Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.12. Ako má teda vyzerať to osobné zdokonaľovanie ?

Milé dievčatá a chlapci. Normálna a správna cesta k osobnému šťastiu vedie od zamilovanosti, cez hlboké priateľstvo a duchovnú lásku k manželstvu a v ňom i k sýtemu manželskému pohlavnému životu.
Spolu s vašimi rodičmi a mnohými lektormi, dobrými učiteľmi a priateľmi vám želám, aby ste našli partnera, ktorý bude chrániť vaše dobro a nikdy vám neublíži. Je dôležité poznať čistú lásku. A vy ju práve teraz objavujete. Láska je najvyšší stav duchovnej dokonalosti a cesta k nej je ako pekná a pohodlná dláždená serpentínová cesta na vrchol kopca. Kto si však chce skrátiť výstup priamou skratkou, /drogami, alkoholom, sexom a zanedbaním sebavýchovy/ vyhne sa rôznym príležitostiam osobného zdokonalenia,  vrchol dosiahne skôr, ale duchovne prázdny. Okrem sexu a vnímania krásy, ktorým sa učiť nemusíme, netrpezlivý človek nemá hodnotné povahové dary, ktorými by si partnera pripútal a udržal.

Keď sa chlapec prvý krát naozaj zamiluje, vníma dievča ako dúhu. Nechce sa jej dotýkať, aby sa nerozplynula. Len sa rád pozerá, ako sa smeje, ako hovorí, ako sa teší. Je to jeho princezná. A vie pre ňu konať i veľké činy. Prestane klamať, používať „vybrané slová,“ piť alkohol, fajčiť, trhá kvety, otvára dvere a niektorí si znova začnú čistiť i zuby. A začne duchovné sebazdokonaľovanie k dobrote a láskavosti. Nič nie je zmeškané. Mladý muž je schopný platonicky milovať /bez predmanželského sexu/ aj niekoľko rokov.
Ale aj zamilované dievča vydrží viacej pred zrkadlom, ako predtým. Dievča je citovejšie a zraniteľnejšie ako chlapec. Potrebuje cítiť ochranu a pomoc, nestačia slová. Ak ju chlapec máličko pohladí, drží za ruku, letmo pobozká, zašepká jej pár sladkých slovíčok, je šťastná. Viac už nežiada, prežíva čistú lásku. A táto duchovná láska môže stále rásť i niekoľko rokov tým, že sa budú obaja stále viac spoznávať. Preto tiež budú rozvíjať svoje dobré osobné vlastnosti, a to rozhovorom, ústretovosťou, uznaním a vzájomnou  pomocou.
Lenže vo chvíli, keď sa začnú viacej dotýkať, viacej sa objímať, v nás chlapcoch sa prebudí pohlavná túžba. A tá sa stupňuje. Ak o tom dievča nevie, obaja sa rýchlo vystavia sexuálnemu tlaku. A dievča si myslí, že chlapec ju vtedy viacej miluje, ako pri jemnom pohladení. Obaja sa pri tom však dostávajú od lásky ku sexu. A nabudúce bude tá cesta od lásky k sexu kratšia a rýchlejšia, až nakoniec budete, /alebo chlapec bude/ myslieť len na sex. /Ja chcem, ja chcem,... / Vtedy zdokonaľovanie v láske prestane.
Všeobecne ale platí, že každý si toľko dovolí, koľko mu partner povolí. Preto bedlite obaja. A nebojte sa, pohlavná zdržanlivosť je tiež prirodzená. Neochoriete z toho. Telo sa samo stará o odchod pohlavných buniek z tela prirodzenou polúciou a menštruáciou. Pohlavnou zdržanlivosťou však dávame priestor rastu priateľstva a skutočnej lásky.

13. Čo je príčinou rozpadu vzťahov?

Hlavnou príčinou rozpadu vzťahov lásky je nepripravenosť mladých tínedžerov na manželstvo a unáhlený výber partnera na základe zamilovanosti a pohlavnej túžby. Zoberú sa, alebo začnú voľne spolu žiť preto, že sa sebe páčia telesne, alebo z iných príčin. Ducha má každý, ale mnohí ho neuznávajú, preto ho ani nemôžu zdokonaliť v láske, a preto lásku nemajú.

V podstate existujú dva životné štýly mladých ľudí.

1. Liberálny, povrchný, podľa zásady: Vyber si pekného a určite budeš šťastná -ý.
2. Výber na základe dobrých duchovných vlastností, na základe lásky podľa zásady: Hľadaj si dobrého, dobrú, snažte sa osobnú lásku si vypestovať v období priateľského „ chodenia spolu“. Najskôr sa musíte poznať i vnútorne a až potom sa rozhodnite. Lebo milujeme len to, čo poznáme.

V láske si neberiem partnera, aby som ho využíval ku svojmu šťastiu, ale aby on bol šťastný pri mne. Ja mu chcem ku šťastiu pomáhať. Pokým toto necítim, nemilujem. Len potom budem i ja šťastný. Dobrý život je následkom našej dobroty, nie tvrdohlavosti a sebeckosti.
V súčasnosti väčšina dospievajúcich si vyberá partnerov podľa vonkajšej krásy a bez dôrazu na povahové vlastnosti. Mnohé dievčatá si i vyhliadnu chlapca, chcú a hľadajú lásku, dobrú povahu, ale pekný partner ich túžbu nechápe, lebo lásku necíti a ani mu nechýba. Prečo by mal niekomu pomáhať? Veď ona ho chce za každú cenu.
Egoista sa zaviazať nechce, dievčatá strieda, lebo i on má právo vyberať si „vhodnú“, a preto prichádza ku sklamaniu v láske.
Mnohí tínedžeri bez priateľského vzťahu, priamo v období dospievania prechádzajú k sexu, čím preskočili jednu etapu svojho osobného vývinu. Nie vrodeným sexom, ale osobne vytvoreným vzťahom priateľstva a lásky sa mladík mení na muža. K mužnosti patrí i duchovná sila, nie len telesná. Nie vydieraním dievčaťa, ale láskou má muž chcieť riadiť spoločný život.
Preto mnohí ani v dospelosti nie sú duchovne zrelí pre partnerský vzťah a nemôžu vytvoriť harmonické manželstvo. 90 % z týchto manželstiev je nešťastných.
Z druhej menšej skupiny, kde sa výber koná priateľstvom a láskou, až 90% manželstiev zotrváva. Väčšina z nich vytvára najskôr vzťahy priateľstva, čo sú vhodné predpoklady pre vzájomné poznanie osobností a šťastný život v láske. Dosiahne to však len desatina populácie.

14. Aká je šanca, že budeme žiť v peknom manželstve?

Ak je teda vo vašej triede 30 žiakov, či študentov, tak ak nič nepodniknete, len traja budete v manželstve šťastní. Ak sa ale rozhodnete okrem tela a rozumu zdokonaliť i ducha, svoju povahu ešte pred konečným výberom partnera, máte šancu všetci.
Lebo dať môžeš len to, čo máš. Ak nemáš dobré duchovné vlastnosti a partner po nich ani netúži, skutočne môžeš darovať len ten sex. Svoje vnútro úzkostlivo skrývaš. Na počiatku to nie je problém, ale v manželstve svoju povahu už neskryješ a iba sex stačiť nebude.
Najskôr musí muž vytvoriť duchovnú a telesnú harmóniu v sebe, až potom vie vytvoriť harmóniu s iným. Len duchovne vyrovnaný a dobrý človek rozozná dobro od zla, hľadá dobro i v iných ľuďoch a môže si správne vybrať dobrého partnera. Alebo ho vie k dobru a láske v čase priateľstva priviesť. V manželstve je na zmenu povahy už neskoro. Do manželstva máme vstúpiť už pripravení. Jednoducho sa tomuto pravidlu hovorí: Aký išiel, takú našiel.

priroda


15. Akí by sme teda mali byť? Na akých by sme sa mali zmeniť?

Každý chlapec sa počas niekoľkých rokov zmení na muža a každé dievča sa zmení na ženu. Predsa však sú medzi dospelými rozdiely. Vidíme úspešných i neúspešných, láskavých, priateľských a milovaných, ale i egoistov, špekulantov, násilníkov, či osamelých, a sklamaných bezdomovcov. Mnohí osamelí ľudia,  uzavretí do seba, trpia emocionálne i duchovne. Obyčajne sú nešťastní a príčinu nevidia v sebe, ale vo svojich životných podmienkach a v iných ľuďoch. Nevedia však, že najskôr musia zmeniť seba, svoje myslenie. Lebo správnym činom a správnemu výberu partnera predchádzajú naše správne rozhodnutia. Dosiahnuť môžeš len to, na čo vopred myslíš. Preto nenechajme sa unášať prúdom, sami seba zmeňme a buďme tvorcami svojho šťastia.

V mladosti som čítal Mardenovu príhodu mladíka, ktorý mal záujem o prácu v práčovni. Riaditeľ sa ho opýtal, prečo chce práve u nich pracovať. Mladík odpovedal, že má rád čistotu a poriadok. Dostal však odpoveď: „Tak hoďte a vyperte si košeľu.“ Autor sa snažil čitateľov presvedčiť, že každý zdravý človek je si sám strojcom svojho šťastia a že správne myslenie predchádza správnym rozhodnutiam a činom.

Človek totiž žije v duchovnom i materiálnom svete. Aby zažil šťastie a naplnenie, musí sa naučiť udržať obidve tieto reality v rovnováhe. Potom žije harmonicky vyvážený život, ktorý zodpovedá jeho vlastnej podstate /Dr.J.Murphy/. Ak produktom nášho duchovného sveta je láska, potom je našou úlohou dať materiálnemu svetu, rodine i nášmu okoliu, všetko, čo nám umožňujú naše schopnosti. Ak teda dáme blížnym z nášho pokoja a lásky, budeme šťastní, vnútorne vyrovnaní a sami sa ochránime pred neúspechom, osamelosťou a smútkom. Pre svoje okolie sú takíto ľudia pracovití, láskaví, ústretoví a príťažliví.

16. Podľa čoho si teda ľudia vyberajú partnerov?

Je smutné konštatovať, že situácia je neradostná. 90% ľudí sa nesplnili ich sny o láske. Okolo nás chodí množstvo nešťastných a sklamaných. Bez etického vzťahu je manželstvo nemožné. Až v 1/3 manželstiev sa uplatňuje domáce násilie. Štatistiky dokazujú, že 50% zo všetkých manželstiev sa rozpadá. Množstvo ľudí lásku neustále hľadá, čaká na ňu, alebo ju postupne stráca. Mnohí pred manželstvom vystriedajú viacero partnerov, ale lásku nenachádzajú. Lebo vopred nevytvorili hlboké priateľstvo. A duchovný nepokoj, slabá vôľa,  nezriadená túžba po predmanželskom a mimomanželskom sexe a nesprávny výber partnera ich núti ďalej striedať. A ak bez lásky i vytvoria manželstvo, ich spolužitie je udržiavané krásou tela, záujmom o deti, potešeniami z profesie, materiálnych vecí, peňazí a zážitkov, čo pokladajú za osobné úspechy. V duchu však cítia nespokojnosť, lebo ich životy nie sú prežiarené láskou, pokojom a radosťou. Preto sa často uchyľujú k nevere.
Len 10% párov priznáva, že žijú šťastne v harmonickom manželstve. A to sú tí, s ktorých aspoň jeden bol v láske k blížnym vychovaný pred zoznámením sa s partnerom, alebo v období priateľstva duchovne rástli spolu. Takíto partneri vždy si boli verní a vždy si verní budú a to ich robí šťastnými.

Ako nám pri výbere partnera môže pomôcť televízia?

Pomôcť môže, ale najčastejšie iba kresťanská. Žiaden iný kanál v súčasnosti neponúka vhodné formáty s témou harmonického manželstva.
Seriál typu: Farmár hľadá ženu, Stroskotanci na pustom ostrove a iné reality show rozhodne nie sú dobré príklady výberu manželského partnera. Sprevádzané sú skutočným a zámerným emocionálnym a psychickým vydieraním všetkých zúčastnených, ktorí potom musia použiť i mnohé osobné neresti, aby sa v tom boji udržali. Dobré vlastnosti sa neuplatnia, i ak by ich mali. Konečným víťazom je však len finančný biznis producentov.
Taký skupinový výber je neprirodzený, lebo láska je intímna záležitosť dvojice. Jeden farmár a päť žien, alebo izolovaná skupina chlapcov a dievčat môžu predviesť iba svoj egoizmus a všetko pekné len kaziť závisťou a svojimi telesnými a pohlavnými ponukami. Ak by niekto prejavil peknú vlastnosť, napr. dobrotu a trpezlivosť, bol by v takejto skupine na smiech. Sami sa však počas svojho pobytu na ostrove neustále škriepia, hoci sa stále vyzývajú k jednote.
V januári 2012 malo 10 mladých dievčat vymenovať 10 vlastností svojho budúceho partnera. Ich najčastejšie odpovede boli: Musí byť štíhly, čiernovlasý, zdravý, veselý, spoločenský, športovec, finančne nezávislý, vedieť po francúzsky, musí ma milovať, byť dobrý v posteli, atď.Musí, musí, musí...Podobne to vyzeralo, ak hovorili chlapci o dievčatách. Všetci prejavili svoje ego-povahy, takže z prítomných nemal šancu vlastne nikto. Po skončení týchto hrdinských spovedí všetci pri ohni zmĺkli. Všetci boli vnútorne úplne sami. Cítili, že to nie je cesta k súladu a k harmónii, ale nevedeli, čo s tým. Boli úplne bezradní, nemali o čom hovoriť.
Nikto z nich nepovedal, že najskôr ja chcem mať dobrú povahu, aby mal partner vo mne čo milovať a on by mal mať dobré duchovné milovania hodné vlastnosti, aby som ho úprimne mohla milovať i ja.

priroda


17. No, ale čo teda mám robiť, ak kamarátky už majú chlapca a ja nie? Vyzerám ako neschopná a menejcenná. Ako ho mám hľadať?

Rozhodne sa preto netráp a nehľadaj neuvážene. Možno máš duchovné hodnoty, o ktorých nikto nevie a ani nechce vedieť. Máš teda iné kritériá výberu, ako tvoje priateľky. Buď spokojná, že nemáš chlapca, ktorý ide s prvou, ktorá sa mu ponúkne. V tejto prvej fáze výberu v 15 až 18 roku nikto nehľadá životného partnera, ale jasne sa vyčeria prelietaví sukničkári a namyslené fiflenky. Až neskôr, v druhej fáze dospievania, v období priateľstva, začnú sa medzi vami trblietať skutočné charaktery. A vy už rozumnejší, vytvoríte si predstavu o svojom životnom partnerovi a budete vedieť, čo vlastne chcete a čo i hľadáte. Začnete si vzájomne ponúkať okrem krásy i skryté vnútorné hodnoty.  Budete ako hľadači nebrúsených diamantov rozoznávať cenné kamene od hlušiny.  Až v druhom období dospievania sa ako priatelia vzájomne zušľachtíte tak, že vynikne vaša telesná i skutočná duchovná krása. Pamätajte, že kameň kameňom a priateľ priateľom sa brúsi.

K tomu však je potrebná trpezlivosť nedať sa v prvej fáze dospievania zviesť k lacným vzťahom a zachovať si telesnú čistotu pre svojho manžela alebo manželku.

Veď máš čas. Študuješ na strednej škole a možno ťa čaká i vysoká. Ešte sa nevydávaš, ani neženíš. Tvoj vážny vzťah vyplynie z tvojich kamarátstiev alebo z priateľstiev. A potom, bez predošlých vážnych vzťahov, ľahšie vytvoríš ten svoj jediný, skutočne pekný a trvalý. Len buď trpezlivá, aby si v ponukách vedela rozoznať pravú lásku od partnerovej sebalásky. Lebo mnohí lásku predstierajú a zahrávajú sa s citmi iných, čím im ubližujú a šíria bolesť a smútok.
A určite zanedlho uvidíš, ako pôjdu niektoré tvoje 18 ročné priateľky „z rúk do rúk“ a to predsa nechceš. To nie je láska, ani hľadanie lásky. Preto ti želám dôležitú vlastnosť lásky – trpezlivosť, dobrotu a múdru predmanželskú pohlavnú zdržanlivosť. O tej múdrej trpezlivosti mali v Česku pekné príslovie: „Sedávej panenko v koute, kdyš budeš hodná, najdou tě.“
V drobnej publikácii Márie Kohutiarovej Stvorená pre lásku /SDB/ sa píše i o tebe: Narodila si sa ako malé dievčatko, dospievaš a máš sa stať ženou. V pláne je, aby si bola nádherná, zrelá, prirodzená z vonku i z vnútra, aby si bola celá darom a mohla byť obdarovaná. Tešíme sa na to, že si sa odhodlala k tomuto dozrieť. Ale nezabudni, ešte taká nie si. Teraz je to s tebou ako so „škaredým“ káčatkom Hansa Christiana Andersena. Iba bolo iné, ako ostatné. Ty teraz hľadáš cestu a hľadáš svoje skutočné ja. Hľadáš, ako funguje tvoje srdce, tvoja povaha, tvoje telo a tvoja plodnosť, aby tvoje poslanie byť ženou bolo naplnené aj telesne aj duševne. Nikdy nezabúdaj na to, že máš byť niečím iným ako sliepkou alebo kačkou. Nevzdávaj pátranie po pravde o sebe, aj keď to bude náročné, aj keď ostaneš na chvíľu sama, aj keď sa ti bude zdať, že už nevládzeš, aj keď ťa budú presviedčať: „Kašli na to, každý to robí takto“. Stojí to za to!
Zo škaredého káčatka vďaka jeho vytrvalosti byť tým, čím má byť, vyrástla nádherná labuť. Každý ju obdivoval.
A tie, čo idú s každým, kto sa na nich usmeje, už zastavili zdokonaľovanie a dosiahli svoj vrchol. A teraz budú svoje šťastie vyhrabávať tam, kde nie je.

balon

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 01. 02. 2022 | 684 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace