú zakvitnutým stromom. Chcú vyzerať čo najkrajšie. Plánky v čase kvitnutia často krásou predstihnú i ušľachtilé stromy. Ale až ovocie nám ukáže, aký kto je. Preto dievčence, nehodnoťte chlapcov podľa rečí o sebe a správania sa k vám, ale podľa ich skutkov k iným. Každý je taký, ako hovorí o iných a ako sa k nim správa. Ty si pre neho krásna, dobrá, najlepšia, lebo ťa chce získať. Ale iným klame, vyhráža sa a ohovára ich. Aký teda je v skutočnosti? A čo bude rozprávať o tebe, ak ho odmietneš?
A na získanie správneho obrazu o partnerovi potrebujeme tú trpezlivosť a múdrosť. Na to treba to obdobie „priateľského chodenia“ spolu, aby sme z obdobia kvitnúcej zamilovanosti prešli do obdobia plodov nezištnej a obetavej lásky. Jej ušľachtilé plody budú obidvoch sýtiť pokojom, dôverou,  oddanosťou a  vernosťou. Bude to obdobie vnútornej radosti,  spokojnosti a  túžby po celoživotnej manželskej duchovnej i telesnej harmónii.
Istému mníchovi, v kláštore plnom pokoja, položili otázku: „Je ťažké žiť so svojimi spolubratmi v pokoji a mieri? A on odpovedal: „Rozhodne ťažšie, ako v manželstve, veď manželku si človek vyberá!“

priroda


21. To ale znamená, že mnohí manželia nevedia, s kým žijú.

Väčšina rozvádzajúcich sa manželov, uvádza ako dôvod rozvodu nezhodu pováh, názorov a záujmov. Jozef Slivoň píše, že viac ako 80% žiadostí o cirkevno-právne preskúmanie a zrušenie platnosti manželstva obsahuje vetu: „Takého som ho nepoznala, takú som ju nepoznal.“ Z toho možno usudzovať, že manželstvo uzatvárali také dvojice, ktoré sa vzájomne osobnostne nepoznali.
Ďalej opisuje úprimnú výpoveď rozvedenej ženy: „Bola som panna, keď sme začali spolu chodiť. Neustále však na mňa naliehal, aby sme svoj vzťah žili aj intímne. Napokon som sa vzdala. Počas nasledujúcej doby som myslela len na vášnivé pocity, ktoré pochádzali z nášho intímneho súžitia. Bola som nimi zaslepená až natoľko, že som počas nášho zasnúbenia nedokázala vnímať žiadne iné varovné signály jeho povahy. Teraz viem, že značnú časť viny za náš rozvod nesie fakt, že sme začali so sexom už pred sobášom.“ Sex bez lásky je ako droga, je príťažlivá a predsa nás klame, je zbožňovaná a predsa zabíja. Droga i sex sú slepé, zatienia rozumné uvažovanie a hodnotenie partnera.
Ukazuje sa, že najväčším rizikom, vzhľadom na stabilitu manželstva až do smrti, je preskočenie etapy priateľstva, ktoré je základom lásky a jednoty počas celého manželstva. Predčasné sexuálne zážitky znemožňujú rozvoj priateľských vzťahov a duchovného zdokonaľovania pre vznik a upevnenie lásky. Lebo osobnostné poznávanie bolo nahradené telesným poznávaním.
Príťažlivosť v priateľstve má začínať sympatiou a rastie stálym objavovaním a rozvojom kvalít osobností partnerov. Tak sa postupne priateľstvo mení na hlbokú lásku. A táto láska harmonizuje a minimalizuje ich fyzické, osobnostné, názorové a povahové rozdiely. Vzájomnou ústretovosťou a zlepšovaním seba samého sa obaja zjednocujú, čím sa ich láska mení na takú, po ktorej túžia ich bytosti. Na lásku plnú úcty, pomoci a duchovného i telesného porozumenia. Podmienkou však je, dať takémuto poznávaniu a zdokonaľovaniu pred manželstvom časový priestor.

22. Existujú kritériá, podľa ktorých možno hľadať partnera!

Samozrejme partnera vyberáme podľa osobných duchovných vlastností, nie len podľa tela. Napr. Pri prvotnom zamilovaní je múdry človek trpezlivý. Chce spoznať skutočnú povahu svojho partnera. Pozoruje jeho záujmy, kultúrnosť, povahové vlastnosti, správanie k iným ľuďom i zameranie ducha. Múdry človek si vyberá partnera „na svoj obraz“, aby sa v zásadných otázkach zhodli a boli šťastní.
Teda, ak ja verím v Boha, hľadám si partnera okolo kostola. Veď tam chodia desiatky mladých ľudí. Možno i tá, ktorú by mi odporučil i Boh. Ak sa vám oči stretnú v kostole, ťažko na ten pohľad zabudnete. Tá túžba po dobre v tom druhom tlačí slzy do očí. Verte, že náboženská zhoda vám odstráni veľa budúcich problémov a uľahčí cestu k sebe. Je tiež známe, že mnohí tínedžeri si dobrého partnera vytrvalo vymodlili.
Ak je neveriaci, skúsim ho ku viere sama vopred priviesť. Poznám niekoľko takých úspešných pokusov. Nie je to však najľahšia cesta ku spoločnej harmónii, lebo vyžaduje určitú duchovnú úroveň, pokoru a trpezlivosť obidvoch partnerov.
Ak študujem hudbu a rada chodím na koncerty, určite ma najlepšie pochopí hudobne nadaný partner. Ak rád chodím do divadla, hľadám si partnerku v divadle.
Ak chcem feťáčku alebo /ná/silného egoistu, budem ich hľadať v hlučnej nočnej partii, alebo si od neho na diskotéke zoberiem drogu. Budúcnosť však s ním nebude pekná.
Ak si chlapec cení duchovnú krásu, mal by sa báť maľovanej fiflenky. S takou sa môže ukazovať, budú mu ju závidieť, ale žiť sa s ňou nedá. Ani ona nehľadá dobrého muža, ale atraktívneho majstra sveta vo všetkom, ktorý túži po jej vonkajšej kráse. A chce ho uloviť tým, čo má: Krásou a sexom, lebo lásku a často ani múdrosť nemá. Obaja si nahovárajú, že spolu lásku nájdu. Ale čím? Pre zamilovanosť do partnerovej krásy nemôžu vnímať špatné duchovné hodnoty. Ak partneri nemajú lásku, nemôžu mať ani spoločné ušľachtilé záujmy. Takáto dvojica je ohrozená inými hľadačmi krásy. Bez duchovnej krásy si čoskoro zovšednejú, často vznikajú pochybnosti, žiarlivosť a časom sa rozídu pre nezhodu pováh. Pamätajte si, že povahy sa môžu zhodnúť len v láske. Lebo len láska spája.

23. Ako poznám, že je to ten pravý a či ma miluje?

Už sme povedali, že to poznáš na základe troch jeho čností: Jeho pozitívnych rečí o iných, ďalej ak je jeho láska bezpodmienečná, nežiada za ňu odmenu, teda podľa  jeho schopnosti obety pre teba, ale bez sexu. A ak to bude vzťah ozajstnej lásky, tvoj priateľ rád navštívi i tvojich rodičov. A to je dosť zaväzujúce a svedčiace o vážnosti jeho úmyslov, o veľkosti jeho duchovnej lásky k tebe a o snahe ďalej sa v nej zdokonaľovať. /Pozri ot. 51/.

Preto, nehľadajte si partnera iba pre zábavu, aby vám ho iní závideli. Iba do času s tým, že si manžela nájdete neskôr. Ani sa v mladosti pri výbere neunáhlite, neflirtujte. Pri výbere budúceho manžela buďte trpezliví a múdri. Nezačínajte s tým do 18 roku, a chlapci pred dvadsiatym druhým rokom. Do dvadsiatky mnohí preferujú telesné vlastnosti pred duchovnými a pokazia si budúcnosť. Mnohí nie sú schopní chápať lásku, lebo  pravé hodnoty bývajú pred mladosťou a nerozvážnosťou skryté.
Jedna rozvedená pani povedala: „Než žena zistí, že jej vyhovujú muži verní a láskaví, sú všetci zadaní.“
Preto by ste mali byť pri výbere partnera múdri už v mladosti a zistiť, či myslí a koná z lásky k tebe, či pri tom narastá jeho túžba po celej tvojej osobnosti. Že partner skutočne miluje,  to nepoznáme na prvý pohľad. Na to treba čas „chodenia“ spolu a vzájomného poznávania sa. Lebo milovať môžeme len to, čo poznáme.

Výber partnera je najdôležitejšia vec v živote ľudí.

Lebo zamestnanie, auto i šaty môžeš bez ujmy ľahko vymeniť, ale manžela bez negatívnych následkov nevymeníš. Preto to má byť výber pre celý život. A chcite prežiť len jednu veľkú lásku v živote. A tú musíte celý život budovať rozdávaním dobra. Starať sa o partnerovo šťastie a bojovať proti vrodenému egoizmu a polygamii láskou. Len tak bude váš spoločný život pokojný a harmonický.
Od začiatku si položte otázku: Som schopný/á/ naplniť jej / jeho/ skutočné potreby? Je on schopný urobiť viac, ako zaujímať sa iba o sex? Bude schopný vychovávať deti, stavať dom a zasadiť strom? Bude schopný odovzdať rodine výplatu, alebo nás bude určitou čiastkou iba vyplácať? Bude teda dobrým otcom a manželom?
Nehľadaj rýchlo niekoho, s kým sa bude dať žiť, ale takého, bez ktorého nemôžeš žiť.

priroda


24. A nie je to zložité, zdokonaľovať sa a súčasne i vyberať dobrého partnera?

Nikto sa nenarodí dokonalý, preto osobný duchovný rast v mladosti je nutný. A nič, čo má hodnotu nevznikne bez práce a námahy. Ale vôbec to nie je ťažké. Práve naopak. Ak sa snažíš o dobro, všetko okolo teba sa automaticky vyvíja správne a dobre v prospech lásky a šťastia.
Rozoznať dobro od zla sa obyčajne učí dieťa v rodine. Neskôr sa chlapec a dievča môžu duchovne zdokonaľovať spolu. Každý sám seba mení na takého, aby bol pre partnera užitočný. Aby ho partner mohol a chcel milovať. A na to treba ten čas pred sobášom. Lebo iba reči sa milovať nedajú, len skutky, to ovocie.
A vtedy sa i ty budeš cítiť dobre, lebo dobro a láska neunavujú. Nemusíš sa báť o výsledok, ten sa objaví neskôr. Lebo dobro plodí dobro a zlo plodí zlo. V obidvoch prípadoch je to zákonitý kolobeh alebo špirála. Neboj sa, len miluj všetkých a všetko okolo seba. To je najjednoduchší, najľahší i najradostnejší spôsob života.
Podobne zlo plodí ďalšie zlo. Pýcha, závisť, klamstvo a nenávisť tiež tvoria špirálu zlých dôsledkov, ktoré v budúcnosti spätne zasiahnu autora i blížnych. Lebo zlo unavuje a deprimuje každého. A cítime ho ako „ kameň na srdci“ /Tlak v oblasti srdca/.
Egoista zlo nemusí konať úmyselne. Ináč to však nevie. Negatívne následky svojho myslenia a konania nevidí, prisudzuje ich iným, a preto je rozumná dohoda a prípadné súžitie s ním ťažké.

25. A ako je možné poznať, aký kto je? Veď mnohí chlapci alebo muži chodia s dievčatami len pre sex a nechcú sa ženiť. A všetci hovoria, že nás chcú milovať.

Verím vám, skutočne je to tak a percento takýchto ľahostajných egoistov narastá. Ste mladí a bez skúseností pri posudzovaní ľudí. Preto je pri výbere partnera potrebná trpezlivosť. Partner by mal byť nielen pekný, ale i dobrý. Lebo hovoriť s vami a správať sa ku vám nebude svojou krásou, postavou ani kučeravými vlasmi, ale svojou dobrotou.
Preto musíme skúmať, aké dobré duchovné vlastnosti ten chlapec, alebo dievča má. Ako sa správa nielen ku mne, ale i k iným ľuďom, ku kamarátom, spolužiakom, k učiteľom a rodičom. Ale nielen k vašim, ale hlavne ku svojim rodičom. Ako sa chlapec správa k matke a sestre, ako sa dievča správa k otcovi a bratovi, tak sa bude správať i ku tebe.
Negatívnu povahu často prezrádza snaha neustále nad partnerom víťaziť rozumovo, slovne i fyzicky. Všade bol, všetko videl, všetko vie, všetci sú zlí, len on je najlepší. Je príznačné, že nikoho nevie pochváliť a oceniť. Chce očariť svojou výrečnosťou, nie dobrotou.
Samozrejme, že nechcete hlupáka, ale múdreho a dobrého človeka. Pamätajte však, že skutočne múdry chlapec je skromný, nevie sa chváliť, ani klamať. Preto často múdro o sebe mlčí, zato múdro hovorí o iných a múdro koná. A nemá rád samochválu, ani cudziu chválu. Správnemu mužovi stačí, ak ho chvália jeho skutky. A toto vnímať si zase vyžaduje vašu múdrosť.
Skutočne múdry človek láskou riadi život ľudí okolo seba. Lebo nikto nemá rád prikazovanie a neustále poúčanie. Porovnajte to s vašim otcom, matkou, babkou, susedom, dobrým priateľom, dobrým učiteľom a pod. Kto z nich je „tvorcom pokoja?“

Každý nájde to, čo hľadá.

Raz mi poslucháčka po besede položila otázku: „Ale ja som ešte dobrého a verného chlapca nestretla. Každý chce iba sex, čo mám robiť?
Bola sporo oblečená, v tielku a minisukni, vymaľovaná a s trvalým úsmevom na perách. Povedal som jej: „Ak budeš chcieť získať lásku, musíš sa zmeniť sama. Všetkým ponúkaš iba svoje telo, preto si môžeš vyberať len medzi tými, ktorým sa páči iba dievčenské telo. A týchto si môžeš vyberať len telesným striedaním. Ale striedanie zo svojej podstaty ruší jednotu a dôveru, z ktorých má láska vyrásť. Preto múdri chlapci, hľadajúci vernosť a lásku sa ti vyhnú. Nechcú takú, ktorú iní pred nimi odmietli.“
Každé dievča vysiela svojmu okoliu jasné signály o svojich hodnotách. „Múdre“ dievča svojim správaním, obliekaním, rečou, záujmom o problémy iných, miestami ktoré rada navštevuje /kult, kultúra a zábava/, výberom TV programov, a pod. vzbudzuje záujem určitej skupiny chlapcov a mužov, z ktorých si nezáväzne vyberá „dobrého a pekného “.

26. Ako je to s láskou „na prvý pohľad“?

Láska na prvý pohľad v skutočnosti neexistuje. Obyčajne je to zamilovanosť a obdiv vonkajšieho vzhľadu. Osobnosť človeka z diaľky vidieť nemožno. Je to podobné, ako keď nevidíme korene stromu, pevné a hlboké základy výškovej budovy, alebo podponornú hĺbku zaoceánskej lode. Tie neviditeľné časti dávajú viditeľnej časti stabilitu a odolnosť proti zničeniu a robia ju užitočnou. Z vonku ich však nevidíme. Len dôkladné poznanie vnútorných častí nás presvedčí o spoľahlivosti a bezpečnosti ich krásnych viditeľných častí.
S ľuďmi je to podobné. Pekný alebo bohatý, no nemorálny a egoistický človek sa podobá nádhernej budove na piesku, či stromu bez riadnych koreňov. Pokojný a šťastný život sa od neho očakávať nedá.

Partnera sa dá vybrať veľmi ľahko práve vzťahom k predmanželskému sexu.

Krása a sex nie sú súčasťou vnútornej osobnosti človeka. Láska áno. Preto ak chlapec a dievča začnú svoj vzťah predmanželským sexom, sú za nízku kvalitu vzťahu zodpovední rovnako. Obyčajne sú však muži aktívnejší. Láska pritom nevzniká, lebo partneri majú rôzne ciele. On chce pohlavné uvoľnenie a ona hľadá budúceho manžela. A tým sa vnútorné rozpory a nepokoj medzi nimi zväčšujú.

Chlapec bez lásky si toľko dovolí, koľko mu dievča povolí.

Chlapec býva aktívnejší, ale hranice určuje dievča. Potrebné je tiež vedieť, že vo vzťahoch má všetko svoj čas. Netreba sa ponáhľať, vzájomné poznávanie si vyžaduje trpezlivosť.
Ak chceš mať budúceho dobrého životného partnera, premýšľaj, pozoruj ho a v duchu sa pýtaj: Ako sa správa tento chlapec alebo dievča mimo mňa, ak nie sme spolu? Logická odpoveď je len jedna: „Tak, ako pri mne. Tak, ako ku mne.“
– „Ak odo mňa žiada sexuálne správanie hneď na začiatku, aj pri iných sa takto správa. Ak odopieram, vraj som fajnovka a netýkavka. On vraj bude musieť odísť za inou...“ Takého teda nechcem!
Dievča ďalej odporuje a zdôvodňuje svoj názor. Chlapec má vtedy dve možnosti: Ak odíde a nevráti sa, dievča stratilo budúceho záletníka, ktorému nezáleží na nej, ale na sexe. A taký bude i v manželstve. Lebo sex mu môže dať i hociktorá iná, teraz i v budúcnosti.
Ak je to správny chlapec, môže premýšľať: „Mne nie je povoľná, je zdržanlivá, ani inému nebude povoľná. Určite je i pri iných chlapcoch zdržanlivá. Pritom hovorí, že sa jej páčim a chce ma mať rada. Vraj sa telesne oddá len svojmu manželovi. Ako vysoko a ďaleko mieri. Ale chcel by som ním raz byť. Ona bude svojmu manželovi určite verná.“
A dobrý chlapec zatúži po nej, začne si vážiť jej vernosť i iné duchovné vlastnosti, a vráti sa k nej. Vtedy sa prvý raz porozprávajú úprimne a spolu sa začnú zdokonaľovať duchovne. Toto dievča si pohlavnou zdržanlivosťou vybralo a vychovalo budúceho dobrého manžela.

lidi

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 06. 02. 2022 | 872 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace