Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.7. Prečo nededíme s pudmi i lásku?

Telo človeka bolo stvorené postupným vývojom prebiehajúcim v prírode. Je prirodzené, aby v prírode živočíchy i človek nemali žiadne starosti so zabezpečením života a s rozmnožovaním. Preto to zabezpečujú pudy. K pozemskému životu sú nevyhnutné a dedí ich i človek.
Ľudia sa však nerodia len s prírodným telom, ale pri počatí každý individuálne získa nesmrteľného ducha s jeho schopnosťami vôle, rozumu a lásky. Teda sme duálne osobnosti, všetci žijeme telesne i duchovne a prírodu mohutne prevyšujeme. Rozhodujúca je miera vôle, rozumu a lásky, alebo ľahostajnosti, egoizmu a materializmu v nás.
Človek láskou a rozumom môže zosúladiť svoju telesnú i duchovnú zložku tak, aby žil v duchovnej intimite a harmónii s prírodou, ľuďmi a ak chce i  Bohom. V podstate to je  harmónia vlastných pudov a lásky. Pudy bez lásky sú však pre človeka i ľudstvo nešťastím.

priroda


8. „Mama, prečo ma vychovávaš?“ opýtal sa syn svojej matky. „Preto, dieťa moje, aby si i ty onedlho vedel vychovať svojho syna a ja aby som i v starobe bola šťastná“, odpovedala.

V ľudskom pokolení je výchova a sebavýchova nutná. Zvieratá sa riadia iba pudmi a výchovu nepotrebujú. Pudové návyky zvierat meníme drezúrou, u ľudí výchovou. A úspešná výchova je podmienená láskou starostlivou i láskou vyžadujúcou. Iba starostlivá je benevolentná, iba vyžadujúca je drezúrou a preto samostatne sú obe neúspešné.
Pudy a telesné vlastnosti ľudia dedia. Pud sebazáchovy a pohlavný sú dva najsilnejšie pudy. Prejavujú sa samovoľne, v celej prírode. Pudy nás nútia získavať všetky dobrá pre seba. Teda hrabať iba k sebe, bez ohľadu na okolie, čím spôsobujú mnohé problémy. V prírode táto vlastnosť pudov neškodí, lebo živočích nemá ducha a rozum, nerozozná dobro od zla, nemôže sa úmyselne zdokonaľovať, ani zhoršovať, ani vytvárať priateľstvo, či nepriateľstvo.
Ľudia prítomnosťou ducha a lásky  môžu rozoznať dobro od zla. Ale táto schopnosť nie je dedičná, lebo ani duch nie je dedičný. Vyžaduje si to výchovu a sebavýchovu k láske.
Ak duálny človek svoju vôľu a rozum dá do služieb egoistických pudov, získava špatné duchovné vlastnosti. Napr. Lakomstvo, hnev, nenávisť, závisť, sebeckosť, násilie, klamstvo, podvody a pod. A tieto vlastnosti plodia nepriateľstvo. Preto iba v ľudskej spoločnosti sú pudy nositeľmi dedičnej všeobecnej náklonnosti ku zlu, /bez výchovy ku zlu,/ Táto náklonnosť ku zlu sa dá usmerniť len láskou - výchovou k dobru.

Pre vrodený pud sebazáchovy nevychované dieťa často samovoľne volá: „nechcem, nedám, nepožičiam, to je moje, i to je moje, i to chcem, všetko chcem.“ Často odvráva a trucuje. A podľa týchto hesiel sa mnohí nesprávne vychovaní správajú i v dospelosti.
Ale „...nech sa páči, toto ti dám, i toto ti dám, požičiam, rozdelím sa s tebou“, to v nás nie je. Koľko výchovnej námahy musí matka vydať, aby naučila dieťa hračku požičať, rozdeliť sa s cukríkmi, alebo darovať čokoládu, o veci prosiť a za ne ďakovať.
Dobroprajnosti a ústretovosti, teda dobrým skutkom, ho rodičia musia prácne naučiť. Tak vzniknú v duši dieťaťa dobré vlastnosti, mení sa povaha od egoizmu k altruizmu a buduje sa cit lásky. Láska v človeku nemôže vzniknúť zlými skutkami. Láska pudy neruší, ale otupí hroty ich sebectva a dieťa rozumom rozozná dobro od zla. Láskou sa dajú pudy využiť k dobru svojmu i blížnych. Dobré vlastnosti by však malo dieťa získať do 12-13 roku, kedy sa začína správať samostatne. Potom ľahšie pochopí a ovládne i svoj pohlavný pud a je schopné poznať i význam predmanželskej pohlavnej zdržanlivosti. /Vernosti svojmu budúcemu manželovi./

Lásku nededíme, musíme sa jej naučiť.

A verte, že i láska je návyková. Ak sa dieťa do obdobia dospievania naučí láske, potom po príchode pudov správne usmerňuje svoje konanie v záujme svojho šťastia a rastu lásky.
Nesprávne vychované dieťa je v puberte bez lásky, koná na základe pudov, nesprávne hodnotí životné situácie a samo sa robí nešťastným. Prejavuje sa svojvoľnosťou, agresivitou, neposlušnosťou, flirtom a pýchou. Rozumom i vôľou zväčšuje svoj egoizmus – sebalásku. Taký človek ani v dospelosti nevie milovať a ani nebude milovaný.
Pre učenie sa láske a prežívanie lásky je najvyhovujúcejšia dobrá rodina, náboženstvo a dobrí učitelia. Rodina je základom výchovy a dobrá výchova základom rozvoja osobnosti. Rodina je trvalé harmonické súžitie jedného muža s jednou ženou a deťmi. Mužský a ženský princíp v rodine sú potrebné. A nemusia mať rovnaké výchovné postupy, ale oni dvaja sa musia milovať /Trojičný princíp/. Inak vznikne „rozdvojená, protichodná“ výchova v tvare V. Ak v rodine prebieha ľudský život a rozmnožovanie za prítomnosti duchovnej lásky, je zdrojom pokoja, šťastia a vzájomného zdokonaľovania. Takéto rodinné prostredie všetci jej členovia vnímajú ako domov. Teda platí, že výchova k láske je možná len životom v láske. A závisí od všetkých členov domácnosti.
Deti z detských domovov, rozhádaných a neucelených rodín, majú zlé vzory a duchovne milovať nevedia. Žili v prostredí nepokoja, zloby a egoizmu. Ich duch je plný negatívnych vlastností, ktoré im bránia milovať.
Premýšľali ste už, ako je to s vašim „teplom domova“? Kto ho najviac udržiava? Kto je vo vašej rodine tvorcom pokoja a kto ho ruší?

9. Prečo je v živote toľko sklamaní v láske?

Hlavne pre mylnú predstavu mnohých mladých ľudí, že pudová túžba po kráse tela a sexe je prejavom lásky. Často svoj vzťah začínajú predmanželským sexom, čo bráni rozvoju lásky.
Nebezpečenstvo je v tom, že ak muž začína vzťah zameraný na krásu a sex, musí sa zdať dobrým a milujúcim. Zaplatí zmrzlinu i večeru, kúpi kvety, hrá zamilovaného na diskotéke a usilovne slovami vyznáva lásku a sľubuje manželstvo. Myslí však len na seba. Často hovorí: “Kde je sex dobrý, je všetko dobré“. Dievča si naivne myslí, že on koná z lásky a chce ho získať pre seba, pre lásku a manželstvo. A preto sa mu telesne odovzdá. Týmto predstieraním lásky muž často oklame i milujúce dievča. Keďže však obaja majú iné záujmy, vzájomne sa klamú a výsledkom je „ sklamanie v láske“.
Ak milujúce dievča túži po duchovnej láske a povie: „Chcem ťa, ale nie takto. Chcem niečo iné, chcem od teba lásku“. On jej obyčajne nerozumie: „Čo si slepá? Nevidíš, čo pre teba robím? Nešetrím pri tebe peniazmi ani časom. Iné dievča nemám / už 2 týždne/, som ti verný, milujem ťa a chcem si ťa vziať za ženu. Nechápem, čo ešte chceš? Ja sa z teba asi zbláznim. Si ty normálna?“
Osudy sklamaných žien vyjadrila staršia pani v jednej rozhlasovej relácii slovami:
„Z lásky som mu dala všetko, ale keď som potrebovala pomoc, ostala som sama. Vždy myslel iba na seba“.

To nebezpečenstvo začatia egoistického vzťahu telesnosťou a sexom je v skutočnosti i v tom, že po sexe u muža nastáva zníženie pohlavného napätia i pohlavnej túžby a muž na určitý čas stratí o sex záujem. Ak partnerov ešte neviaže duchovná láska, stráca záujem i o dievča a vyhovuje mu, že sa na niekoľko dní rozchádzajú. Bez duchovnej lásky muž netúži po trvalej prítomnosti partnerky, hoci telefónom jej z herne alebo kaviarne stále lásku bude vyznávať. Dievča tento povrchný vzťah znepokojuje, často do vankúšov plače a psychicky trpí. On však stretnutie  na druhý deň po sexe považuje za zbytočné.
Po ďalšom nahromadení pohlavných buniek muž záujem o partnerku znovu obnovuje a zasä sa dohodnú na stretnutí. Ďalšie rande začína opäť láskavo, možno prežijú pekný večer, ale i ten končí sexom. Mnohým mužom táto občasná telesná láska vyhovuje a preto sa do manželstva nenáhlia. Vo všetkom sú sebestační, okrem sexu. Stále sú „slobodní “a na nikoho sa neviažu. Duchovné hodnoty dievčat ich nelákajú. V prípadnom manželstve týchto mužov okrem sexu nič iné nezaujíma.
Len po prvotnom vybudovaní priateľstva a duchovnej lásky vzniká medzi nimi duchovná i telesná túžba po trvalom a nekončiacom súžití, po trvalej vzájomnej prítomnosti, po trvalom konaní si dobra v manželstve. Ak spočiatku svoju telesnú túžbu udržia na uzde a duchovnú rozvíjajú, vznikne medzi nimi nádherné puto jednoty dvoch, ktoré je pevným základom ich vzájomného manželského šťastia.
V dobrom manželstve je čas medzi dvomi telesnými stretnutiami vyplnený radostným láskavým konaním, vzájomnou pomocou, radosťou zo vzájomnej prítomnosti a vernosti, čo ich lásku po celý život upevňuje.
Keďže mnohí tínedžeri o tejto zákonitosti nevedia, unáhlia sa a vytvoria iba puto sexu.  Puto lásky medzi sebou nevytvoria a bývajú v ďalšom živote nešťastní. Vinu za rozpad vzťahu však muži vidia vždy v partnerke. „Ty si sa zmenila. Pred sobášom som ti stačil len občas a chválila si ma. Teraz ma chceš mať na retiazke“.
Pravdou je, že bez lásky nie je nič dobré. V manželstve sa žiť bez lásky nedá. Bez lásky nie je ani pohlavný život dobrý, lebo je lacný a jednostranný- sebecký. Sex je vlastnosť telesná – prejav telesného pohlavného pudu, a nie ducha. Preto láska nie je súčasťou sexu, ale sex môže byť súčasťou darovania sa v láske, ak ju partneri už majú. Často je potom prostriedkom na posilnenie manželskej lásky. V dobrom manželstve sú láska a pohlavný život v súlade a sú zdrojom pokoja a rodinného šťastia.

lide


10. + 11. Ako je to teda, je sex dobrý, alebo zlý?
S e x : Š ľ a h a č k a  n a  t o r t e

Český odborník Tomáš Řehák prirovnáva manželstvo k upečeniu torty, pričom sex je šľahačka na jej povrchu. Šľahačka tortu obohatí, ale bez torty nás nenasýti, neuspokojí.
Úplnú spokojnosť nám môže dať len torta so šľahačkou. Ale najskôr musíme upiecť tú tortu, až potom k nej pridať šľahačku, a až potom je to pravá pochúťka.
Pri predmanželskom pohlavnom styku sex nie je láskou. Dievča túži po láske a často sa dá oklamať peknými rečami. Chlapci cítia sexuálne napätie, pričom často túžia po telesnom styku a na osobe dievčaťa im nezáleží. Svedčia o tom svedectvá mnohých dievčat:
Napr.: „Keby som tak počula vašu prednášku pred mesiacom. Chodili sme spolu s chlapcom a práve vtedy som sa prvý krát s ním vyspala. Ráno mi potom povedal: No čo, keby si náhodou čakala decko, tak by som si ťa vzal. Hlboko ma to ponížilo. Spoznala som, že to nebola láska, ale že som bola zneužitá. Za tri týždne ešte zavolal, či som dostala menštruáciu...Tým sme skončili. Je to možné? Ja som mu tak verila.“
Áno, je to možné a stáva sa to často. Ona bola ľahkomyseľná a dovolila mu viac, ako bolo vhodné. A smutná z toho bude celý život, lebo svojmu budúcemu manželovi nebude môcť povedať: „ Som len tvoja a len ty si môj jediný“.

Iný príbeh: Z listu mamičky pätnásťročného dievčaťa:
Tento rok mala moja dcéra sexuálny pomer s viacerými mužmi. Pred mesiacom bola na potrat a pred dvoma mesiacmi sa pokúsila o samovraždu. Dnes ráno som sa jej opýtala: „Miláčik, prečo robíš tieto veci? Prečo sa takto ničíš? Je tvoja sexuálna túžba taká silná, že sa nevieš ovládnuť?“ Odpovedala mi: „Nie mama, nemám žiadnu sexuálnu túžbu. Mne sa sex dokonca vôbec nepáči. Ale za každým, pred tým, i keď už je po tom, každý z tých mužov mi stále hovorí, že ma miluje.“
Túžila po láske, nehe a pohladení. A tí muži to využili a zneužili. Aké oklamané bolo toto dievča. A ako my muži ženám klameme. Je to preto, že muži milujú viacej rozumom a telom a ženy srdcom. Táto rozdielnosť sa v manželstve dokonale dopĺňa, ale až v manželstve, keď už je láska. Nikdy nie vopred. Pred manželstvom sú z toho väčšinou len boľavé pády. Lebo väčšina dievčat hľadá lásku a ochranu, ale väčšina chlapcov najskôr hľadá len sex.
Dievča pri tom šepká chlapcovi: „Ty môj jediný!“ A on si vraví: „Ty moja tretia.“
A my o týchto rozdieloch musíme vedieť. Preto rozumnú zodpovednosť majú mať obaja.
Ďalší opis jedného z mnohých listov: Jedno dievča chodilo s chlapcom. Bolo to úžasné. Veľmi ho milovala. Určite je to na celý život a bude to krásne - vravela si v duchu. Ale bol tu jeden problém. On jej často opakoval: „Asi sa ti nezdám dosť dobrý. Keby si ma skutočne milovala, dala by si mi všetko. Či nevidíš, ako ma vzrušuješ? A potom sa stiahneš. Kto to má vydržať?“ Premýšľala, ako mu má dať najavo, že ho naozaj miluje. Nakoniec sa rozhodla. Trochu sa bála, ale urobila to. Spali spolu. Snažili sa, aby to bolo ako vo filme. Veľmi to nešlo. Na druhý deň sa prebudila a premýšľala: Stálo to za to? Ale áno, určite sa máme radi, určite sa raz zoberieme, len sme začali o niečo skôr. Čakala na telefón, ale miláčik nevolal. Ďalší deň zavolala ona. Nemal dobrú náladu, ale dohodli si stretnutie. Túžila, aby jej potvrdil, že ju miluje. Ale on namiesto toho povedal: „Prepáč, niečo sa vo mne zmenilo, neviem, čo to je. Ale náš vzťah nie je perspektívny, ukončime ho.“
I tento mladík išiel za sexuálnou túžbou a iste už poznal i iné dievčatá. Nebola to láska, bol to lov. Možno si to ani neuvedomoval, ale keď obeť ulovil, prestal mať o ňu záujem. Ona chcela lásku a on to vôbec nechápal. Možno si mylne myslel, že ona bude zdržanlivá i v manželstve.

Verní od mladosti to dnes nemajú ľahké.

Viem, že kto chce dnes byť verný svojmu budúcemu manželovi skôr, ako ho pozná, skôr, ako sa stanú manželmi, nemá to ľahké. Dievčatá medzi sebou často hovoria: „Baby, to snáď nie je možné, ona je v  sedemnástich ešte pannou, ja padám... Chlapci zase: „Chalani, to je hlupák, on ešte v osemnástich neprefikol žiadnu babu. Toho by mali ukazovať v ZOO.“ Proste byť panicom alebo pannou, je dnes ako mať telesnú chybu. Niektorí sebecky vychovaní spolužiaci nazývajú predmanželskú pohlavnú zdržanlivosť impotenciou, /pohlavnou neschopnosťou/ alebo hormonálnou poruchou. A i pre toto falošné hrdinstvo mnohí vopred obetujú svoju predmanželskú čistotu.
Nech vás však takéto výsmešné reči „sexuálnych hrdinov“ neodradia. Zdržanlivosť je prejavom pevnej vôle a vašej múdrosti pripraviť sa na život v láske a šťastí. To títo „hrdinovia“ vôbec nemôžu chápať, lebo duchovný pohľad nemajú a lásku nikdy nezažijú.
Tento falošný mýtus podporujú i mnohé informačné prostriedky, pretože z toho majú lacno veľké peniaze, veľkú sledovanosť. Skutočnú lásku ich redaktori nemajú. Preto o nej nemôžu písať. A mnohí mladí ľudia sa stávajú ich obeťami, a budú v živote nešťastní.
Tí z vás, ktorí majú pevnú vôľu, ktorí chcú v budúcnosti žiť v harmonickej manželskej láske, tí budujú najskôr svoju i vzájomnú duchovnú harmóniu, dobré priateľstvo a sex si odkladajú pre šťastné manželstvo.

Katka sa rozhodla, že sexu odolá až do manželstva a svoju čistú minulosť odovzdá manželovi ako najkrajší svadobný dar. Dievčatá v triede sa jej smiali. Hovorili jej: „Ty si taká mníška, netýkavka.“ Chalani jej dohovárali: „ Katuška, nebuď hlúpa, uži si pokiaľ si mladá, nebuď staromódna,“ a robili na ňu rôzne dvojzmyselné narážky.
Jedného dňa im mierne povedala: „Počúvajte! Kedykoľvek sa mi zachce, každý deň, mesiac alebo rok, môžem svoje panenstvo niekomu odovzdať a môžem byť ako vy, ale vy už nikdy nemôžete byť ako ja. A manžela chcem tiež takého. Nie toho, ktorý sa točí za každou sukňou. Čo by som na ňom mohla milovať? A čo by si on na mne cenil? To, že som striedala chlapcov ako ponožky? To sa dá milovať? To sa teda nestane. Radšej keby ste mysleli na svoju budúcnosť. Načo vám bude taký, ktorý je zvyknutý striedať baby? O desať rokov sa tomu nebudete smiať. Polovica z vás už bude po rozvode.“
A nebojte sa zastať skutočnej lásky. Ak poviete takému „hrdinovi“, že si na svojom priateľovi ceníte alebo budete ceniť trpezlivosť, láskavosť, dobrotu, dôveru a vernosť viac, ako „tvoj sex“, určite sa prestane smiať. Lebo on vie o svojej duchovnej biede a cíti, že vaša osobnosť je oveľa bohatšia, ako tušil.

Iný príbeh opisuje Josh Mc Dowell v knihe Tajomstvo lásky:

Tehotné dievča chcelo poznať názor na potrat. Dal som jej otázku, prečo vstúpila so svojim chlapcom do tak dôverného vzťahu. Odpovedala: „Vždy som chcela počkať, ale nátlak z jeho strany bol veľký.“ Stále mi hovoril: „Zlatíčko, ak ma miluješ, tak mi to dovolíš. Miláčik, ak ti na mne záleží, nenecháš ma, aby som po tebe len márne túžil.“
„A čo vám hovorí váš milovník dnes?“ pýtam sa. Sklopila oči. „Dnes hovorí: Zlatíčko, ak ma miluješ, tak si to necháš zobrať. Miláčik, ak ti na mne záleží, pôjdeš na potrat.“ odpovedá ona.
I on dokázal, že sex samotný nie je láska, dokonca je potratom lásky. A nie je to problém iba jednotlivcov, ale veľkej časti spoločnosti. Pravá láska sa nedá naučiť sexom. Predmanželský sex je ako trhanie jablkových kvetov. Po ich odtrhnutí jablká už nemajú z čoho vyrásť.
Ešte jeden príbeh iného dievčaťa, ktoré hovorí: „Pred tromi rokmi som sa zoznámila s chlapcom. Naša náklonnosť prerástla do pekného, ale telesného vzťahu. Po čase ja som nechcela len sex, chcela som niečo iné. Lenže on si prial len sex, jemu to stačilo. Len Boh vie, koľkokrát som to chcela ukončiť, ale nešlo to. Cítila som až manželskú povinnosť. /V manželstve bez lásky je sex povinnosť/. A tiež som myslela na to, čo v budúcnosti poviem inému chlapcovi? To ma zaväzovalo. Vlastne som bola otrokom tela. Duša túžila po niečom inom a telo robilo niečo iné. Potom som ho začala telesne odmietať. Snažila som sa mu povedať, že potrebujem niečo iné, krajšie, ale on to vôbec nechápal. Iba žiarlil a podozrieval ma, že mám iného. Potom urobil menšiu scénu a nakoniec sme sa rozišli. Myslela som si, že budem z toho nešťastná. Ale pocítila som konečne slobodu a radosť. Bola som veľmi hlúpa, keď som si myslela, že pre zachovanie svojej lásky k nemu mu musím sexuálne vyhovieť. Rada by som všetko vrátila späť až po deň, keď som dobrovoľne odhodila dar, ktorý som si mala nechať až pre manžela...“
Ďalšie dievča napísalo: „...chcel odo mňa práve túto vec, ale ja som povedala NIE!“ „Nebuď staromódna, veď to robí každý,“ naliehal. „Ale nie so mnou,“ nedala som sa. Naštval sa a povedal mi: „No tak sa na teba vykašlem a nájdem si takú, ktorá ma pochopí.“ Odpovedala som mu: „Vieš čo, ak ti ide len o sex, pokojne si choď. Mám ťa rada, ale moje telo, to je celé moje srdce, to je všetka moja hodnota a tú si ja uchovám až pre svojho manžela“. Až vtedy pochopil a ospravedlnil sa mi.

Chcela by som poďakovať mojej mamičke, ktorá ma vychovala v názore na predmanželskú čistotu. Mnohé dievčatá si neuvedomujú, že odhadzujú, čo by si manžel na nich najviac cenil. Je úžasné vedieť, že aj ten druhý ma naozaj miluje.
Je tiež všeobecne známe, že chlapci, hoci dievčatá striedajú, chcú do manželstva takú, ktorá iných mužov nepoznala. Nechcú, aby ich vlastná manželka mohla porovnávať s inými, lebo vedia o svojich nedokonalostiach.

Trocha rozmaru môže byť osudová chyba

Okolo nás žije mnoho sklamaných dievčat a žien, ktorým predmanželský sex pokazil celoživotné šťastie a rodinným životom nežijú. Chlapci a muži im po zoznámení nasľubovali celoživotnú lásku a skvelé manželstvo.
Ženy túžia po láske a preto sa mužom často ľahkovážne odovzdajú i telesne. Keď sa však muži dozvedia, že partnerka je tehotná, alebo ju nútia k potratu, alebo chlapec opustí ju i svoje dieťa. Pripomína mi to niektoré domorodé kmene v Afrike. Takáto mladá matka si iba ťažko nájde vhodného partnera a často žije celoživotne sama. Jemnejšie povahy na mužov zanevrú a nový kontakt nemôžu vôbec vytvoriť.
Na takýchto podvodníkov si dievča musí dať pozor samo, lebo nie je žiadna právna úprava, ktorá by ich trestala. Láska sa zákonom vynútiť nedá, lebo ľudstvo nie je jej autorom. A na svoju nerozumnosť doplatí každý sám. Dievča však citové i ekonomické následky postihnú vždy viac, ako mužov.


dort

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 27. 01. 2022 | 676 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace